Toate licentele din domeniul Muzica

 • Rolul lui Andres Segovia in evolutia chitarei

  ARGUMENT Am cules în lucrarea de față un mănunchi de informații care au fost stimulate de curiozitatea pentru un instrument drag mie, chitara clasică și pentru un om care a ridicat-o la adevărata ei valoare, anume Andrés Segovia. Am ales un subiect vast care, din păcate, în țara noastră, consider eu, i se acordă prea puțină importanță. În acest moment, chitara este asociată cu alte genuri muzicale, muzica clasică aflându-se la coada listei. În ciuda acestui fapt, se găsesc în România multe...

 • Modalitati specifice de predare a chitarei in invatamantul preuniversitar

  INTRODUCERE Lucrarea de față se adresează tuturor elevilor din învățământul gimnazial, respectiv celor integrați în școlile de muzică. Această temă a fost aleasă din considerente didactice, din dorința de a veni în sprijinul celor mici viitori artiști,de a-i îndruma și a le deschide noi orizonturi în ceea ce privește studiul chitarei. Această lucrare este structurată pe patru capitole, fiecare capitol propunându-și să trateze diverse probleme metodice și tehnice. În capitolul I se...

 • Strategii didactice in vederea dezvoltarii aptitudinilor artistice, baza a capacitatii interpretative muzicale la copiii din scolile populare de arta

  Prolegomene Învățământul muzical din România (Țările Române și Transilvania) În istoria învățământului muzical din România s-a manifestat o întârziere în apariția unui sistem de educație muzicală organizată. Față de interesul cu care era privită și practicată muzica în marile orașe și pe domeniile din imperiile occidentale (francez, german, italian, vienez etc.) încă din perioada preclasicismului muzical, Țările Române au păstrat o atitudine ostilă față de muzica laică, desconsiderând...

 • Evolutia limbajului stilistico-interpretativ violonistic de la Baroc la Modernism

  Capitolul I Johann Sebastian Bach (1685-1750) 1.1 Încadrare în epocă Opera lui J. S. Bach se înscrie în istoria muzicii în curentul numit baroc, curent ce s-a întins pe cuprinsul secolului al 17 - lea și prima jumătate a secolului al 18 - lea. În această perioadă, muzica trece prin mari prefaceri în toate aspectele sale. Se fac inovații în scriitură, în forme, în construcția instrumentelor, în tehnica instrumentală și în ceea ce-i mai important în conținutul operelor muzicale. Primul...