Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Medicină
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 19175
Mărime: 1.75MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Neacşu
SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DIN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA, CARAŞ-SEVERIN

Cuprins

ARGUMENT 4

CAPITOLUL I DATE GENERALE DESPRE BOALĂ 1/3 DIN LUCRARE 6

1.1. Prezentarea noţiunilor de anatomie şi fiziologie a pancreasului 6

1. Definiție 9

2. Etiologie 9

3. Patogenie 11

4. Diagnistic clinic (Simptomatologie) 12

5. Diagnostic paraclinic 15

6. Diagnostic diferențial 16

7. Evoluție. Prognostic 17

8. Tratament 19

a) Igieno-dietic 19

b) Tratament medical 22

c)Tratament chirurgical 28

CAPITOLUL. II. ÎNGRIJIRI GENERALE 30

2.1. Supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative 30

2.2 Alimentaţia bolnavului 33

2.2.1. Reguli de administrare a medicamentelor 38

2.3. Pregătirea pacientului şi efectuarea tehnicilor impuse de afecţiune 39

2.4. Educaţie pentru sănătate. Profilaxia bolii 43

CAPITOLUL III. INGRIJIRI SPECIFICE 45

1. CAZUL I – PLAN DE ÎNGRIJIRE 45

2. CAZUL II – PLAN DE ÎNGRIJIRE 48

3. CAZUL III – PLAN DE ÎNGRIJIRE 54

CONCLUZII 66

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

ARGUMENT

Pentru a se bucura de viaţă şi pentru a da maximum de randament, omul în activitatea sa, are nevoie în primul rând de sănătate.

Această calitate poate fi păstrată doar prin conştiinţa omului faţă de sine însuşi, de cunoaşterea propriului organism şi a parametrilor şi calităţilor acestuia, păstrarea lor cât mai bine pentru o durată cât mai lungă de viaţă şi activitate.

Pentru acestea omul trebuie să cunoască foarte bine condiţiile şi metodele de păstrare a sănătăţii, cum ar fi: Respectarea igienei - alimentelor, îmbrăcămintei, cunoaşterea normelor sanitare de păstrare a sănătăţii şi modul de transmitere a bolilor, având în vedere combaterea cât mai precoce a acestora; în cazul unor simptome de boală prezentarea la un cabinet medical sau la un cadru medical calificat, nicidecum tratarea prin metode empirice sau cu ajutorul unor persoane neavizate în acest domeniu, cunoaşterea regulilor de alimentaţie raţională şi respectarea acestora, pe cât posibil, cunoaşterea şi punerea în aplicaţie a metodelor de călire şi păstrare a rezistenţei organismului de la cea mai fragedă vârstă şi pe toată durata vieţii.

Viaţa trebuie păstrată deci aşa cum ne-a fost hărăzită cu toate calităţile ei şi încercând să depăşim greutăţile şi defectele ce pot apare pe parcursul acesteia, cunoscându-i bine caracteristicile.

Diabetul zaharat este una dintre cele mai importante probleme de sănătate, care afectează toate vârstele şi toate categoriile sociale, cu care se confruntă populaţia globului. Incidenţa diabetului zaharat este în continuă creştere în întreaga lume în raport cu situaţia existentă înaintea celui de-al doilea război mondial. Astfel în SUA înainte de război morbiditatea prin diabet zaharat se întâlnea la 0, 52%, în timp ce astăzi se întâlneşte la 5% din populaţie.

După cercetătorii americani, incidenţa diabetului creşte în SUA cu 6% pe an. În Franţa şi Anglia se întâlneşte la 4% din populaţie, în Spania la 1, 97%, în Turcia la 1, 58%, în mediul rural şi 3, 93% în mediul urban, în Egipt la 2, 15%, în Finlanda la 1, 5% în mediul rural şi 3, 5% în mediul urban, în Austria la populaţia albă 2-3% iar la aborigeni 19%.

Creşterea morbidităţii se însoţeşte şi de o schimbare în însăşi evoluţia clinică a bolii. Dacă înainte de era insulinică, moartea bolnavului cu diabet zaharat survenea în proporţie de 83% prin coma diabetică şi într-un procent neglijabil prin angiopatie diabetică, astăzi mortalitatea prin coma diabetică a scăzut la 0, 5-1%, în schimb mortalitatea prin micro şi macroangiopatie diabetică a crescut la 70-80%.

Diabeticii fac de 25 ori mai frecvent cecitate decât nediabeticii, de 17 ori mai frecvent boli renale, de 5 ori mai frecvent gangrena ce conduce la amputaţie şi de două ori mai frecvent boli cardiace.

Toate acestea sunt datorate creşterii duratei de supravieţuire a diabeticilor datorită posibilităţilor terapeutice moderne precum şi a posibilităţilor de depistare precoce a existenţei diabetului precum şi a eventualelor complicaţii.

Studiile făcute în ţara noastră în ultimii ani fixează prevalenţa diabetului zaharat în România la un procent de 3% din populaţie cu variaţii în mediul urban de 4-4, 5% şi în mediul rural de 1, 4-2, 8% faţă de 0, 2% înainte de cel de-al doilea război mondial, mai mare la bărbaţi (4, 4%) şi mai mică la femei (3%) crescând paralel cu vârsta 0, 6% la 25-30 de ani; 6, 6% la 61-65 de ani.

Boala, în evoluția sa a apărut elemente noi. Comă diabetică a scăzut de la 83%la 1, 2% în 1972, datorată disciplinei bolnavului decât posibilitățilelor medicale. Macroangiopatia și ateroscleroza cât și complicațiie acesteia ocupă principalul loc în tabloul clinic tardiv.

Este important ca diabetul să fie descoperit într-un stadiu cât mai incipient. Acesta presupune efortul de a căuta persoanele predispuse apariției diabetului: obezii, bolnavii care au avut un accident ischemic, vascular, cerebral sau cardiac sau cei care prezintă litiază biliară. Obezitatea este cauza cea mai importantă care declanșează diabetul, întâlnindu-se la 75-85% din bolnavi, manifestat la vârsta adultă. O scădere rapidă în greutate la un individ afebril tânăr, trebuie să trezească suspiciunea unui diabet. Această scădere în greutate rezultă în urma pierderii de glucide prin urină de până la 15%. La bolnavul netratat, scăderea în greutate este nocivă, agravând boala și nevoia de insulină.

CAPITOLUL I

DATE GENERALE DESPRE BOALĂ

1.1. Prezentarea noţiunilor de anatomie şi fiziologie a pancreasului

Anatomia pancreasului:

Pancreasul, glandă anexă a tubului digetiv, este aşezat în partea profundă a cavităţii abdominale, înaintea coloanei lombare şi începutul stomacului, între duoden şi splină. Fiind traversat de rădăcina mezocolonului transvers, el este situat în ambele compartimente ale cavităţii abdominale, cea mai mare parte rămânând însă în etajul supramezocolic. Impreună cu ficatul, pancreasul s-a dezvoltat din peretele duodenului şi neavând loc în acest perete, a luat în cursul dezvoltării un drum propriu în jurul duodenului. Locul de deschidere a celor două conducte excretoare (canalul Wirsung şi canalul hepatocoledoc ) arată punctul de unde au migrat mugurii embrionari, hepatic şi pancreatic. Prin situaţia lui topografică, pancreasul este un organ cu mobilitate redusă. El este fixat prin peritoneul parietal posterior care-l acoperă pe faţa sa anterioară, prin legăturile pe care le are cu duodenul (conductul său excretor) şi prin pediculii vasculari.

Configuraţie externă si raporturi: Pancreasul are o formă alungită asemănătoare literei "J". El se compune din mai multe porţiuni, şi anum e capul, gâtul sau colul şi coada .

Capul pancreasului reprezintă extremitatea dreaptă a glandei, aşezată în scobitura potcoavei duaodenale. El are o faţă anterioară, o faţă posterioară şi o circumferinţă. Faţa anterioară este traversată de rădăcina mezocolonului transvers.

Colul pancreasului face trecerea între cap şi corp. El are un şanţ superior, numit şanţul duodenal şi un şanţ inferior, numit şanţul sau incizura mezenterică prin care trec vasele mezenterice superioare.

Coada pancreasului este mobilă, fiind cuprinsă într-o formaţiune peritoneală, numită ligamentul pancreaticosplenic. Această porţiune prelungeşte corpul pancreasului spre stânga până la splină şi rinichiul stâng. Prin aşezarea lui orizontală, faţa posterioară a pancreasului vine în raport, de la dreapta la stânga, cu următoarele formaţiuni anatomice mai importante: canalul coledoc, aorta şi vena cavă inferioară, vena portă şi artera mezenterică superioară, artera şi vena splenică.

Bibliografie

1. Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti, Agenda Medicului de Familie 2007, Media Med Publicis, 2007

2. Basdekis Jean-Claude, Ghid de dietetica, Ed. Polirom, Iasi, 1999

3. Bãlãceanu-Stolnici C., Geriatrie practica, Ed. Medicala Almatea, Bucuresti, 1998

4. Hâncu N., Vereşiu I.A., Diabetul Zaharat, nutritia, bolile metabolice-Manual clinic pentru medicii de familie, Ed. National, 1999

5. Hope R.A., Longmore J.M., Hodgetts T.S., Ramrakha P.S., Manual de medicina clinica- editia a III-a, Ed. Medicala, Bucuresti 1995

6. Mincu I., Alimentatia dietetica a omului sanatos si bolnav, Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 2007

7. Moţa M., Moţa E., Diabetul zaharat. Un alt ghid, Grupul de edituri Tribuna

8. Restian A., Bazele Medicinei de Familie- Editia a III-a revizuita, Ed. Medicala, Bucuresti, 2009

9. Petrovanu R. si colab., Medicina interna. Probleme de diagnostic si tratament in activitatea medicului de familie, Institutul European, Iasi, 2000

10. Tierney L., McPhee S.J., Papadakis M.A., Diagnostic si tratament în practica medicala,Ed. Stiintelor Medicale, Bucuresti, 2001

Preview document

Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 1
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 2
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 3
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 4
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 5
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 6
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 7
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 8
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 9
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 10
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 11
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 12
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 13
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 14
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 15
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 16
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 17
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 18
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 19
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 20
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 21
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 22
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 23
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 24
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 25
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 26
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 27
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 28
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 29
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 30
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 31
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 32
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 33
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 34
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 35
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 36
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 37
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 38
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 39
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 40
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 41
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 42
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 43
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 44
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 45
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 46
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 47
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 48
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 49
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 50
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 51
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 52
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 53
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 54
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 55
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 56
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 57
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 58
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 59
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 60
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 61
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 62
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 63
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 64
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 65
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 66
Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Ingrijirea pacientiilor cu diabet zaharat de tip II.doc

Alții au mai descărcat și

Angina Pectorală

INTRODUCERE ÎN PROFESIE Nursa definită de Consiliul Internaţional al Nurselor este o persoană care: - A parcurs un program complet de formare...

Diabetul zaharat

Statistici despre diabetul zaharat şi complicaţiile sale în lume: - la fiecare 21 secunde este diagnosticat un caz nou de diabet; - la fiecare 12...

Rolul propriu și delegat al asistenței medicale în îngrijirea pacientului vârstnic cu deshidratare

ARGUMENT Am ales sa scriu despre deshidratare deoarece chiar si o forma usoara de deshidratare ne poate lipsi de energie si provoaca stari de...

Nursingul pacientului cu diaree

Deşi diareea este luată de unii drept un simptom, nu ca o boală, totuşi sunt suficiente elementele care să ne permită sa vorbim de diaree ca de o...

Îngrijirea bolnavului cu fractură de antebraț

MOTO “Viața este energie, efort interior, nazuință și împlinire. Viața este într-un cuvânt activitate. Aceasta este chiar nevoia fundamentală...

Îngrijirea pacientului cu diabet zaharat

ARGUMENT Am ales lucrarea de diploma cu tema "Îngrijirea pacientului cu Diabet zaharat" din dorința de a aprofunda cunoștințele dobândite pe...

Boli articulații și mușchi

Capitolul 1 Elemente de anatomie si fiziologie 1.1. Articulatiile Articulatiile sunt formatiuni structurale de legatura dintre oase. In functie...

Rolul asistentului medical în îngrijirea pacienților cu pericardită acută

MOTIVAŢIA LUCRĂRII Îngrijirea medicală este o activitate efectuată de oameni pentru oameni. În prezent există tot mai multe boli grave cu care...

Te-ar putea interesa și

Îngrijirea pacientului cu obezitate

MEMORIU EXPLICATIV ASUPRA LUCRARII CU TEMA OBEZITATEA MOTTO: “In esenta, alimentatia rationala a bolnavului nu se deosebeste de a unui om...

Diabetul Zaharat

CAPITOLUL I Istoricul diabetului zaharat Boala este cunoscută de peste 3 milenii,iar denumirea ei vine de la cuvântul gercesc care...

Diabetul zaharat

Statistici despre diabetul zaharat şi complicaţiile sale în lume: - la fiecare 21 secunde este diagnosticat un caz nou de diabet; - la fiecare 12...

Diabetul Zaharat Insulino-Dependent la Copil

Cuvânt înainte A fi nursă înseamnă: “ Să nu fii niciodată plictisită Să fii deseori frustrată Să fii înconjurată de probleme, Să ai atât de...

Îngrijirea pacientului cu diabet zaharat

ARGUMENT Am ales lucrarea de diploma cu tema "Îngrijirea pacientului cu Diabet zaharat" din dorința de a aprofunda cunoștințele dobândite pe...

Plan de nursing

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALĂ Îngrijirea bolnavilor este o muncă de mare răspundere care reclamă cunoştinţe profesionale...

Diabet zaharat de tip I

Introducere Pentru a se bucura de viaţă şi pentru a da maximum de randament, omul în activitatea sa, are nevoie în primul rând de sănătate....

Evoluția Indicatorilor Privind Diabetul Zaharat

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE Am ales această temă deoarece aproximativ 30% (600.000 locuitori) din județul Bihor suferă de diabet zaharat de...

Ai nevoie de altceva?