Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 29767
Mărime: 5.77MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Constantin
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MECANICĂ

Cuprins

1. Sisteme de fabricaţie.

1.1. Conceptul de sistem de fabricaţie.

1.2. Structura sistemelor de fabricaţie.

1.3. Celule de fabricaţie.

1.4. Centre de prelucrare.

2. Modelarea şi simularea proceselor economice.

2.1. Consideraţii generale.

2.2. Metodologii pentru analiza şi proiectarea informaţional-decizională.

2.3. Metode de modelare şi simulare - studiu de caz.

2.4. Diagnosticarea viabilităţii economice şi manageriale.

3. Calculul costurilor de producţie.

3.1. Conceptul de costuri şi relaţia dintre costuri şi preţuri.

3.2. Funcţiile costului.

3.3. Factorii care pot influienta costurile totale.

3.4. Caile de reducere a costului.

3.5. Metode de evidenţă şi calcul al costurilor.

4. Modelarea unui sistem de fabricaţie utilizând reţele PETRI temporizate.

4.1. Modelarea sistemelor de fabricație.

4.2. Modelarea sistemelor de fabricație cu ajutorul rețelelor PETRI.

4.3. Graful bipartit.

4.4. Evaluarea performanţelor celulei de fabricaţie flexibilă CFF-2E-2002 utilizând reţele PETRI temporizate.

4.5. Concluzii.

5. Tehnologia de execuţie pentru reperul ”Arbore cu con”.

5.1. Analiza documentaţiei de execuţie a piesei.

5.2. Calculul adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare.

5.3. Stabilirea regimurilor de prelucrare.

5.4. Stabilirea normelor tehnice de timp.

5.5. Exemplu de program pentru execuția unui arbore cu con interior pe strung cu comanda numerica FANUC.

6. Bibliografie

Extras din document

1. SISTEME DE FABRICAŢIE

Conceptul de sistem apare în formă embrionară în filosofia antică greacă. Afirmând că „întregul este mai mult decât suma părţilor”, Aristotel dă prima definiţie noţiunii de sistem, noţiune care se va dezvolta şi va evolua timp de peste două mii de ani, pentru a ajunge la forma actuală abia la începutul secolului nostru. Conform Shorter Oxford English Dicţionary, cuvântul sistem a apărut în anul 1619, fiind ca „un grup de obiecte organizate sau conectate”.

Cel care pune bazele unei teorii închegate privind sistemele este biologul german L. von BERTALANFFY, care între anii 1928-1950 publică o serie de lucrări reprezentând începuturile TEORIEI GENERALE A SISTEMELOR.

Pornind de la faptul că poate fi definită ca sistem orice secţiune a realităţii în care se identifică un ansamblu de fenomene, obiecte, procese, fiinţe sau grupuri interconectate printr-o mulţime de relaţii reciproce, precum şi cu mediul înconjurător şi care acţionează împreună în vederea realizării unor obiective bine definite, putem să desprindem diferite alte definiţii mai succinte ale sistemului. Între acestea putem cita:

- „Un sistem este un ansamblu integrat de elemente interconectate, destinat să execute, prin cooperare, o funcţie predeterminată”.

- „Un sistem este o colecţie de entităţi sau lucruri (animate sau neanimate) care primeşte anumite intrări şi este constrânsă să acţioneze concertat pentru a produce anumite ieşiri , cu obiectivul de a maximiza unele funcţii ale intrărilor sau ieşirilor”.

- „Un sistem este un mecanism, o procedură sau o schemă care se comportă conform cu o anumită descriere, funcţia sa fiind de a opera asupra informaţiilor şi/sau energiei, şi/sau materiei în timp, pentru a produce informaţie şi/sau energie, şi/sau materie în timp”.

Un sistem, în general, poate fi caracterizat de următoarele patru atribute:

Asamblarea. Sistemul constă dintr-un număr de unităţi distincte (elemente, componente, factori, subsisteme, etc.), care pot fi, fizice sau conceptuale, naturale sau artificiale. De exemplu: - un sistem de fabricaţie este compus din maşini unelte, operatori, dispozitive de fixare şi de control, scule, etc.; - sistemul solar este compus din planetele sale.

Relaţiile sistemului. Pentru ca grupul sau setul de unităţi să fie acceptat ca sistem, între acestea trebuie să existe o anumită relaţie sau interconexiune. Relaţiile sistemului pot fi fizice, logice sau instituţionale şi se pot manifesta între ele sau între ele şi întregul sistem.

Obiectivul sistemului (funcţia sistemului). Un sistem, în întregul său, realizează o anumită funcţie sau unul sau mai multe obiective. Când aceste obiective sunt atinse la nivelele lor maxime, se spune că s-a realizat optimizarea sistemului. Aceasta presupune posibilitatea măsurării, obiective sau subiective, a gradului de atingere a acestor obiective.

Adaptabilitatea la mediu. Un sistem trebuie să se comporte în aşa fel, încât să se adapteze la schimbările sale interioare sau ale mediului înconjurător. Mediul extrem influenţează sistemul, şi invers, poate fi influenţat de către acesta, astfel încât se face schimb de informaţii şi/sau energie, şi/sau materie între ele. Sistemul care este capabil să se autocontroleze în asemenea mod încât să se comporte optimal chiar şi sub variaţiile mediului înconjurător este numit sistem adaptiv sau cibernetic. De exemplu, o întreprindere este un sistem adaptiv pentru că sunt luate decizii astfel ca să realizeze obiective în cele mai severe situaţii ale mediului de interacţiune (competitori, piaţă, societăţi industriale, condiţii economice şi politice, tendinţele internaţionate, etc.).

Pentru a studia comportamentul sistemelor în ansamblul lor, s-a propus conceptul de cutie neară (figura 1.1), care priveşte sistemul ca un tot, făcând abstracţie de procesele sale interne. Pornind de la ultimul atribut de mai sus, efectele mediului asupra sistemului sunt denumite intrări (acestea pot include,chiar perturbaţiile neprevăzute) şi invers, efectele sistemului asupra mediului sunt denumite ieşiri. În consecinţă, sistemul primeşte intrări de la mediu şi le transformă în ieşiri pe care le furnizează mediului, căutând să maximizeze productivitatea sau alte caracteristice ale transformărilor pe care la realizează.

Dacă notăm cu T procesul de transformare a intrărilor I în ieşiri E, se poate scrie următoarea relaţie simbolică: T(I)=E.

Având în vedere această ecuaţie şi figura 1.1, problemele privind studiul sistemelor se pot încadra în una din următoarele categorii:

Analiza sistemului, prin care se clarifică conţinutul lui T, I şi E.

Operarea sistemului, când se dau I şi T şi se caută (se găseşte) E.

Inversiunea sistemului, când se dau E şi T şi se caută I.

Sinteza sau identificarea sistemului, când se dau I şi E şi se determină structura T adecvată.

Optimizarea sistemului, când se alege I, E sau T astfel încât un criteriu de evaluare a sistemului să fie optimizat.

În analiza, sinteza, operarea sau optimizare asistemelor se pune problema stabilirii adecvate a variabilelor controlabile ale sistemului, astfel încât să se atingă cea mai înaltă măsură a performanţei pentru obiectivele sistemului. În sensul optimizării, în analiza sau sinteza sistemului, este necesar să fie exprimată structura de bază a sistemului. Aceasta este specificată prin cele patru atribuţii menţionate mai sus şi prin următorii doi factori:

1. Obiectivele sistemului, care sunt atinse de către funcţia sistemului prin componentele sale.

Preview document

Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 1
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 2
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 3
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 4
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 5
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 6
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 7
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 8
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 9
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 10
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 11
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 12
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 13
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 14
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 15
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 16
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 17
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 18
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 19
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 20
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 21
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 22
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 23
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 24
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 25
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 26
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 27
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 28
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 29
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 30
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 31
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 32
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 33
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 34
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 35
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 36
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 37
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 38
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 39
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 40
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 41
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 42
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 43
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 44
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 45
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 46
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 47
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 48
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 49
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 50
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 51
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 52
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 53
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 54
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 55
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 56
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 57
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 58
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 59
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 60
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 61
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 62
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 63
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 64
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 65
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 66
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 67
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 68
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 69
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 70
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 71
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 72
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 73
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 74
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 75
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 76
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 77
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 78
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 79
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 80
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 81
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 82
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 83
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 84
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 85
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 86
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 87
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 88
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 89
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 90
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 91
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 92
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 93
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 94
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 95
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 96
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 97
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 98
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 99
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 100
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 101
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 102
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 103
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 104
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 105
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 106
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 107
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 108
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 109
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 110
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 111
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 112
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 113
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 114
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 115
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 116
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 117
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 118
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 119
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 120
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 121
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 122
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 123
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 124
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 125
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 126
Modelarea unui Sistem de Fabricație Utilizând Rețele PETRI Temporizate - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • Modelarea unui Sistem de Fabricatie Utilizand Retele PETRI Temporizate.docx

Alții au mai descărcat și

Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion

Întreprinderea Stromacom S.R.L. a fost fondată în anul 2001 de proprietarul Vladimir Tanciuc. Ea se află pe strada Ştefan cel Mare, 170....

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ai nevoie de altceva?