Analiza Procesului Tehnologic de Executie a Reperului Arbore Secundar in Conditiile Productiei de Serie Mare

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Analiza Procesului Tehnologic de Executie a Reperului Arbore Secundar in Conditiile Productiei de Serie Mare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 104 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ş.l. dr. ing. Iordache Monica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Mecanica, Transporturi

Cuprins

Cuprins 3
INTRODUCERE 4
I. STUDIUL BIBLIOGRAFIC 5
1. Noţiuni introductive in tehnologia construcţiilor de maşini 5
1.1. Procesul de producţie si procesul tehnologic 5
1.2. Sistemul tehnologic de prelucrare 5
2. Analiza procesului tehnologic de prelucrare 8
2.1 Informaţii iniţiale necesare pentru analizarea proceselor tehnologice 8
2.2 Programul de producţie 8
2.3. Etapele proiectarii proceselor tehnologice 8
2.4. Procese tehnologice de semifabricare 9
2.5. Procesele tehnologice de prelucrare 10
3. Arbori 11
3.1 Tehnologia de prelucrare a pieselor tip arbore in trepte 11
3.2. Stabilirea procedeelor de prelucrare a suprafeţelor 12
II. STUDIUL DE CAZ: Analiza procesului tehnologic de execuţie a reperului „Arbore secundar”în condiţiile producţiei de serie mare 22
1. Analiza functional - constructivă a piesei 22
1.1. Rolul functional al piesei 22
1.2. Caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei 22
1.3. Caracteristicile materialului piesei 24
1.3.1. Compoziţia chimică 24
1.3.2. Caracteristici mecanice 25
1.3.3 Tratamente termice şi termochimice 25
2. Analiza semifabricatului 27
2.1. Stabilirea procedeelor de obtinere a semifabricatului 27
2.2. Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare 27
2.3. Stabilirea tratamentelor primare 29
2.4. Realizarea desenului de execuţie 29
3. Analiza procesului tehnologic de fabricaţie 30
3.1. Stabilirea metodelor şi procedeelor de prelucrare a suprafeţelor semifabricatului 30
3.2. Principii generale de proiectare şi restricţii specifice grupului din care face parte piesa 34
3.2.1. Principii generale de proiectare 34
3.2.2. Restricţii specifice grupului din care face parte piesa 34
3.3. Conţinutul şi succesiunea operaţiilor procesului tehnologic 37
3.4. Analiza adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare 47
3.5. Analiza operaţiilor procesului tehnologic de fabricare 48
4. Concluzii şi contribuţii 86
4.1. Analiza sistemelor tehnologice 86
4.1.1. Analiza maşinilor unelte utilizate 86
4.1.2. Analiza sculelor 90
4.2. Prezentarea celor două variante ale procesului 96
BIBLIOGRAFIE 104

Extras din document

INTRODUCERE

Stagilul de practică pentru lucrare de licenţă l-am efectuat în cadrul laboratorului de Tehnologia Fabricării Produselor de la Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Universitatea din Piteşti, dar o parte din acest stagiu l-am efectuat şi în cadrul DACIA, fiind angajat acolo.

Lucrarea este împărţită în două părţi : în prima parte – Studiul bibliografic, prezint metodele şi procedeele de prelucrare a suprafeţelor din cadrul reperului, noţiuni legate de procesul de producţie şi de cel tehnologic şi alte noţiuni necesare dezvoltării celei de-a doua părţi. A doua parte – Studiul de caz : Analiza procesului tehnologic de execuţie a reperului „Arbore secundar”în condiţiile producţiei de serie mare – este structurată pe mai multe capitole. Ultimul capitol din această parte fiind legată de contribuţiile personale.

Obiectivele acestei lucrării constau din:

- analiza desenului de execuţie a reperului Arbore secundar;

- analiza desenului de execuţie a semifabricatului;

- analiza pieselor obţinute după fiecare operaţie;

- analiza procesului de fabricare a reperului Arbore secundar;

- analiza maşinilor unelte folosite în cadrul procesului de fabricare;

- analiza sculelor aşchietoare folosite în cadrul procesului de fabricare;

- transpunerea schiţelor de operaţie cu codificarea Dacia a elementelor de orientare şi fixare în schiţe de operaţie cu codificarea elementelor de orientare şi fixare studiate în cadrul facultăţii.

I. STUDIUL BIBLIOGRAFIC

1. Noţiuni introductive in tehnologia construcţiilor de maşini

1.1. Procesul de producţie si procesul tehnologic

Scopul principal al oricarei inteprinderi constructoare de maşini este realizarea unuia sau mai multor produse care să posede anumite proprietăţi de intrebuinţare. Realizarea acestui scop are loc intr-un sistem complex de mijloace şi relaţii de producţie in cadrul căruia se desfaşoară diferite activităţi organizate intr-o succesiune bine determinată

‚‚ Totalitatea activităţilor desfăsurate cu ajutorul mijloacelor de producţie si a proceselor naturale , pentru transformarea organizată a obiectelor muncii in produse finite , se numeşte proces de producţie’’ [NEA 02]

Procesele tehnologice reprezintă componente ale procesului de producţie prin care se realizează anumite stadii de transformare a obiectelor muncii in produse finite , pe baza unor tehnologii de fabricatie Procesele tehnologice , deşi se deosebesc după stadiul de transformare a obiectelor muncii in produse finite , au in general , aceeşi structura Elementul de baza al procesului tehnologic este operaţia

’’ Operaţia este o parte a procesului tehnologic , constituită dintr-un ansamblu de activităţi organizate , care se executa in mod continuu la un loc de munca , asupra unuia sau mai multor obiecte ale muncii , intr-un interval de timp , cu scopul de a conferi acestora o parte din valoarea de intrebuinţare [ NEA 02]

Defalcarea procesului tehnologic in operaţii constitue cea mai importantă etapă a proiectării tehnologice , dand imaginea concreta a stadiilor pe care obiectele muncii le parcurg in fabricaţie Conţinutul operatiei prezintă particularităţi determinante de tipul procesului tehnologic (de turnare, de forjare de prelucrari prin aşchiere , de asamblare etc)

Operaţia poate fi executată la o singură orientare şi fixare , sau in mai multe orientări şi fixari succesive De exemplu , prelucrarea suprafeţelor frontale si a găurilor de centrare ale unui arbore se pot realiza la o singura orientare si fixare , utilizand o masină de frezat şi centruit bilaterală În schimb , aceleaşi prelucrări , executate pe un strung paralel , comportă doua orientari şi fixari succesive.

Prelucrarea la o singura orientare si fixare , în mai multe poziţii, conduce la creşterea productiviţii muncii , prin reducerea considerabilă a timpilor auxiliari.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Procesului Tehnologic de Executie a Reperului Arbore Secundar in Conditiile Productiei de Serie Mare.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE CATEDRA DE TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT Domeniul de studii de licenţă: Inginerie Industrială