Toate licentele din domeniul Merceologie

 • Aspecte privind corelatia dintre calitatea serviciilor de alimentatie publica si protectia consumatorilor

  „Aspectele privind corelația dintre calitatea serviciilor de alimentație publică și protecția consumatorilor” este tema care îmbină plăcerea, lucrul, cât și studiile mele, în abordarea satisfacerii clienților și fidelizării pe principiul calității. Abordarea lucrării este transpusă prin prisma unui restaurant, îmbinată cu perspectivele care reflectă calitatea serviciilor și produselor, regulile și siguranța alimentară, cât și tendințele clienților corelate cu protecția și drepturile...

 • Gama Sortimentala si Estimarea Calitatii Marfurilor Pelicologene

  ÎNTRODUCERE În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. Astăzi tot mai mulţi adepţi au afirmaţiile lui Alexis Jacquemin precum că firma, fiind un organism complex, nu-şi poate limita obiectivul doar la maximizarea profitului. Un obiectiv tot mai răspîndit al firmei devine cifra de afaceri, care...

 • Initiative Europene pentru Combaterea Falsificarii si Comntrafacerii Marfurilor

  INTRODUCERE În lucrarea de faţă am prezentat pe larg efectele nefaste ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor precum şi o serie de iniţiative adoptate pentru combaterea acestora atât la nivel european cât şi în România. Efectele şi consecinţele grave ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor sunt binecunoscute. În actualele condiţii economice, contrafacerea mărfurilor a devenit o afacere înfloritoare. Aceasta este favorizată de realizarea unor produse concurenţiale prin scăderea...

 • Tipuri de Ambalaje si Ambalarea Produselor Nealimentare

  OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI Se pare că una din primele preocupări referitoare la încercarea de conservare a alimentelor a fost legată de necesitatea de aprovizionare a armatelor. La începutul secolului al XIX – lea, Napoleon a constatat că acest lucru este dificil de realizat. Napoleon avea nevoie de alimente ambalate care să poată fi luate de armatele sale oriunde ar fi mărşăluit, astfel că a oferit un premiu de 12.000 franci pentru o metodă de conservare corespunzătoare. Acest premiu a...

 • Analiza si Previziunea Evolutiei Serviciilor de Sanatate in Regiunea Sud - Muntenia

  INTRODUCERE Perfecționarea clasificărilor naționale si internaționale ale activităților economice este argumentată nu numai din considerente teoretice sau de necesitatea asigurării comparabilității datelor privind dimensiunile și structura diferitelor sectoare ale economiei, dar este motivată și practic deoarece sistemele respective își pun amprenta asupra rezultatelor economico-financiare ale firmelor implicate în comerțul exterior cu servicii, întrucât sistemul de impozitare, de taxe...

 • Studierea Sortimentului Calitatii si Organizarea Comertului cu Branza Proaspata de Vaca

  Introducere Industria alimentară asigură o varietate sporită de produse alimentare necesare hranei zilnice a populaţiei de pe întreg globul Aplicând reţete şi tehnologii adecvate se pot obţine o gamă tot mai variată de produse acido-lactice În cadrul industriei alimentare, industria produselor lactate şi mai ales a brînzei proaspete de vacă reprezintă o subramură de importanţă deosebită, fiind în masură ca prin dotarea actuală să asigure populaţiei o întreagă gamă de produse cu un conţinut...

 • Studierea Sortimentului Calitatii si Organizarea Comertului cu Masline Conservate

  Introducere “Măsline conservate”- reprezintă denumirea produsului finit, fabricat în scopul vînzării, fructelor din soiurile cultivate ale Olea europaea sativa Hoffg, Link, recoltate la timpul potrivit, care au fost prelucrate sau tratate prin procedee adecvate de conservare în vederea prelungirii perioadei lor de valabilitate pentru consumul uman. Pe lîngă plantaţiile tinere, foarte intensive, sunt păstraţi pomii foarte bătrâni, unii de vîrste milenare. Se crede că în Italia de astăzi ar...

 • Analiza Pietei Lemnului pe Picior in OS Moldovita in Vederea Imbunatatirii Indicatorilor Activitatii Economice

  Capitolul I 1. Economie generală. Economia este ştiinţa care studiază sistemul activităţilor economice interdependente. Este vorba de studiul întregului sistem al activităţilor economice, difereţiindu-se prin modol de cercetare, prin funcţiile îndeplinite şi prin concluziile formulate. Ca ştiinţă economia reprezintă un ansamblu coerent de cunoştinţe, apreciate de către comunitatea specialiştilor dintr-o anumită perioadă a cunoaşterii şi a realităţii sociale. Prin modul în care funcţionează...

 • Studiu asupra Performantelor Profesionale si Modalitati de Imbunatatire a Acestora

  INTRODUCERE Lumea evoluează cu o viteză ameţitoare, iar lucrurile care mai ieri păreau de domeniul fantasticului devin astăzi realitate. Schimbările se produc permanent în viaţa noastră şi cel mai dificil lucru este să ţinem pasul cu ele. Una din schimbările majore care au avut loc în secolul trecut a fost modul în care a fost privit omul, din punct de vedere economic. Dacă la începuturile capitalismului oamenii erau consideraţi mai degrabă ca nişte „unelte vii’’, forţa de muncă fiind o...

 • Studierea Pietei Produselor de Panificatie

  Introducere Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole şi îşi propune să elaboreze un studiu de piaţă privind consumul de pâine şi produse de panificaţie în Municipiul Focşani. Obiectivele lucrării implică prezentarea, analiza şi identificarea potenţialului pieţei produselor de panificaţie din România şi în deosebi în Municipiul Focşani. Am ales această temă deoarece doresc să ilustrez preferinţele consumatorilor cu privire la consumul de pâine şi produse de panificaţie, deoarece...

 • Studiu privind Calitatea Produselor si Serviciilor la Firma SC Fruct Import Export SRL

  INTRODUCERE Calitatea superioară a produselor sau serviciilor oferite de firme constituie criterii de bază pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor şi profitabilităţii firmelor. Un nivel ridicat de calitate va determina o satisfacţie mai deplină a clientului, permiţând deseori reducerea costurilor, creşterea profitabilităţii şi asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor pe piaţă. Calitatea unui produs reprezintă ansamblul de caracteristici ale produsului care îi conferă acestuia...

 • Studiu Privinad Rolul Telefoanelor Mobile la Firma SC Incov SA

  INTRODUCERE Lucrarea mea de licenţă se numeşte „ Studiul privind rolul sistemelor de telecomunicaţii în administrarea afacerilor.” Mi-am ales această temă din mai multe motive. În primul rând am făcut practica la această firmă şi am avut deja câteva informaţii necesare, iar în al doilea rând cred că telefoanele mobile au un rol foarte important atât în viaţa de zi cu zi cât şi în interiorul unei firme. Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul capitol am evidenţiat aspecte...

 • Dacia-Renault - O Relansare Istorica

  INTRODUCERE Datorită dinamicii pieţei şi puternicii concurenţe din pieţele asiatice, unele companii nu pot rezista acestor schimbării şi astfel se produce achiziţia de active a companiilor. Piaţa mondială generează o singură regulă: să se dezvolte sau să dispară. Din punct de vedere tehnic, achiziţia constă în preluarea unei companii sau a unei unităţi independente de către o altă companie cu scopul de a lărgi patrimoniul acestei entităţi economice. Achiziţia internaţională constă în...

 • Marcarea Ecologica a Produselor in Uniunea Europeana

  Introducere Am ales ca temă de licenţă „Marcarea ecologică a produselor ” iar studiul de caz l-am făcut analizând baza unui produs ecologic şi biodegradabil folosit pentru spălarea şi curăţarea auto fără utilizarea apei numit Eleven One. În ultima perioadă de timp au crescut preocupările organismelor guvernamentale şi neguvernamentale de a institui anumite sisteme de marcare ecologică a produselor pentru a preveni deteriorarea mediului înconjurător la acţiunea unor produse a căror...

 • Modelarea Econometrica a Comportamentului Consumatorului

  INTRODUCERE Modelele econometrice analizează calitatea şi cantitatea proceselor economice şi evoluţia lor. Econometria prin caracterul său general creează modele abstracte ale fenomenelor economice.Econometria este o disciplină care s-a conturat ca o sinteză între economie, matematică şi statistică. Din economie provin teoriile economice, din matematică modelele teoretice care exprimă teoriile economice, iar din statistică datele empirice şi metodele de prelucrare a acestora. Pe baza...

Pagina 1 din 2