Prelucrarea Pieselor Tip Bucse

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Aceasta licenta trateaza Prelucrarea Pieselor Tip Bucse.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Organe de Masini

Extras din document

CAPITOLUL 1

1. STADIUL ACTUAL AL MODULUI GENERAL DE PROIECTARE A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A UNEI CLASE SAU GRUPE DE PIESE

Pentru a se elimina subiectivismul proiectantilor de tehnologii în procesele tehnologice de prelucrare a pieselor de organe de maşini, ilustrat prin diferenţele care apar foarte frecvent intre procesele tehnologice de prelucrare a pieselor iden¬tice sau foarte asemănătoare ca forma geometrică şi dimensiuni. În cadrul aceloraşi întreprinderi sau întreprinderi similare, dotate cu acelaşi fel de utilaje, este necesar ca procesele tehnologice de prelucrare a pieselor să se proiecteze folo¬sind procesele tehnologice optime tipizate de prelucrare, a pieselor reprezentative, a claselor sau a grupelor de piese.

Din procesul tehnologic optim tipizat de prelucrare a pieselor reprezen¬tative a claselor sau grupelor de piese, tehnologul sau calculatorul electronic, selectează in funcţie de suprafeţele piesei care trebuie prelucrate, operaţiile necesare prelucrării pieselor din componenţa clasei sau grupei de piese din care face parte piesa pentru care trebuie proiectat procesul tehnologic de prelu¬crare.

Pentru a fi posibil acest lucru, inginerul tehnolog trebuie să dispună de procesele tehnologice optime tipizate de prelucrare ale pieselor reprezentative a tuturor claselor sau grupelor de piese (pentru fiecare tip de producţie).

Utilizarea proceselor tehnologice optime tipizate de prelucrare, pentru proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor de maşini, prezintă un mare număr de avantaje, dintre care se pot enumera următoarele:

1 — se elimină, subiectivismul în pro¬iectarea proceselor tehnologice;

2 — se elimină deosebirile dintre procesele tehnologice de prelucrare, pro¬iectate de tehnologi diferiţi, a pieselor identice sau asemănătoare (din aceeaşi clasă de piese);

3 — se reduce foarte mult timpul de proiectare a proceselor tehnologice de prelucrare ale pieselor din clasele sau grupele de piese;

4 — se asigură proiectarea de procese tehnologice optime de prelucrare pentru toate piesele din aceeaşi clasă sau grupă de piese;

5 — se asigură o unitate a proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor din clasa sau grupa de piese nu numai în cadrul aceleiaşi întreprinderi, dar chiar şi în cadrul întregii industrii constructoare de maşini;

6 — îmbunătăţirile aduse proceselor tehnologice optime tipizate de pre¬lucrare se pot extinde cu rapiditate şi uşurinţă la toate procesele tehnologice de prelucrare a pieselor din clasele sau grupele respective;

7 — se poate foarte uşor cunoaşte şi evalua nivelul tehnico-ştiinţific al tehnologiilor aplicate într-o întreprindere sau chiar în întreaga industrie constructoare de maşini;

8 — uşurează conlucrarea dintre inginerii tehnologi şi proiectanţi în vederea unificării pieselor (a formelor geometrice şi a dimensiunilor) în interiorul claselor de piese, lucru care simplifică, uşurează şi reduce foarte mult costul prelucrării pieselor;

9—uşurează activitatea de proiectare SDV-urilor şi a maşinilor-unelte.

Avantajele utilizării proceselor optime tipizate de prelucrare a pieselor reprezentative ale grupelor sau claselor de piese sunt valabile în toate cele trei tipuri de producţii, pentru proiectarea proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor incluse în diversele clase sau grupe de piese.

Pentru a ne limita numai la problema proiectării proceselor tehnologice de prelucrare,

s-a prezentat în cele ce urmează algoritmul cu etapele proiectării proceselor tehnologice de prelucrare a unei piese oarecare dintr-o clasă sau grupă de piese, folosind procesul tehnologic optim tipizat de prelucrare a piesei reprezentative a clasei sau a grupei de piese din care face parte piesa respectivă.

1.1. ALGORITMUL DE PROIECTARE A PROCESULUI TEHNOLOGIC OPTIM DE PRELUCRARE A UNEI PIESE DIN COMPONENŢA UNEI CLASE SAU GRUPE DE PIESE

Inainte de prezentarea etapelor de proiectare şi de calcul a proceselor tehnologice de prelucrare, se menţionează, că toate piesele de maşini, trebuie să fie în prealabil incluse în clase sau grupe de piese, funcţie de forma geometrică şi de dimensiunile lor.

Exista următoarele clase de piese (în interiorul cărora pot fi formate subclase şi grupe de piese, după acelaşi criteriu):

- clasa arbori;

- clasa bucşe;

- clasa pieselor cu suprafeţe de revoluţie şi cu mai multe axe de simetrie paralele;

- clasa pieselor cu axe de simetrie care se inteisectează;

- clasa pieselor cu profil complex în spaţiu;

- clasa roţilor dinţate.

Fiecare clasă de piese are un cod numeric atribuit

Proiectarea proceselor tehnologice optime de prelucrare a pieselor din

componenţa unei clase sau grupe de piese impune parcurgerea următoarelor

etape:

Etapa 1.

In prima etapă sau în primul pas al algoritmului de proiec¬tare şi calcul a procesului tehnologic de prelucrare a unei piese oarecare, se identifică clasa sau grupa de piese în care poate fi inclusă piesa respectiva.Odată identificată clasa sau grupa de piese, din care face parte piesa dată, se codifică fiecare suprafaţă elementară a piesei după codurile din tabelul 1.1.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prelucrarea Pieselor Tip Bucse.doc

Alte informatii

Aceasta lucrare de diploma prezinta modul in care se prwelucreaza piesele tip bucsa si plan de afaceri privind reciclarea pet-urilor care va devenii o prioritatea ecologica in tara noastra in viitorul apropiat FACULTATEA DE INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMICA INDUSTRIALA