Marcarea Ecologica a Produselor in Uniunea Europeana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Marcarea Ecologica a Produselor in Uniunea Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tileaga Cosmin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Merceologie

Cuprins

Intoducere 4
CAPITOLUL I - Calitatea produselor şi ambalajelor element central al competitivităţi
1.1. Conceptul de calitate 5
1.2. Caracteristici de calitate 6
1.3. Factorii care influenţează calitatea produselor 9
1.4. Funcţiile calităţii 10
CAPITOLUL II - Marcarea produselor
2.1. Conceptul de marcă 13
2.2. Aparitia si dezvoltarea mărcii 15
2.3. Tipuri de mărci 16
2.4. Funcţile mărcii 19
2.5. Marcarea ecologică(ecoeticheta) 23
CAPITOLUL III - Cadrul legislativ şi institutional privind marcarea şi protecţia mărfurilor în România şi Uniunea Europeană
3.1. Cadrul legislativ şi institutional 30
CAPITOLUL IV - Modalităţi de marcare ecologică în Uniunea Europeană comparative cu România
4.1 Marcarea ecologică în Uniunea Europeană 35
4.2 Marcarea ecologică în România 36
4.3 Marca ecologică Lebăda Nordică 37
4.4 Marca ecologică Îngerul Albastru 38
4.5 Marca ecologica NF-Environnement 39
CAPITOLUL V - Studiu de caz - Analiza produsului ecologic ELEVEN ONE
5.1 Produsul ecologic Eleven One 40
5.2 Sistemul comunitar de marcare ecologică 48
5.2 Marca Der Grune Punkt 49
Concluzii 50
Bibliografie 52

Extras din document

Introducere

Am ales ca temă de licenţă „Marcarea ecologică a produselor ” iar studiul de caz l-am făcut analizând baza unui produs ecologic şi biodegradabil folosit pentru spălarea şi curăţarea auto fără utilizarea apei numit Eleven One.

În ultima perioadă de timp au crescut preocupările organismelor guvernamentale şi neguvernamentale de a institui anumite sisteme de marcare ecologică a produselor pentru a preveni deteriorarea mediului înconjurător la acţiunea unor produse a căror caracteristici au influenţe nefaste asupra apei, solului şi aerului, fie în timpul utilizării, fie după consum, sub formă de deşeuri care nu sunt biodegradabile.

Lucrarea este structurată pe cinci capitole mari, cuprinzând fiecare subcapitole, la care se adaugă concluziile după cum urmează :

Capitolul I este compus din patru subcapitole în care se prezintă definirea conceptului de calitate din perspective diferite, cele patru caracteristici importante ale calităţii acestea fiind : caracteristici tehnico-funcţionale,economice,sociale si psihosenzoriale, factorii care influenţează calitatea produselor si funcţia tehnica,economică si socială a calităţii mărfurilor.

Capitoloul II cuprinde conceptul de marcă şi semnele care pot fi folosite ca mărci ,originea şi tipurile de mărci clasificate după destinaţie,după obiectul lor,după compoziţie,în funcţie de natura lor si nu în ultimul rând cele mai importante funcţii ale mărci împreună cu criteriile de marcare ecologică asupra produselor.

Capitolul III subliniază faptul că pentru fiecare grup de produse pentru care se acordă etichetă ecologică exista o legislatie specifică, aceasta stabilind criteriile de acordare, atfel consumatorii vor fi siguri că un produs care are această etichetă raspunde criteriilor ecologice şi de performanţă definite conform legislaţiei în vigoare.

În capitolul IV observăm modalităţile de marcare ecologică în Uniunea Europeană comparativ cu România,marca ecologică Îngerul Albastru care ajută consumatorii să economisească bani pentru că hotărăsc să cumpere bunuri de calitate exceptională şi de lungă durată ,precum şi marca ecologică Lebăda Nordică care stabileşte criterii referitoare la calitate şi performanţă.

Ultimul capitol îl reprezintă studiul de caz în care am prezentat“de ce“ Eleven One este un produs netoxic, neinflamabil, organic, biodegradabil şi 100% ecologic, realizat după ultimele tehnologii şi nanotehnologii.

Capitolul I - Calitatea produselor - element central al competitivităţi-

1.1 Conceptul de calitate

Calitate produselor este o problemă care mobilizează preocupări din cele mai diverse, de la producători până la consumatorii finali, care îşi manifestă satisfacţia sau insatisfacţia faţă de comportarea produselor în timpul consumului. Gradul în care se obţin satisfacţii creează condiţii pentru apariţia cererii pe piaţă sau pentru reînnoirea ei. Deoarece cererea se manifestă prin bani, problematica calităţii îmbracă şi aspecte economice.

Într-o formulare generalizată şi mai puţin ştiinţifică, prin calitatea mărfurilor se poate înţelege măsura în care acestea satisfac scopul pentru care acestea au fost produse

Calitatea reprezintă deci o sumă a acestor proprietăţi care reflectă gradul de satisfacţie al nevoii sociale. Nivelul calităţii este o cerinţă impusă mărfurilor din exteriorul producţiei şi este rezultat al unui anumit nivel de educare,care dovedeşte aspiraţiile unui popor, aspiraţii care au fost cultivate şi implantate prin diferite mijloace în conştiinţa de sine a fiecărui individ.

Literatura de specialitate furnizează un numar considerabil de definiţii date conceptului de calitate :

• calitatea reprezintă potrivirea pentru un scop sau o utilizare (Juran)

• calitatea reprezintă suma totală a caracteristicilor unui produs sau serviciu referitoare la tehnologia de fabricaţie, producţie, mentenanţă, servicii de piaţă prin care produsul sau serviciul utilizat va corespunde aşteptărilor clientului (Feigenbaum)

• calitatea trebuie sa aibă în obiectiv nevoile consumatorului prezent şi viitor (Deming)

În activitatea practică, pentru definirea calităţii se utilizeaza o serie de termeni ca, de exemplu:

• calitatea proiectată, reprezintă măsura în care produsul proiectat asigură satisfacerea cerinţelor beneficiarilor şi posibilitatea de folosire, la fabricaţia produsului respectiv, a unor procedee tehnologice raţionale şi optime din punct de vedere economic;

• calitatea fabricaţiei desemnează gradul de conformitate a produsului cu documentaţia tehnică. Acesta se realizează în producţie şi este determinată de procesul tehnologic, echipamentul de producţie, activitatea de urmărire şi control, manopera, etc.

• calitatea livrată, reprezentând nivelul efectiv al calităţii produselor livrate de furnizor.

Pe masura dezvoltării producţiei industriale, pe măsura creşterii şi diversificării cererii de producţie, noţiunea de calitate a produsului a evoluat şi s-a diversificat, vorbindu-se despre :

- calitatea potenţială, reprezentând calitatea produsului după proiectare, înainte de asimilarea lui în fabricaţie;

- caliatea parţială , reprezentând raportul dintre calitatea obţinută şi cea cerută;

- calitatea realizată, acea calitate rezultată în urma verificării la capătul liniei de producţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Marcarea Ecologica a Produselor In Uniunea Europeana.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA : ECONOMIA COMERŢULUI TURISMULUI ŞI SERVICIILOR