Toate licentele

 • Publicitatea - pilon de baza in activitatea unei firme

  INTRODUCERE Începând din anii ’20, tehnica publicității s-a îmbogățit cu un nou și puternic instrument: radioul. Pe această cale, un rol decisiv în slujba propagandei l-a dobândit sunetul. Desigur, asociat cu exprimarea verbală adecvată. Un element adițional l-a constiutuit factorul timp, în sensul că orice mesaj trebuie să se încadreze în durata de emisie convenită. După 1970, televiziunea s-a alăturat celorlalte medii de informare, spre a da o nouă dimensiune publicității solicitate de...

 • Integrarea elementelor de etnografie si folclor in circuitul turistic valcean

  INTRODUCERE Județul Vâlcea a cunoscut de-a lungul evoluției sale social - istorice multiple interferențe care, exprimându-se în similitudini de structură a aspectelor etnofolclorice ca și în confluențele repertoriale și stilistice, reprezintă adevărate mărturii ale vechimii și continuității materiale și spirituale a însăși poporului nostru. Comorile de artă populară ale Vâlcii, ca și tradițiile sale folclorice nu sunt cu nimic mai prejos decât frumusețile peisagistice ale acestui ținut,...

 • Organizarea si gestionarea resurselor umane in turism

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico - social specific civilizației moderne, puternic ancorat în viața societății și influențat de evoluția acesteia. Adresându-se unor segmente largi și răspunzînd pe deplin nevoilor acestora, turismul se detașează printr-un înalt dinamism, atît la nivel național cât și internațional. Complexitatea fenomenului turistic plasează într-o poziție centrală prestatorul de servicii turistice, obligat să se implice într-un fel sau altul în toate...

 • Activitati de agrement practicate in pensiuni turistice studiu de caz Pensiunea Fratii Jderi

  INTRODUCERE Turismul reprezintă, prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic al civilizației actuale, intercorelat cu celelalte componente ale vieții economice și sociale, tinzând să ocupe o pondere tot mai mare în ansamblul economiei. Se poate sublinia faptul că dezvoltarea turismului, cu o remarcabilă rapiditate și continuitate, constituie unul din principalele evenimente socio - economice ale secolului XX. Volumul în continuă creștere și importanța tot mai mare acordată pe...

 • Organizatia Mondiala a Comertului

  Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția și circulația mărfurilor, în cadrul diviziunii internaționale a muncii, sub incidența și impactul progresului tehno-științific. În aceste condiții, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni și valențe noi. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial...

 • Specificul managementului remunerarii muncii la intreprinderile autohtone

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În noua societate informațională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă strategică. Astăzi este important să avem o viziune clară, obiective nobile, planuri bine chibzuite, tehnologii eficiente de realizare a acestora, dar mult mai important este să știm cum vom lucra cu acei ce le vor da viață, le vor implementa. Este esențial ca managerul să găsească strategii adecvate pentru motivarea, implicarea, împuternicirea fiecărui...

 • Motivarea la intreprinderile autohtone

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea conflictuale, de presiuni pentru obținerea rezultatelor. Nici un domeniu de activitate nu rămane în afara acestor procese. Managerul modern trebuie să micșoreze costurile, să fie permanent informat asupra progreselor tehnologice și să ințeleagă dinamica rapidelor schimbări ale pieței și ale cererii clienților. Activitatea de conducere nu a fost niciodată mai...

 • Comunicarea manageriala in cadrul IM Calaras Divin SA

  ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței fiind socotită ca o dimensiune esențială, atât în viața personală cât și cea profesională. Comunicarea reprezintă o condiție obligatorie, nu numai pentru funcționarea oricărei organizații, ci chiar a stabiliri celor mai elementare relații interumane. Toate funcțiile manageriale sunt realizate cu ajutorul comunicării, ca un proces de înțelegere intre...

 • Managementului riscului

  INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și îmbracă forme foarte variate. În ultimele decenii și, în special, odată cu avansarea procesului globalizarii și cu expansiunea afacerilor peste granițele naționale s-a asistat la o diversificare fără precedent a situațiilor de risc și incertitudine în lumea afacerilor. În paralel, s-a constatat preocuparea a numeroși specialiști în domeniul...

 • Violenta asupra femeii

  Introducere Violența asupra femei este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea contemporană, atât la nivel internațional, cât și la nivelul României. Violența împotriva femeii constituie de câteva decenii un subiect de dezbatere, comunitatea internațională nu a reușit, până în prezent, să pună capăt acestei forme extrem de distructive. Aceasta este o problemă complexă, care implică atât protecția integrității personale a victimelor, cât și protejarea intereselor lor...

 • Compusi coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei

  Rezumat Această lucrare este dedicată investigării reacțiilor template ale compușilor organici derivați din 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei în prezența ionilor 3d-metal, determinarea structurii și a proprietăților compleșilor preparați. Găsirea condițiilor de sinteză, stabilirea compoziției, structurii și proprietăților biologice ale compușilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelului și fierului cu...

 • Managementul relatilor cu clientii in servicii - SC Vas Alimcom SRL

  INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea clienților existenți și atragerea unora noi reprezintă o provocare majoră pentru companiile de orice nivel. Odată cu creșterea competiției pentru atragerea de noi clienti care-si doresc o interacțiune cat mai personală și mai profesională cu compania, se resimte tot mai mult nevoia unei abordari unitare la nivel organizational a interactiunilor cu...

 • Pensiunea teleptean din Ocna Sugatag - structura si functionalitate turistica

  INTRODUCERE Oare ce i-ar împinge pe unii călători să își părăsească confortabilul fotoliu și să se arunce cu capul înainte în necunoscut? Ce i-ar împinge pe pelerinii moderni numiți turiști, să pornească în călătorii estivale? Pentru unii ar fi setea de exotism și sentimentul de libertate, în timp ce pentru alții ar fi nostalgia originilor. Sau poate fi dorința de a descoperi o nouă țară, o natură nealterată și un vechi fel de comunitate umană. Pe toți acei turiști, a cărui stil de viață se...

 • Managementul situatiilor de urgenta in Uniunea Europeana

  INTRODUCERE Problematica dezastrelor și a gestionării acestora constituie nu numai un subiect de actualitate, ci și o prioritate în abordarea sistemică a acesteia din partea responsabililor naționali din statele membre ale Uniunii Europene, cât și a instituțiilor comunitare. Așa cum este de observat, asistăm în cursul ultimilor ani la efecte majore ale schimbărilor climatice, unele dintre ele având impact pe termen lung - cum ar fi răspândirea bolilor și creșterea nivelului mării, iar...

 • Analiza comparativa a calitatii televizoarelor HD LED smart fata de televizoarele HD LED conventionale

  INTRODUCERE Din dorința de-a prezenta într-o formă cât mai elocventă și veridică un produs absolut nelipsit din locuința oricărui individ pornește motivarea alegerii acestei teme. Motivul pentru care am ales să realizez analiza comparativă pentru televizoare, este faptul că în România varietatea gamei de televizoare a crescut în ultimii ani, iar oamenii au început să cumpere în procent din ce în ce mai mare. Televizoarele reprezintă un produs nealimentar. Pentru abordarea acesteia va fi...

Pagina 6 din 332