Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Negociere
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 26599
Mărime: 82.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Cuprins

Capitolul I – Diplomaţia

1. Conceptul de diplomaţie

2. Evoluţia în timp a diplomaţiei

2.1. Prediplomaţia

2.2. Diplomaţia modernă şi contemporană europeană

2.3. Diplomaţia română de-a lungul timpului

Capitolul II – Diplomaţia în plan economic

1. Relaţiile diplomatice

2. Forme ale diplomaţiei

3. Diplomaţia bilaterală

4. Diplomaţia multilaterală

Capitolul III – Diplomaţia prin conferinţe internaţionale

1. Negocierile – funcţie principală a diplomaţiei

2. Conferinţele internaţionale – caracteristici şi evoluţie în timp

Capitolul IV – Diplomaţia prin organizaţii internaţionale

1. Apariţia organizaţiilor internaţionale – factori politici, economici şi sociali

2. Organizaţia internaţională – caracteristici generale

3. Activitatea organizaţiilor internaţionale

3.1. Societatea Naţiunilor

3.2. Organizaţia Naţiunilor Unite

3.3. Organizaţii şi acorduri internaţionale în afara Naţiunilor Unite

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I – DIPLOMAŢIA

1. Conceptul de diplomaţie

Semnificaţia semantică a conceptului de diplomaţie s-a modificat de-a lungul timpului. Constatăm că unuia şi aceluiaşi concept i se ataşează mai multe semnificaţii care sunt uneori complementare, alteori disjuncte.

Vom ilustra această stare de lucruri prezentând atât diversitatea de semnificaţii acordate acestui concept în unele dicţionare cât şi unele definiţii date de autori ai unor tratate dedicate acestei teme. Astfel în Petite Larouse termenul este definit ca “ştiinţa raporturilor internaţionale”, în Webster “arta si practica conducerii negocierilor între naţiuni”, în Micul Dicţionar Oxford ca “rezolvarea intereselor unei ţări de către agenţii ei din străinătate”, iar în DEX ca “activitate desfăşurată de un stat prin reprezentanţii săi diplomatici în vederea realizării politicii sale externe”

Autorii micului dicţionar diplomatic român definesc diplomaţia ca fiind “activitatea oficială a organelor de stat pentru relaţii externe şi în primul rând, a diplomaţilor, desfăşurată prin tratative, corespondenţă şi alte mijloace paşnice pentru înfăptuirea scopurilor şi sarcinilor de politică externă a statului, pentru apărarea drepturilor si intereselor statului respectiv în străinătate. Este cel mai însemnat mijloc de realizare a politicii externe a statelor”.

În ceea ce ne priveşte afirmăm că diplomaţia este un complex de acte şi manifestări cu caracter juridic sau protocolar ale subiectelor de drept internaţional exprimate prin autorităţile desemnate de legea internă sau structurile desemnate de statutele organizaţiilor internaţionale cu gestionarea politicii externe a acestora; ea este mijlocul prin care se nasc, se modifică sau se sting raporturi juridice în cadrul unei comunităţi internaţionale; diplomaţia asigura colaborarea politică bilaterală sau multilaterală dintre aceste subiecte, pe cale paşnică.

În toate dicţionarele menţionate este prezentată şi o semnificaţie secundară sinonimă cu conceptul de tact (în Webster ”capacitatea de a manevra afacerile fără a genera ostilitate”), semnificaţie cu care nu ne vom ocupa în cele ce urmează.

Termenul de diplomaţie are diferite înţelesuri, raportat la domeniul ştiinţific care îl foloseşte: istoricii desemnează, de regulă, prin acest termen relaţiile externe ale statului; în jurnalistica termenul se foloseşte pentru a desemna ministerul de externe, atunci când este implicat în promovarea unei poziţii faţă de un eveniment extern; în vorbirea curentă, noţiunea desemnează o abilitate de a rezolva o situaţie conflictuală. Putem vorbi nu de o diplomaţie universală ci de una specifică, de o diplomaţie franceză, romanească americană, specificul fiind dat de maniera exercitării ei de fiecare stat şi de interesele ce urmează a fi promovate. Mult timp noţiunea s-a folosit pentru documentele oficiale de relaţii internaţionale, încheiate pe bază de împuterniciri date de suverani.

Abia în secolul XIX se conturează ideea ca diplomaţia este activitatea prin care se realizează reprezentarea intereselor externe ale statelor.

Charles des Martens, în lucrarea sa “Le guide diplomatique”(1866), considera că diplomaţia este “Ştiinţa rapoartelor şi intereselor reciproce ale statelor sau arta de a concilia interesele popoarelor între ele”. P. Pradier – Fodere, în anul 1899, sublinia ca diplomaţia reflectă ideea de gestiune a afacerilor externe, de administrare a intereselor naţiunilor sau popoarelor de către guvernele care intră în relaţii internaţionale, fără ca acestea să fie ostile.

Preview document

Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 1
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 2
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 3
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 4
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 5
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 6
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 7
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 8
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 9
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 10
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 11
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 12
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 13
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 14
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 15
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 16
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 17
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 18
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 19
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 20
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 21
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 22
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 23
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 24
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 25
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 26
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 27
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 28
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 29
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 30
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 31
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 32
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 33
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 34
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 35
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 36
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 37
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 38
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 39
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 40
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 41
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 42
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 43
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 44
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 45
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 46
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 47
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 48
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 49
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 50
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 51
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 52
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 53
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 54
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 55
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 56
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 57
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 58
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 59
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 60
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 61
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 62
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 63
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 64
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 65
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 66
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 67
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 68
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 69
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 70
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 71
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 72
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 73
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 74
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 75
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 76
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 77
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 78
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 79
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 80
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 81
Rolul Diplomației în Relațiile Economice Internaționale - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Rolul Diplomatiei in Relatiile Economice Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Negociere

O POVESTE Ora 7.00. O zi obişnuită de marţi. Sună ceasul. Pentru a doua oară. În 10 ani de trezit dimineaţa, mi-am educat simţurile astfel încât...

Negocierea prin Prisma Diferențelor Culturale

1. CONCEPTUL DE CULTURĂ ÎN NEGOCIERE Una din formele de organizare ce caracterizează marile companii în prezent, cu implicaţii profunde în ceea ce...

Europa China

Pe parcursul ultimelor două decenii şi jumătate , conducerea chineză a reuşit o promovare a dezvoltării economice accelerate, pentru a menţine...

Persuasiunea,Arta a Relationarii

TEHNICI DE PERSUASIUNE Legile in sine nu sunt nici bune, nici rele. Ele exista si nimic mai mult. Felul cum manipulam sau folosim legile este...

Ai nevoie de altceva?