Toate licentele

 • Parteneriat Public Privat

  1. Conceptul de dezvoltare comunitara Dezvoltarea locala este un proces de diversificare si de dezvoltare a activitatilor economice si sociale la nivelul unui teritoriu pornind de la mobilizarea si coordonarea resurselor si energiilor existente. Dezvoltarea locala este expresia solidaritatii locale, creatoare de noi relatii sociale si manifesta vointa locuitorilor unei regiuni de a valorifica resursele locale. Dezvoltarea locala se afla la intersectia diferitelor domenii de interventie...

 • Sociologia Familiei

  Durkheim pleaca de la premisa ca sursa solidaritatii conjugale sta în diviziunea muncii „sexuale”. Cu alte cuvinte, trebuie sa existe o delimitare clara între activitatile barbatului si cele ale femeii, aceasta delimitare neavând doar o functie economica, ci si una coeziva. Acest punct de vedere este viabil, deoarece nu trebuie ignorat faptul ca rolul fiecarui sex este unic si, în anumite puncte fundamentale, de neînlocuit. Practic, aceste elemente de specificitate psihologica constituie baza...

 • Grupul Bancii Mondiale si Operatiunile sale in Romania

  Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din operatiunile sale desfasurate în tara noastra, în încercarea de a contura o imagine cât mai transparenta a rolului pe care aceasta institutie internationala îl ocupa în evolutia procesului de reforma economica din România. În paginile primului capitol mi-am îndreptat atentia asupra structurii Bancii Mondiale, mai precis asupra celor doua organe de...

 • Contractul de Leasing

  Analistii comertului international au scos în evidenta faptul ca leasing-ul constituie o expresie a tehnicilor moderne de contractare în acest domeniu. Insistenta asupra acestui tip de contract este explicata de mai multi autori prin pragmatismul si eficacitatea lor. În contextul economic actual din România, importanta leasing-ului, ca instrument de finantare este legata, în primul rând, de necesitatile de dezvoltare ale firmelor, în special ale celor din sectorul privat, care beneficiaza...

 • Analiza Contului de Profit si Pierdere

  INTRODUCERE Lucrarea de licenta se numeste „ Elaborarea si analiza contului de profit si pierdere”, cu studiu de caz la S.C. TRANSIMPEX S.R.L. Lucrarea cuprinde sapte capitole. Primul capitol prezinta definirea, structura si organizarea cheltuielilor si a veniturilor. În cel de al doilea capitol am prezentat un scurt istoric despre contul de profit si pierdere precum si prezentarea mai multor modele ale contului de profit si pierdere. În capitolul trei este prezentarea firmei, cu un scurt...

 • Rolul Impozitelor Indirecte in Formarea Resurselor Bugetare ale Statului

  Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie cu titlu nerambursabil datorata potrivit legii bugetului de stat de catre persoanele fizice sau juridice pentru veniturile pe care le obtin sau bunurile pe care le poseda. Impozitul are caracter universal ca o consecinta a suveranitatii statului si el este o institutie de drept publica fara de care nu se poate concepe...

 • Efectele Psihologice ale Bolii asupra Personalitatii Femeilor Bolnave de Cancer Mamar

  Motivatia alegerii temei. În literatura de specialitate problematica psihoterapiei si a impactului unei boli grave cum este cancerul mamar asupra personalitatii este unul foarte raspândit, mai ales în ultima vreme. Astfel, desi exista numeroase studii teoretice care reusesc sa surprinda foarte bine dinamica acestor concepte luate singular, exista putine încercari de abordare în corelatie a cancerului mamar, a personalitatii femeii diagnosticate cu aceasta boala si a psihoterapiei aplicate...

 • Proiect Licenta-Management

  Managementul resurselor umane-concept si importanta “Managementul resurselor umane accentueaza raporturile de reciprocitate dintre patroni si angajati:scopuri reciproce;influente reciproce responsabilitati reciproce” WALTON Procesul de management al resurselor umane include atragerea , dezvoltarea si pastrarea fortei de munca care sa asigure realizarea misiunii , obiectivelor si strategiei firmei.In sfera managementuluiresurselor umane sunt cuprinse trei principale activitati. Prima...

 • Distributia Produselor Turistice pe Internet

  Turismul este cunoscut ca fiind cea mai larga industrie. Veniturile sale au o proportie semnificativa în economia multor tari si este una din cele mai mari producatoare de locuri de munca. Contributia sa la PNN, angajarea si dezvoltarea regionala sunt bine documentate, spre deosebire de alte sectoare, este prevazut sa creasca în importanta în urmatoarele decenii ca urmare a cresterii timpului liber. În turism informatia are un rol, foarte important, de fapt informatia a fost descrisa ca fiind...

 • Regimul Concentrationar Communist din Romania in Perioada 1950-1955

  Prezenta lucrare este structurata pe trei capitole. În primul capitol am considerat ca este necesar sa prezint legislatia cu caracter represiv, dupa instaurarea regimului comunist, care a facut posibila aparotia unitatilor, coloniilor, lagarelor de munca si nu in ultimul rând penitenciarelor. Principala sursa de informatie pentru prezentarea legislatiei represive este una stiintifica, si anume volume de documente de arhiva. Uramatorul capitol “Penitenciarele ca forma de detentie”, va...

 • Sociologia Orasului Braila

  Lucrarea de fata reprezinta un studiu al unei regiuni geografice date, de interpretare a unor fenomene sociale, bazata pe analiza cadrului fizico- geografic si economico-geografic care a imprimat anumite caractere fenomenelor sociale transpuse în comportamente si analize sociale. Cadrul natural analizat în conformitate cu algoritmul fizico- geografic scoate în evidenta situarea regiunii studiate în cadrul unui relief tipic de câmpie, cu altitudini joase, mare uniformitate a reliefului si...

Pagina 330 din 330