Conceperea si Proiectarea a Doua Tipodimensiuni de Alezoare Reglabile cu Dinti Demontabili din Otel Rapid

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Conceperea si Proiectarea a Doua Tipodimensiuni de Alezoare Reglabile cu Dinti Demontabili din Otel Rapid.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 127 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lipsa Eugen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

MEMORIU JUSTIFICATIV 4
Cap. I STUDIUL ACTUAL AL PRELUCRĂRII ŞI SCULELOR
UTILIZATE LA AŞCHIEREA ALEZAJELOR DE PRECIZIE 6
I.1. ANALIZA STADIULUI ACTUAL ÎN DOMENIUL PRELU¬CRĂRII ALEZAJELOR CU ALEZOARE DIN OŢEL RAPID 11
Cap. II DETERMINAREA SOLUŢIEI CONSTRUCTIVE OPTIME 43
Cap. III PROIECTAREA SOLUŢIEI CONSTRUCTIVE OPTIME 55
III.1. STABILIREA SCHEMEI DE AŞCHIERE 55
III.2. STABILIREA ELEMENTELOR CONSTRUCTIV-
DIMENSIONALE ŞI A PARAMETRILOR GEOMETRICI OPTIMI CONSTRUCTIVI 56
III.3. STRUCTURA SCULEI AŞCHIETOARE PROIECTATE 57
III.4. STABILIREA PARAMETRILOR GEOMETRICI OPTIMI AI PĂRŢII AŞCHIETOARE 64
III.5. ALEGEREA MATERIALULUI ŞI STABILIREA TRATAMENTULUI TERMIC 74
III.6. CALCULUL GEOMETRIC AL ALEZORULUI 76
III.7. CALCULUL PARAMETRILOR REGIMULUI DE AŞCHIERE, FORŢELOR ŞI MOMENTELOR DE AŞCHIERE, PUTERII DE AŞCHIERE, ALEGEREA MAŞINII-UNEALTĂ 76
III.8. STABILIREA METODEI ŞI SCHEMEI DE ASCUŢIRE, REASCUŢIRE ŞI SUPRAASCUŢIRE 78
III.9. STABILIREA SISTEMULUI DE POZIŢIONARE ŞI FIXARE 82
III.10. VERIFICAREA LA REZISTENŢĂ A PĂRŢII AŞCHIETOARE 83
III.11. STABILIREA CONDIŢIILOR TEHNICE 87
Cap. IV PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRELU-CRARE PRIN AŞCHIERE A CORPULUI ALEZORULUI Φ45 95
IV.1. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE BAZĂ 95
IV.2. STABILIREA SUCCESIUNII OPERAŢIILOR DE PRELUCRARE MECANICĂ 98
IV.3. CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE 102
IV.4. CALCULUL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE 103
IV.5. CALCULUL REGIMURILOR DE AŞCHIERE 106
IV.6. CALCULUL NORMEI DE TIMP 116
Cap. V CONSIDERAŢII TEHNICO-ECONOMICE 126
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Prelucrarea prin aşchiere ocupă la momentul actual un loc primordial datorită unor avantaje clare oferite. Dintre acestea menţionez doar productivitatea mărită, precizie şi calitate a suprafeţelor prelucrate, însumând peste 65% din totalul operaţiilor necesare obţinerii unui bun. Necesitatea obţinerii unor suprafeţe de o calitate din ce în ce mai ridicată într-un timp cât mai scurt a condus la o intensă activitate de cercetare cu scopul de a descoperi noi soluţii care să satisfacă noile criterii de calitate. În această direcţie se încadrează şi prelucrarea alezajelor folosind alezoare armate cu plăcuţe aşchietoare din material dur. Studiul acestei teme are ca scop găsirea şi analiza unor soluţii care pot aduce îmbunătăţiri la prelucrarea prin alezare a diferitelor tipuri de alezaje. Principala preocupare o constituie stabilirea unei soluţii constructive de alezor, precum şi analiza acestuia în vederea optimizării procesului de prelucrare prin aşchiere. Prezentarea unei soluţii optime de sculă aşchietoare se bazează în primul rând pe studierea temeinică a literaturii de specialitate, precum şi pe observaţii proprii efectuate de-a lungul anilor de studiu în cadrul facultăţii.

Atenţia autorului este de asemenea îndreptată spre analiza acestei soluţii din cât mai multe puncte de vedere, analiză care poate da siguranţa găsirii soluţiei propice pentru obţinerea unei calităţi superioare a suprafeţelor prelucrate în condiţiile unui cost de producţie, exploatare şi înlocuire încadrat în domeniul profitabilităţii.

Studiul efectuat pe această temă a vizat optimizarea constructiv-geometrică a alezoarelor armate cu plăcuţe din materiale dure, analiza şi optimizarea materialului aşchietor prin alegerea unui material care să satisfacă cerinţele de prelucrare, precum şi calculul regimului de aşchiere. Toate aceste analize multiple au fost posibile datorită unei atente şi profunde cercetări a bibliografiei precum şi datorită utilizării unor programe specifice de proiectare, simulare şi analiză, fapt ce dovedeşte încă o dată necesitatea utilizării calculatorului în vederea rezolvării rapide şi corecte a unor probleme ridicate de procesele de aşchiere şi nu numai.

CAPITOLUL I

STUDIUL ACTUAL AL PRELUCRĂRII ŞI SCULELOR UTILIZATE LA AŞCHIEREA ALEZAJELOR DE PRECIZIE

Majoritatea organelor de maşini sunt obţinute prin aşchiere, de aceea se impune o continuă perfecţionare atât a maşinilor-unelte cât şi a sculelor aşchietoare. Procedeele de aşchiere sunt răspândite pe o scară foarte largă datorită faptului că prin aşchiere pot fi realizate raţional precizii înalte ale formei şi calităţii suprafeţei. Cercetările în domeniul sculelor aşchietoare au condus la perfecţionarea părţii active ale acestora. Performanţele proceselor tehnologice de prelucrare prin aşchiere sub aspectul productivităţii sunt determinate în cea mai mare parte de crearea unor tipuri de scule aşchietoare şi de performanţele acestora. Printre procedeele de prelucrare prin aşchiere se numără şi procedeele de prelucrare a alezajelor.

Alezajul este un termen convenţional folosit pentru denumirea oricărei dimensiuni a unei suprafeţe cuprinzătoare (interioare) aparţinând unei piese, în cazul asamblărilor cu suprafeţele cilindrice.

Alezajele, ca suprafeţe de revoluţie interioară, îndeplinesc în majoritatea cazurilor, un rol tehnologic sau funcţional important, din care rezultă forma, mărimea şi caractericticile funcţional-tehnologice ale acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conceperea si Proiectarea a Doua Tipodimensiuni de Alezoare Reglabile cu Dinti Demontabili din Otel Rapid.doc

Alte informatii

Proiect de licenta, prezentat in anul 2008 in cadrul Universitatii Tehnice Gh. Asachi, Iasi, la Facultatea de Mecanica, sub indrumarea dl. conf.univ.dr.ing. Lipsa Eugen