Toate licentele

 • Comunicarea manageriala in cadrul IM Calaras Divin SA

  ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața personală cât și cea profesională. Comunicarea reprezintă o condiție obligatorie, nu numai pentru funcționarea oricărei organizații, ci chiar a stabiliri celor mai elementare relații interumane. Toate funcțiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înțelegere intre...

 • Managementului riscului

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și îmbracă forme foarte variate. În ultimele decenii și, în special, odată cu avansarea procesului globalizarii și cu expansiunea afacerilor peste granițele naționale s-a asistat la o diversificare fără precedent a situațiilor de risc și incertitudine în lumea afacerilor. În paralel, s-a constatat preocuparea a numeroși specialiști în domeniul...

 • Violenta asupra femeii

  Introducere Violența asupra femei este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional, cât și la nivelul României. Violența împotriva femeii constituie de câteva decenii un subiect de dezbatere, comunitatea internațională nu a reușit, până în prezent, să pună capăt acestei forme extrem de distructive. Aceasta este o problemă complexă, care implică atât protecția integrității personale a victimelor, cât și protejarea intereselor lor...

 • Compusi coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei

  Rezumat Această lucrare este dedicată investigării reacțiilor template ale compușilor organici derivați din 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei în prezența ionilor 3d-metal, determinarea structurii și a proprietăților compleșilor preparați. Găsirea condițiilor de sinteză, stabilirea compoziției, structurii și proprietăților biologice ale compușilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelului și fierului cu...

 • Managementul relatilor cu clientii in servicii - SC Vas Alimcom SRL

  INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea clienților existenți și atragerea unora noi reprezintă o provocare majoră pentru companiile de orice nivel. Odată cu creșterea competiției pentru atragerea de noi clienti care-si doresc o interacțiune cat mai personală și mai profesională cu compania, se resimte tot mai mult nevoia unei abordari unitare la nivel organizational a interactiunilor cu...

 • Pensiunea teleptean din Ocna Sugatag - structura si functionalitate turistica

  INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar împinge pe pelerinii moderni numiți turiști, să pornească în călătorii estivale? Pentru unii ar fi setea de exotism și sentimentul de libertate, în timp ce pentru alții ar fi nostalgia originilor. Sau poate fi dorința de a descoperi o nouă țară, o natură nealterată și un vechi fel de comunitate umană. Pe toți acei turiști, a cărui stil de viață se...

 • Managementul situatiilor de urgenta in Uniunea Europeana

  INTRODUCERE Problematica dezastrelor și a gestionării acestora constituie nu numai un subiect de actualitate, ci și o prioritate în abordarea sistemică a acesteia din partea responsabililor naționali din statele membre ale Uniunii Europene, cât și a instituțiilor comunitare. Așa cum este de observat, asistăm în cursul ultimilor ani la efecte majore ale schimbărilor climatice, unele dintre ele având impact pe termen lung - cum ar fi răspândirea bolilor și creșterea nivelului mării, iar...

 • Analiza comparativa a calitatii televizoarelor HD LED smart fata de televizoarele HD LED conventionale

  INTRODUCERE Din dorința de-a prezenta într-o formă cât mai elocventă și veridică un produs absolut nelipsit din locuința oricărui individ pornește motivarea alegerii acestei teme. Motivul pentru care am ales să realizez analiza comparativă pentru televizoare, este faptul că în România varietatea gamei de televizoare a crescut în ultimii ani, iar oamenii au început să cumpere în procent din ce în ce mai mare. Televizoarele reprezintă un produs nealimentar. Pentru abordarea acesteia va fi...

 • Analiza comparativa intre calitatea laptopurilor Apple si cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows

  INTRODUCERE Din dorința de-a prezenta într-o formă cât mai elocventă și veridică un produs absolut nelipsit din locuința oricărui individ pornește motivarea alegerii acestei teme. Motivul pentru care am ales să realizez analiza comparativă pentru laptopuri, este faptul că în România varietatea gamei de laptopuri a crescut în ultimii ani, iar oamenii au început să cumpere în procent din ce în ce mai mare. Laptopurile reprezintă un produs nealimentar. Tema lucrării o constituie Analiza...

 • Studiul privind perceptia asocierii de catre producatorii agricoli din localitatea Barabant, judetul Alba

  REZUMAT Tema proiectului de diplomă este “Studiul privind percepția asocierii de către producătorii agricoli din localitatea Bărăbanț, județul Alba.” În urma cercetărilor efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a urmărit percepția pe care o au micii producători agricoli din localitatea Bărăbanț cu privire la asociațiile agricole. Așadar prima parte a lucrării prezintă istoricul și importanța cooperativelor agricole românești, felul în care aceastea au luat naștere în 1905 prin prisma...

 • Proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii in cadrul unei companii de operare portuara de marfuri generale

  INTRODUCERE Cuvântul calitatea are un înțeles dinamic deoarece este determinat de cerințele și exigențele membrilor societății, de caracterul dezvoltării forțelor de producție și de competitivitatea tehnică. Studierea interacțiunii dintre cerințele clienților și capacitățile firmei conduce la identificarea caracteristicilor de calitate. Calitatea înaltă este cheia pentru mândrie, productivitate și profitabilitate. Elaborarea de standarde europene, a determinat o și mai mare preocupare în...

 • Datoria publica

  INTRODUCERE Creșterea economică este una din țintele pe care fiecare țară în parte și-o propune. În felul acesta este atrasă creșterea venitului pe locuitor, care indică nivelul de bunăstare al populației. Un alt efect pe care creșterea economică îl are se referă la dezvoltarea în ansamblu a economiei, la final, putându-se observa progresul economic. O țară în curs de dezvoltare, cum este România nu poate să-și construiasă o democrație solidă, decât prin apelarea la alternative temporare,...

 • Raspunderea disciplinara

  Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii este o condiție obiectivă, necesară și indispen sabilă desfășurării activității fiecărui angajator. Cerința respectării unei anumite ordini, a unor reguli, care să coordoneze conduita indivizilor, pentru atingerea scopului comun, se impune cu forța evidentă valabilă pentru orice activitate umană desfășurată în colectiv. În virtutea raportului de...

 • Intocmirea documentatiei topografice in vederea proiectarii si trasarii unei microhidrocentale pe R. S. , C. V.

  CAPITOLUL I AMPLASAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI PROIECTAT 1.1 C. V. Localitatea Baru este situată în partea sudică a județului Hunedoara, la poalele sud-vestice ale Munților Șureanu și nord-estice ale Retezatului, pe cursul superior al râului Strei, în sud-estul Depresiunii Hațegului, pe DN66, Petroșani - Baru - Hațeg. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului au descoperit materiale ce atestă prezența omului aici încă din neolitic, astfel, în locul numit de...

 • Evolutia silicozei in bazinul Rodna in ultimul deceniu

  Introducere Silicoza este o pneumoconioză prin excelență colagenă cauzată de inhalarea îndelungată a pulberilor cu conținut semnificativ de bioxid de siliciu ( SiO2 ) liber cristalin [1]. Pneumoconiozele sunt afecțiunile pulmonare, numite și ,,pneumomonoultramicroscopicsilico-volcanioze” produse de praful aspirat în condiții profesionale pe căile respiratorii, ce este de natură anorganică, foarte rar de natură organică. Ajuns în căile respiratorii, acest praf fin, format din particule...

Pagina 5 din 331