Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Negociere
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 19597
Mărime: 1.63MB (arhivat)
Publicat de: Florentina C.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dindire Laura

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I: CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE NEGOCIERE
 3. ÎN CONTEMPORANEITATE
 4. I.1. Noţiunile de bază specifice procesului de negociere 5
 5. I.2. Comunicare - element fundamental al negocierii 12
 6. I.3. Rolul şi importanţa negocierii în afacerile internaţionale 18
 7. CAPITOLUL II: STRATEGII, TEHNICI ŞI TACTICI DE NEGOCIERE
 8. FOLOSITE ÎN AFACERILE INTERNAŢIONALE
 9. II.1. Definirea şi formarea strategiilor de negociere 26
 10. II.2. Importanţa tacticilor în procesul de negociere 33
 11. II.3. Analiza tehnicilor de negociere în afacerile internaţionale 38
 12. CAPITOLUL III: ANALIZA NEGOCIERII INTERNAŢIONALE ÎNTRE “X”
 13. GERMANIA ŞI “Y” ROMÂNIA
 14. III.1. Prezentarea societăţilor aflate în negociere 42
 15. III.2. Desfăşurarea negocierilor între firma “X” Germania şi “Y” România 48
 16. III.3. Strategii, tehnici şi tactici folosite în finalizarea negocierii dintre cele două companii 53
 17. CONCLUZII 57
 18. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Astăzi, mai mult ca oricând, ne aflăm în situaţia de a învăţa să recepţionăm critic mesajele care ajung la noi şi care încearcă să ne convingă şi să ne transforme în susţinători ai vreunui punct de vedere sau, mai rău, ai vreunui oportunist interesat de obţinerea capitalului politic, religios sau de altă natură. În fiecare zi, oamenii au dorinţe, interese sau măcar un punct de vedere numai “al lor”, fiecare convinge sau se lasă convins, fiecare are ceva de schimbat cu altcineva şi trebuie să se ajungă la o înţelegere.

Totuşi, după cum bine se ştie, mai înainte de a ajunge la un acord, oamenii trec, aproape inevitabil, printr-o stare de dezacord mai mult sau mai puţin conflictual. Aceasta se întâmplă, indiferent dacă schimbă emoţii, sentimente, idei, opinii, bani sau produse. Arta de a te înţelege cu partenerul de schimb, evitând conflictele şi represaliile, ar putea purta numele de negociere. Pentru aceasta, nu-i destul ca partenerul să gândească şi să simtă ca tine, mai trebuie ca şi tu să gândeşti şi să simţi ca el.

Înţeleasă ca proces de comunicare interumană, negocierea comportă o serie de aspecte şi caracteristici care o particularizează. În primul rând, negocierea internaţională este un proces organizat, concretizat într-un ansamblu de iniţiative, schimburi de mesaje, contacte şi confruntări, care au loc între parteneri de afaceri, cu respectarea unor reguli şi uzanţe statornicite într-un mediu juridic, cultural, politic şi economic determinat. Tratativele sunt purtate într-un cadru mai mult sau mai puţin formal, pe baza unor principii, proceduri şi uzanţe mai mult sau mai puţin, tactici şi stiluri de negociere în relaţiile internaţionale. Negocierea este o comunicare specializată, care necesită învăţare, experienţă, talent şi principialitate.

Prin prezenta lucrare “Strategii, tehnici şi tactici de negociere în afacerile internaţionale” încerc a oferi o imagine de ansamblu asupra eficacităţii strategiilor, tehnicilor şi tacticilor de negociere în afacerile internaţionale, cu ajutorul elementelor teoretice şi practice. Lucrarea este structurată în trei capitole, în fiecare parte sunt descrise amănunţit elementele referitoare la subiectul dezbătut.

În primul capitol în care am analizat definirea, caracteristicile, diferitele tipuri de negocieri în funcţie de o serie de factori şi noţiunile de bază ale negocierilor, prezintă deosebirile care există între părerile specialiştilor ce abordează acest fenomen în privinţa definirii acestuia. Analizând opiniile acestor specialişti am definit negocierea ca o formă principală de comunicare, un complex de procese, de activităţi constând în contacte, întâlniri, consultări, tratative desfăşurate între doi sau mai mulţi parteneri în vederea realizării unei înţelegeri. Indiferent de modul în care e definit procesul negocierii, o analiză pertinentă a acestuia trebuie să aibă în vedere caracteristicile sale:

• în primul rând acesta este un fenomen social ce presupune existenţa unei comunicări între părţi;

• în al doilea rând este un proces organizat în care se doreşte evitarea confruntărilor şi care presupune o permanentă competiţie;

• în al treilea rând este un proces cu finalitate precisă ce presupune armonizarea intereselor, realizarea unui acord de voinţă, a unui consens şi nu neapărat a unei victorii.

Negocierea înseamnă comunicare între părti, este o formă principală de comunicare în relaţiile interumane şi presupune transferul reciproc de informaţii (mesaje) prin intermediul limbajului. Astfel, în procesul de negociere se probează întreaga experienţă şi capacitate de comunicare a oamenilor de afaceri, astfel încât negocierea este o înfruntare de competenţe individuale. Mai mult ca în oricare proces de comunicare, oamenii de afaceri participă la negociere cu întreaga lor capacitate, cu achiziţiile profesionale şi culturale, cu personalitatea lor inconfundabilă şi, în acelaşi timp, aparţinătoare unei comunităţi umane determinate.

Lucrarea se continuă cu un capitol intitulat “Strategii, tehnici şi tactici de negociere folosite în afacerile internaţionale” care vizează detalierea acestora din cadrul negocierii, delimitându-se în acelaşi timp rolul şi importanţa fiercăruia în vederea obţinerii avantajului, respectiv a reuşitei unei negocieri. Metodele, tehnicile, procedeele individualizează maniere de negociere în anumite spaţii socio-umane, în funcţie de mentalităţile colectivităţilor respective. Această parte a lucrării detaliază noţiunea de tactică în raport cu noţiunile de strategie, tehnică şi stratagemă, analizează câteva aspecte specifice tacticii ca fiind o componentă a strategiei, operează o clasificare a tacticilor şi apoi le expune pe fiecare dintre acestea în cadrul modalităţii de negociere proprii.

Ultima parte a lucrării pune în practică toate elemntele de teorie studiate în primele două părţi prezentate. Astfel, am analizat strategiile, tehnicile şi tacticile negocierii internaţionale la două firme din ţări diferite, cu prestigii remarcante pentru fiecare în parte. Firma “X” Germania este o companie cu un istoric îndelungat, ce îşi are ca obiect de activitate fabricarea de autobuze, autocamioane, dar şi fabricarea unei game largi de piese de schimb pentru aceste utilaje. De-a lungul timpului, s-a remarcat prin performanţele obţinute şi calitatea serviciilor oferite.

Celălalt membru al negocierii internaţionale, îşi are originile în România, judeţul Argeş, şi poartă denumirea de firma “Y”. Această firmă are ca obiect de activitate transportul naţional şi internaţional, prestigiul acesteia fiind remarcat de-a lungul anilor, prin oferirea de servicii calitative şi serioase.

Cele două firme au stat la masa negocierilor pentru achiziţionarea a 8 vehicule. Cu ajutorul strategiilor, tehnicilor şi tacticilor de negocieriere internaţională, companiile au finalizat negocierea, beneficiile fiind de ambele părţi, deoarece colaborările dintre ele vor urma şi în viitor, pentru diferite produse.

CAPITOLUL I

CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE NEGOCIERE ÎN CONTEMPORANEITATE

I.1. Noţiunile de bază specifice procesului de negociere

Complexitatea vieţii social-economice şi politice contemporane, diversitatea relaţiilor şi activităţilor de toate felurile pe care le derulează oamenii fac ca negocierea să se impună drept unul din cele mai preţioase atribute ale vieţii cotidiene. În acest context, negocierile sunt chemate să răspundă problemelor complexe ce derivă din nevoia obiectivă a dezvoltării continue a relaţiilor interumane în general, a celor diplomatice şi în special economice. În viaţă omul este un negociator continuu, fără însă a realiza efectiv acest lucru. Zilnic omul se implică într-o confruntare continuă cu motivaţiile semenilor, ale societăţii şi, de ce nu, chiar cu ale lui însuşi.

Preview document

Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 1
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 2
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 3
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 4
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 5
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 6
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 7
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 8
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 9
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 10
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 11
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 12
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 13
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 14
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 15
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 16
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 17
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 18
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 19
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 20
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 21
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 22
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 23
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 24
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 25
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 26
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 27
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 28
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 29
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 30
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 31
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 32
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 33
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 34
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 35
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 36
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 37
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 38
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 39
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 40
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 41
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 42
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 43
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 44
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 45
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 46
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 47
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 48
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 49
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 50
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 51
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 52
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 53
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 54
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 55
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 56
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 57
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 58
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 59
Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Strategii, Tehnici si Tactici de Negociere in Afacerile Internationale.doc
 • Strategii, Tehnici si Tactici de Negociere in Afacerile Internationale.ppt

Alții au mai descărcat și

Tehnicile de Manipulare și Folosirea lor în Cadrul Negocierilor

CAPITOLUL I ARTA DE A NEGOCIA Negocierea este un talent, un har înnascut, dar şi o abilitate dobânditã prin experienţã şi învăţare . Specialiştii...

Strategii de comunicare și negociere în cadrul unei firme internaționale

aINTRODUCERE Negocierea joacă un rol important în tranzacţiile comerciale internaţionale. Ea acoperă în prezent o gama largă de domenii, cum sunt...

Negociere comercială internațională - diferențele interculturale

AFRICA DE SUD MEDIUL COMERCIAL Africa de Sud a stat multi ani sub embargo international si a fost ocolita de investitorii straini. Sfârsitul...

Negocierea - formă de comunicare în economia contemporană

CAPITOLUL 1 PRINCIPII DE BAZ~ ALE NEGOCIERII 1.1 CONCEPTUL DE NEGOCIERE Complexitatea deosebita a vietii social economice si politice...

Strategii și tactici de negociere utilizate în cadrul SC Dacia SA Pitești

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a analiza opiniile mai multor autori în ceea ce priveşte abordarea procesului decizional în cadrul firmei....

Negocierea în Afaceri

1.0 Introducere Negocierea este un talent, un har înnăscut, dar şi o abilitate dobândită prin experienţă, formare şi învăţare. Meseria de...

Strategii de Negociere

Procesul de negociere implică un ansamblu de orientări şi decizii prin intermediul cărora se urmăreşte realizarea obiectivelor şi promovarea...

Stilul de Negociere Japonez

Cultura japoneza a evoluat foarte mult de-a lungul secolelor de la forma ei originara, cultura Jomon, la un hibrid contemporan, care combina...

Te-ar putea interesa și

Tactici și Stratageme în Negocierea Internațională

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA - rol în afacerile internaţionale Între societatea, respectiv existenţa umană şi procesul comunicării există o relaţie de...

Arta negocierii pe scena internațională

Introducere Studierea în relaţiile internaţionale a unor teme, precum negocierea internaţională nu trebuie evitată şi este necesară. Lucrarea de...

Negocierea

Lumea in care traim, lumea noastra reala, este o uriasa masa de negocieri la care, fiecare dintre noi, fie ca vrem sau nu, este participant. Ne...

Tactici și strategii în negocierea internațională

În CAPITOLUL 1 al prezentei lucrari intitulat Comunicarea - rol în afacerile internationale am prezentat importanta acestui proces în contextul...

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea...

Negociere

I. Negocierea – formă principală de comunicare în afaceri I. 1. Comunicarea verbală - element preponderent al negocierilor Comunicarea, ca...

Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale

CAPITOLUL I Comunicarea ca proces plurivalent Comunicarea este un atribut al speciei umane. În sens larg, ea poate fi definită drept procesul de...

Negocierea și Finalizarea Afacerilor la Delphi Packard România

1.1. Date generale *Denumirea, sediul, forma juridica S.C. Delphi Packard Romania S.R.L. isi are sediul pe urmatoarea adresa: Str. Garii, nr.11,...

Ai nevoie de altceva?