Sudare prin Frecare

Licență
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 12815
Mărime: 3.78MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 8

1.1. Obiectul proiectului. Principalele probleme propuse spre rezolvare 9

1.2. Consideraţii generale privind sudarea prin presiune 10

CAPITOLUL 2 - CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND

SUDAREA PRIN FRECARE 14

2.1. Principiul procedeului de sudare prin frecare 15

2.2. Variante de sudare prin frecare 17

2.3. Fenomene ce au loc la sudarea prin frecare 23

2.4. Parametrii regimului de sudare prin frecare 26

2.5. Stabilirea procesului tehnologic de sudare prin frecare 29

2.6. Materiale sudabile prin frecare 29

2.7. Tipuri de îmbinări sudate prin frecare 30

2.8. Pregătirea componentelor 31

2.9. Alegerea regimurilor de sudare prin frecare 31

2.10. Echipamentul de sudare prin frecare 33

2.11. Caracteristicile îmbinărilor sudate prin frecare 38

2.12. Tratamente termice aplicate îmbinărilor sudate prin frecare 39

2.13. Prelucrarea îmbinărilor sudate 40

2.12. Defectele îmbinărilor sudate prin frecare 40

2.14. Controlul calităţii îmbinărilor sudate prin frecare 40

2.15. Aplicaţii industriale ale sudării prin frecare 41

CAPITOLUL 3 - PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE SUDARE

PRIN FRECARE A SEMIFABRICATELOR

PENTRU SUPAPELE MOTOARELOR DIESEL 42

3.1. Schiţa îmbinării sudate 43

3.2. Analiza materialului de bază 44

3.3. Pregătirea pentru sudare 46

3.4. Stabilirea parametrilor regimului de sudare 46

3.5. Alegerea maşinii de sudat 47

3.6. Alegerea dispozitivelor de sudare 47

CAPITOLUL 4 - OPTIMIZAREA EXPERIMENTALĂ A TEHNOLOGIEI DE

SUDARE PRIN FRECARE A SEMIFABRICATELOR

PENTRU SUPAPELE MOTOARELOR DIESEL 48

4.1.Metodologia de optimizare experimentală a regimurilor

de sudare prin frecare 49

4.2.Optimizarea experimentală a regimului de sudare prin frecare a supapelor 50

4.4. Specificaţia procedurii de sudare prin frecare ale îmbinărilor

sudate analizate 65

CAPITOLUL 5 - ASPECTE ECONOMICE 66

5.1. Stabilirea consumului de materiale necesar desfăşurării programului experimental 67

5.2. Stabilirea consumului de timp necesar desfăşurării programului experimental 67

5.3. Stabilirea consumului de energie necesar desfăşurării programului experimental 68

5.4. Calculul costului experimentării sudării prin frecare 68

CAPITOLUL 6 - NORME DE PROTECŢIA MUNCII

SPECIFICE LUCRĂRILOR PRESTATE 72

BIBLIOGRAFIE 81

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1. OBIECTUL PROIECTULUI.

PRINCIPALELE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE.

Obiectul proiectului de diplomă îl constituie proiectarea şi optimizarea experimentală a tehnologiei de sudare prin frecare a semifabricatelor pentru supapele motoarelor Diesel

Principalele probleme care vor fi rezolvate în cadrul lucrării sunt:

- prelucrarea, în cadrul unui capitol a materialelor bibliografice referitoare la sudarea prin frecare a materialelor metalice;

- proiectarea tehnologiei de sudare cap la cap prin frecare a semifabricatelor pentru supapele motoarelor Diesel , parcurgând etapele:

- descrierea procedeului;

- analiza constructivă a îmbinărilor sudate prin acest procedeu;

- verificarea materialului de bază;

- stabilirea parametrilor regimului de sudare ;

- alegerea echipamentului de sudare;

- prelucrarea mecanică a îmbinărilor sudate;

- optimizarea experimentală a tehnologiei de sudare proiectate, parcurgând etapele:

- prezentarea metodologiei de optimizare ;

- prezentarea programului de optimizare experimentală;

- elaborarea specificaţiilor procedurilor de sudare prin frecare;

- aspecte economice legate de cercetarea experimentală efectuată;

- N.P.M. specifice lucrărilor prestate.

Cercetarea experimentală se va desfăşura la maşina de sudat prin frecare tip ZTA 10 din dotarea laboratorului de sudură a universităţii din Reşiţa.

1.2. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SUDAREA PRIN PRESIUNE

Tehnologia sudării este o parte componentă a procesului de transformare a materialelor metalice şi nemetalice.

Sudarea reprezintă o gamă de prelucrări în minivolum în urma cărora se obţin atât îmbinări de materiale prin sudare, lipire sau prin depunere pe suprafeţe cât şi separări de materiale prin tăiere termică. În acest domeniu al sudării s-au inclus şi prelucrări în microvolume ce se referă la depunerile de grosime redusă ca: tehnologiile de implantare, de difuziune, de creşteri mono-cristaline.

Elementul comun al tuturor proceselor tehnologice de sudare îl constituie restabilirea prin metode termice, termo-mecanice sau mecanice a coeziunii interatomice a materialelor, excepţia o constituie tăierea termică când apare decoeziunea termică.

Tehnologia sudării este deci o ştiinţă a aplicării altor ştiinţe în domeniul coeziunii sau decoezinii bruşte a materialelor metalice şi nemetalice.

Dezvoltarea unei multitudini de procedee de sudare şi procedee conexe începând din a-II-a jumătate a secolului trecut a determinat creşterea ponderii sudării în ansamblul procesului de prelucrare a materialelor. Forma geometrică se realiza până nu demult, prin prelucrare mecanică, îndepărtare de material, lucru care scumpeşte preţul produsului, în prezent tendinţa de obţinere a formei geometrice este prin depunere de material.

Se obţin astfel structuri mai apropiate de cele din natură din mai multe straturi, fiecare strat având o serie de proprietăţi specifice. Se obţin produse care înglobează în ele un consum energetic mic chiar dacă procedeele de sudare sunt mari consumatoare de energie electrică.

Din punct de vedere al materialelor, dacă la începutul secolului XX principalul material industrial era lemnul şi principala sursă de energie cărbunele, astăzi ne confruntăm cu peste 2000000 de tipuri de materiale deci cu milioane de tehnologii de îmbinare a acestor materiale. Se sudează materiale plastice, biologice, compozite, aliaje metalice, etc.

Procedeul cel mai vechi cunoscut de omenire a fost sudarea cu focul de forjă, era utilizat pentru fabricarea armelor folosit până în secolul XIX.

Preview document

Sudare prin Frecare - Pagina 1
Sudare prin Frecare - Pagina 2
Sudare prin Frecare - Pagina 3
Sudare prin Frecare - Pagina 4
Sudare prin Frecare - Pagina 5
Sudare prin Frecare - Pagina 6
Sudare prin Frecare - Pagina 7
Sudare prin Frecare - Pagina 8
Sudare prin Frecare - Pagina 9
Sudare prin Frecare - Pagina 10
Sudare prin Frecare - Pagina 11
Sudare prin Frecare - Pagina 12
Sudare prin Frecare - Pagina 13
Sudare prin Frecare - Pagina 14
Sudare prin Frecare - Pagina 15
Sudare prin Frecare - Pagina 16
Sudare prin Frecare - Pagina 17
Sudare prin Frecare - Pagina 18
Sudare prin Frecare - Pagina 19
Sudare prin Frecare - Pagina 20
Sudare prin Frecare - Pagina 21
Sudare prin Frecare - Pagina 22
Sudare prin Frecare - Pagina 23
Sudare prin Frecare - Pagina 24
Sudare prin Frecare - Pagina 25
Sudare prin Frecare - Pagina 26
Sudare prin Frecare - Pagina 27
Sudare prin Frecare - Pagina 28
Sudare prin Frecare - Pagina 29
Sudare prin Frecare - Pagina 30
Sudare prin Frecare - Pagina 31
Sudare prin Frecare - Pagina 32
Sudare prin Frecare - Pagina 33
Sudare prin Frecare - Pagina 34
Sudare prin Frecare - Pagina 35
Sudare prin Frecare - Pagina 36
Sudare prin Frecare - Pagina 37
Sudare prin Frecare - Pagina 38
Sudare prin Frecare - Pagina 39
Sudare prin Frecare - Pagina 40
Sudare prin Frecare - Pagina 41
Sudare prin Frecare - Pagina 42
Sudare prin Frecare - Pagina 43
Sudare prin Frecare - Pagina 44
Sudare prin Frecare - Pagina 45
Sudare prin Frecare - Pagina 46
Sudare prin Frecare - Pagina 47
Sudare prin Frecare - Pagina 48
Sudare prin Frecare - Pagina 49
Sudare prin Frecare - Pagina 50
Sudare prin Frecare - Pagina 51
Sudare prin Frecare - Pagina 52
Sudare prin Frecare - Pagina 53
Sudare prin Frecare - Pagina 54
Sudare prin Frecare - Pagina 55
Sudare prin Frecare - Pagina 56
Sudare prin Frecare - Pagina 57
Sudare prin Frecare - Pagina 58
Sudare prin Frecare - Pagina 59
Sudare prin Frecare - Pagina 60
Sudare prin Frecare - Pagina 61
Sudare prin Frecare - Pagina 62
Sudare prin Frecare - Pagina 63
Sudare prin Frecare - Pagina 64
Sudare prin Frecare - Pagina 65
Sudare prin Frecare - Pagina 66
Sudare prin Frecare - Pagina 67
Sudare prin Frecare - Pagina 68
Sudare prin Frecare - Pagina 69
Sudare prin Frecare - Pagina 70
Sudare prin Frecare - Pagina 71
Sudare prin Frecare - Pagina 72
Sudare prin Frecare - Pagina 73
Sudare prin Frecare - Pagina 74
Sudare prin Frecare - Pagina 75
Sudare prin Frecare - Pagina 76
Sudare prin Frecare - Pagina 77
Sudare prin Frecare - Pagina 78
Sudare prin Frecare - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Sudare prin Frecare.doc

Alții au mai descărcat și

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a sculei Freza frontala

Analizând desenul de execuție vedem că avem de proiectat procesul tehnologic a unei scule de tip Freză frontală, cod CT.2407-03 cu o lungime de 190...

Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea...

Proiectarea unei Instalații de Presat Noroiul Menajer Până la Dispariția Apei din El

Capitolul 1 Memoriu justificativ Ideea de presare a noroiului menajer colectat in fosele septice individuale si industriale a venit din cerințele...

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Introducere Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Matriță cutii eliptice

Memoriu justificativ În prezent, necesitatea introducerii în producţie a noi tehnologii şi metode de prelucrare perfecţionate, moderne şi de...

Studiul tehnologiei imprimării la rece

1. Introducere Pentru a prelucra mai economic o mare varietate de piese, s-a studiat în permanenţă metodele de reducere al preţului de cost al...

Proiectarea unui dispozitiv de sudură

1. INTRODUCERE Denumirea companiei: THYSSENKRUPP BILSTEIN COMPA S.A. ThyssenKrupp ThyssenKrupp AG este un important furnizor în industria...

Te-ar putea interesa și

Procese Mecanice și Metalurgice la Sudarea FSW a Aliajelor de Aluminiu

INTRODUCERE Procedeu de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW) a fost inventat de Wayne Thomas la TWI în Anglia (1991) [1] , şi...

Sudarea Maselor Plastice

Capitolul I. 1.Tehnologii de îmbinare nedemontabilă a componentelor. 1.1. Aspecte generale 1.1.1. Definirea proceselor şi procedeelor de...

Variante de Sudare în Puncte

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric Sudarea, conform STAS 5555/1-81, este operaţia de realizare a unei îmbinări nedemontabile...

Pompe Centrifuge

1. Destinație si clasificare Pompele centrifuge sunt mașini hidraulice rotative care transformă energia mecanică în energie hidraulică,...

Procedee ecologice de sudură prin frecare

1. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND SUDAREA PRIN FRECARE - Ce este sudarea prin frecare? Sudarea prin frecare este un procedeu de sudare prin...

Sudarea prin Presiune

ARGUMENT Am ales aceasta tema de proiect, Sudarea prin presiune, cu scopul de a cunoaşte mai bine acest procedeu de asamblare des întâlnit în...

Produse și tehnologii destinate producției de automobile

Cum ajuta robotizarea producatorii de componente auto din Romania 23 Metode si tehnologii de mare eficienta economica folosite în managementul...

Calculul Economic a Complexului Robotizat pentru Sudarea Peselor prin Frecare

1.Calculul eficacităţii economice Unul şi acelaşi indicator de funcţionare a maşinii unelte se poate primi cu ajutorul unor diferite tipuri de...

Ai nevoie de altceva?