Toate licentele

 • Investitiile externe de capital

  Introducere În prezent, orice activitate economică, socială, politică presupune un proces de coordonare judicios și eficient, care să conducă la atingerea scopurilor propuse într-un mod cât mai economic și cu rezultate maxime. Investițiile externe de capital cuprind o mare parte din totalul investițiilor care se derulează la nivel global fiind într- continuă creștere. Astăzi, aproape toate companiile, indiferent de mărime sunt afectate de evenimentele și competiția globală, deoarece într-o...

 • Distributia si logistica produselor

  CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. Scurt istoric Numele societatii: S.C Dorna Lactosan S.A. Nr. inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J33/482/18.08.1997 Cod fiscal si autoritatea fiscala tutelara: R9689910 Obiectul de activitate. Fabricarea produselor lactate și a brânzeturior. S.C Dorna Lactosan S.A. a pornit activitatea productivă în 15 decembrie 1998 obținând ințial două sortimente de lapte, două sortimente de smântână. Laptele ambalat la cutii de 1000ml cu grăsimi de...

 • Cursul de schimb valutar

  Introducere Obiectivul general al lucrării constă în analiza impactul cursului schimb asupra relațiilor economice internaționale. Accent în mod deosebit s-a pus pe modificările înregistrate în urma analiza factorilor diverși ce acționează asupra sa, dar și asupra funcțiilor și tipologiei sale. Și nu în ultimul rând am determinat și interpretat impactul cursului de schimb asupra unor variabile ce caracterizează schimburile comerciale ale României. În condițiile economiei actuale, cursul de...

 • Adaptarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto la cerintele pietii europene a asigurarilor

  CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de răspundere civilă Prin asigurările de răspundere civilă se acoperă prejudiciul produs de asigurat - persoană fizică sau persoană juridică - unor terțe persoane. De precizat faptul că este vorba despre prejudiciile care pot apărea în unele situații, iar persoana fizică sau respectiv juridică răspunde conform legii. Prin conceptul de răspundere...

 • Formarea deficitelor bugetare publice si factori determinanti ai acestora

  INTRODUCERE Am analizat această temă, pentru a identifica situațiile în care apare deficitul bugetar public,care sunt factorii determinanți ai aparației acestuia dar și evoluția lui, atât în statele europene cât și în țara noastră. De-a lungul timpului,echilibrul bugetar a constitit o preocupare a specialiștilor din mediul economic,urmărind întotdeauna un raport optim între cantitatea de venituri și cea de cheltuieli. Așadar,pentru a nu exista un deficit bugetar,teoreticienii clasici susțin...

 • Asigurarea dreptului omului in penitenciar

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va constitui obiect de preocupare a minților luminate ale juriștilor, politologilor, sociologilor, politicienilor, dar și a întregii societăți. Astăzi ca niciodată, o atenție deosebită este acordată problemelor ce țin de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Edificarea și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale...

 • Subiectele dreptului comertului international

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind comerțul internațional și dreptul comerțului internațional. Epoca contemporană, a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a economiei, respective a producției de mărfuri și a serviciilor. Astfel, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale unui stat a întregii game de produse și servicii necesare pentru satisfacerea necesităților sale economice și sociale a devenit practic imposibilă sub aspect tehnic și oricum...

 • Statul bunastarii sociale - Asteptari si deziluzii

  Din Antichitate și până în prezent, omul a fost educat, protejat și supus unor restricții și legi, care erau întreprinse de cei care și-au asumat responsabilitatea de menține pacea, de a aduce solidaritatea și dreptatea în țara proprie între cetățeni și de a le asigura un trai lipsit de dificultăți în a conviețui, care să corespundă cu eforturile depuse de-a lungul vieții fiecăruia. Responsabilii acestor obiective sunt grupul desemnat drept stat, guvern, în funcție de regimul politic al...

 • Studiul geomorfologic al Vaii Moldovei in zona orasului Gura Humorului si imprejurimi

  Capitolul 1. Introducere 1.1 Așezare geografică și limite În funcție de tipul văii și relieful străbătut, valea Moldovei se împarte in trei sectoare, primele două trec prin zona flișului iar ultimul este extracarpatic. Primul sector al văii se întinde de la izvoare până la Pojorâta. În această zonă, rîul Moldova are un curs șerpuit, curge de-a lungul zonei de contact dintre zona cristalină și cea de fliș, străbătând flișul până în zona localității Breaza. Moldova trece din fliș în...

 • Proiectarea unui sistem automat de manipulare a compact discurilor

  1. Introducere În zilele noastre viața și activitatea umană este strict legată de tehnologie, iar această nevoie de integrare a tehnologiei în viața de zi cu zi și în toate domeniile este tot mai mare. Odată cu creșterea rapidă a fluxului de informații, oamenii sunt constrânși să caute și să implementeze diverse tehnologii care să acopere le acopere nevoile. Sistemele automatizate sunt, de asemenea, necesare pentru a realiza acest lucru, deoarece cresc performanța, calitatea, viteza de...

 • Analiza asupra functionarii unei microretele

  Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai multe decenii acolo unde condițiile tehnologice și economice ale unei anumite zone nu permit conectarea consumatorilor la rețeaua principală de electricitate a comunitații. Datorită flexibilității și a costurilor competitive, principala resursă energetică pentru aceste microrețele este reprezentata de combustibilii fosili, dar în același...

 • Evolutia gimnasticii artistice si implicatiile ei sociale

  Motto ...”Olimpiada a însemnat pentru toți oamenii o invazie de lumină, o reîntoarcere la lumea de aur a copilăriei, încrederea în rațiunea și frumusețea existenței .Dar, înainte de toate, Olimpiadele au însemnat triumful păcii, războaiele și întrecerile sportivilor dovedindu-se incompatibile. Când Olimpiadele există, glasul războiului amuțește.”,T. Mazilu, 1972 CAPITOLUL I IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.1. GIMNASTICA ȘI ROLUL EI ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII UMANE Gimnastica este o...

 • Management si operatiuni in cadrul agentiei de turism Oltextur

  INTRODUCERE Turismul reprezintă prin conținutul și rolul său, un fenomen caracteristic civilizației actuale și una din componentele majore ale vieții economice și sociale ce concentrează interesul unui număr tot mai mare de țări. În ultimii ani, turismul a căpătat o amploare tot mai mare, devenind un mijloc modern și eficient de diversificare a căilor de refacere a capacității de muncă și de petrecere a timpului liber. În prezent, putem vorbi despre o adevarată industrie a turismului care...

 • Taina Preotiei, Vehicul neintrerupt al harului Sfantului Duh in Biserica

  CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos spre mântuirea sufletelor noastre. Prin intermediul Bisericii și al preoților, credincioșii se împărtășesc de harul dumnezeiesc sfintitor si desăvârșitor, își lucrează si își dobândesc mântuirea, fericirea veșnică. În afara Bisericii si fără mijlocirea preoților, nu există mântuire. Preotul este un om ales dintre oameni, pe...

 • Non-formal education in teaching english

  Introduction Why have I chosen this subject ?, is a very simple question with a simple answer, because I feel I can do more than just formal teaching and I want to be able to explain what every type of education means and how we can incorporate all of the types for our message to be understood. I become a teacher because I felt I was able to help children learn and I wanted to give something back to the community I grow up in. As I knew from the beginning , teaching is not easy. I consider...

Pagina 7 din 323