Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 17543
Mărime: 1.68MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragan Marcel
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI FACULTATEA DE MECANICA SPECIALIZAREA: INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

Cuprins

CAPITOLUL 1.

POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA

1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

1.2. POTENTIALUL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA

1.2.1 POTENTIAL SOLAR

1.2.1.1 POTENTIAL SOLAR-TERMAL

1.2.1.2 POTENTIAL SOLAR-FOTOVOLTAIC

1.2.2 POTENTIAL EOLIAN

1.2.3 POTENTIAL BIOMASA

1.2.4 POTENTIALUL MICROHIDROENERGETIC

1.2.5 POTENTIALUL ENERGETIC GEOTERMAL

CAPITOLUL 2

NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE ENERGIA SOLARĂ

2.1 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ENERGIA SOLARĂ

2.2 RADIAŢIA SOLARĂ LA SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI.

2.3 UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE

CAPITOLUL 3

CONVERSIA ENERGIEI SOLARE

3.1 PRINCIPALELE TIPURI DE COLECTOARE SOLARE

3.2 MODURI DE CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE ÎN ALTE FORME DE ENERGIE STOCAREA ENERGIEI TERMICE ÎN APĂ

CAPITOLUL 4

PREZENTAREA UNEI INSTALAŢII DE PREPARARE A APEI CALDE MENAJERE

4.1 TIPURI DE SISTEME ENERGETICE SOLARE

4.2 COLECTORUL SOLAR PLAN. PRINCIPIUL ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE

CAPITOLUL 5

CALCULUL INSTALAŢIEI DE PREPARARE A APEI CALDE MENAJERE

5.1 STABILIREA LOCULUI UNDE ESTE AMPLASATĂ INSTALAŢIA

5.2 DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ CALDĂ PENTRU UZ MENAJER

5.3 CALCULUL UNGHIULUI DE AMPLASARE A PANOULUI SOLAR

5.4 CALCULUL SUPRAFEŢEI COLECTORILOR SOLARI

5.5 ALEGEREA TIPULUI DE COLECTOR

CAPITOLUL 6

STUDIUL ENERGETIC AL LOCUINTEI

6.1. STABILIREA AMPLASAMENTULUI, A DIMENSIUNILOR ŞI A REGIMULUI TERMIC

6.2. RELATIILE DE CALCULUL A NECESARULUI DE CALDURA PENTRU LOCUINŢA UNIFAMILIALĂ

6.3. DETERMINAREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

CAPITOLUL 7

INSTALATII MIXTE:INSTALATII SOLARE/CAZANE CU BIOMASA

7.1 ALEGEREA CAZANULUI DE BIOMASA

7.2 SCHEME DE CUPLARE A INSTALATIILOR SOLARE CU CAZANE DE BIOMASA

Extras din document

CAPITOLUL 1.

POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA

1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie (SRE) se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen mediu si lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice şi înscrierea în acquis-ul comunitar în domeniu.

Obiectivul strategic pentru anul 2010 este ca aportul surselor regenerabile de energie in tarile membre al UE, să fie de 12% în consumul total de resurse primare.

HG 443/2003 (modificată prin HG 958/2005) stabileşte pentru Romania că ponderea energiei electrice din SRE în consumul naţional brut de energie electrică urmează săajungă la 33% pană în anul 2010.

Cartea Alba a ISES din 2003 prognozeaza procentele fiecărui tip de sursă de energie regenerabilă în producerea de energie în lume (situaţie dată pentru anul 2003) astfel:

- Bioenergie: aproape 11% din energia folosită în prezent pe plan mondial este obţinută din bioenergie; se estimează pentru potenţialul bioenergiei în 2050 o medie de 450EJ (ceea ce este mult mai mult decât cererea totală actuală de energie in plan mondial.

-Energie geotermală: energia geotermală poate fi o sursă de energie regenerabilă majoră pentru un numar mare de tari (cel puţin 58 de ţări: 39 pot fi alimentate 100% din energie geotermală, 4 cu mai mult de 50%, 5 cu mai mult de 20% şi 8 cu mai mult de 10 %).

-Energia eoliană: capacitatea globală a energiei eoliene va ajunge la peste 32000MW, iar procentul de creştere este de 32% / an.

Ţinta de 12% din cererea mondială de electricitate produsă din energie eoliană până în 2020 pare a fi deja atinsă.

În “Campania Take-Off” din cadrul Cartii Albe se propun pentru furnizare, pentru 2010, următoarele capacitati energetice:

. Biomasa: 135 Mtoe;

. Energie Hidro: - 14 GW – Instalaţii Hidro Mici (sub 10 MW)

-91 GW – Instalaţii Hidro Mari;

. Energie Eoliană: 40 GW;

. Energie Termică Solară: 100 Milioane m2;

. Energie Fotovoltaică: 3 GWp;

. Energie Solară Pasivă: 35 Mtoe;

. Energie Geotermală: - 1 GW –Energie Electrică

-5 GWth – Energie termică.

În Cartea Verde, se precizează că sursele regenerabile de energie pot contribui efectiv la creşterea resurselor interne, ceea ce le conferă o anumită prioritate în politica energetică.

În “Directiva 2001/77/EC”, din 27 septembrie 2001, privind “Promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile, pe piaţa unică de energie”, se stabileşte obiectivul strategic privind aportul surselor regenerabile în consumul total de resurse energetice primare, care trebuie să fie de 11%, în anul 2010.

În Cartea Alba se estimează că, până în anul 2010, se vor crea între 500 000 şi 900 000 de noi locuri de muncă prin implementarea SRE.

Cartea Alba prognozeaza o reducere a emisiilor de CO2 estimate, potrivit cu scenariul care trebuie urmărit până în 2010 pentru tarile UE, astfel:

Bibliografie

1. Duffie, J. A., Beckman, W. A. (1991), Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd. Ed., J. Wiley & Sons, New York, USA.

2. Kalogirou S., Solar thermal collectors and applications, Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 231–295

3. Şen Z., Solar energy in progress and future research trends, Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 367–416

4. Kalogirou S., The potential of solar industrial process heat applications, Appl Energy 2003;76:337–61.

5. C.Herbst, I. Letea “Resursele energetice ale pãmântului” Editura Ştiinţificã, Bucureşti 1984;

6. L.R.Brown, C.Flavin, H.French “Prefaţã la starea lumii 2000, problemele globale ale omenirii” Editura Tehnicã Bucureşti 2000;

7. ”Solar Collectors – Test, Methods and Design Gudelines”, Solar Energy R&D in the European Community, Series A Volum VI, D.Reidel Publishing Company 1985;

8. European Solar Radiatioan Atlas, volum I Horizontal Surface, Commision of the European Communities, Verlag V. Rheiland 1994;

9. Mircea, L. Grosanu, C. Mircioiu, G.Vosaru “Investigaţii în domeniul energetic” Editura Dacia 1982

10. Gheza Kelemen, Dana Ursa „Alternativa energetică. Energia solară” Fundaţia româno-germnă. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare în Domeniul Construcţiilor

11. S. Bucurenciu, St. Petrescu „Utilizarea energiei solare” Editura tehnică, Bucureşti 1980

12. R. Grigorescu „Conversia energiei solare în energie termică , principii şi aplicaţii” Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1982

13. AIIR – Manualul de Instalaţii, volumul „I”, Editura Artecno Bucureşti 2002;

14. M. Ilina; C. Bandrabur; N. Oancea – Energii neconvenţionale utilizate în instalaţiile în construcţii; Editura Tehnică Bucureşti 1987.

15. Reff, R. Termotehnică şi Echipament Termic, Ed. Universităţii, Sibiu, 1991;

16. Ştefănescu, D. ş.a. Transfer de Căldură şi Masă. Teorie şi Aplicaţii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;

17. Viessmann Technical guide

18. STAS 1907/1,2 Calculul necesarului de căldură

19. www.viessmann.de/

20. www.heatpumpcentre.org/About_heat_pumps/

21. www.pompedecaldura.ro

22. www.php.net/manual/en/

23. www.pompedecaldura2005.ro/pdc_sol_apa.htm

24. http://www.metacor-europe.com/dimensionare.php

25. http://www.casepasive.eu/pompa-de-caldura.html

Preview document

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 1
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 2
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 3
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 4
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 5
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 6
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 7
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 8
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 9
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 10
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 11
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 12
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 13
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 14
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 15
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 16
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 17
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 18
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 19
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 20
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 21
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 22
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 23
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 24
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 25
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 26
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 27
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 28
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 29
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 30
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 31
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 32
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 33
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 34
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 35
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 36
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 37
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 38
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 39
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 40
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 41
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 42
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 43
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 44
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 45
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 46
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 47
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 48
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 49
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 50
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 51
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 52
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 53
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 54
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 55
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 56
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 57
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 58
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 59
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 60
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 61
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 62
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 63
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 64
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 65
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 66
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 67
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 68
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 69
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 70
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 71
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 72
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 73
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 74
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 75
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 76
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 77
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 78
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 79
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 80
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 81
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 82
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 83
Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • bibliografie.doc
  • cap 1.doc
  • cap 2, 3 si 4.doc
  • cap 5.doc
  • cap 6.doc
  • cap 7.doc
  • coperta.doc

Alții au mai descărcat și

Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii

I. INTRODUCERE 1. MOTIVAŢIA, OBIECTIVELE, IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA SITUAŢIEI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ...

Proiectarea Instalației de Reducere a Emisiei de SO2 de la Arderea Gazului de Cocs într-o Instalație cu Turbină cu Gaze

1.LEGISLAŢIA PRIVIND EMISIILE POLUANTE ALE INSTALAŢIILOR DE ARDERE Prin Ordinul Nr. 462 din 01.07.1993 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi...

Cercetări Privind Realizarea unui Sistem Solar pentru Încălzirea Apei Necesare unei Ferme Agricole Familiale

Capitolul 1. Analiza sistemelor solare pentru incălzirea apei calde menajere 1.1. Energie solară termică : Istoric Primele utilizări ale energiei...

Diferențial autoutilitară

Capitolul 1 Introducere Industria de automobile reprezintă în prezent una din cele mai dezvoltate ramuri ale construcției de mașini, cu producție...

Sisteme Moderne de Climatizare a Aerului

1. SISTEMUL DE CONDITIONARE A AERULUI 1.1. INTRODUCERE: Refrigerarea şi aerul condiţionat nu sunt descoperiri ale secolului XX . Forme simple de...

Principiul de funcționare al pompei de căldura cu comprimare de vapori acționată electric

In cele ce urmeaza ne vom referi la acest tip de pompa de caldura, avind in vedere ca exista o multitudine de pompe de caldura functie de fenomenul...

Procese și caracteristici ale M.A.I.

1. Introducere 1.1. Motoare cu ardere internă. Generalități Motoarele cu aprindere internă sunt motoarele care, prin intermediul energiei produse...

Fiabilitate

Introducere Fiabilitatea a devenit o condiţie tehnică, un parametru în proiectarea, fabricarea şi exploatarea produselor şi una din problemele...

Te-ar putea interesa și

Instalații Termice cu Energie Solară

1. Introducere Producţia de energie este preocuparea de bază a societaţii industriale în secolul 21. În marea lor majoritate, problemele noastre...

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Energia Eoliana o Solutie in Dezvoltarea Durabila

Energia eoliana, o solutie in dezvoltarea durabila Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare...

Practicarea Pomiculturii Ecologice în Fermele Agroturistice

Capitolul-I. INTRODUCERE ÎN CULTURA ECOLOGICĂ 1.1Agricultura ecologică reprezintă ansamblul de măsuri și metode ce contribuie la realizarea unei...

Studiu de Fezabilitate privind Utilizarea Energiei Regenerabile, Energia Biomasei si Energia Solara intr-o Localitate Rurala din Moldova

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Analiza soluțiilor de încălzire pentru o casă în mediul rural prin utilizarea biomasei lemnoase și a energiei solare

Echipa noastra are ca scop in aceasta lucrare analiza solutiilor de incalzire a unei locuinte din mediul rural prin utilizarea biomasei lemnoase si...

Combustibilii ecologici - alternativă energetică și pentru transporturi

1. Biocombustibilii, argumentatie pentru dezvoltarea durabila a economiei, la nivel national si european Conferinţa de la Kyoto (1997), Protocolul...

Ai nevoie de altceva?