Toate licentele

 • BRD GSG

  CAPITOLUL I. COMUNICAREA FIANCIAR BANCARA 1.1. Băncile și apariția comunicării financiare Comunicarea financiar-bancară a apărut odată cu prima bancă și desigur, cu criza financiară aferentă acesteia. În Grecia antică oamenii încep să își încredințeze templelor banii în păstrare. Templele lui Apollo din Delfi, al lui Artemis din Efes și al Herei din Samos erau așadar cele mai importante instituții financiare ale acelor vremuri. Inevitabil însă extinderea pieței a impus în cele din urmă...

 • Agresivitatea asupra varstnicilor in mediul familial

  Rezumat În această cercetare am încercat să înțeleg care sunt principalele motive pentru care vârstnicii sunt agresați în mediul familial dar și care sunt principalele caracteristici ale agresorilor. Tema cercetării este Agresivitatea asupra vârstnicilor în mediul familial. Am realizat 10 interviuri, respondenții au fost 5 femei și 5 bărbați din satul Pântecani, Comuna Galbenu, Județul Brăila. Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 60 și 75 de ani. Întrebările cercetării au fost: Care...

 • Aspecte de geografie umana in municipiul Botosani

  Introducere Dezvoltarea societății actuale se caracterizează printr-o creștere accelerată a urbanizării, fenomen care marchează o multitudine de conflicte legate, în primul rând, de neconcordanța dintre creșterea demografică și limitele cadrului fizic existent. Fenomenul urban reprezintă, fără îndoială, una dintre aspectele caracteristice civilizației contemporane, calitatea vieții în aceste medii fiind unul din trăsăturile care preocupă tot mai mult, în ultimii ani, atât cercetarea...

 • Strategia de dezvoltare a Comunei Arieseni

  CAPITOL I ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1.1. STRUCTURA TERITORIULUI 1.1.1. Localizare geografică; Din punct de vedere geografic comuna Arieșeni este situată în Munții Bihor-Vlădeasa, munți ce constituie unitatea cea mai masivă și cu altitudinile cele mai mari din Munții Apuseni. De la nord la sud acest masiv este alcătuit din munții Vlădeasa, Bătrâna, Biharia, Găina și Munții Arieșului. Comuna Arieșeni este situată între Munții Bătrâna și Biharia. Relieful este strict dependent de alcătuirea...

 • Biserica si rolul ei in viata crestinilor

  Introducere Biserica este instituția divino-umană, corabia care-i poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții pentru a-i duce la limanul mântuirii. În decursul vremii, Biserica a fost cea care le-a oferit tuturor hrana cea duhovnicească pentru a-și potoli foamea sufletească. Ea a avut de înfruntat intemperiile timpului care au lovit-o de multe ori cu cruzime, însă ea a făcut față tuturor acestora, datorită puterii ei care-i vine de la Hristos Domnul, "capul ei", (Ef. 5,...

 • Calculul bilantului de materie prima pentru conserva de carne in suc propriu.

  CAPITOLUL I. SCHEMA TEHNOLOGICĂ ȘI REȚETA DE FABRICAȚIE Conservele din carne sunt produse ambalate ermetic în recipiente metalice sau de sticlă, obținute prin tratament termic ce consta in sterilizare la 121,1°C, cel puțin 10 min in centrul termic al produsului. Tratamentul termic are rolul de a distruge microorganismele și enzimele proprii țesutului muscular sau elaborate de microorganisme, responsabile de alterarea produselor, păstrând în același timp la parametri cât mai ridicați...

 • Metair, o investitie pe termen mediu si lung

  Rezumat Lucrarea de față prezintă cazul Grupului Metair care acționează în industria auto in calitate de producător de componente auto, cu un focus special pe producerea de baterii. In lucrare este prezentată intenția Grupului Metair de a deveni un jucător mondial în industria de componente auto. Scopul final al Grupului este de a avea in portofoliu produsele cu pondere mare in fabricarea unei mașini electrice . Metair nu exclude insa si extinderea si dezvoltarea sa ca producător de mașini...

 • Studiul privind managementul societatilor comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petrosani

  INTRODUCERE. Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate și de scopul propus este complexă. Aprecierea diferențelor de performanță și poziție financiară depind de natura întreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate în gestionarea patrimoniului. Pentru a putea supraviețui, orice întreprindere are nevoie de informații, fără de care procesul decizional prin care se conduce întreprinderea nu ar putea avea loc. Pentru a obține aceste...

 • Fluxul de resurse umane

  INTRODUCERE Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se dezvolta, dar fără anagajați competenți și bine instruiți afacerea va merge prost și în cele din urmă, nu va mai avea succes. Aici se află importanța gestionării unui personal valoros al unei companii. Resursa umană a fiecărei companii este poporul care alcătuiește organizația care funcționează. Fără „popor”, nu poate exista o companie. Mai mult decât...

 • Doctrina Biblica a Raiului

  CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Aspecte metodice 1.1. Definirea, delimitarea și încadrarea subiectului. Lucrarea de față tratează doctrina despre Rai din punct de vedere biblico-dogmatic. Având în vedere baza biblică de la care se pleacă în tratarea acestui subiect, acesta se încadrează în cadrul teologiei biblice, folosindu-se uneori și studiul exegetic al unor pasaje biblice. În ceea ce privește teologia sistematică, lucrarea se corelează mai ales cu teologia doctrinară, tratând în prima...

 • Ingrijirea bolnavului cu cataracta

  ARGUMENT Unul dintre cele mai importante lucruri din viața omului este să vadă. Un om care nu vede este un om care se descurcă foarte greu în a-și desfășura activitățile cotidiene. Competența asistentei medicale este pusă în valoare după o bună pregătire și perfecționare prin cunoașterea teoretică și practică a tuturor cunostințelor acumulate pe toată perioada școlii sanitare, dar și după dreptul ei de liberă practică ce v-a fi recunoscut de Ordinul Asistenților Medicali. Tema proiectului...

 • Integrarea economica regionala in Europa si America - realizari si iluzii

  INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de evenimente care au schimbat-o constant. În consecință, odată cu extinderea activităților economice, mai ales pe plan internațional a fost nevoie de o organizare a acestora sub forma unor uniuni regionale care să faciliteze relațiile dintre statele membre.Drept urmare a apariției acestor uniuni a luat naștere noțiunea de integrare economică regională. În...

 • Rezolutiune si reziliere

  Introducere În această lucrare, s-a încercat cercetarea fenomenului inegalității dintre venituri în societățile umane și bunăstarea populatiei. Inegalitatea poate fi constatată între diferite venituri ale unor grupuri sociale, între regiunile aceleiași țări și, desigur, între țări diferite. Tendințele de distribuție a venitului își pun amprenta asupra bunăstării sociale. În condițiile actuale de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova, pot fi evidențiate următoarele tendințe:...

 • Masurile alternative privatiunii de libertate

  INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui ce se face vinovat de comiterea acesteia. Deoarece săvîrșirea ei atentează la valorile supreme ale omenirii, precum viața, sănătatea, libertatea, integritatea etc. e și firesc ca făptuitorul să poarte răspundere pentru fapta antisocială comisă. Un stereotip format de-a lungul anilor constă în aplicarea pe larg a pedepselor privative de libertate,...

 • Problematica respectarii drepturilor omului in Republica Moldova in calitate de stat membru al ONU

  Întroducere Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un ideal comun spre care trebuie să tindă toate națiunile și toate popoarele lumii. Libertatea și drepturile omului vizează educație, respect stabilirea și promovarea unor legi ale țării. Fiecare om e liber în felul său, ceea ce îi definește valorile sale etice și morale. E liber de a se exprima așa cum dorește, de a-și împărtăși ideile, părerile fără frica cuiva. Sigur că ideea “a te exprima cum dorești” ține cont de...

Pagina 4 din 323