Studiu Privinad Rolul Telefoanelor Mobile la Firma SC Incov SA

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studiu Privinad Rolul Telefoanelor Mobile la Firma SC Incov SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maria Popa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Merceologie

Cuprins

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA FIRMEI S.C. INCOV S.A
1.1. Prezentarea organizaţiei. Scurt istoric 7
1.2. Misiunea şi obiectivele S.C ,,INCOV” S.A 8
1.3. Activitatea de marketing la S.C. INCOV S.A 10
1.3.1. Analiza mediului intern şi extern 10
1.3.2. Politica de marketing a organizaţiei 16
1.3.3. Analiza S.W.O.T. 22
CAPITOLUL 2. ROLUL SISTEMELOR DE TELECOMUNICAŢII ÎN ACTIVITATEA UNEI INSTITUŢII
2.1. Aspecte generale 24
2.2. Reţele de telecomunicaţii 24
2.2.1.Reţeaua telefonică 25
2.2.2. Reţele de telefonie celulară 26
2.2.3. Reţeaua telex 28
2.2.4. Reţelele hertziene 28
2.2.5. Reţele teleinformatice 29
2.2.6. Reţele specializate 30
2.3. Echipamente de telecomunicaţii 30
2.3.1. Telefonul 30
2.3.2. Interfonul 31
2.3.3. Centrale telefonice private 32
2.3.4. Curierul electronic 33
2.3.5. Modemuri 34
2.4. Tehnologii şi servicii moderne 35
2.4.1. Comunicaţiile prin fibre optice 35
2.4.2. Sisteme de comunicaţii prin satelit 36
CAPITOLUL 3. ASPECTE GENERALE PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING
3.1. Principalele faze ale procesului de cercetare 37
3.2. Faza preliminară a cercetării 39
3.2.1. Definirea problemei decizionale 39
3.2.2. Stabilirea scopului, obiectivelor şi ipotezelor cercetării 42
3.2.3. Estimarea valorii cercetării 44
3.3. Faza de proiectare a cercetării 45
3.3.1. Alegerea surselor de informaţii 45
3.3.2. Selectarea modalităţilor de culegere şi sistematizare a informaţiilor 46
3.3.3. Stabilirea bugetului şi programarea în timp a cercetării 51
3.3.4. Propunerea de cercetare de marketing 52
3.4. Faza de realizare a cercetării 53
3.4.1. Recoltarea informaţiilor 53
3.4.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor 54
3.4.3. Raportul de cercetare 56
CAPITOLUL 4. CERCETAREA PRIVIND ROLUL TELEFOANELOR MOBILE LA FIRMA S.C. INCOV S.A.
4.1. Scopul cercetării 58
4.2. Obiectivele cercetării 58
4.3. Ipotezele cercetării 59
4.4. Alegerea surselor de informaţii 59
4.5. Alegerea modalităţii de culegere a informaţiilor 63
4.6. Analiza informaţiilor 63
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 81
BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea mea de licenţă se numeşte „ Studiul privind rolul sistemelor de telecomunicaţii în administrarea afacerilor.”

Mi-am ales această temă din mai multe motive. În primul rând am făcut practica la această firmă şi am avut deja câteva informaţii necesare, iar în al doilea rând cred că telefoanele mobile au un rol foarte important atât în viaţa de zi cu zi cât şi în interiorul unei firme.

Lucrarea este structurată în patru capitole.

În primul capitol am evidenţiat aspecte referitoare la prezentarea firmei S.C. INCOV S.A., şi anume: un scurt istoric al firmei, misiunea şi obiectivele organizaţiei, activitatea de marketing a firmei adică analiza mediului intern şi extern al firmei şi analiza SWOT.

Capitolul al doilea cuprinde elemente teoretice despre reţele de telecomunicaţii (reţeaua telefonică, de telefonie celulară, telex, hertziene, teleinformatice, specializate), echipamente de telecomunicaţii (telefonul, interfonul, centrale telefonice private, curierul electronic, modemuri) şi despre tehnologii şi servicii moderne (comunicaţiile prin fibre optice, sisteme de comunicaţii prin satelit).

În capitolul trei am prezentat principalele faze ale cercetării de marketing, adică: faza preliminară a cercetării care se referă la definirea problemei decizionale, stabilirea scopului, obiectivelor şi ipotezelor cercetării, şi estimarea valorii cercetării; faza de proiectare a cercetării care se referă la alegerea surselor de informaţii, selectare modalităţilor de culegere şi sistematizare a informaţiilor, stabilirea bugetului şi programarea în timp a cercetării, şi propunerea de cercetare de marketing; şi faza de realizare a cercetării care cuprinde recoltarea informaţiilor, prelucrarea, analiza şi interpretarea rezultatelor (informaţiilor), şi raportul de cercetare.

Ultimul capitol se axează pe studiul de caz bazat pe redactarea şi aplicarea chestionarului în rândul angajaţilor firmei S.C. INCOV S.A. Chestionarul s-a aplicat pe un eşantion de 50 de persoane (acest număr de persoane a fost determinat cu metoda eşantionării sistematice aleatoare).

Prin acest studiu de caz am încercat să aflu care este rolul telefonului mobil în cadrul firmei S.C. INCOV S.A. În urma acestui studiu a rezultat că persoanele chestionate din cadrul firmei utilizează telefonul mobil, pentru majoritatea acesta are un rol foarte important în activitatea pe care o desfăşoară la locul de muncă, adică acela de a economisi timp şi de a facilita comunicarea cu partenerii de afaceri.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA FIRMEI S.C. INCOV S.A

1.1. Prezentarea organizaţiei. Scurt istoric.

S.C. INCOV S.A. Alba Iulia a luat fiinţă prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii de covoare din localitatea Alba-Iulia în anul 1990, conform Hotărârii Guvernului României nr. 1176 din 02.11.1990 şi Legii nr.15/1990. Societatea subordonată Ministerului Industriilor, Departamentului Industriei textile şi pielăriei, a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J01/47 din 31.02.1991.

Întreprinderea de covoare a fost realizată ca unitate nouă în perioada 1977-1980 şi a intrat în funcţiune în anul 1980, fiind profilată pentru producerea de covoare mecanice pluşate din fire tip lână.

Întreprinderea de covoare a aparţinut până în anul 1990 de Centrala Industriei lânii Bucureşti subordonată Ministerului Industriei Uşoare.

La punerea în funcţiune întreprinderea cumpără fire pentru realizarea covoarelor de la societăţi comerciale specializate, din industria textilă.

În anul 1991 întreprinderea se transformă în societate pe acţiuni, conform Legii 15/1990 sub denumirea de S.C. INCOV S.A.

În perioada 1993-1994 secţia de filatură a fost pusă în funcţiune fiind dotată cu utilaje de import la nivelul tehnicii mondiale pentru fazele de amestecare a firelor, cardare, laminare, filare.

Societatea comercială s-a privatizat în anul 1995, acţiunile fiind cumpărate în proporţie de 100% de către Asociaţia Salariaţilor S.C. INCOV S.A.

În anul 1996 a fost pusă în funcţiune vopsitoria de fibre, iar în perioada 1996-1997 sistemul de maşini a fost completat cu o linie de preparaţii a filaturii, o maşină de contractat - termofixat, maşini de bobinat, maşini de dublat, maşini de răsucit cu dublă torsiune, maşini de spălat-uscat pale, maşini de filat fire subţiri.

În anii următori S.C. ” INCOV “ S.A. a realizat împreuna cu Societatea “ Albacarpet ” S.A. o spălătorie de lână, cu o capacitate de 800 tone lână spălată pe an, în prezent lâna spălată aici fiind recunoscută de specialiştii în domeniu ca având o calitate deosebită.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Privinad Rolul Telefoanelor Mobile la Firma SC Incov SA.doc