Toate licentele din domeniul Pedagogie

 • Studiu privind unele posibilitati de valorificare ale pedagogiei Montessori in invatamantul primar traditional

  ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității instructiv- educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin raportare la finalitățile educaționale formulate la nivelul macro, al idealului și al scopurilor educaționale și la nivelul micro, al obiectivelor educaționale care direcționează procesul de...

 • Rolul educatiei nonformale si informale in pregatirea ofiterilor

  INTRODUCERE Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor transformări a cuprins, cum era de altfel de așteptat, și armata, în forme și obiective definitorii acestui mediu. Schimbările identificate în organizația militară cuprind atât reproiectarea structurală, cât și asigurarea condițiilor de exercitare practică a funcțiilor acesteia. Manifestarea acțiunilor și responsabilităților avute în vedere, fiecare...

 • Rolul locul si metodologia jocului didactic matematic in activitatile din invatamantul prescolar

  Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maxima a circulației ideilor știintifice. Grigore. C. Moisil Copilul la grădiniță va intra în contact nemijlocit cu lumea pe care o va vedea, o va cerceta și o va înțelege. Acest lucru îl va ajuta să formuleze imagini clare despre formă, culoare, dimensiune. Pentru dezvoltarea copilului ca și formă a deprinderii de a gândi cu eficiență...

 • E-learning-ul in invatare - Avantaje si limite

  Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: - Necesitatea de software educațional pe plan mondial - în general - și în România - în particular. - Tipurile de produse software educaționale existente: site-uri, enciclopedii, e-books etc. - Vom particulariza puțin, și vom studia două site-uri internaționale, care sunt menite să ajute în procesul de e-learning, dar vom privi și spre piața românească...

 • Jocul didactic matematic in invatamantul prescolar

  INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze” (Édouard Claparède). Un rol important în dezvoltarea copilului îl ocupă jocul. Prin activitatea de a se juca, copilul își satiface nevoia de activitate, interacționează cu obiecte reale sau chiar imaginare, copilul are ocazia de a se transpune în diferite roluri, descoperind diverse situații care îl...

 • Utilizarea metodelor interactive in vederea optimizarii predarii - invatarii stiintelor naturii in ciclul primar

  1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste o sută de ani, educă oamenii. Sămănând ogorul vei recolta o dată. Sădind un pom vei recolta de zece ori Educând oamenii vei recolta de o sută de ori.“ (poet chinez necunoscut, din anii 500 î. d.Cristos) Pentru a insamanta ogorul, pentru a sadi un pom, si a le culege si roadele, avem nevoie de un mediu curat, nepoluat, iar pentru a educa...

 • Interventii psihopedagogice asupra copilului supradotat

  Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități. Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora, mai ales prin prisma conceptelor de calitate umană şi de valori promovate de către societate. Spre exemplu, în România interbelică au existat preocupări legate de educaţia diferenţiată a...

 • Utilizarea metodelor activ participative in contextul predarii semnelor de ortografie si punctuatie in invatamantul primar

  REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în învăţământul primar”. Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, teoretică, fundamentează cea de-a doua parte, de cercetare pedagogică. Partea teoretică este reprezentată de trei capitole, în care am tratat rolul semnelor de ortografie şi punctuaţie, particularităţile limbajului şi ale creativităţii şcolarului în învăţământul primar şi...

 • Cercetare - curriculumul scolar

  1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu şi Sorin Cristea, predarea reprezintă acţiunea de comunicare pedagogică proiectată şi valorificată de profesor în diferite contexte specifice instruirii şcolare, într-un cadru organizat, în mod special la nivel formal, dar şi non-fromal. Conţinuturile predării sunt prelucrate în raport de specificul fiecărei vârste, trepte şi discipline şcolare,...

 • Rolul basmului in activitatea didactica

  1. IPOTEZA DE LUCRU Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în rândul preşcolarilor, în proiectul de faţă vreau să scot în evidenţă rolul important pe care îl au povestirile și basmele în activizarea vocabularului preşcolarilor. Prin activităţile de povestire se aduce o contribuţie esenţială la precizarea, îmbogăţire şi nuanţarea vocabularului copiilor, printr-o serie de cuvinte şi expresii noi, precum şi la...

 • Influenta metodelor si tehnicilor interactive de predare-invatare asupra coeziunii clasei de elevi

  Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea reprezintă totodată mijloacele prin care elevii își formează și dezvoltă priceperile, deprinderile și aptitudinile necesare pentru a-și forma caracterul și pentru a-și dezvolta personalitatea. Metoda didactica este o sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare învățare și ajută la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor stabilite de către...

 • Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

  Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului instructiv-educativ, alături de predare și de învățare. Am ales această temă deoarece evaluarea școlară este un domeiu des abordat la noi în țară. Metodele de evaluare au fost și sunt des dezbătute de marii pedagogi în cărțile de specialitate. Din cele mai vechi timpuri s-a extins, tot mai mult sistemul metodelor de evaluare folosite de către...

 • Creativitatea

  „Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se poate remarca necesitatea stimulării şi dezvoltării creativității elevilor,ea fiind înţeleasă nu în sensul de a face ca toţi elevii noştri să devină artişti, ci ca ei să conştientizeze forţa care există în fiecare din ei și cu ajutorul căreia își pot modela sau remodela realitatea înconjurătoare pe baza unor cunoștințe și aptitudini însușite în...

 • Socializarea scolarului mic si activitatile extrascolare

  Am ales această temă deoarce am vrut să descopăr prin ce modalitate socializarea îi ajută pe elevi în dezvoltarea limbajului, în achiziționarea cunoștințelor precum și modul prin care interacționează cu ceilalți colegi. De asemenea, am vrut să aflu de ce elevilor le plac activitățile extrașcolare și de ce comunică cu mai multă ușurință în aceste activități decât în procesul intructiv-educativ. Lucrarea de față prezintă sinteza unor investigații în literatura de specialitate privind...

 • Educatia civica

  Introducere Educatia civica, ca obiectiv si dimensiune fundamentala a socializarii, nu poate lipsi din oferta de educatie, concretizata in moduri diferite in cadrul scolii. Se vorbeste despre educatia civica implicita care, prin atmosfera si practica democratica din scoala, sustine formarea elevilor in spiritul valorilor si principiilor democratice. Participarea la luarea deciziilor in cadrul consiliului scolii, posibilitatea elevilor de a-si exprima opiniile in revista scolii sau implicarea...

Pagina 1 din 6