Lucrare licență - inginerie economică industrială

Licență
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 19617
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. ing. Banu Ilarion

Cuprins

Partea I PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE

1. Analiza funcţional – constructivă a piesei

1.1 Codificarea şi clasificarea suprafeţelor piesei

1.2 Caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei. Rolul funcţional al piesei

1.3 Caracteristicile materialului piesei

2. Tehnologicitatea construcţiei piesei Proiectarea semifabricatului

2.1 Stabilirea metodelor şi procedeelor de obţinere a semifabricatului

2.2 Adoptarea adaosurilor totale de prelucrare

2.3 Adoptarea procedeului economic de realizare a semifabricatului

2.4 Stabilirea tratamentelor termice primare necesare

2.5 Realizarea desenului de execuţie a semifabricatu

3. Proiectarea variantelor preliminare de proces tehnologic

3.1 Stabilirea metodelor şi procedeelor de prelucrare a suprafeţelor semifabricatului

3.2 Încadrarea piesei într-o familie şi grup de piese, reguli de proiectare şi restricţii specifice

3.3 Stabilirea conţinutului şi succesiunii operaţiilor procesului tehnologic (două variante

4. Proiectarea primei variante de proces tehnologic

Partea a II-a PROIECTAREA AMENAJĂRII SPAŢIALE A SISTEMULUI DE PRODUCŢIE

1. Datele iniţiale

1.1 Componentele produsului executate în cadrul sistemului de producţie

1.2 Condiţiile generale de producţie

1.3 Condiţiile specifice ale fabricaţiei

2. Determinarea traficului reperelor în cadrul sistemului de producţie

2.1 Elaborarea planului cu necesarul reperelor de fabricat

2.2 Determinarea tipului de producţie

2.3 Stabilirea formelor de organizare a proceselor de producţie

2.4 Determinarea mărimii loturilor de fabricaţie economice şi a celor de transport economice (după caz)

2.5 Stabilirea intensităţii de trafic a reperelor

3. Stabilirea necesarului de resurse de producţie

3.1 Stabilirea tipurilor de utilaje

3.2 Determinarea numărului de utilaje

3.3 Stabilirea suprafeţelor necesare

4. Proiectarea amenajării sistemului de producţie

4.1 Determinarea poziţiei relative a resurselor de producţie

4.2 Adaptarea amplasării teoretice la condiţiile reale

4.3 Organizarea locurilor de muncă din cadrul sistemului de producţie

Partea a III-a MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE PRODUCŢIE

1. Managementul proiectului în condiţii de resurse nelimitate şi fără date impuse .

1.1 Ipotezele de bază

1.2 Determinarea parametrilor de programare şi conducere : durata ciclului de producţie, perioada de repetare a loturilor

1.3 Elaborarea programelor de lucru şi a planurilor de sarcină cumulată

1.4 Corelarea programelor de lucru cu PPD

2. Managementul proiectului în condiţii de resurse limitate şi cu date impuse

2.1 Ipotezele de bază

2.2 Elaborarea reţelei logice a proiectului de producţie .

2.3 Managementul proiectului în funcţie de timp

2.4 Managementul proiectului în funcţie de resurse

2.5 Managementul proiectului prin ordonanţarea resurselor

2.6 Selectarea scenariului optim

2.7 Corelarea programelor de lucru cu PPD

3. Compararea variantelor

3.1 În funcţie de durata ciclului de producţie

3.2 În funcţie de numărul de resurse şi de gradul de utilizare a acestor

3.3 În funcţie de sarcina de producţie raportată la unitatea convenţională

4. Concluzii privind managementul proiectului de producţie

Extras din document

PARTEA I.PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE

1. Analiza funcțional - constructivă a piesei

1.1 Codificarea și clasificarea suprafețelor piesei

Suprafețele piesei pot fi simple sau comlexe. Conform figurii 1, suprafețele piesei sunt notate cu Sk , k = 1..21.

Astfel,

- Suprafețele simple sunt: S1, S2, S4, S5, S6, S8, S9, S11-S16,

- Suprafețele complexe sunt: S3, S7, S10, S17.

Fig. 1

1.2 Caracteristicile geometric constructive prescrise piesei. Rolul funcţional al piesei

Se analizează caracteristicile geometrice constructive prescrise piesei. Astfel, fiecare suprafață Sk se analizează din punct de vedere al:

- caracteristicilor dimensionale;

- caracteristicilor de formă (macro-geometrică și micro-geometrică, rugozitate);

- caracteristicilor de pozitie reciprocă.

Această analiză se prezintă sintetic, în tabelul următor:

Tabelul 1

SK Forma suprafeței Dimensiuni Rugozitate Treapta

(clasa) Toleranțe de formă [mm] Poziția reciprocă Alte condiții

S4 Cilindrică exterioară Ø25 6.3 T12 - - Cotă liberă

S6 Cilindrică exterioară Ø45 6.3 T12 - - Cotă liberă

S8 Cilindrică exterioară Ø42

1.6 T7 - -

S12 Cilindrică interioară Ø24+0.021 0.8 T6 - Baza de referință P -

S15 Cilindrică interioară Ø4.8 6.3 T11 - - Cotă liberă

S16 Cilindrică interioară Ø8 6.3 T11 - - Cotă liberă

S18 Cilindrica interioara Ø20 6.3 T11 - - Cotă liberă

S20 Cilindrică interioară Ø10 6.3 T11 - - Cotă liberă

S22 Cilindrica interioara Ø6.5 6.3 T11 - - Cotă liberă

S1 Plan frontal 103/ Ø 6.5/ Ø25 6.3 T12 - - -

S13 Plan frontal 103/Ø24+0.021

/Ø45 6.3 T12 - - -

S2 Conică exterioară (teșitură) 1x450 6.3 T11 - - Cotă liberă

S5 Conică exterioară 17x600 6.3 T9 - - -

S9 Conică exterioară (teșitură) 4x450 6.3 T9 - - -

S11 Conică interioară (teșitură) 1x450 6.3 T9 - - Cotă liberă

S19 Conică interioară (teșitură) 2.5x1200 6.3 T9 - - Cotă liberă

S21 Conică interioară (teșitură) 1x1200 6.3 T9 - - Cotă liberă

S23 Conică interioară (teșitură) 1x450 6.3 T9 - - Cotă liberă

S3 Complexă de tip canal pană 2.5/21-0.3/4 6.3 T11 - - -

S7 Complexă degajare Ø41.5 /2

6.3 T11 - - -

S10 Complexă de tip canal de pană interior 8±0.018/

27.3+0.2 6.3 T11 - - -

S17 Complexă (degajare) 5/Ø32 6.3 T12 - - Cotă liberă

S14 Suprafată elicoidală

(filet interior) M6x1 6.3 g6 - - -

Ordonarea suprafețelor Sk s-a făcut astfel: întâi suprafețele cilindrice (exterioare / interioare), apoi cele plane, conice și, în final cele complexe.

Suprafețele piesei se încadrează în una din categoriile: principale (funcționale), tehnologice sau libere. Astfel:

Categoria de suprafaţă Codul suprafeţei Rolul suprafeţei

Principală (funcţională) S4, S8, S12 Suprafeţe cilindrice care formează ajustaje cu alte componente din care face parte piesa

S1, S13 Suprafeţe frontale cu rol de sprijin

S3, S10 Montarea unei pene

Tehnologică S2, S9, S11, S22 Monatarea uşoară a piesei

S7 Asigură ieşirea sculelor

1.3 Caracteristicile materialului piesei

Materialul piesei “Arbore” este OLC 45 STAS 880-80.

Oţelurile carbon de calitate sunt oţeluri nealiate, obţinute printr-o elaborare îngrijită şi cu un grad de purificare chimică ridicat. La aceste oţeluri se garantează atât compoziţia chimică cât şi caracteristicile mecanice. Ele se folosesc în mod obişnuit tratate termic prin cementare sau îmbunătăţire, în construcţii mecanice supuse la solicitări mari.

1.3.1. Compoziţia chimică

C[%] Mn[%] Si[%] P[%] S[%] Cr[%] Ni[%] Cu[%] As[%]

0.42-0.5 0.5-0.8 0.17-0.37 Max 0.04 Max 0.04 Max 0.3 Max 0.3 Max 0.3 Max 0.3

1.3.2. Caracteristici mecanice

Starea Limita de curgere

σ0[kgf/mm2] Rezistenţa la tracţiune

σ r[kgf/mm2] Alungirea la rupere

5[%] Gâtuirea la rupere

Z[%] Duritatea Brinell

[max HB]

Stare laminată Stare recoaptă

Normalizată 36 62 18 35 229 197

Îmbunătăţită 40 66 17 36 - -

1.3.3 Tratamente termice şi termochimice

Forjare

[0C] Recoacere de înmuiere Normalizare Revenire

[0C] Răcire [0C] Răcire [0C] Răcire

850÷1100 680÷ 700 cuptor 830÷850 aer 830÷850 apă/ulei

550÷650 aer

Oţelurile cabon de calitate pot fi nu numai îmbunătăţite (călite şi revenite la temperatura de îmbunătăţire), dar şi tratate superficial , prin încălzirea rapidă a zonei superficiale a oţelurilor de apă sau ulei. De aceea, aceste oţeluri se folosesc adesea pentru roţi dinţate, suprafeţe de alunecare, bolţuri etc.

1.4 Tehnologicitatea construcției piesei

Analiza tehnologicităţii piesei se referă la condiţiile de tehnologicitate impuse piesei de rolul funcţional şi de procedeele de fabricare ale acesteia, şi totodată cuprinde calculul unor indici absoluţi de tehnologicitate, masa produsului și gradul de unificare a elementelor constructive.

Calculul masei produsului:

m = ρ × V

Pentru oțel, ρ = 7,8 [g/cm3];

V = π R2 h;

V = 3.14 [(252x31) + (452x70) – (242x60) – (6.52x30)] [mm3]

m = 50534.375 • 7.8 = 0.395 [Kg]

Preview document

Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 1
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 2
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 3
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 4
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 5
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 6
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 7
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 8
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 9
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 10
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 11
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 12
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 13
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 14
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 15
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 16
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 17
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 18
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 19
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 20
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 21
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 22
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 23
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 24
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 25
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 26
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 27
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 28
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 29
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 30
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 31
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 32
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 33
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 34
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 35
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 36
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 37
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 38
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 39
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 40
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 41
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 42
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 43
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 44
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 45
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 46
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 47
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 48
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 49
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 50
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 51
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 52
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 53
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 54
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 55
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 56
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 57
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 58
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 59
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 60
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 61
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 62
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 63
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 64
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 65
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 66
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 67
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 68
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 69
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 70
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 71
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 72
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 73
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 74
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 75
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 76
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 77
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 78
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 79
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 80
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 81
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 82
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 83
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 84
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 85
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 86
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 87
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 88
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 89
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 90
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 91
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 92
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 93
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 94
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 95
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 96
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 97
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 98
Lucrare licență - inginerie economică industrială - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Lucrare Licenta - Inginerie Economica Industriala.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul tehnico-economic privind proiectarea unui proces și sistem de producție pentru un produs de tip bucșă

Capitolul 1- Criterii care stau la baza elaborării proceselor tehnologice 1. Analiza desenului de execuţie şi tehnologicitatea piesei In desenul...

Diplomă de licență - tehnologia și organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor

INTRODUCERE Productivitatea muncii sociale, progresul tehnico-ştiinţific, prosperitatea materială a poporului şi capacitatea de apărare a ţării...

Analiza tehnico-economică a fabricării cilindrului hidraulic - studiu de caz la Societatea Hidraulica SRL

Introducere Lucrarea de faţă propune analiza produsului cilindru hidraulic deoarece este un produs care se comercializează individual şi se...

Analiza Procesului Tehnologic de Execuție a Reperului Arbore Secundar în Condițiile Producției de Serie Mare

INTRODUCERE Stagilul de practică pentru lucrare de licenţă l-am efectuat în cadrul laboratorului de Tehnologia Fabricării Produselor de la...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Studiu tehnico-economic pentru produsul capac cu suport - suport - carcasa melcului - levier

CAPITOLUL I Proces si sistem de productie pentru reperul Capac cu suport 1.1 Date initiale -Obiectiv principal: introducerea unei noi...

Sudare prin Frecare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI. PRINCIPALELE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE. Obiectul proiectului de diplomă îl constituie...

Proiectarea Logistică a unui Atelier de Prelucrări Mecanice

IMPERATIV MAJOR AL UNEI INDUSTRII MODERNE 1.1. CONCEPTUL GENERAL DE ORGANIZARE; ŞTIINŢA ORGANIZĂRII; ORGANIZAREA EMPIRICA SI ORGANIZAREA...

Te-ar putea interesa și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Analiza tehnico-economică a fabricării cilindrului hidraulic - studiu de caz la Societatea Hidraulica SRL

Introducere Lucrarea de faţă propune analiza produsului cilindru hidraulic deoarece este un produs care se comercializează individual şi se...

Dezvoltarea rurală a comunei Ghiroda

Comuna Ghiroda este aşezată în câmpia Timişului, practic în lunca inundabilă a râului Beghei (canalul Bega de mai târziu). Comuna de astăzi este...

Analiza sistemului de producție al firmei katty Fashion SRL din punct de vedere al calității

Memoriu justificativ În condiţiile dezvoltării economice, a modificărilor survenite atât în domeniul producţiei cât şi al cerinţelor pieţii,...

Considerații și Contribuții Privind Analiza Ergonomică a Sistemului de Muncă

INTRODUCERE “Ştiinţă a muncii”, ergonomia contribuie la proiectarea sistemului de muncă pentru obţinerea performanţei, creşterea randamentului,...

Proiectarea unei Secții de Confecții din Tricot

CAPITOLUL I PREZENTAREA DATELOR INIŢIALE NECESARE PROIECTĂRII 1.1. Consideraţii generale, regimul de lucru, producţia planificată, alegerea...

Ingineria și managementul producției 1

1.1 OBIECTIVELE LUCRĂRII - Cunoașterea și însușirea tehnicii de realizare a schemei de proces pe operații. - Utilizarea schemei de proces pe...

Ai nevoie de altceva?