Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 23663
Mărime: 11.86MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI Facultatea de Mecanică şi Tehnologie Catedra de Tehnologie şi Management Domeniul: INGINERIE INDUSTRIALA Programul de studii: Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Cuprins

Introducere 3

1. Producţia de serie mare. Caracteristici şi metode de organizare a fabricaţiei

2. Caracteristici ale produselor 4

2.1. Categorii de produse

2.2. Caracteristici de tehnologicitate ale produselor 8

3. Documentaţia tehnico-constructivă a piesei. Condiţii tehnice prescrise 12

3.1. Documentaţia tehnico-constructivă

3.2. Condiţii tehnice prescrise 12

4. Tehnologii tip pentru piese cu suprafeţe de revoluţie 16

4.1. Tehnologii tip pentru piese din clasa arbori

4.2. Tehnologii tip pentru piese din clasa bucşe

4.3. Tehnologii tip pentru piese din clasa discuri 16

5. Tipuri de piese de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie 29

5.1. Pinion fix

5.2. Pinion liber

5.3. Cutia diferenţialului

5.4. Volantul

5.5. Arbore secundar

5.6. Arbore cotit

5.7. Arbore cu came 29

6. Structura procesului tehnologic de prelucrare pe tip de piesă 55

6.1. Pinion fix

6.2. Pinion liber

6.3. Cutia diferenţialului

6.4. Volantul

6.5. Arbore secundar

6.6. Arbore cotit

6.7. Arbore cu came 55

7. Caracterizarea tehnologică a unor operaţii de prelucrare 78

7.1. Operaţiile comune pieselor de revoluţie

7.2. Sinteză asupra proceselor tehnologice

7.3. Operaţiile de prelucrare necesare pentru realizarea unor suprafeţe complexe ale

pieselor 78

Interpretări şi concluzii 93

Bibliografie 107

Extras din document

Introducere

Tema lucrării de licenţă „Tehnologii tip de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe preponderent de revoluţie” este justificată, pe de o parte, de numărul mare de piese cu această formă constructivă ce intră în componenţă automobilului, iar pe de altă parte, de necesitatea de a cunoaşte modul în care sunt concepute şi se realizează procesele tehnologice actuale, care dispun de resurse tehnice de ultimă generaţie.

Lucrarea are ca obiectiv înţelegerea şi prezentarea elementelor de bază ale tehnologiei de fabricare a pieselor de automobil cu suprafeţe de revoluţie, în condiţiile unor cerinţe maxime de calitate şi productivitate şi cu costuri minime de producţie.

Lucrarea are la bază studiul realizat în cadrul stagiului de practică, efectuat în perioada 2.03.2010 – 2.06.2010 la „S.C. Automobile Dacia S.A.”, Departamentul Inginerie Proces, Serviciul „Piese Mobile”, din cadrul Direcţiei Mecanice Dacia.

Serviciul „Piese Mobile” se ocupă cu proiectarea şi urmărirea fabricaţiei mai multor repere ce intră în componenţa cutiei de viteze, motorului şi transmisiei automobilelor din gama Dacia, printre care: pinion fix viteza a 3-a, pinion liber MAR, cutia diferenţial, volantul, arborele secundar, arborele cotit / vilebrequin, arborele cu came.

Pentru realizarea studiului a fost necesară parcurgerea mai multor etape de lucru: identificarea tipurilor de piese, studierea şi înţelegerea documentaţie tehnice pusă la dispoziţie, corelarea informaţiilor teoretice cu observaţiile practice, de pe liniile de fabricaţie ale pieselor studiate, interpretarea informaţiilor conform reglementărilor şi termenilor tehnici româneşti.

Analiza s-a concretizat prin realizarea structurii proceselor tehnologice pe tip de piesă, sintetizarea operaţiilor comune şi caracterizarea lor prin indici de precizie dimensională şi stare a suprafeţei, procedee şi etape de prelucrare, natura materialului prelucrat.

Lucrarea este structurată în 7 capitole. În capitolele 1 – 4 se prezintă elementele de bază ale studiului bibliografic realizat pentru înţelegerea temei şi elaborarea acestei lucrări. Printre problemele dezvoltate în aceste capitole se numără: caracteristicile producţiei de serie mare şi ale modului de organizare a fabricaţiei, caracteristici constructive şi tehnologice ale pieselor de revoluţie, condiţii tehnice impuse acestor piese şi structura tehnologiilor tip pentru piesele de revoluţie.

În capitolele 5-7 se dezvoltă studiul de caz realizat în cadrul stagiului de practică.

În capitolul 5 se prezintă particularităţile constructive, rolul funcţional şi condiţiile tehnice prescrise pentru fiecare piesă studiată.

Procesul tehnologic pe tip de piesă, caracterizat prin operaţii, faze (cicluri), schiţa operaţiei şi elementele sistemului tehnologic, este prezentat în capitolul 6.

În ultimul capitol, se analizează o parte dintre operaţiile tehnologice, cele referitoare la prelucrarea suprafeţelor de revoluţie, urmărindu-se echivalenţa tehnologică dintre operaţii şi etapele de prelucrare necesare pentru a se obţine anumite caracteristici tehnice prescrise.

În ultima parte a lucrării se prezintă sintetic caracteristicile proceselor tehnologice studiate şi se interpretează principale elementele rezultate din analiza efectuată.

Pentru elaborarea lucrării am avut la dispoziţie următoarele documente tehnice Dacia: Dosarele Tehnice ale pieselor studiate Fişele Tehnice de Scule (parţial pentru: cutia diferenţial, arborele secundar, pinion fix viteza a 3-a şi pinion liber MAR), desenele de execuţie pentru semifabricat şi piesă finită, documentaţie maşini unelte (parţial), toate în format electronic (PDF).

Cap.1. Producţia de serie mare.

Caracteristici şi metode de organizare a fabricaţiei

1.1. Tipuri de producţii

Pentru conducerea şi organizarea activităţii de producţie din cadrul unei întreprindere trebuie să se cunoască foarte bine tipul de producţie. Astfel tipul de producţie va influenţă practic tot ceea ce se va face in întreprindere.

Tipul de producţie reprezintă o stare organizatorică şi funcţională a întreprinderii, determinată de numărul de produse fabricate, varietatea lor, gradul de specializare a întreprinderii, secţiilor şi a locurilor de muncă şi modul de deplasare a materiilor prime, materiale, semifabricate de la un loc de muncă la altul.

Se disting 3 tipuri de producţie:

- tipul de producţie în serie;

- tipul de producţie în masă;

- tipul de producţie individuală.

În funcţie de tipul de producţie preponderent ce caracterizează o întreprindere, se impun metode şi tehnici de organizare a producţiei de bază, auxiliară şi de servire, precum şi modul de pregătire a fabricaţiei noilor produse, de evidenţă şi control a activităţii de producţie.

Tipul de producţie în masă este specific întreprinderilor ce fabrică o gamă redusă de tipuri de produse, iar fiecare tip de produs se realizează în cantităţi foarte mari, adică în masă.

În condiţiile acestui tip de producţie are loc o specializare a întreprinderii în ansamblul ei sau pe secţii şi ateliere, până la nivelul locurilor de muncă.

Prin caracteristicile sale, tipul de producţie în masă creează condiţii pentru automatizarea producţiei si organizarea ei sub forma de linii tehnologice în flux.

Tipul de producţie în serie se caracterizează prin faptul că întreprinderile fabrică o gamă mai largă de produse în cantităţi mari, mijlocii sau mici.

În funcţie de nomenclatura produselor fabricate şi de mărimea seriilor de fabricaţie, precum şi de gradul de specializare a secţiilor, atelierelor şi a locurilor de muncă, acesta poate fi mai accentuat sau mai redus, iar deplasarea produselor de la un loc de muncă la altul se face în cantităţi egale cu mărimea lotului de transport.

Pentru deplasarea produselor de la un loc de munca la altul se folosesc mijloace de transport cu mers continuu, în cazul seriilor mari şi cu mers discontinuu în cazul unor serii mici de fabricaţie.

La întreprinderile caracterizate prin tipul de producţie în serie amplasarea diferitelor maşini si utilaje se face pe grupe omogene sau pe linii de producţie în flux.

Tipul de producţie individuală este specifică întreprinderilor ce de produse în cantităţi foarte mici, după o documentaţie puţin dezvoltată şi pe maşini universale. Personalul trebuie să aibă o înaltă calificare.

Preview document

Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 1
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 2
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 3
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 4
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 5
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 6
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 7
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 8
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 9
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 10
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 11
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 12
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 13
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 14
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 15
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 16
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 17
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 18
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 19
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 20
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 21
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 22
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 23
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 24
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 25
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 26
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 27
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 28
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 29
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 30
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 31
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 32
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 33
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 34
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 35
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 36
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 37
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 38
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 39
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 40
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 41
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 42
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 43
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 44
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 45
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 46
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 47
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 48
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 49
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 50
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 51
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 52
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 53
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 54
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 55
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 56
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 57
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 58
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 59
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 60
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 61
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 62
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 63
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 64
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 65
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 66
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 67
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 68
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 69
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 70
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 71
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 72
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 73
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 74
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 75
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 76
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 77
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 78
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 79
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 80
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 81
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 82
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 83
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 84
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 85
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 86
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 87
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 88
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 89
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 90
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 91
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 92
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 93
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 94
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 95
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 96
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 97
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 98
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 99
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 100
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 101
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 102
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 103
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 104
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 105
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 106
Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafețe Preponderent de Revoluție - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Tehnologii Tip de Fabricare a Pieselor de Automobil cu Suprafete Preponderent de Revolutie.doc

Alții au mai descărcat și

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a sculei Freza frontala

Analizând desenul de execuție vedem că avem de proiectat procesul tehnologic a unei scule de tip Freză frontală, cod CT.2407-03 cu o lungime de 190...

Studiul tehnico-economic privind proiectarea unui proces și sistem de producție pentru un produs de tip bucșă

Capitolul 1- Criterii care stau la baza elaborării proceselor tehnologice 1. Analiza desenului de execuţie şi tehnologicitatea piesei In desenul...

Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea...

Proiectarea unei Instalații de Presat Noroiul Menajer Până la Dispariția Apei din El

Capitolul 1 Memoriu justificativ Ideea de presare a noroiului menajer colectat in fosele septice individuale si industriale a venit din cerințele...

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Matriță cutii eliptice

Memoriu justificativ În prezent, necesitatea introducerii în producţie a noi tehnologii şi metode de prelucrare perfecţionate, moderne şi de...

Sudare prin Frecare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI. PRINCIPALELE PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE. Obiectul proiectului de diplomă îl constituie...

Studiul tehnologiei imprimării la rece

1. Introducere Pentru a prelucra mai economic o mare varietate de piese, s-a studiat în permanenţă metodele de reducere al preţului de cost al...

Ai nevoie de altceva?