Gama Sortimentala si Estimarea Calitatii Marfurilor Pelicologene

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Gama Sortimentala si Estimarea Calitatii Marfurilor Pelicologene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Spac Fortuna

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Merceologie

Cuprins

Întroducere 4pag
Capitolul I
NOŢIUNI GENERALE
1.1.Noţiuni generale în industria materialelor de construcţii 7
1.2. Problemele şi obiectivele de dezvoltare a industriei materialelor de construcţii 9
1.3. Componenţa mărfurilor pelicologene. Materiile prime utilizate la obţinere mărfurilor pelicologene. Simbolizarea produselor pelicologene 14
Cpitolul II
CARACTERISTICA SORTIMENTULUI ŞI CALITATEA MĂRFURILOR PELICOLOGENE
2.1. Cracteristica sortimentului şi calitatea mărfurilor pelicologene realizat la
SA „Supraten” 19
2.2. Caracteristica proprietăţilor consumiste a mărfurilor pelicologene 25
2.3. Caracteristica indicilor de calitate şi metodele de estimare a calităţii mărfurilor pelicologene în baza magazinului SA „Supraten” 27
Capitolul III
ORGANIZAREA COMERŢULUI CU MĂRFURILOR PELICOLOGENE
3.1 Caracteristica generală a întreprinderii. Domeniul de activitate şi istoria întreprinderii SA „Supraten” 36
3.2 Organizarea comerţului cu mărfurile pelicologene în cadrul SA„Supraten” 43
3.3 Caracteristica activităţii comerciale a întreprinderii comerciale SA „Supraten” 52
Capitolul IV
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII SA „SUPRATEN”
4.1 Indicii ce caracterizează activitatea financiară a întreprinderii SA „Supraten” 61
4.2 Analiza economico-financiară a întreprinderii SA „Supraten” 70
Concluzii şi propuneri 83
Bibliografie 86
Anexe 88

Extras din document

ÎNTRODUCERE

În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. Astăzi tot mai mulţi adepţi au afirmaţiile lui Alexis Jacquemin precum că firma, fiind un organism complex, nu-şi poate limita obiectivul doar la maximizarea profitului. Un obiectiv tot mai răspîndit al firmei devine cifra de afaceri, care reflectă ponderea firmei pe piaţă. Reformele economice în Republica Moldova se desfăşoară din ce în ce mai amplu. De aceea toţi managerii autohtoni, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie să se adapteze rapid la cerinţele impuse de noile condiţii ale economiei de tranziţie, să însuşească noile concepţii, metode şi tehnici de management pentru a asigura nu numai supravieţuirea întreprinderilor pe care le conduc, dar şi dezvoltarea lor în condiţiile unui mediu concurenţial aflat în continuă schimbare.

Procesul de integrare a repuplicii Moldova în economia mondială impune unităţilor economice autohtone şi în primul rînd întreprinderilor producătoare noi sarcine privind calitatea şi competetivitatea atît pe plan naţional cît şi pe plan internaţional a producţiei fabricate. De aici şi reese că sarcina prioritară a economiei naţionale este sporirea gradului de competetivitate a mărfurilor fabricate.

Tema investigaţiei o constitue problemele, obiectivele şi perspectivele tehnologice în unităţile comerciale, de care în mare măsură depinde rezultatul integrării activităţii comerciale.

Pentru a evedenţia particularităţile sortimentului şi calitatea mărfurilor pelicologene şi a presupune tendinţe de îmbunătăţire a lor, a fost analizată activitatea întreprinderii din industria materialelor de construcţii a Republicii Moldova SA „Supraten”.

Obiectul cercetării îl constitue mărfurile pelicologene produse şi comercializate în Casa de comert SA „Supraten”.

Scopul cercetării constă în argumentarea importanţei analizei gamei sortimentale şi calităţii mărfurilor pelicologene în cadrul SA „Supraten” şi determinarea modalităţilor de perfecţionare a sistemului tehnologic în întregime.

Necesitatea cercetării gamei sortimentale şi calităţii mărfurilor pelicologene este determinată de faptul de a analiza sortimentul prin metoda organoleptică şi a îmbunătăţi calitatea mărfurilor pelicologene şi a reînoi gama sortimentală.

Unul din factorii ce determină nivelul competitivităţii producţiei dar şi al întreprinderii producătoare (calitatea, cost de producţie, termene de realizare a contractelor) este sistemul de desfacere a produselor finite către consumatorii efectivi şi potenţiali.

Volumul şi structura lucrarii Lucrarea este structurată pe 4 capitole. Conţinutul este expus în 73 de pagini, ilustrate cu tabele şi scheme, în plus, lucrarea conţine cuprins,introducere,încheiere, concluzii,surse bibliografice şi anexe. În introducere este argumentată actualitatea şi semnficiaţia temei, sunt prezentate obiectivele cercetarii, este expusă o caracteristică succintă a tezei cu evidenţierea semnificaţiei teoretice şi a valorii aplicative a lucrarii.

Capitolul I: Noţiuni generale

În acest capitol sunt abordate probleme privind situaţia creată în domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie, obiectivele şi perspectivele optimizării structurii industriei materialelor de construcţii. Definirea materialelor de vopsire şi componentele materialelor de vopsire.

Cpitolul II: Cracteristica sortimentului şi calitatea mărfurilor pelicologene

Al doilea Capitol cuprinde caracteristica sortimentului şi calitatea marfurilor pelicologene inclusiv indicii de calitate, metodele de estimare şi proprietăţile consumiste a mărfurilor pelicologene. Caracteristica merceologică a sortimentului de mărfuri pelicologene realizată la întreprinderea comercială SA „Supraten”.

Capitolul III: Organizarea comerţului cu mărfurile pelicologene

Capitolul trei reflectă caracteristica generală a întreprinderii SA „Supraten”, domeniul de activitate, organizarea comerţului cu amănuntu, aprecierea indicilor ce caracterizează sortimentul mărfurilor pelicologene în SA „Supraten”

Capitolul IV: Analiza economico-financiară a întreprinderii SA „Supraten”

Acest capitol relatează analiza SA „Supraten” mai amănunţită a rezultatelor pe care le obţine. Acest rezultat poate fi atît profit cît şi pierdere, astfel scopul fiecărei intreprindere este de a investi cît mai puţin şi de avea un profit cît mai mare. Conform datelor din capitolul IV vom observa că întreprinderea analizată este într-o stare favorabilă, şi pe parcursul a numai trei ani de activitate se observă o creştere pozitivă a cifrei de afaceri, ceea ce demonstrează că conducerea întreprinderii activează eficient şi utilizează metode şi tehnicile corespunzătoare. Subiectul întreprinderii este însăşi ea cu activitatea sa, care se ocupă cu comercializarea produselor

Fisiere in arhiva (1):

  • Gama Sortimentala si Estimarea Calitatii Marfurilor Pelicologene.doc