Toate licentele din domeniul Merceologie

 • Globalizarea si Conditiile de Munca in Tarile in Curs de Dezvoltare. Studiu de Caz Indonezia

  INTRODUCERE Globalizarea , definită ca desfinţarea barierelor din calea comerţului migraţiei şi investiţiilor peste hoatare. , afectează direct atat muncitorii din tările dezvoltate cât şi din ţările în curs de dezvoltare. Chiar dacă majoritatea comerţului şi investiţiilor se desfăşoară între tările industrializate , rata de creştere a acestor interacţiuni este mai mare în ţările în dezvoltare. Acesastă situatie prezintă atât oportunităţi cât şi riscuri pentru muncitorii din ţările sărace....

 • Raportul de Tara al Romaniei

  I. Introducere – vedere de ansamblu Pănă în anul 2006 România şi-a reformat şi restructurat economia în totalitate în vederea aderării la UE în 2007. În acest context, guvernul a încercat să consolideze instituţii, să elaboreze şi să implementeze politici pentru a transforma fundamental economia şi societatea românească. Pentru aceasta, a fost nevoie de un angajament politic puternic, experienţă şi resurse importante, precum şi de sprijinul populaţiei şi cel extern. Deşi în perioada 2002 –...

 • Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societati Comerciale

  Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva intrării României în Uniunea Europeană necesită din partea conducerii întreprinderilor o rigoare crescândă în realizarea procesului de conducere. Agenţii economici cu oarecare experienţă, analiştii profesionişti şi chiar observatorii neimplicaţi subscriu la ideea că riscul şi incertitudinea reprezintă însoţitorii permanenţi ai activităţii economice de...

 • Observatii privind Influenta Prelucrarii Finale asupra Calitatii Carcaselor de Pasare

  PARTEA I DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE INTRODUCERE După anul 2000, Parlamentul, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, au început să acorde o atenţie deosebită privind calitatea alimentelor şi protecţiei consumatorului, promulgând acte normative mult mai severe care să protejeze consumatorul final. Anual, se emite prin ordin „Programul acţiunilor de supraveghere,...

 • Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007

  INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate fi cuantificată şi analizată folosind întreaga metodologie statistică, dar particularizată în funcţie de condiţiile şi trăsăturile specifice sectorului turistic. Proiectul de faţă reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va întrebaţi de ce am ales pentru realizarea acestui proiect...

 • Globalizarea Economiei

  INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta aderării la mişcarea antiglobaliştilor, dar … “Dacă nu poţi să combaţi, încearcă să dirijezi”, spune o înţelepciune… De fapto, azi câştigă acela care, împăcându-se cu ideea ireversibilităţii, acceptă “regulile jocului”, se adaptează şi culege roadele ei… Analizând situaţia în economia mondială, subliniem că globalizarea ei a avut loc în primul rând ...

 • Implementarea unui Sistem Integrat Calitate-Mediu - Studiu de Caz Realizat la SC Petrotel-Lukoil SA

  Capitolul I Standardizarea Internaţională în domeniul Managementului Calităţii Standardizarea reprezintă activitate de elaborare şi implementare a unor documente de referinţă (standarde), conţinând soluţii ale problemelor tehnice şi comerciale, referitoare la procese şi la rezultatele acestora, având un caracter repetitiv în relaţiile dintre partenerii economici, ştiinţifici, tehnici şi sociali. Scopul principal al standardizării reprezintă facilitatea desfacerii normale a activităţilor în...

 • Pregatirea unui Studiu de Fezabilitate in Vederea unui Proiect de Investitii

  INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări de diplomă este de a trata într-o manieră profesională importanţa investiţiilor in contextual dezvoltării unei societăţi şi de a realiza o analiză de risc a proiectului de investiţii in vederea obţinerii resurselor financiare din partea potenţialilor investitori. Am ales ca domeniu strategiile de investiţii pentru că, pe de o parte implică analize minuţioase plecând de la oportunitatea pe care o investiţie o generează pană la adevarata analiză a unui...

Pagina 2 din 2