Toate licentele

 • Analiza a horticulturii din Romania

  ABSTRACT The student Alexandru Paul Iacob, on behalf of Fair Trade Management Company, was commissioned by Van Hall Larenstein University of Applied Sciences to carry out a cluster analysis of the Romanian Horticultural Market, for the benefit of Dutch companies and organizations with a strategic interest in accessing this market. Fair Trade Management is a Romanian company that specializes in consultancy and management solutions for potential investors in Romanian agriculture. Based in...

 • Impactul investitiilor straine directe in Romania

  INTRODUCERE Investițiile străine directe, în definiția lor clasică, sunt definite ca fiind o entitate dintr-o țara care a facut o investiție fizică in construirea unei afaceri într-o altă țară. Investițiile directe în clădiri, mașini și echipamente sunt în contrast cu a face o investitie de portofoliu, care este considerată o investiție indirectă. În ultimii ani, având în vedere creșterea rapidă și schimbările în structura de investiții la nivel mondial, definiția a fost extinsă pentru a...

 • METRO Cash Carry Sibiu

  INTRODUCERE Dezvoltarea economica este un concept complex, analizat in literatura de specialitate in mod deosebit in partea a doua a secolului XX. Indiferent de maniera de abordare conceptuala, dezvoltarea constituie un rezultat a numerosi si complecsi factori care se manifesta la nivel macroeconomic. Dintre acestia, am ales sa analizam impactul pe care factorii l-au avut asupra comertului cash&carry. Lucrarea analizeaza asadar evolutia comertului si a formelor de vanzare in general, cu...

 • Firma si mediul ambiant

  INTRODUCERE Organizația are un rol foarte important în dezvoltarea economică a unei țări. Pentru a înțelege cum se obțin produsele și cum se prestează serviciile ,ce costuri sunt necesare pentru realizarea acestora ,ce calitate trebuie să îndeplinească pentru a fi durabile pe piață , este necesar să înțelegem termenul de organizație ,după care trebuie să înțelegem importanța procesului de creare a unei organizații și cum este ea influențată de mediul intern și extern în care acționează....

 • Rolul bancilor centrale in gestionarea crizelor financiare

  Introducere Confruntându-se cu crizele financiare, autoritățile publice, inclusiv cele monetare sunt nevoite să întreprindă măsuri menite să contribuie și să înlăture efectele crizelor concretizate în creșterea semnificativă a neîncrederii în rândul participanților, în perturbații în sectorul economiei reale și altele. Criza succită o amplă și intensă dezbatere cu privire la rolul și responsabilitățile băncilor centrale. În această lucrare am încercat să prezint rolul pe care băncile...

 • Propunerea unor masuri de reabilitare a podurilor din Timisoara si a canalului Bega pentru o Timisoara capitala culturala

  INTRODUCERE Activitatea turistică reprezintă călătoria efectuată de plăcere, având ca scop final inducerea unei stări de bună dispoziție și recreere. Această noțiune a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în afara zonei în care cineva trăiește sau muncește, de la călătorii de o zi până la vacanțe în străinătate. Turismul se numară printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă constituind o trăsătură caracteristică...

 • Studiul invertoarelor monofazate si realizarea unui stand de laborator

  Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice în legătură cu convertoarele c.c. - c.a. Alegerea acestei teme a fost determinată de interesului deosebit asupra convertoarelor și a modului de funcționare al acestora. Scopul acestei lucrări este de a realiza un “Invertor monofazat cu comandă PWM”. Se așteaptă de la acest proiect obținerea unui stand experimental de laborator, care să evidențieze funcționarea invertoarelor monofazate cât și...

 • Motorul Stirling

  1.Istoric- Apariția motorului Stirling Mașina cu aer a lui Stirling (cum a fost denumită în cărțile din epoca respectivă) a fost inventată de clericul Dr. Robert Stirling și brevetat de el în anul 1816. Data la care s-a încetățenit denumirea simplificată de motor Stirling nu este cunoscută, dar poate fi estimată spre mijlocul secolului XX când compania Philips a început cercetările cu fluide de lucru altele decât aerul (în instrucțiunile de utilizare MP1002CA este încă denumită ca 'motor cu...

 • Preparate farmaceutice cu actiune diuretica

  CAPITOLUL I ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA APARATULUI EXCRETOR 1.1. Anatomia aparatului excretor Sistemul renal este alcătuit din : rinichi (organe pereche) , uretere (organe pereche) , vezică urinară , uretră (organ nepereche). 1.1.1. Rinichii Rinichii sunt așezați profun în cavitatea abdominală, simetric de o parte și de alta a coloanei vertebrale, în regiunea lombară. I se proiectează de la nivelul ultimelor două vertrebe toracale (T11,T12), până la vertreba a treia lombară, rinichiul...

 • Inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale

  Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici pedeapsă fară judecată ( nulla poena sine judicio). În structura tipică a procesului penal distingem trei faze: - urmarirea penală; - judecata; - punerea în executare a hotărârilor penale; Această compartimentare a procesului penal corespunde specificului activităților ce se impun a fi desfășurate în vederea bunei rezolvări a cauzei penale....

 • Sinodul VI Ecumenic in contextul politic si religios al timpului

  INTRODUCERE Am conceput această lucrare cu titlul „Sinodul VI Ecumenic în contextul politic și religios al timpului” cu scopul de a face o analiză științifică asupra desfășurării propriu zise a Sinodului VI Ecumenic ce a avut loc în anii 680-681 la Constantinopol, cât și a contextului politic și religios ce a condus la desfășurarea acestui sinod. În primul capitol al acestei lucrări, ce se intitulează „Situația politică și religioasă a Imperiului Bizantin în secolele VI-VII”, am încercat să...

 • Rolul bancii centrale in procesul de pregatire pentru adoptarea monedei unice europene, cu referire la BNR

  INTRODUCERE Aderarea la UE și participarea preconizată la Eurosistem au avut un rol decisiv în îmbunătățirea independenței Băncii Naționale a României, împreună cu statutul său modificat ultima dată prin Legea nr. 312/2004. Pe o perioadă lungă de timp, s-ar părea că inflația a fost bine combătută odată cu creșterea independenței BNR. Nu este necesar a se menționa că în timpul comunismului toate prețurile au fost controlate, prin urmare inflația a fost aproape zero în acele vremuri. Trecerea...

 • Asistenta juridica internationala in materie penala

  INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea ar fi imposibilă. Astfel, evoluția societății umane a confirmat dictonul „ubi societas ibi ius“ („unde este societate, acolo este și drept“), însă aceasta nu întotdeauna a dat dovadă de o atitudine pozitivă față de reglementările juridice impuse de către stat. Ca urmare, fiecare faptă ilicită comisă de către membrii societății, practic a favorizat...

 • Infractiunea - institutie fundamentala a dreptului penal

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru viitor, determinînd și o dinamică nouă a criminalității. Nesocotind frontierele și ignorând statul de drept, elementele criminogene au puterea de a destabiliza țări și chiar continente întregi.Conceptul de infracțiune este studiat ca instituție fundamentală a dreptului penal care, alături de alte două instituții tot fundamentale, și anume...

 • Imobilizari coroporale

  Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, o modalitate de a se ține evidența, o știință, prin care se asigură supravegherea întreg patrimoniului la nivelul unei întreprinderi. Aceasta asigură prelucrarea, păstrarea de informații si rezultate obținute, înregistrarea acestora, ele fiind utile atât entității, cât și furnizorilor, clienților, băncilor, organelor fiscale sau alte persoane juridice sau fizice cu care aceasta se află înrelație. Înregistrările și operațiunile...

Pagina 6 din 328