Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 23482
Mărime: 6.57MB (arhivat)
Cost: 15 puncte

Cuprins

I. INTRODUCERE

1. Motivaţia, obiectivele, importanţa, actualitatea situaţiei privind emisiile poluante ale motoarelor cu ardere internă pag. 3

II. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL EMISIILOR POLUANTE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ

1. Economia de combustibil pag. 6

2. Cerinţe pentru limitarea noxelor. Toxicitatea substanţelor poluante pag. 19

2.1. Geneza noxelor la motoare cu aprindere prin scânteie pag. 11

2.2. Geneza noxelor la motoare cu aprindere prin comprimare pag. 13

2.3. Metode de reducere a toxicităţii la M.A.C pag. 14

3. Poluarea fonică pag. 16

4. Concept constructive actuale de motoare cu ardere internă mai puţin poluante pag. 20

4.1. Motorul Wankel pag. 20

4.2. Sistemul de control complet variabil al supapelor MultiAir pag. 22

4.3. Aprindere omogenă cu încărcare prin compresie HCCI pag. 25

5. Supraalimentarea motoarelor cu ardere internă pag. 27

5.1. Principii de realizare a supraalimentării pag. 27

5.2. Diagrama indicată şi fazele optime de distribuţie la motorul supraalimentat pag. 32

5.3. Problemele forţării prin supraalimentare, prin supraalimentare mixtă şi combinată pag. 35

6. Sistemele hibride de propulsie pag. 36

6.1. Propulsia hibridă a autovehiculelor pag. 38

6.2. Arhitectura sistemelor hibride de propulsie a autovehiculelor pag. 40

6.3. Versiunea românească a unui sistem hibrid termo-hidraulic pag. 43

6.4. Soluţiile existente la ora actual pag. 44

6.5. Parametrii sistemelor hibride pag. 44

7. Funcţionarea motoarelor cu ardere internă la regimuri tranzitorii pag. 46

7.1. Cicluri similare de lucru pag. 48

7.2. Regimul de accelerare a motorului pag. 50

7.3. Influenţa avansului la injecţie pag. 52

7.4. Regimul de pornire a motorului cu ardere internă pag. 54

III. CONTRIBUŢII PROPRII

1. Analiza evoluţiei emisiilor poluante şi a conceptelor constructive ale motoarelor cu ardere internă pag. 56

1.1. Norme europene de poluare pag. 57

1.2. Standard europene de emisii pentru motoare Diesel pag. 59

1.3. Evoluţia standardelor de emisii diferenţiată de poluanţi pag. 61

1.4. Evoluţia conceptelor constructive de motoare cu ardere

internă pag. 62

2. Studii privind analizorul de gaze şi efectuarea practică de măsurători la un atelier service autorizat în efectuarea inspecţiei tehnice periodice ale autovehiculelor pag. 71

2.1. Probleme legate de poluarea automobilelor pag.71

2.2. Analizoare de gaze Kombi-Gas pentru motoare cu benzină şi

diesel pag. 74

2.2.1. Funcţia de analizor de gaze, benzină, Euro-Gas 8020 pag. 75

2.2.2. Funcţia de analizor de gaze, diesel, Smoke Module 9010 pag. 79

3. Viitorul motorului cu ardere internă în propulsia autovehiculelor pag. 82

3.1. Hidrogenul, combustibil pentru motoarele viitorului pag. 82

3.2. Viitorul sistemelor de injecţie pag. 84

3.3. Primele staţii de hidrogen în Norvegia pag. 86

4. Factori de emisie şi calcule pentru aprecierea noxelor în traficul rutier. pag. 87

4.1. Metodologia Corinair pag. 87

4.2. Date concrete măsurate la staţie I.T.P. pentru următoarele tipuri de motoare pag. 92

CONCLUZII

POST-SCRIPTUM

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. INTRODUCERE

1. MOTIVAŢIA, OBIECTIVELE, IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA SITUAŢIEI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ

Automobilul constituie una din principalele surse de poluare ale mediului înconjurător, contribuţia la poluarea globală fiind cuprinsă între 20 şi 45% în ţările industrializate. Motorul cu ardere internă este motorul care transformă energia chimică a combustibilului prin ardere, în interiorul motorului, în energie mecanică. Căldura degajată în camera de ardere se transformă în mişcare mecanică ciclică, de obicei rectilinie, după care în mişcare de rotaţie uniformă, obţinută de obicei la arborele cotit.Căldura introdusă în ciclul care se efectuează în cilindrii motorului se obţine prin arderea combustibilului, de obicei un combustibil ca: benzina, motorina sau gazul petrolier lichefiat, dar se pot folosi şi combustibili gazoşi, cum este gazul natural, sau chiar solizi, ca praful de cărbune. Oxigenul necesar arderii se obţine din aerul atmosferic. Combustibilul în amestec cu aerul se numeşte amestec carburant. Arderea poate fi iniţiată prin punerea în contact direct a amestecului carburant cu o sursă de căldură sau se poate produce aproape instantaneu în toată masa amestecului caz în care se numeşte detonaţie şi are un caracter exploziv.Prin arderea carburanţilor rezultă diferite produse de ardere cu o temperatură de aproximativ 2000 °C. Majoritatea acestor produse se prezintă sub formă gazoasă. Pentru o ardere completă se asigură combustibilului o cantitate de oxigen dozată astfel încât să producă oxidarea integrală a elementelor sale componente (pentru arderea unui litru de benzină, este necesar oxigenul conţinut în aproximativ 10 metri cubi de aer.

În aceste condiţii se impune ca emisiile poluante ale autovehiculelor să fie reglementate prin norme naţionale şi internaţionale.

Prima reglementare a apărut în legea din 3 februarie 1910 din Germania care stipula că vehiculele trebuie să fie sigure şi să fie construite în aşa fel încât să nu provoace nici o daună publicului prin fum sau miros.

În Europa, în anul 1961 un comitet franco-german a luat în studiu posibilităţile de reducere a emisiilor de CO şi HC nearse. În Franţa emisiile de fum au fost reglementate în 1963, emisiile de gaze de carter în 1964, emisiile de CO₂ la relanti în 1969.

Automobilele produc anumite efecte nocive direct sau indirect asupra omului, cu multiplele evenimente nedorite, de la accidentele care provoacă morţi, răniţi, invalizi, la afecţiuni mai mult sau mai puţin grave- surzenie, intoxicaţii, maladii pulmonare, nervoase, cardiovasculare, boala canceroasă determinată de poluarea ternică a atmosferei ca şi de poluarea sonoră produse de automobil. Mediul însuşi, prin substanţele nocive emise de motorul automobilului este supus degradării, cu consecinţe importante pentru generaţia de azi şi generaţiile viitoare. Automobilul pare să atenteze la epuizarea rezervelor de ţiţei ale planetei, dăunează vegetaţiei, degradează operele de artă, construcţiile. Prin emisiunea de bioxid de carbon (concentraţia de CO₂ în atmosferă a crescut, datorită arderii, de la 290 cm³/m³ în anul 1900 la 322 cm³/m³ în anul 1970 şi se estimează să ajungă la 368 cm³/m³) s-ar putea produce o schimbare a climei, cu creşterea temperaturii aerului atmosferic-efectul de seră. Se vor topi gheţurile eterne şi icebergurile, iar unii au şi văzut continentul european pe jumătate înecat în apă.

Un sondaj făcut în toamna anului 1986, cu prilejul celui de-al 73-lea salon al automobilului de la Paris arată o schimbare de mentalitate a publicului faţă de performanţele automobilului. La întrebarea „când cumpăraţi un automobil, care sunt, în afara preţului, trei caracteristici care contează cel mai mult?”, performanţele supuse atenţiei s-au ordonat în raport cu răspunsurile după cum urmează: 1) consumul de combustibil (68%); 2) confortul şi silenţiozitatea (52%); 3)durata de viaţă (47%); 4) ţara producătoare (21%); 5) frumuseţea liniei (20%); 6) preţul posibil de revânzare (16%); 7) puterea (13%); 8) viteza (4%). S-au evidenţiat diferenţe sensibile pe categorii de indivizi. Femeile (74%, faţă de 61% bărbaţi) şi tinerii între 18 şi 24 ani (71%) au accentuat prima performanţă. Pentru ambele categorii menţionate puterea şi viteza automobilului au rămas pe ultimele locuri ( numai 2% dintre femei şi 7% dintre tineri au evidenţiat viteza ca o caracteristică prioritară).

S-a calculat că automobilele introduc în atmosferă aproximativ 4 tone CO₂ - pe an şi km². Din aproximativ cele 1000 de substanţe distincte existente în gazele de evacuare, din cauza efectului nociv dovedit, prin reglementări legislative s-au limitat următoarele: hidrocarburile, monoxidul de carbon, oxizii de azot, fumul, ca măsură a efectului vizibil produs de gazele arse. Structura noxelor înregistrate la arderea unui kilogram de combustibil motorină şi benzină este prezentat în tabelul 1.

Preview document

Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 1
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 2
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 3
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 4
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 5
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 6
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 7
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 8
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 9
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 10
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 11
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 12
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 13
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 14
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 15
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 16
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 17
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 18
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 19
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 20
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 21
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 22
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 23
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 24
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 25
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 26
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 27
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 28
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 29
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 30
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 31
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 32
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 33
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 34
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 35
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 36
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 37
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 38
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 39
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 40
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 41
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 42
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 43
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 44
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 45
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 46
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 47
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 48
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 49
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 50
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 51
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 52
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 53
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 54
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 55
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 56
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 57
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 58
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 59
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 60
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 61
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 62
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 63
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 64
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 65
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 66
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 67
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 68
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 69
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 70
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 71
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 72
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 73
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 74
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 75
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 76
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 77
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 78
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 79
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 80
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 81
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 82
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 83
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 84
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 85
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 86
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 87
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 88
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 89
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 90
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 91
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 92
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 93
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 94
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 95
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 96
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 97
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 98
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 99
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 100
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 101
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 102
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 103
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 104
Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Interna si Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de Diplomă - Motoare cu Ardere Internă

MEMORIU JUSTIFICATIV Tendinta actuala în constructia de masini, în special constructia de motoare cu piston include câteva directii importante...

Studiul dinamic al automobilului

Soluții similare Pentru abordarea proiectării unui nou tip de autovehicul, ținând seama de datele impuse prin temă, care precizează anumite...

Metode de Recuperare a Energiei

INTRODUCERE Existã numeroase cãi pe care se poate ajunge la reducerea consumurilor de combustibili la bordul navelor şi la economisirea resurselor...

Proiectarea unui autoturism cu cinci locuri având un motor cu aprindere prin scânteie

Din studiul de nivel al autovehiculelor din gama de cinci locuri, reiese că tendinţele actual duc la realizarea unui autoturism cu următoarele...

Analiza poluarii produsa de motoarele cu ardere internă

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Impactul automobilului asupra mediului În anul 2000 circulau în lume circa 800 de milioane de autovehicule, dintre...

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

CAPITOLUL 1. POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA 1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR...

Studii privind sistemul de alimentare a motoarelor cu ardere internă

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE În ultimul deceniu importurile de maşini cât şi modernizarea liniilor de fabricaţie la fabricile proprii, au dus la...

Controlul poluării MAI prin tratarea gazelor evacuate

CAPITOLUL 1 LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE POLUARE ÎN DOMENIUL AUTO După un secol de dezvoltare, aproape liberă a automobilului, urmează o...

Te-ar putea interesa și

Camera de ardere

Introducere. În ultimele decenii, datorită importanţei din ce în ce mai mari care s-a acordat calităţii mediului înconjurător, s-au derulat...

Ai nevoie de altceva?