Toate licențele din Biblioteca RegieLive - pagina 5 din 353

Artterapia și rolul ei în dezvoltarea socio-emotională a preșcolarilor

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în accepțiunea ei generală, este procesul (acțiunea) prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Această accepțiune generală a educației este este... citește mai departe

43 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul cultural în orașul Constanța

Cap. I SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării de licența, intitulată „Turismului cultural în Municipiul Constanța”, are ca scop înțelegerea importanței turismului cultural în optimizarea turismului prin reducerea sezonalității. Este necesară precizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul cultural, înainte de a face... citește mai departe

88 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl definesc scapă controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie să se aștepte întotdeauna la numeroase obstacole cărora trebuie să le facă față pentru a... citește mai departe

58 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practici neetice în comerțul on-line

Introducere În economia actuală informația este unul din cele mai importante bunuri ale unei organizații, probabil inferioară doar resurselor umane. Fiecare aspect al societății, inclusiv mediul de afaceri este influențat de informații, care sunt interconectate. Asta nu înseamnă că fiecare aspect al vieții este... citește mai departe

32 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza statistică a populației operatorilor economico sociali - Comparație România-Franța

Introducere Operatorii economico-sociali au jucat dintotdeauna un rol deosebit în viața economică și socială a oricărei țări, aflându-se la baza dezvoltării economiei. Dinamismul, flexibilitatea, adaptabilitatea, potențialul inovator reprezintă câteva dintre caracteristicile pe care operatorii economico-sociali... citește mai departe

22 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Negocierea internațională în contextul globalizării

Introducere Negocierea este un dialog între două sau mai multe persoane sau părți destinate să ajungă la un rezultat benefic.Negocierea are loc în afaceri, organizații non-profit, sucursale guvernamentale, procedurile judiciare, între națiuni, precum și în situații personale, cum ar fi căsătoria, divorțul,... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza concurenței

Introducere Lucrarea este structurată pe două capitole, ce cuprind abordări teoretice referitoare la studiul pieței prezentate în cadrul primului capitol și exemplificarea concretă a aspectelor teoretice în cadrul asigurărilor de locuințe, aspecte descrise în cel de-al doilea capitol. Analiza pieței este unul... citește mai departe

27 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul carierelor profesionale la SC Helpan SRL

Introducere Prin lucrarea de față, se urmărește prezentarea și analizarea elementelor și etapelor care sunt avute în vedere atunci când se realizează managementul carierei profesionale în cadrul unei organizații. În prim plan în managementul resurselor umane este asigurarea și dezvoltarea potențialului uman, cu... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul muzeului Ermitaj în atragerea fluxurilor turistice internaționale

INTRODUCERE Actualitatea și relevanța temei de cerectare. Muzeul Ermitaj este cel mai mare muzeu din lume. Este cunoscut în toate țările, turiștii încearcă mereu să ajungă aici, deoarece în sălile sale se află un adevărat tezaur de opere de artă, exponate arheologice, cele mai bune exemple de artă aplicată, arme,... citește mai departe

79 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Înrijirea pacientului cu arsuri

SCOPUL LUCRĂRII În lucrarea de față am reunit cunoștințele teoretice, deprinderile practice, noțiunile se farmacologie, de anatomie și fiziologie a omului de medicină internă pe care le -am înglobat în technicile Nursing după modul propus de Virginia Henderson. M-am străduit să pătrund in cele trei dimensiuni:... citește mai departe

63 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caluclul motorului sincron cu reductor conic

INTRODUCERE Mecanica, veche știință a naturii, împreună cu toate disciplinile care au derivat din ea, încadrate sub denumirea de Mecanică aplicată, se bucură de o amplă reprezentare în literatura mondială. Elaborarea acestui proiect contribuie la consolidarea materiei teoretice a bazelor proiectării mașinilor,... citește mai departe

53 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

imagistica în textele de ficțiune și problemele traducerii sale

EINFÜHRUNG Die Übersetzung hat eine lange Geschichte. Die Wurzeln geht es zurück zu den fernen Tagen, und es gab eine Notwendigkeit für die Menschen, die mehrere Sprachen und in der Lage, als Vermittler in der Kommunikation zwischen den Vertretern der Sprachgemeinschaften handeln wusste. Wahrscheinlich hätte eine... citește mai departe

73 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipologia comparativă a categoriei gramaticale a genului în germană și română - Caracteristici de traducere

EINFÜHRUNG In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel der deutschen, rumänischen und russischen Sprache der Frage nachgegangen, ob und wie Sprache dazu verwendet werden kann, um Geschlecht zu konstruieren. Mit Geschlecht untrennbar verbunden ist Macht, die wiederum auch hinter und in der Sprache steckt. Folgende... citește mai departe

49 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Îngrijiri calificate în hepatitele acute virale

CAPITOLUL I NOȚIUNI GENERALE PRIVIND HEPATITELE ACUTE VIRALE Hepatitele virale reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial. Până în prezent sunt cunoscute 8 virusuri care produc inflamația ficatului:A, B, C, D, E, G, TTV, SEN. O.M.S estimează că anual hepatita A cauzează 1,4 milioane de... citește mai departe

59 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview