Rolul Asistentei Medicale in Ingrijirea Bolnavului cu Dementa

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Rolul Asistentei Medicale in Ingrijirea Bolnavului cu Dementa.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 82 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Medicina

Cuprins

MOTIVAȚIE 3
ARGUMENT 3
CAPITOLUL I - ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL 5
CAPITOLUL II – NOȚIUNI GENERALE DESPRE BOALĂ 11
2.1 Definiţie 11
2.2 Etiologie 12
2.3 Patogenie 17
2.4 Factori de risc 18
2.5. Semne şi simptome 19
2.6. Evoluţie 20
2.7. Complicaţii 21
2.8. Prognostic 21
2.9. Metode de investigare 21
2.10. Diagnostic pozitiv şi diferenţial 24
2.11. Tratament 24
CAPOTOLUL III - ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN PREGATIREA BOLNAVULUI PENTRU EXPLORĂRILE CLINICE ȘI PARACLINICE 28
CAPITOLUL IV - ÎNGRIJIRI SPECIFICE ACORDATE 38
BOLNAVULUI CU DEMENȚĂ 38
4.1 Internarea şi primirea bolnavului în spital 38
4.2 Supravegherea bolnavului în salon şi monitorizarea funcţiilor vitale (cu descriere) 39
4.2.1. Măsurarea şi observarea respiraţiei 39
4.2.2. Măsurarea tensiunii arteriale 40
4.2.3. Măsurarea temperaturii 41
4.2.4. Măsurarea diurezei 43
4.3. Asigurarea condiţiilor de microclimat 44
4.4. Asigurarea condiţiilor igienice 45
4.5. Alimentaţia 46
4.6. Recoltarea probelor de laborator 46
4.7. Îngrijiri terapeutice – administrare tratament 47
4.7.1. Administrarea oxigenului 47
4.7.2. Tehnica administrării medicamentelor pe cale orală 49
4.7.3. Tehnica administrării medicamentelor intramuscular 51
4.7.4. Sondajul vezical 54
4.8. Externarea 57
CAPITOLUL V - STUDIU DE CAZ - PLANURI DE INGRIJIRE 59
CAZ I 59
CAZ II 65
CAZ III 70
CAPITOLUL VI - EDUCATIE SANITARĂ 75
CAPITOLUL VII – CONLUZII 77
BIBLIOGRAFIE 78
ANEXE 81

Extras din document

MOTTO:

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască,

deşi aproape toţi se nasc cu ea”

Hipocrate

MOTIVAȚIE

Sistemul nervos face legătura dintre organism şi mediul înconjurător; controlează şi reglează activitatea tuturor ţesuturilor şi organelor. Sistemul nervos ne controlează activitatea de la o mişcare la alta, totul fără excepţie; este cea mai complexă şi cea mai importantă reţea de control şi distribuţie a informaţiilor. Fără sistemul nervos nu există auz şi vedere. Nu este durere şi bucurie, dar nu sunt nici mişcări coordonate; ar fi de neînchipuit reglarea unor funcţii fiziologice ca digestia sau respiraţia fără să mai vorbim despre importanţa memoriei şi a luării de decizii, despre sentimente, afectivitate, gândire şi vorbire.

Demenţa este o boală foarte importantă şi serioasă, iar cunoaşterea noţiunilor de bază legate de patologia acesteia este esenţială atât pentru pacient cat şi pentru familia acestuia.

Rolul asistentului medical constă în acordarea sprijinului persoanei bolnave prin sprijinirea acestei şi prin îndeplinirea sarcinilor pe care le-ar fi îndeplinit singur, dacă ar fi avut forţa, voinţa sau cunoştinţele necesare.

Prin realizarea acestei lucrări de diplomă ca viitor asistent medical, sper să fiu pregătit şi să recunosc simptomele pentru a putea interveni la timp.

Aceasta m-a determinat să aleg tema prezentei lucrări.

ARGUMENT

Evaluarea tulburărilor depresive în cazul bolilor de demenţă, în special în demenţa vasculară, este foarte importantă mai ales pentru că boala este alarmant de periculoasă având (se asociază şi cu alte boli, de exemplu cu atacul vascular cerebral) în vedere faptul că comorbiditatea are un impact negativ atât asupra severităţii depresiei, cât şi asupra evoluţiei bolilor organice.

Boala demenţa îi provoacă bolnavului diferite suferinţe, de la suferinţă fizică, la disconfort, la lipsa odihnei pană la imposibilitatea de a se hrăni, de a-şi face toaleta şi de a-şi ajuta semenii.

În cadrul lucrării de faţă am încercat să prezint aspecte legate de demenţă. Am ales această patologie - demenţa vasculară deoarece aceasta este una din urgenţele medicale, etiologia sa este completă, iar terapia trebuie aplicată imediat ce diagnosticul este stabilit pentru că această boală poate duce la agravare şi ulterior deces prin bolile asociate sau complicaţii.

Scopul acestei lucrări este acela de a arăta importanţa acestei boli şi de a sublinia importanţa îngrijirii ce trebuie acordate pacientului, indiferent de tipul de demenţă de care acesta suferă. Mai mult, demenţa este o boală ce afectează psihicul, iar durerea provocată îl face pe acesta să se gândească doar la durerea sa, acesta negândindu-se la altceva.

Lucrarea este formată din şapte capitole. În cadrul primului capitol intitulat ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL, am prezentat sistemul nervos, structura acestuia şi rolul acestuia.

Capitolul al doilea - NOȚIUNI GENERALE DESPRE BOALĂ reprezintă o analiză a bolii demenţă din mai multe unghiuri. Astfel, am început capitolul prin prezentarea noţiunii de demenţă, am continuat cu etiologia, patogenia, şi factori de risc ai acesteia. De asemenea am prezentat metodele de investigare şi tratamentul în caz de demenţă.

În cadrul capitolului al treilea - ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN PREGATIREA BOLNAVULUI PENTRU EXPLORĂRILE CLINICE ȘI PARACLINICE, am arătat cat de important este rolul asistentei medicale în pregătirea bolnavului de demenţă.

Capitolul al patrulea - ÎNGRIJIRI SPECIFICE ACORDATE BOLNAVULUI CU DEMENȚĂ, este un capitol important, deoarece internarea şi primirea bolnavului în spital, precum şi supravegherea bolnavului în salon şi monitorizarea funcţiilor vitale, dar şi asigurarea condiţiilor de microclimat sunt elemente foarte importante în asigurarea unei stări de confort şi de siguranţă pacientului.

În capitolul cinci STUDIU DE CAZ - PLANURI DE INGRIJIRE, am prezentat prin analiza a trei persoane (trei studii de caz) care este planul de îngrijire în funcţie de persoană, vârstă, dar şi în funcţie de boală şi evoluţia ei.

În capitolul şase - EDUCATIE SANITARĂ, am prezentat noţiuni despre educaţia sanitară şi importanţa acesteia atât pentru bolnav cat şi pentru medici şi asistente.

Lucrarea se încheie prin conturarea concluziilor desprinse.

CAPITOLUL I - ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

Organismul uman funcţionează prin intermediul organelor sale care sunt controlate şi coordonate de către sistemul nervos.

Sistemul nervos este format din ţesutul nervos care recepţionează, transmite şi prelucrează toate excitaţiile şi informaţiile pe care le adună atât din mediul intern cat şi din mediul extern. Acesta are capacitatea de a adapta organismul la mediul extern şi de a-i orienta funcţiile interne.

Având în vedere permanentele schimbări, modificări ale mediului ambiant şi a relaţiei acestuia cu organismul, sistemul nervos central s-a perfecţionat pentru a face faţă necesităţilor impuse de evoluţia naturală. Prin perfecţionare înţelegem construirea de circuite neuronale noi, de structuri care să ofere cele mai clare şi potrivite răspunsuri.

Din punct de vedere structural, putem structura sistemul nervos central astfel :

- sistem nervos central (SNC), este format din creier şi măduva spinării

- sistemul nervos periferic, include componenţa somatică (nervii spinali şi cranieni) şi componenta vegetativă (SNV - simpatic şi parasimpatic).

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Asistentei Medicale in Ingrijirea Bolnavului cu Dementa.doc

Bibliografie

1. Băcilă C., Pereanu M., Particularităţi ale tulburărilor psihice întâlnite în boala celebro-vasculară, AMT, vol II, nr. 3, 2011, http://www.amtsibiu.ro/Arhiva/Nr%203%20integral.pdf
2. Brun A, Levy R., Vascular Dementia: pathological findings, în B. A, în Dementia, London, 2003
3. Brown J, Hillam J., Your questions ansered, Editura Churchill, Livingstone, 2004
4. Boişteanu P., Direcţii de cercetare în Boala Alzheimer. Buletin de Psihiatrie Integrativă, an XI, vol. X, nr.1 (24), 2005
5. Borindel Ruxandra, Electroencefalograma, http://www.cdt-babes.ro/articole/electroencefalograma-eeg.php
6. Cummings JL, Benson D.F., The perspective of the patient with Alzheimer disease. Dementia-a clinical approach. The gerontologist, 33 , 205-211, 1992
7. Dăncescu Mihail, Neuropsihologia, Braşov, 2010, http://www.bueckergmbh.de/Luci/Files/Cursuri/ Neuropsihologia.pdf
8. Droescu P., Poeană M., Anatomia, Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi, http://www.medicinasportiva.ro/dr.drosescu/curs/Anatomie%20IFR.pdf
9. Farrer L, Adrienne Cupples, Haines J. (2007), Effects of Age, Sex, and Etnicity on the Assocition between apoprotein E genotype and Alzheimer"s disease., JAMA , 278, 2007, 1348-1356
10. Ghid de diagnostic şi tratament în demenţe, Ministerul Sănătăţi, 2013, http://www.emedic.ro/Ghiduri-de-practica-medicala/Ghid-de-diagnostic-si-tratament-in-demente.htm
11. Hackinski VC, Illiff L., Zilka E., Cerebral blood flow în Dementia. Arch. of Neurology, 2004
12. Gautier S.. Long-term benefits of cholinergic enhancement în Alzheimer”s disease. Neurosciense în action, Hamburg, 2002
13. Lobo A, Lanner LJ, Fratigtiom L. Prevalence of dementia and major subtypes în Europe a collaborative study of population based cohorts - neurologic disease în the elderly research group, Neurology 2000; 54: S4-S9
14. Miller T.W., Messer. A., Intrabody applications în neurological disorders: progress and future prospects, Arch, Neurol, 2005, p.394-401
15. Marcu-Lapadat M, Anatomia omului, Editura Universităţii, Bucureşti, 2005
16. Mişcalencu D, Mailat F, Marcu E, Maxim Gh, Drăghici O, Sorescu C, Gabos M, Anatomia omului, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983
17. Moraru I, Anatomie patologică, Volumul III, Editura Medicală, 1980
18. Niculescu Th N,Voiculescu B, Niţă C, Cârmaciu R, Sălăvăstru C, Ciornei C, Anatomia şi fiziologia omului - Compendiu , Editura Corint, 2003
19.Nour Angelica, Tensiunea arterială, http://www.cdt-babes.ro/articole/tensiune_arteriala.php
20. Popescu Loti, Stil de viaţa sănătos: Un Ghid de Educaţie pentru Sănătate, Editura Muntenia, Constanta, 2010
21. Proceduri de practică pentru asistenţii medicali generalişti, http://www.ms.ro/documente/Proceduri%20de%20practica%20pentru%20Asistentii%20Medicali%20Generalisti_788_1560.pdf
22. Ștefaneţ Mihail, Anatomia omului. Vol. 2, 2009, http://library.usmf.md/old/downloads/ebooks/Anatomia.Stefanet.Vol_2.2009/4.Sistemul_nervos_central.pdf
23. Titirca Lucreţia, Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali. Ghid de nursing, Editura Viaţa medicală românească, 2005
24. Văcariu Violetta, Ghid de nursing, Editura Victor Babeş, Timişoara, 2012
****http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/pdf/studenti/cursuri%20master/note_curs_nervos.pdf
****http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/suporturidecurs/Facultatea%20de%20Medicina/Neurologie%20-%20Prof.%20Dr.%20C.D.%20Popescu/demente%20dg.pdf
****http://www.descopera.ro/eticheta/dementa
****http://www.brainaging.ro/PDFs/11%20februarie%202011/CNS%20forum%20text_RO.pdf Atlas cerebral
**** http://www.rasfoiesc.com/sanatate/medicina/Sistemul-nervos-Maduva-spinari74.php
****http://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/program-educatie-sanatate.pdf
**** Tomografia computerizata, 2006, http://www.sfatulmedicului.ro/Imagistica-si-endoscopia/tomografia-computerizata_1311
****http://www.sfatulmedicului.ro/simptome/dementa-scaderea-capacitatilor-intelectuale_103
****http://www.sfatulmedicului.ro/Boala-Alzheimer-si-alte-boli-degenerative/dementa_319
****Romedic, Demenţa vasculară, 2013, http://www.romedic.ro/dementa-vasculara
****http://medicina.san.ro/cursuri/Carte_Practic.pdf