Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 25703
Mărime: 16.50MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mazuru Sergiu

Cuprins

Introducere pag.

1. COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIC. 4

1.1. Analiza desenelor de execuţie şi cerinţelor tehnice 6

1.1.1. Analiza desenelor de execuţie şi cerinţelor tehnice 11

1.1.2.Materialul piesei 12

1.2. Analiza sarcinei de producţie 15

1.3. Analiza tehnologică a construcţiei piesei 16

1.3.1. Analiza calitativă 16

1.3.2. Analiza cantitativă 17

1.4. Alegerea metodei de fabricare a semefabricatului 18

1.4.1. Metode posibile de fabricare a semifabricatului 18

1.4.2. Metoda economic acceptabilă 19

1.5. Succesiunea fazelor tehnologice de prelucrare a suprafeţelor

elementare 22

1.6. Elaborarea planului de operaţii şi a schemelor de instalare 23

1.7. Adaosuri de prelucrare minimale 24

1.8. Analiza dimensională a operaţielor şi a procesului tehnologic 33

1.9. Evaluarea construcţiei semefabricatului 40

1.10. Structura procesului tehnologic 42

1.11. Proiectarea operaţielor 49

1.11.1. Alegerea maşinelor-unelte 49

1.11.2. Alegerea sculelor aşchietoare 54

1.11.3. Proiectarea regimurilor de aşchiere 59

1.11.4. Normarea tehnică 67

1.12. Elaborarea reglărilor tehnologice 70

1.12.1. Metode de reglare 70

1.12.2. Dimensiunile de reglare 71

1.13. Programarea maşinii-unelte cu control numeric 72

1.14. Elaborarea metodelor şi alegerea mijloacelor de control 72

1.15. Automatizarea funcţiilor sistemului tehnologic 73

2. COMPARTIMENTUL CONSTRUCTIV 77

2.1. Analiza formei piesei 77

2.1.1. Analiza maşinii – unelte 81

2.1.1.1. Dimensiunea spaţiului de lucru a maşinei – unelte 83

2.1.1.2. Analiza sculelor aşchietoare 84

2.1.1.3. Metoda de fixare a sculelor pe maşina – unealtă sau în dispozitiv 85

2.1.2. Elaborarea construcţiei dispozitivului 86

2.1.2.1. Alegerea schemei de strîngere a semifabricatului 86

2.1.2.2. Alegerea elementelor pentru ghidare şi reglarea sculelor aşchietoare 87

2.1.2.3. Calculul forţelor de strîngere şi alegerea mecanismului de acţionare 88

2.1.2.4. Calculul mecanismului de transmitere a forţei 89

2.1.2.5. Calculul de precizie a dispozitivului 91

2.1.2.5.1. Eroarea de bazare 91

2.1.2.5.2. Eroarea de fixare 91

2.1.2.5.3. Eroarea de poziţie 93

2.1.2.5.4. Eroarea de instalare 93

2.1.2.6. Construcţia dispozitivului 94

2.1.2.7. Descrierea modului de funcţionare 95

2.1.3. Proiectarea dispozitivului de control 96

2.1.3.1. Destinatia dispozitivului de control 96

2.1.3.2. Analiza parametrilor de precizie controloti si elaborarea constructiei dispozitivului de control 97

3. COMPARTIMENTUL ORGANIZATORIC 99

3.1. Organizarea producerii 99

3.1.1. Argumentarea programei de producere 99

3.1.2. Determinarea numarului locurilor de munca si numarul de muncitori 101

3.1.3. Determinarea numărului necesar de muncitori de bază 102

3.1.4. Calculul stocurilor 103

3.1.5. Numărul de piese in lot şi construirea diagramei

de lansare a pieselor în producţie 104

3.1.6. Organizarea gospodăriei de scule 105

3.1.7. Organizarea locului de muncă 106

3.2. Subcompartimentul economic 108

3.2.1. Calculul preţului de cost a producţiei 108

3.2.2. Salariul direct pe produs 109

3.2.3. Calculul investiţiilor capitale 112

3.2.4.Calculul efectului economic 113

3.2.5. Calculul indicilor tehnico-economici 113

4. COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MUNCII ŞI A MEDIULUI

AMBIANT 117

4.1. Analiza condiţiilor de muncă 117

4.2. Măsurile în domeniul protecţiei muncii 119

4.2.1. Igiena muncii şi sanitaria industrială 119

4.2.2. Calculul sistemei de ventilare generală 121

4.2.3. Calculul iluminatului natural 124

4.2.4. Planul sectorului de producţie 125

4.2.5. Elaborarea instrucţiunilor pentru operatorul maşinii-unelte de

frezat-alezat cu CN de tipul 6904 BМФ2 126

4.3. Măsuri contra incendiilor şi exploziilor 128

4.4. Protecţia mediului ambiant 129

BIBLIOGRAFIE 130

ANEXĂ 133

DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ (Set de documente broşurat separat)

Extras din document

INTRODUCERE

Productivitatea muncii sociale, progresul tehnico-ştiinţific, prosperitatea materială a poporului şi capacitatea de apărare a ţării depind de ritmurile de dezvoltare a industriei construcţiilor de maşini.

Calitatea tuturor echipamentelor şi mecanismelor folosite în industrie, siguranţa, durata lungă de funcţionare şi economicitatea în exploatarea lor depind nu numai de construcţia lor, dar şi de tehnologia după care au fost fabricate. Aplicarea metodelor progresive de prelucrare cu productivitate înaltă, ce asigură o precizie şi calitate a suprafeţelor piesei sporite; a metodelor de tratamente termice ale suprafeţelor de lucru care măresc durata de funcţionare ale pieselor şi maşinii întregi; folosirea efectivă a MUCN, în special a centrelor de prelucrare; utilizarea calculatoarelor, formelor progresive de organizare economico-managerială a sistemelor de producere - toate acestea sunt îndreptate spre rezolvarea problemelor de bază: sporirea eficacităţii sistemelor de producere şi a calităţii produselor.

La soluţionarea acestor probleme sunt încadraţi în mod activ inginerii şi conducătorii de producere, pregătirea cărora se petrece în instituţii superioare de învăţământ în diferite domenii de activitate, precum şi pentru specialitatea „Proiectarea Asistată de Calculator în Construcţia de Maşini". Această specialitate are scopul de implimentare a calculatorului în proiectarea tehnologiilor de producere, de modelare a produsului, a operaţiilor de prelucrare etc.

Partea tehnologică a proiectului de an prevede elaborarea tehnologiei de prelucrare a unei piese concrete. Prin urmare, studentul trebuie să creeze un proces tehnologic contemporan de fabricare a piesei, acesta putând fi aplicat pe un centru de prelucrare sau o maşină-unealtă cu control numeric. La elaborarea procesului tehnologic trebuie rezolvate problemele practice în aşa fel, ca rezultatele lucrărilor totale sau măcar parţiale să fie cu putinţă de a fi utilizate în producere.

Ca date iniţiale pentru proiectare servesc: desenul de execuţie al piesei; procesul tehnologic de prelucrare mecanică a piesei, elaborat de uzina producătoare (traseul tehnologic de prelucrare, desenul s/f, utilaje, echipamentele tehnologice, etc) pentru ca în final să comparăm procesul tehnologic proiectat cu cel de bază; programa anuală de fabricare a piesei.

În cazul dat avem o piesă de tip „Corp" 8KE.003.815. Programa anuală este de 1000 bucăţi.

Având în vedere caracterul specialităţii, de la început stabilim că procesul tehnologic va fi elaborat în baza fabricării flexibile automatizate. Sunt folosite MUCN ca utilaj de bază, la care prelucrarea poate fi realizată pe baza controlului numeric. Aici se adaugă caracterul universal al metodei de schimb a semifabricatului (manual), control, transportare, depozitare.

Sistemul flexibil automatizat va cuprinde posibilităţi de prelucrare a pieselor de tip corp de revoluţie, care conţin şi alte tipuri de suprafeţe (găuri cu axe paralele şi perpendiculare pe axa de rotaţie a piesei, canale, suprafeţe plane paralele sau perpendiculare axei centrale de rotaţie a piesei, etc).

Cel mai reuşit sistem este pe baza unui centru de prelucrare, care permite de a elabora un proces tehnologic format dintr-o operaţie complexă. PT se elaborează după principiul: depozit – maşină-unealtă disponibilă – depozit.

Utilizarea acestei metode de producţie (fabricarea flexibilă automatizată), va influenţa productivitatea şi va micşora preţul de cost al produsului. Toate acestea, în final, vor duce la venituri suplimentare ale întreprinderii.

Scopul proiectului de diplomă este perfecţionarea nu numai a tehnologiei parametrilor constructivi şi organizatorici a procesului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei în selecţie, dar şi organizarea mai deplină a securităţii lucrătorilor şi a mediului înconjurător, de factorii dăunători ai producerii.

1. COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIC

1.1. Analiza desenelor de execuţie şi a cerinţelor tehnice

Piesa dată de tip „CORP” 8KE 003.815 face parte din pompa TT 63/10 (fig. 1.1) care are ca scop de a pompa uleiul din sistemul hidraulic de răcire a transformatoarelor de forţă.

Electropompa TT 63/10 e calculat pentru exploatare (pompare) cu ulei de transformator cu temperatura până la 85C şi pentru o perioadă scurtă de timp până la 95C, în sistemele de răcire ale transformatoarelor de forţă în garniturile cu propulsare electrică. Permite lucrul pentru perioade lungi de timp la o înălţime de până la 3000 m de-asupra mării, în condiţii de vibraţie cu frecvenţă de până la 100 Hz şi acceleraţie de până la 3g. Poate fi instalat orizontal şi vertical.

Literele din denumirea pompei au următoarea semnificaţie:

TT – tipul (de transformator, de forţă – pentru instalaţii mobile);

66 – debitul, m3/ora;

10 – presiunea, m;

Electropompa reprezintă un agregat unic monobloc fără garnitură de etanşare, ce constă dintr-un motor asincron în 3 faze special integrat, cu un rotor în scurtcircuit şi o pompă centrifugă cu o singură treaptă. Rotorul 12 al motorului se roteşte în rulmenţii cu bile 7, 16. Roata de lucru se fixează de capătul în consolă al arborelui rotorului cu ajutorul penei 5, piulitei 6 şi şaibei. Pentru eliberarea aerului la umplerea cu ulei a pompei şi pentru scurgerea uleiului, pe corpul 15 al rumentului din spate şi pe capacul din faţă 8 există găuri, astupate cu căpăcelele 2. Pe flanşa de presiune a corpului 11 al pompei există o gaură, astupată cu căpăcelul 2, pentru instalarea mecanismului de închidere, de care se prinde manometrul. Mecanismul de de închidere preîntâmpină scurgerea uleiului la extragerea şi schimbul manometrului. Bobinajul statorului 12 al motorului – într-un singur strat, sârmă ПЭФ-155 (0,75) ТУ 16.505.673-77 sau ПСДТ (0,75) ТУ 16.К71-129-91. Izolarea de canelură este executată din materiale rezistente la acţiunea uleiului cu rezistenţa la încălzire nu mai mică de clasa E. Bobinajul se răceşte cu uleiul pompat, care din timpanul din spate al roţii de lucru vine prin aparatul de direcţionare 1 în corp şi, trecând prin jocul dintre stator şi rotor, se reîntoarce în partea de absorbţie a roţii de lucru prin gaura din corpul 15 al rulmentului, arborelui rotorului şi piulitei 6. Partea cea mai importantă a uleiului pompat udă şi răceşte suprafaţa statorului 12 la curgerea prin canalele corpului 11 şi ajunge în racordul de presiune. Cutia bornelor de ieşire e situată pe partea laterală a corpului 11 cu ieşirea cablului în direcţia racordului de presiune. Tabloul de borne are 6 cepuri de ieşire pentru conectarea “în triunghi” sau “în stea” la o tensiune de 220 sau 380 V şi un cep de ieşire de legare la pământ 8. A doua legare la pământ (ştiftul 26) e aşezată pe racordul de presiune.

Fig.1.1.1. Desenul de ansamblu al pompei TT63/10

T a b e l u l 1.1.1.

Parametrii tehnici ai electropompei

Cerinţele tehnice referitor la precizia dimensională, precizia formei, precizia poziţiei reciproce, rugozitatea sunt date pe desenul de execuţie, prezentat în fig. 1.1.2. Deci să analizăm fiecare cerinţă în parte.

Piesa de tip corp are funcţia de orientare a elementelor componente ale mecanismului, astfel încât şi în statică, şi în dinamică ele să rămână funcţionale.

Fiind o piesă complexă, din punct de vedere constructiv, aceasta însă nu prezintă o variaţie mare de suprafeţe funcţionale. Mai mult ca atât, fiind un corp de rotaţie, aceste suprafeţe fac parte din tipologia suprafeţelor elementare: cilindrice, plane. Cea mai înaltă treaptă de precizie este 9, ceea ce implică faze de prelucrare aparte. Restul suprafeţelor corespund treptelor de precizie IT12-IT14.

Având funcţia de carcasă, piesa dată nu este practic prelucrată pe exterior (cu excepţia suprafeţelor frontale), având o precizie de formă obţinută la operaţia de turnare: IT12. Însă suprafeţele prelucrate, majoritatea suprafeţe interioare şi frontale, obţin precizii în dependenţă de rolul funcţional, adică cel prescris de constructor. Bătăile frontale (60μm) ne impun de a folosi nişte dispozitive ce ar putea asigura aceste valori.

Preview document

Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 1
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 2
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 3
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 4
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 5
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 6
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 7
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 8
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 9
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 10
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 11
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 12
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 13
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 14
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 15
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 16
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 17
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 18
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 19
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 20
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 21
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 22
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 23
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 24
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 25
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 26
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 27
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 28
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 29
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 30
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 31
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 32
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 33
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 34
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 35
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 36
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 37
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 38
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 39
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 40
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 41
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 42
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 43
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 44
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 45
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 46
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 47
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 48
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 49
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 50
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 51
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 52
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 53
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 54
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 55
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 56
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 57
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 58
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 59
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 60
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 61
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 62
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 63
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 64
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 65
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 66
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 67
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 68
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 69
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 70
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 71
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 72
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 73
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 74
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 75
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 76
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 77
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 78
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 79
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 80
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 81
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 82
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 83
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 84
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 85
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 86
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 87
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 88
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 89
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 90
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 91
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 92
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 93
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 94
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 95
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 96
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 97
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 98
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 99
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 100
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 101
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 102
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 103
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 104
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 105
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 106
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 107
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 108
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 109
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 110
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 111
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 112
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 113
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 114
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 115
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 116
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 117
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 118
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 119
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 120
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 121
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 122
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 123
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 124
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 125
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 126
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 127
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 128
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 129
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 130
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 131
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 132
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 133
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 134
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 135
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 136
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 137
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 138
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 139
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 140
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 141
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 142
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 143
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 144
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 145
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 146
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 147
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 148
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 149
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 150
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 151
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 152
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 153
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 154
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 155
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 156
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 157
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 158
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 159
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 160
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 161
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 162
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 163
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 164
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 165
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 166
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 167
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 168
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 169
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 170
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 171
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 172
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 173
Diploma de Licenta - Tehnologia si Organizarea Fabricarii Flexibil Automatizate a Pieselor - Pagina 174

Conținut arhivă zip

  • Capitolul 1 (TCM) .doc
  • Capitoul 2 (Dispozitivul).doc
  • Capitoul 3 (Economia) .doc
  • Capitoul 4 (Protectia)1 .doc
  • fisa titlu.doc
  • Fisele teh..doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea sectorului secției mecanice pentru producerea sculei așchietoare

La momentul dat avem de proiectat o sculă de tip freza disc modul pentru frezarea roţilor dinţate, ea are o construcţie destul de complicată,...

Proiectarea unei Prese de Vulcanizat cu Patru Cilindrii de Presare

Cap 1 CINEMATICA PRESELOR ACTIONATE HIDRAULIC ( FUNCTIONARE ) Principiul de funcționare a preselor hidraulice se bazează pe legea propagării...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Prelucrări prin Deformare

CAPITOLUL 1: Studiu bibliografic 1.1 Introducere Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii determină tendinţe noi în prelucrarea metalelor...

Lucrare Licenta - Inginerie Economica Industriala

PARTEA I.PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE 1. Analiza funcțional - constructivă a piesei 1.1 Codificarea și clasificarea suprafețelor piesei...

Mijloacele Mecanice Necesare pentru Incarcarea Porumbului in Patule si Manipularea Acestora la Batozare si Livrare

CAPITOLUL I Masuri pregatitoare pentru receptionarea porumbului stiuleti I.1. Masuri tehnico-organizatoare Pentru organizarea si desfasurilor in...

Lucrare de Licenta

INTRODUCERE În condiţiile actuale aîe economiei de piaţă, o problemă importană pentru orice societate care are ca obiect de activitate producţia...

Tehnologii de Fabricație în Construcția de Mașini

1. Stabilirea tipului de semifabricat OLC15- laminat la cald Compoziţia chimică a oţelului este:C-0,12-0,18%,Mn-0,35-0,65%,S- max 0,045,P-max....

Ai nevoie de altceva?