Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 19959
Mărime: 720.35KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.dr. ing. Stefan DRAGOMIR
Lucrarea prezinta posibilitatile de a obtine un liant hidraulic neclincherizat de tip cimentoid prin activarea zgurilor de furnal. Proiect de licenta prezentat in cadrul Facultatii de Metalurgie si Stiinta Materialelor din Galati. UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI FACULTATEA DE METALURGIE SI STIINTA MATERIALELOR

Cuprins

Capitolul 1 Introducere 1

Capitolul 2. Proprietăţi fizice, chimice şi mecanice. Clasificarea zgurilor

siderurgice 4

2.1. Zgura de furnal 4

2.2. Zgura de oţelărie 10

2.2.1. Compoziţia oxidică şi mineralogică 10

Capitolul 3 Tehnologii de procesare a zgurii de furnal 13

3.1. Prelucrarea zgurii de furnal 13

3.2. Utilaje pentru transportul zgurii de furnal 15

3.3 Granularea zgurii 18

3.4. Granularea în bazine 19

3.5. Instalaţii de granulare semiumedă cu jgheab 21

3.6. Granularea semiumedă cu tambur 23

3.7. Producerea granulelor sferice din zgură 24

3.8. Producerea balastului din zgură de furnal 26

3.9. Fabricarea zgurii expandate 26

3.10. Producerea vatei de sticlă din zgură de furnal 27

3.11. Calupurile din zgură 29

Capitolul 4 Studii şi cercetări privind obţinerea unui liant hidraulic

din zgura de furnal 30

4.1. Aspecte generale 30

4.2. Cimenturi Portland 32

4.2.1. Compoziţia oxidică şi mineralogică a clincherului de ciment 34

4.2.2. Caracterizarea modulară a cimentului Portland 35

4.2.3. Hidratarea şi întărirea cimentului Portland 35

4.2.4. Proprietăţile cimentului Portland 39

4.3. Lianţi hidraulici din zgura granulată de furnal 40

4.3.1. Compoziţia oxidică şi fazală. Activarea zgurii 40

4.3.3. domenii de utilizare a zgurilor de furnal 48

4.4. Proprietăţi şi caracteristici ale liantului obţinut 49

Capitolul 5 studiu de impact asupra mediului înconjurător 53

Capitolul 6 Optimizarea proceselor tehnologice în vederea

obţinerii unor lianţi hidraulici din zgura granulata de furnal 64

6.1. Condiţii de bază pentru producerea de lianţi hidraulici din zgură 64

6.2. Construţia morilor tubulare 67

6.3. Date de proiectare 71

6.3.1. Stabilirea dimensiunilor corpurilor de măcinare 71

6.4. Exemplu de calcul 78

Capitolul 7 Concluzii 81

Capitolul 8 Norme de tehnica securităţii muncii 82

Bibliografie 84

Extras din document

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Reciclarea deşeurilor a intrat în istoria tehnologiei prin modul în care civilizaţiile antice au reutilizat, în construcţii, materiale de zidarie (cărămizi, piatră, mortar) din dărâmături. Civilizaţia romană oferă un exemplu remarcabil de valorificare a deşeurilor din demolări prin încorporarea bucăţilor de cărămidă, ţiglă, în materiale numite “caementum” şi “betunum” liate cu var hidraulic (cimentul roman) sau var şi tuf vulcanic măcinat. Arheologia oferă constructorilor de astăzi această mare lecţie a maeştrilor romani anonimi, lecţie care se cere continuu amintită şi recreată, la nivelul performanţelor tehnice actuale şi în favoarea păstrării echilibrului ecologic.

În timpurile noastre ingineria, ca ştiinţă, cu toate atributele, inclusiv exactitatea, a dezvoltat un sistem de prescriptii tehnice şi standarde care reglementează recuperarea şi reciclarea deşeurilor. Condiţiile impuse de reglementările tehnice au descurajat, într-o oarecare măsură reutilizrea. O alternativa a reutilizării este depozitarea deşeurilor, care tinde sa crească la un nivel inacceptabil, in raport cu necesitatea conservarii echilibrului ecologic. Cu toate acestea, în concordanţă cu parametrii de performanţa practicabili, definiţi în normele şi standardele pentru deşeurile reutilizabile şi pentru produsele care le înglobează. În domeniul construcţiilor s-au dezvoltat tehnologii care folosesc de mult timp “deşeuri” granulare (zguri, cenuşi de termocentrală ş a) inerte ecologic, drept substituienţi de materii prime tradiţionale.

In România, cercetările privind zgurile de furnal au fost iniţiate de savantul Şerban Solacolu, de la Universitatea Politehnică Bucureşti, înca din anii 1952 – 1957, ale cărui lucrari – documente ştiinţifice de referinţă au stat la baza cercetării şi dezvoltării tehnologiei lianţilor cu zgură.

În siderurgie avem două tipuri mari de zguri :

- zgura de furnal ;

- zgura de oţelarie.

Zgura de furnal este cel mai important subprodus al industriei siderurgice, prin cantitatea disponibilă, prin domeniile de reutilizare existente si potenţiale

Zgura de furnal se formează la obţinerea fontei in furnale, ca produs secundar al reacţiilor de reducere a oxizilor de fier cu monoxidul de carbon provenit de la arderea cocsului. In furnal, alături de minereul de fier si cocs, se introduc şi fondanţi pentru îndepărtarea impurităţilor (compuşi cu sulf, aluminiu, siliciu etc.) prin reactii in faza lichida, cu oxidul de calciu. Topitura formata, prin reacţia oxidului de calciu cu impurităţile din minereul de fier, se separă în zgură la partea superioară, dat fiind densitatea mult mai mica (aproximativ 2200 kg / m3) faţî de cea a fontei topite (7800 kg / m3).

În procesul metalurgic, zgurile au un rol important, deoarece asigură separarea completă a metalului de minereu. In plus au un rol afinant, prin solubilizarea impuritaţilor din fontă, in special a sulfurilor.

Cantitatea de zgură rezultată depinde, in mare masură de performanţele procedeului. Astfel, cele mai eficiente procedee de obţinere a fontei pot produce 250 – 300 kg de zgură per tona de fonta, iar raportul mediu, zgură / fontă este de 0,8.

Spre comparaţii cu alte industrii siderurgice, pe plan mondial putem enumera :

- la US Steel Co. (SUA) : 240 kg zgură / tona de fontă;

- la Magnitogorsk (Rusia) : 310 – 315 kg zgură / tona de fontă;

- la Mittal Steel Galaţi : aprox. 360 kg zgură / tona de fontă.

Zgura de oţelarie, este subprodusul rezultat la obţinerea oţelului din fontă, care se topeşte impreună cu fier vechi, feroaliaje, fondanţi ţn cuptoare electrice cu arc, cu inducţie, in convertizoare cu insuflare de oxigen (LD, Kaldo etc).

Preview document

Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 1
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 2
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 3
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 4
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 5
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 6
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 7
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 8
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 9
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 10
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 11
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 12
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 13
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 14
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 15
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 16
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 17
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 18
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 19
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 20
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 21
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 22
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 23
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 24
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 25
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 26
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 27
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 28
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 29
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 30
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 31
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 32
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 33
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 34
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 35
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 36
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 37
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 38
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 39
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 40
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 41
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 42
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 43
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 44
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 45
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 46
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 47
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 48
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 49
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 50
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 51
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 52
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 53
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 54
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 55
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 56
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 57
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 58
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 59
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 60
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 61
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 62
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 63
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 64
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 65
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 66
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 67
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 68
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 69
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 70
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 71
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 72
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 73
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 74
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 75
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 76
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 77
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 78
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 79
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 80
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 81
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 82
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 83
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 84
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 85
Valorificarea superioară a zgurilor din siderurgie prin obținerea unui liant hidraulic de tip cimentoid - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Valorificarea Superioara a Zgurilor din Siderurgie prin Obtinerea unui Liant Hidraulic de Tip Cimentoid
    • CAPITOLUL 1.doc
    • UNIVERSITATEA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza spectrală a materialelor metalice

INTRODUCERE Cercetarea este poate cel mai dinamic sector de activitate, supus celor mai dure competitii si permanent sub presiunea solicitarilor...

Valorificarea Țunderului și a Șlamului de Țunder

Managementul deseurilor si subproduselor in sectiile de laminare la cald: In afara apelor uzate, operatiile de laminare la cald genereaza si...

Măsurarea debitelor

1. Consideratii teoretice Debitul este o marime ce caracterizeaza transportul fluidelor prin conducte si canale. Debitul se defineste ca fiind...

Broșarea

Definiţie. Principiul de lucru. Domeniul de utilizare Broşarea este procedeul de prelucrare la care aşchierea este executată de o sculă prevăzută...

Cercetări pentru valorificarea deșeurilor feroase fine prin procedee neconvenționale

Furnalul a jucat un rol important in productia de fonta datorita eficientei utilizarii caldurii si a gazelor precum si productiei de masa. In...

Alegerea regimurilor de prelucrare prin eroziune electrochimică

Printre parametrii electrotehnologici care influenteaza marimea interstitiului de lucru , siguri sunt aceia ale caror valori permit programarea...

Metalurgia Oțelului

Otelurile sunt aliaje fier-carbon, cu mai putin de 2, 11% C care contin în afara de fier si carbon si alte elemente (Si, Mn. P, S, Cr, Ni, V, Ti,...

Fabricarea Pieselor din Fontă prin Turnare

A. Sisteme de echilibru ale fontelor turnate Fontele tehnice sunt aliaje complexe Fe – C – X (X = Si, Mn, P, S elemente de aliere) care-şi...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind valorificarea zgurilor din siderurgie

REZUMAT Zgura este principalul subprodus pentru metalurgia feroasă, iar utilizarea ei aduce cele mai importante beneficii economice și ecologice....

Ai nevoie de altceva?