Toate licentele din domeniul Pedagogie

 • Dezvoltarea gandirii critice

  PRELIMINARII Actualitatea cercetării. Amploarea schimbărilor ce au loc în lume și în Republica Moldova constituie o provocare pentru sistemul de învățământ. În Concepția dezvoltării învățământului în Republica Moldova se menționează că una din prioritățile educaționale este aplicarea noilor tehnologii orientate spre formarea, dezvoltarea competențelor. Acțiunile și realizările obținute în ultima perioadă denotă premise relevante pentru modernizarea continuă a sistemului de învățământ,...

 • Relatia scoala familie ca premisa a eficientei procesului de invatamant

  ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse și active proiecte educative. Mulți sunt cei care, pe lângă studii, optează și pentru întemeierea unei familii, încercând să se realizeze profesional, dar și familial. În lucrarea...

 • Metode alternative

  Pedagogia competentelor: o viziune integratoare In invatamantul modern, o preocupare importanta este aceea a formarii de competente generale si specifice, pe care elevul trebuie sa le dovedeasca pe parcursul si la finalul unei perioade de instruire. Centrarea pe competente este o preocupare majora a ultimilor ani, ceea ce determina schimbari nu numai la nivelul predarii-invatarii, ci si la nivelul evaluarii. Practica pedagogica integreaza tehnicile de evaluare si le transforma, astfel incat...

 • Pragmatica

  ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Dimensiunea intersubiectivă a comunicării se află în centrul dezbaterilor științifice cu referire la problema extralingvisticului în raport cu funcționarea limbii. În acest sens, factorul subiectului enunțării se conturează cu o deosebită pregnanță, căci anume el permite valorificarea relațiilor logice, modale, ipotetice etc. între participanții la actul de vorbire. Comunicarea este una din principalele preocupări, indiferent de domeniul de activitate...

 • Modalitati concrete de realizare a activitatilor liber alese

  ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în consecință, poate să acționeze " ( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) . - Omul, prin natura sa e “HOMO LUDENS”; pe toată durata vieții sale se joacă în permanență, din copilărie până la batrânețe, din porniri sau din tendințe interioare sau exterioare, care îi satisfac activitatea motrică și emoțională în scop...

 • Elemente de relatie la nivelul propozitiei si al frazei - O viziune integralista in lectiile de limba si literatura romana in gimnaziu

  ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a vitezei” nu trebuie neglijată importanța comunicării verbale, deoarece socializarea nu poate fi închipuită în absența ei. Cultivarea limbii este o problemă complicată și complexă, în care rolul principal îi revine profesorului de limba și literatura română, care trebuie să formeze un tânăr cu o cultură comunicațională corespunzătoare. Scopul...

 • Optimizarea demersului didactic in gradinita prin utilizarea resurselor curriculare de conceptie proprie

  ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii, de cerințele societății. În contextul actual, provocările lumii contemporane se convertesc în provocări la adresa fenomenului educațional. Legea educației naționale, legea nr. 1 din 2011, la art. 2 alineatul (3) prevede idealul educațional al școlii românești constând în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în...

 • Studiu privind unele posibilitati de valorificare ale pedagogiei Montessori in invatamantul primar traditional

  ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a activității instructiv- educative. Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin raportare la finalitățile educaționale formulate la nivelul macro, al idealului și al scopurilor educaționale și la nivelul micro, al obiectivelor educaționale care direcționează procesul de...

 • Rolul educatiei nonformale si informale in pregatirea ofiterilor

  INTRODUCERE Societatea românească, în ansamblu, este supusă unor schimbări ample și complexe, regăsite și la nivel global. Profunzimea acestor transformări a cuprins, cum era de altfel de așteptat, și armata, în forme și obiective definitorii acestui mediu. Schimbările identificate în organizația militară cuprind atât reproiectarea structurală, cât și asigurarea condițiilor de exercitare practică a funcțiilor acesteia. Manifestarea acțiunilor și responsabilităților avute în vedere, fiecare...

 • Rolul locul si metodologia jocului didactic matematic in activitatile din invatamantul prescolar

  Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maxima a circulației ideilor știintifice. Grigore. C. Moisil Copilul la grădiniță va intra în contact nemijlocit cu lumea pe care o va vedea, o va cerceta și o va înțelege. Acest lucru îl va ajuta să formuleze imagini clare despre formă, culoare, dimensiune. Pentru dezvoltarea copilului ca și formă a deprinderii de a gândi cu eficiență...

 • E-learning-ul in invatare - Avantaje si limite

  Argument Vin în fața dumneavoastră cu această lucrare fiindcă prin ea am încercat să studiez mai multe aspecte, printre care pot enumera: - Necesitatea de software educațional pe plan mondial - în general - și în România - în particular. - Tipurile de produse software educaționale existente: site-uri, enciclopedii, e-books etc. - Vom particulariza puțin, și vom studia două site-uri internaționale, care sunt menite să ajute în procesul de e-learning, dar vom privi și spre piața românească...

 • Jocul didactic matematic in invatamantul prescolar

  INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să respire și, în consecință, poate să acționeze” (Édouard Claparède). Un rol important în dezvoltarea copilului îl ocupă jocul. Prin activitatea de a se juca, copilul își satiface nevoia de activitate, interacționează cu obiecte reale sau chiar imaginare, copilul are ocazia de a se transpune în diferite roluri, descoperind diverse situații care îl...

 • Utilizarea metodelor interactive in vederea optimizarii predarii - invatarii stiintelor naturii in ciclul primar

  1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste o sută de ani, educă oamenii. Sămănând ogorul vei recolta o dată. Sădind un pom vei recolta de zece ori Educând oamenii vei recolta de o sută de ori.“ (poet chinez necunoscut, din anii 500 î. d.Cristos) Pentru a insamanta ogorul, pentru a sadi un pom, si a le culege si roadele, avem nevoie de un mediu curat, nepoluat, iar pentru a educa...

 • Interventii psihopedagogice asupra copilului supradotat

  Astăzi persistă în psihologie întrebarea dacă inteligența este capacitatea generală de achiziție a cunoștinţelor, de rațiune și rezolvare de probleme sau ea implică diferite tipuri de abilități. Educaţia elevilor supradotaţi în şcoala românească este strâns legată de modul de definire a acestora, mai ales prin prisma conceptelor de calitate umană şi de valori promovate de către societate. Spre exemplu, în România interbelică au existat preocupări legate de educaţia diferenţiată a...

 • Utilizarea metodelor activ participative in contextul predarii semnelor de ortografie si punctuatie in invatamantul primar

  REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în învăţământul primar”. Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, teoretică, fundamentează cea de-a doua parte, de cercetare pedagogică. Partea teoretică este reprezentată de trei capitole, în care am tratat rolul semnelor de ortografie şi punctuaţie, particularităţile limbajului şi ale creativităţii şcolarului în învăţământul primar şi...

Pagina 1 din 6