Licențele din domeniul Pedagogie

Dezvoltarea gândirii critice

PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de învățământ. În Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova se menționează că una din prioritățile educaționale este aplicarea noilor tehnologii orientate... citește mai departe

32 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relatia scoala familie ca premisa a eficientei procesului de invatamant

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse... citește mai departe

111 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode alternative

Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si specifice, pe care elevul trebuie sa le dovedeasca pe parcursul si la finalul unei perioade de instruire. Centrarea pe competente este o preocupare majora a ultimilor ani,... citește mai departe

34 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Pragmatică

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Dimensiunea intersubiectivă a comunicării se află în centrul dezbaterilor științifice cu referire la problema extralingvisticului în raport cu funcționarea limbii. În acest sens, factorul subiectului enunțării se conturează cu o deosebită pregnanță, căci anume el permite... citește mai departe

43 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalitati concrete de realizare a activitatilor liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în consecință, poate să acționeze " ( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) . - Omul, prin natura sa e “HOMO LUDENS”; pe toată durata vieții sale se joacă în... citește mai departe

93 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de relatie la nivelul propozitiei si al frazei - O viziune integralista in lectiile de limba si literatura romana in gimnaziu

ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a vitezei” nu trebuie neglijată importanța comunicării verbale, deoarece socializarea nu poate fi închipuită în absența ei. Cultivarea limbii este o problemă complicată și... citește mai departe

163 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii, de cerințele societății. În contextul actual, provocările lumii contemporane se convertesc în provocări la adresa fenomenului educațional. Legea educației naționale,... citește mai departe

107 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității instructiv- educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin raportare la... citește mai departe

63 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul educației nonformale și informale în pregătirea ofițerilor

INTRODUCERE Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor transformări a cuprins, cum era de altfel de așteptat, și armata, în forme și obiective definitorii acestui mediu. Schimbările identificate în organizația militară cuprind... citește mai departe

62 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maxima a circulației ideilor știintifice. Grigore. C. Moisil Copilul la grădiniță va intra în contact nemijlocit cu lumea pe care o va vedea, o va cerceta și o... citește mai departe

79 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

E-learning-ul in invatare - Avantaje si limite

Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: - Necesitatea de software educațional pe plan mondial - în general - și în România - în particular. - Tipurile de produse software educaționale existente: site-uri,... citește mai departe

31 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Jocul didactic matematic in invatamantul prescolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze” (Édouard Claparède). Un rol important în dezvoltarea copilului îl ocupă jocul. Prin activitatea de a se juca, copilul își... citește mai departe

83 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea metodelor interactive in vederea optimizarii predarii - invatarii stiintelor naturii in ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste o sută de ani, educă oamenii. Sămănând ogorul vei recolta o dată. Sădind un pom vei recolta de zece ori Educând oamenii vei recolta de o sută de ori.“ (poet... citește mai departe

175 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Intervenții psihopedagogice asupra copilului supradotat

Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități. Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora, mai ales prin... citește mai departe

67 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în învăţământul primar”. Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, teoretică, fundamentează cea de-a doua parte, de cercetare pedagogică. Partea teoretică este... citește mai departe

60 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview