Toate licentele

 • Jocul didactic in predarea geografiei

  ARGUMENT Motto: Jocul este și o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăși viața copilului”. (Mc.Dougall) Lucrarea de fața își propune să demostreze că jocul didactic oferă un cadru propice pentru învățarea activă, participativă, plăcută și atractivă, stimulând în același timp inițiativa și creativitatea elevilor. Am ales această temă - Jocul didactic în predarea geografiei - pentru a demostra că jocul didactic inclus în lecțiile de geografie completează...

 • Tehnologia de producere a apei de toaleta de tip floral

  REZUMAT Teza de licență este dedicată studierii tehnologiei de obținere a apei de toaletă florale, pe bază de extracte uleioase a materiei prime florale. Pe lângă operațiile tehnologice de obținere a apei de toaletă, au fost studiate extractele uleioase cât și uleiurile volatile, proprietățile lor fizico-chimie, indicii de calitate, compoziția chimică, metode de obținere. Pentru obținerea apei de toaletă, ca materie primă au fost obținute extractele uleioase de: salcâm, trandafir,...

 • Analiza capitalurilor proprii si a eficientei utilizarii lor

  MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII Am ales această temă, deoarece structura capitalurilor proprii și utilizarea eficienței lor a unei întreprinderi sunt două aspecte foarte importante și necesare în ceea ce priveste valoarea unei întreprinderi și nu numai. De asemenea aceste noțiuni au fost analizate de-a lungul timpului de o serie de specialiști care au evidențiat rolul acestora în maximizarea valorii întreprinderii. Astfel, pentru a realiza obiectivul primordial al fiecărui...

 • Bradul - arbore cosmic

  Introducere Lucrarea de față prezintă simbolistica arborelui, analizînd totodată și semnificația arborelui din punct de vedere mitologic. Bradul este un simbol al statorniciei, al puterii și verticalității poporului nostru. El a fost omniprezent de-a lungul istoriei românilor. Din lemnul lui oamenii și-au făurit case, obiecte de uz casnic, trecători, cruci și icoane ca o dovadă a credinței lor. Bradul aparține fundamental culturii românești. Numele său este moștenit de la geto-daci care, cu...

 • Calcul capacitate portanta

  Capitolul I: Introducere In prezenta lucrare mi-am propus sa determin capacitatea portantă a terenului de fundare pentru amplasarea de piloti .Aceștia se constituie in fundare indirecta, pentru centralele eoliene din parcul eolian Băleni. Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a județului Galați și se învecinează la Nord cu comuna Vârlezi, la Nord-Vest cu comuna Corni, la Nord-Est cu orașul Tg. Bujor, la Vest cu comuna Cudalbi, la Est cu comuna Fârțănești și Cuca, iar la Sud cu...

 • Optimizarea demersului didactic in gradinita prin utilizarea resurselor curriculare de conceptie proprie

  ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii, de cerințele societății. În contextul actual, provocările lumii contemporane se convertesc în provocări la adresa fenomenului educațional. Legea educației naționale, legea nr. 1 din 2011, la art. 2 alineatul (3) prevede idealul educațional al școlii românești constând în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în...

 • Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientilor cu spondiloza cervicala

  ARGUMENT In ultimele decenii reumatismele degenerative apar in prim plan al preocuparilorpopulatiei si asistentei medicale. Am putea afirma ca spondiloza este considerata destul de importanta in patologia reumatismala si constituie o preocupare in randulpopulatiei cu varsta de peste 40 de ani. Desi spondiloza cervicala nu pune viata individului in pericol, aceasta este printre maladiile care preocupa cel mai mult pe omul societatii contemporane. Aparitia acestei boli nu este de data...

 • Colecistita acuta

  INTRODUCERE Odată cu evoluția societății moderne, apar la individ boli noi care necesită o abordare medicală diferită. Este demonstrat astăzi că mediul fizic, cultural și social în care trăiește omul prezintă componente care să crească probabilitatea apariției afecțiunilor digestive. Lucrarea de față își propune să prezinte aspecte teoretice și practice ale colecistitei acute. Diagnosticul și tratamentul colecistitei acute a constituit un subiect de dezbatere de-a lungul timpului și...

 • Politici si practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din Romania

  INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția financiară, dar și capacitatea acesteia de a face față angajamentelor sale. Întocmirea acestora trebuie tratată cu rigurozitate, aplicând principiile contabile. Dacă există indicii ce arată o piață financiară instabilă, atunci când inflația crește și autofinanțarea scade, importanța și rolul pe care îl are trezoreria în entitățile economice devin din ce în...

 • Contabilitatea salariilor

  Cap. I Introducere 1.1 Salariul - Prețul muncii Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forței de muncă”, „prețul forței de muncă”, „plata forței de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activități depuse”, „prețul muncii”, „plata muncii”. Prin legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se prevede: „Art. 154 - (1) Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. (2) Pentru munca ...

 • Impactul expansiunii economice asupra procesului migrational al Republicii Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare. Migrația forței de muncă din Republica Moldova a crescut brusc pe parcursul ultimelor două decenii. Numeroase studii ale fenomenului migrației au demonstrat impactul semnificativ pe care această deplasare a forței de muncă o are asupra situației economice și sociale din țară. În pofida importanței majore acordate relației dintre migrație și dezvoltare, politicile naționale de migrație deseori nu au reușit să obțină beneficiile...

 • Optimizarea predarii- invatarii prin metode interactive in cadrul activitatilor de educare a limbajului

  ARGUMENT Pedagogia contemporană duce mai departe firul continuității istorice a practicii școlare, căutând să valorifice critic, în spirit creator, ceea ce s-a putut acumula pozitiv în acest domeniu. Ea continuă să rămână adepta promovării în învățământ a unor metode active și a unor metode de acțiune practică, fundamentate însă pe o nouă concepție filozofică, umanistă, în esență, pe ideea unității dintre teorie și practică, dintre școală și viață, dintre cunoaștere și acțiune. În general, ...

 • Controlului administrativ

  ARGUMENT Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public, este strâns legat de noțiune administrației publice. Această legătură de cauzalitate ne obligă înainte de toate, să cercetăm și să definim noțiunea de administrație publică. Termenul de administrație își are izvorul „din latinescul administrare care înseamnă a servi și este în legătură cu cuvântul magister, care îl desemnează pe stăpân, căruia i se subordonează servitorul și pe care acesta trebuie să-l slujească ”. În...

 • Sector public si sector privat in Romania

  Introducere Realitatea ultimilor ani ne prezintă fenomenul orientării teoretice și practice spre privatizare. Aceasta s-a propus și s-a realizat în răsunătoare cazuri în Occident, dar se realizează si sub ochii noștri în economia României. Justificarea și realizarea economică a acestui proces lasă încă loc pentru discuții. Prin lucrarea “Sector public și sector privat în România” mi-am propus să expun principalele sectoare ale economiei precum și procesul privatizării din România sub...

 • Analiza pietei virtuale a transporturilor in Romania

  Introducere Aceast lucrare are la baz analiza pietei virtuale si a modului in care firmele romanesti d etransport se prezint pe aceast piat. Astfel c începând cu primul capitol am analizat atât stadiul în care se afl piata virtual dar si modul în care a evoluat de-a lungul timpului. La începutul lucrrii am efectuat o baz de date care cuprinde un numr de 1185 de firme românesti de transport pe care le-am analizat din punct de vedere al existentei pe piata virtual fie...

Pagina 5 din 339