Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 17096
Mărime: 353.76KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luminita Beldean

Cuprins

CUPRINS: 1

1.PARTEA GENERALĂ 2

1.1. INTRODUCERE 3

1.2. CELE 14 NEVOI FUNDAMENTALE 3

1.2.1.DESCRIEREA CELOR 14 NEVOI FUNDAMENTALE 6

1.3. RELAŢIA NURSĂ-PACIENT 10

1.3.1. NOŢIUNI DE PSIHOLOGIE MEDICALĂ 12

1.3.2. METODE ŞI PROCESE DE COMUNICARE 15

1.3.3. ASPECTE NURSING ÎN COMUNICAREA CU PACIENTUL 19

1.4. DIFERENŢA DINTRE COMUNICAREA SOCIALĂ Şl CEA PROFESIONALĂ 21

1.4.1.RELAŢIILE SOCIALE ŞI INTERPERSONALE 21

1.4.2. COMUNICAREA TERAPEUTICĂ 25

1.4.3. COMUNICAREA ASERTIVĂ 32

1.5. BARIERE ÎN COMUNICAREA TERAPEUTICĂ 33

1.5.1. ÎNGRIJIREA PACIENTULUI PSIHIC 33

2.PARTEA SPECIALĂ 35

2.1. MOTIVAŢIE 36

2.2. SCOP 36

2.3.MATERIAL ŞI METODĂ 37

2.4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 38

2.4.1. CLASIFICAREA CAZUISTICII 38

2.4.2. METODA CLINICĂ 41

2.5. CONCLUZII 74

2.6. RECOMANDĂRI 76

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 77

Extras din document

Întâlnirile dintre pacient şi personalul medical sunt prilejuri pentru schimburi de informaţii, pentru luarea deciziilor şi pentru menţinerea sau creşterea motivaţiei de a continua îngrijirea bolii, mai ales atunci când aceasta este cronică. Abilitatea cadrelor medicale de a se angaja într-o comunicare eficientă cu pacienţii influenţează hotărâtor deciziile şi comportamentele ulterioare ale acestora. Rezultatele actului medical sunt influenţate de modelul pe care îl utilizează în comunicare şi comportament personalul medical şi pacientul.

Dintre toţi membrii echipei interdisciplinare, asistentul medical este cel care se află, prin natura profesiei sale, cel mai aproape de pacient. Relaţia interpersonală se dezvoltă pe mai multe coordonate:

- coordonata profesională: tehnică şi informaţională

- coordonata afectivă

- coordonata morală.

Această relaţie complexă care se stabileşte între asistentul medical şi pacient implică anumite drepturi şi obligaţii pentru fiecare dintre cei doi parteneri ai relaţiei. Se poate spune că este o relaţie terapeutică în cadrul căreia se stabileşte o alianţă terapeutică.

1.2. CELE 14 NEVOI FUNDAMENTALE

Analizele consacrate calităţii vieţii sunt deosebit de utile pentru practica medicală, în evaluarea efectelor fizice, psihice şi sociale ale îmbolnăvirilor şi tratamentelor medicale asupra vieţii de zi cu zi a oamenilor; în analiza efectelor tratamentelor sau bolii, din punctul de vedere al pacientului, precum şi în determinarea nevoilor pacientului de suport psihic, fizic şi social pe durata îmbolnăvirii. Folosirea instrumentelor pentru evaluarea calităţii vieţii pacienţilor ajută personalul medical să aleagă între diferite tratamente alternative, să informeze pacienţii asupra efectelor posibile ale diferitelor proceduri medicale, să monitorizeze progresul tratamentelor aplicate, din punctul de vedere al pacientului şi, în fine, permite personalului medical să proiecteze pachete de îngrijiri medicale eficace şi eficiente.

În contextul activităţii din domeniul medical, se impune găsirea unor criterii operaţionale pentru măsurarea calităţii vieţii pacienţilor. Dintre modelele existente, cel mai utilizat este modelul celor 14 nevoi fundamentale ale pacientului, sistematizate de Virginia Henderson (Henderson, 1996, 1977).

Cadrul conceptual al Virginiei Henderson se bazează pe definirea celor 14 nevoi fundamentale cu componente biologice, psihologice, sociale, culturale şi spirituale ale individului. Atingerea de către pacient a independenţei în satisfacerea acestor nevoi este de fapt ţelul profesiei de asistentă medicală.

O nevoie fundamentală este o necesitate vitală, esenţială a fiinţei umane pentru a-şi asigura starea de bine, în apărarea fizică şi mentală.

Ca să îşi menţină un echilibru fiziologic şi psihologic, pacientul trebuie să atingă un nivel minim de satisfacere a nevoilor sale.

Independenţa în satisfacerea nevoilor reprezintă atingerea unui nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor (un bun echilibru fiziologic şi psihologic) prin acţiuni pe care le îndeplineşte individul însuşi, fără ajutorul unei alte persoane. Independenţa este deci satisfacerea uneia sau mai multor nevoi prin acţiuni proprii, îndeplinite de persoana însăşi.

Dependenţa în satisfactia nevoilor reprezintă incapacitatea persoanei de a adopta comportamente sau de a îndeplini singur, fără ajutorul unei persoane, actţuni care să-i permită un nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor astfel încât să fie independent.

Preview document

Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 1
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 2
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 3
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 4
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 5
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 6
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 7
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 8
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 9
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 10
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 11
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 12
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 13
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 14
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 15
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 16
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 17
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 18
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 19
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 20
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 21
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 22
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 23
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 24
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 25
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 26
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 27
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 28
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 29
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 30
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 31
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 32
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 33
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 34
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 35
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 36
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 37
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 38
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 39
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 40
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 41
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 42
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 43
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 44
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 45
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 46
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 47
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 48
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 49
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 50
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 51
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 52
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 53
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 54
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 55
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 56
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 57
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 58
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 59
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 60
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 61
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 62
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 63
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 64
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 65
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 66
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 67
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 68
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 69
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 70
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 71
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 72
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 73
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 74
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 75
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 76
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 77
Comunicarea nursă pacient - factor important în satisfacerea celor 14 nevoi fundamentale - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Nursa Pacient - Factor Important in Satisfacerea Celor 14 Nevoi Fundamentale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul asistenței medicale în îngrijirea bolnavului cu sarcină ectopică

MOTIVAŢIA LUCRĂRII În prezent există tot mai multe boli grave cu care omul se confruntă şi este nevoit să ceară ajutorul acrelor medicale de...

Rolul propriu și delegat al asistenței medicale în îngrijirea pacientului vârstnic cu deshidratare

ARGUMENT Am ales sa scriu despre deshidratare deoarece chiar si o forma usoara de deshidratare ne poate lipsi de energie si provoaca stari de...

Ulcerul gastric

MOTIVAŢIA LUCRĂRII În prezent există tot mai multe boli grave cu care omul se confruntă şi este nevoit să ceară ajutorul acrelor medicale de...

Îngrijirea pacientului cu ulcer gastric

INTRODUCERE Ulcerul gastric continuă să fie o problemă medicală majoră. Provoacă dureri puternice și tulburări digestive la aproximativ 10% din...

Relația Asistent Medical - Pacient

Alianţa terapeutică presupune asumarea unui anumit rol şi anumite atribuţii/sarcini de către fiecare dintre cei doi parteneri ai relaţiei...

Particularități ale comunicării la persoanele cu dizabilități

Toate definitiile date comunicarii umane, indiferent de scolile de gandire carora le apartin sau de orientarile in care se inscriu, au cel putin...

Aspecte Etice in Clinica Oncologica

Relatiile medic-pacient si etica medicala Pentru practicarea competenta a terapiei oncologice sunt necesare in afara cunoasterii specializate,...

Atitudinea Asistentei Medicale în Cazul Pacientului Infectat cu Cancer în Fază Terminală

I. Introducere Practica medicală, dincolo de faptul că reprezintă o meserie, poate fi considerată şi o artă, deoarece, pe lângă profesionalism şi...

Ai nevoie de altceva?