Matriță cutii eliptice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 10754
Mărime: 2.28MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negoescu Florin
Licenta matrisa pentru cutii eliptice

Cuprins

Memoriu justificativ.3

Capitolul 1. Noţiuni generale privind procesul ambutisării. .4

1.1. Introducere . .5

1.2. Scurt istoric al cercetarilor privind deformabilitatea tablelor metalice.6

1.3. Condiţii generale privind recondiţionarea pieselor.8

1.4. Recondiţionarea prin încărcare cu sudură.9

1.5. Durificarea prin scântei a muchiilor active. .11

1.6. Durificarea prin cromare dură (electrolitică) .14

1.7. Nitruirea suprafetelor de lucru ale elementelor active . .18

1.8. Noţiuni generale privind procesul ambutisării. procedee de ambutisare. .18

1.9. Procedeul ambutisării fără subţiere voită, în cazul pieselor cilindrice.19

1.10 Influienţa deformarilor plastice ale statului de metal asupra proprietăţilor piesei. .21

1.11. Ambutisarea cutiilor paralelipipedice fără subţierea materialului.23

1.12. Ambutisarea cutiilor eliptice . .35

Capitolul 2. Proiectarea matriţei pentru ambutisat cutii eliptice. .37

2.1. Date preliminarii. Condiţia tehnologică la ambutisare .38

2.2 Calcule tehnologice . .39

2.2.1. Determinarea dimensiunilor semifabricatului plan .39

2.2.2. Deternimarea coeficientului de ambutisare şi a numărului de operaţii de ambutisare .40

2.2.3. Calculul dimensiunilor intermediare .40

2.2.4. Calculul înălţimilor intermediare. . .43

2.2.5. Razelemde racordare pentru fiecare operaţie de ambutisare .44

2.2.6. Jocul dintre elementele active ale matriţei . .44

2.2.7. Alegerea tipului de bandă. Stabilirea lătimii benzii .45

2.2.8. Determinarea distanţei dintre riglele de ghidare .46

2.3. Calculul forţelor, a lucrului mecanic şi a puterii .46

2.4. Adoptarea dimensiunilor elementelor active ale matriţei. .52

2.5. Adoptarea dimensiunilor altor elemente din componenţa matriţei.56

2.6. Alegerea utilajului necesar ambutisării. 60

2.7. Verificări de rezistenţă ale elementelor active ale matriţei. .60

2.8. Calcule economice .61

Elemente componente ale matriţei, reprezentare grafică. .67

Bibliografie .78

Extras din document

Memoriu justificativ

În prezent, necesitatea introducerii în producţie a noi tehnologii şi metode de prelucrare perfecţionate, moderne şi de înaltă productivitate, care să asigure produselor calităţi şi condiţii de exploatare tot mai bune la preţuri de cost cât mai mici, impune industriei constructoare de maşini dezvoltarea continuă a compartimentului cercetare.

În cadrul tehnologiilor actuale, prelucrarea materialelor prin deformare plastică la cald şi la rece au pondere din ce în ce mai mare în cadrul industriei constructoare de maşini.

Principalele avantaje care impun tehnologiile de prelucrare prin deformare plastică la rece (matriţare, stanţare, rulare) sunt:

— productivitate ridicată;

— precizie de formă şi dimensională;

— calitatea superioară a suprafetelor pieselor obţinute;

— preţ de cost scăzut.

Prezentul proiect se referă la realizarea unei matriţe necesară ambutisării cutiilor cu secţiune eliptică. Faţă de variantele obişnuite, ambutisarea cutiilor eliptice ridică o serie de probleme cum ar fi neuformitatea coeficientului de ambutisarea pe întreg conturul cutiei eliptice, păstrând însă avantajele procedeului de prelucrare prin ambutisare: preţ de cost scăzut, productivitate ridicată, precizie de formă şi dimensională, netezirea asperităţilor şi deci calităţisuperioare a suprafeţelor pieselor obţinute.

Lucrarea tratează în mod unitar si concret tehnologia ambutisării cutiilor eliptice, redând detaliile de execuţie şi exploatare a matriţei şi a utilajulor necesare acestui gen de prelucrare, precum şi regimurile optime de lucru.

Deşi sunt cunoscute rezultatele deosebite care se obţin la prelucrarea prin deformare plastică la rece în ceea ce priveste calitatea stratului superficial, precizia de prelucrare, productivitatea şi altele, prelucrarea pieselor prin ambutisare este rentabilă doar în cazul producţiei de serie mare şi de masă, având în vedere preţul de cost destul de ridicat al conceperii şi execuţiei unei matriţe care se amortizează după executarea unui număr foarte mare de piese.

Faptul că procedeul de prelucrare prin ambutisare nu necesită utilaje speciale sau dispozitive specializate, exceptând matriţa propriu-zisă, impune ca această metodă să fie utilizată curent în tehnologiile de prelucrare, aceasta rezultând din faptul că prin această tehnologie se pot obţine piese de dimensiuni mari şi de formă complexă.

Capitolul 1

Noţiuni generale privind procesul ambutisării

1.1. Introducere

Procedeele de prelucare a metalelor prin deformare plastică constituie un domeniu de cercetare extrem de vast. Acest lucru se datoreşte faptului că ponderea volumului de metal prelucrat prin aceste procedee este în continuă creştere, în detrimentul celor de prelucrat prin aşchiere.

Astfel, în ţările puternic dezvoltate industrial, poderea prelucrărilor prin prelucrarea plastică este de aproximativ 50 %.

Tendinţa este ca prin deformare plastică, semifabricatul să fie adus la o formă şi la dimensiuni cât mai aproape de cele ale piesei finite, astfel încăt după prelucrarea prin deformare plastică, acestea să nu mai necesite decât operaţii de finisare sau eventual tratamente termice acolo unde s-a impus.

Un alt motiv este costul cu care se obţin aceste piese.

Avantajele importante pe care le prezintă aceste procedee de prelucrare sunt :

— economie mare de metal, ca urmare a taierii fără deseuri ;

— economie de energie ;

— productivitate ridicată ;

— cost scăzut al pieselor prelucrate ;

— debitarea de precizie conferă pieselor obtinute o mare precizie geometrică şi dimensională ;

— calitate si precizie ireprosabile.

Dezvoltarea actuală a ştanţării si matriţării la rece merge pe urmatoarele căi :

— reducerea consumului de material prin proiectarea de repere cu forme tehnologice convenabile, utilizarea croirii raţionale, folosirea deşeurilor, creşterea preciziei de calcul a dimensiunilor fabricatelor;

— folosirea stanţelor şi matriţelor simple, de precizie ;

— aplicarea procedeelor de stanţare matriţare la rece la asamblare (montaj) ;

— mărirea durabilităţii sculei.

Factorul tehnologic de bază care favorizează dezvoltarea largă, de viitor a stanţării si matriţării la rece este necesitatea de a obţine repere finite fără o prelucrare ulterioară prin aschiere.

Preview document

Matriță cutii eliptice - Pagina 1
Matriță cutii eliptice - Pagina 2
Matriță cutii eliptice - Pagina 3
Matriță cutii eliptice - Pagina 4
Matriță cutii eliptice - Pagina 5
Matriță cutii eliptice - Pagina 6
Matriță cutii eliptice - Pagina 7
Matriță cutii eliptice - Pagina 8
Matriță cutii eliptice - Pagina 9
Matriță cutii eliptice - Pagina 10
Matriță cutii eliptice - Pagina 11
Matriță cutii eliptice - Pagina 12
Matriță cutii eliptice - Pagina 13
Matriță cutii eliptice - Pagina 14
Matriță cutii eliptice - Pagina 15
Matriță cutii eliptice - Pagina 16
Matriță cutii eliptice - Pagina 17
Matriță cutii eliptice - Pagina 18
Matriță cutii eliptice - Pagina 19
Matriță cutii eliptice - Pagina 20
Matriță cutii eliptice - Pagina 21
Matriță cutii eliptice - Pagina 22
Matriță cutii eliptice - Pagina 23
Matriță cutii eliptice - Pagina 24
Matriță cutii eliptice - Pagina 25
Matriță cutii eliptice - Pagina 26
Matriță cutii eliptice - Pagina 27
Matriță cutii eliptice - Pagina 28
Matriță cutii eliptice - Pagina 29
Matriță cutii eliptice - Pagina 30
Matriță cutii eliptice - Pagina 31
Matriță cutii eliptice - Pagina 32
Matriță cutii eliptice - Pagina 33
Matriță cutii eliptice - Pagina 34
Matriță cutii eliptice - Pagina 35
Matriță cutii eliptice - Pagina 36
Matriță cutii eliptice - Pagina 37
Matriță cutii eliptice - Pagina 38
Matriță cutii eliptice - Pagina 39
Matriță cutii eliptice - Pagina 40
Matriță cutii eliptice - Pagina 41
Matriță cutii eliptice - Pagina 42
Matriță cutii eliptice - Pagina 43
Matriță cutii eliptice - Pagina 44
Matriță cutii eliptice - Pagina 45
Matriță cutii eliptice - Pagina 46
Matriță cutii eliptice - Pagina 47
Matriță cutii eliptice - Pagina 48
Matriță cutii eliptice - Pagina 49
Matriță cutii eliptice - Pagina 50
Matriță cutii eliptice - Pagina 51
Matriță cutii eliptice - Pagina 52
Matriță cutii eliptice - Pagina 53
Matriță cutii eliptice - Pagina 54
Matriță cutii eliptice - Pagina 55
Matriță cutii eliptice - Pagina 56
Matriță cutii eliptice - Pagina 57
Matriță cutii eliptice - Pagina 58
Matriță cutii eliptice - Pagina 59
Matriță cutii eliptice - Pagina 60
Matriță cutii eliptice - Pagina 61
Matriță cutii eliptice - Pagina 62
Matriță cutii eliptice - Pagina 63
Matriță cutii eliptice - Pagina 64
Matriță cutii eliptice - Pagina 65
Matriță cutii eliptice - Pagina 66
Matriță cutii eliptice - Pagina 67
Matriță cutii eliptice - Pagina 68
Matriță cutii eliptice - Pagina 69
Matriță cutii eliptice - Pagina 70
Matriță cutii eliptice - Pagina 71
Matriță cutii eliptice - Pagina 72
Matriță cutii eliptice - Pagina 73
Matriță cutii eliptice - Pagina 74
Matriță cutii eliptice - Pagina 75
Matriță cutii eliptice - Pagina 76
Matriță cutii eliptice - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Matrita Cutii Eliptice.doc

Alții au mai descărcat și

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a sculei Freza frontala

Analizând desenul de execuție vedem că avem de proiectat procesul tehnologic a unei scule de tip Freză frontală, cod CT.2407-03 cu o lungime de 190...

Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea...

Proiectarea unei Instalații de Presat Noroiul Menajer Până la Dispariția Apei din El

Capitolul 1 Memoriu justificativ Ideea de presare a noroiului menajer colectat in fosele septice individuale si industriale a venit din cerințele...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Sudare prin Frecare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI. PRINCIPALELE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE. Obiectul proiectului de diplomă îl constituie...

Studiul tehnologiei imprimării la rece

1. Introducere Pentru a prelucra mai economic o mare varietate de piese, s-a studiat în permanenţă metodele de reducere al preţului de cost al...

Sudarea reperului grindă sudată

CAPITOLUL I COMPORTAREA LA SUDARE A MATERIALELOR SUDABILITATEA OŢELURILOR I.1. Generalităţi În cursul realizãrii şi exploatãrii construcţiilor...

Ai nevoie de altceva?