Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

Licență
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 21025
Mărime: 2.61MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. dr. Iftinia Avram
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Cuprins

INTRODUCERE pagina 3

CAPITOLUL I: DELIMITĂRI CONCEPTUALE: DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII LINGVISTICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 5

I.1. Creativitatea-concept şi caracteristici 5

I.2. Potenţialul creator al preşcolarului 6

I.3. Factorii dezvoltării creativităţii orale 7

I.4. Prevenirea şi înlăturarea factorilor de blocaj ai creativităţii în comunicarea orală 9

CAPITOLUL II: COMUNICAREA ORALĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI 11

II.1. Limbajul - educarea lui la preşcolari 11

II.2. Funcţiile limbajului 14

II.3. Importanţa educării limbajului în activitatea instructiv-educativă din grădiniţă 18

II.3. Metode de stimulare a creativităţii comunicării orale a copilului preşcolar 20

CAPITOLUL III: CERCETARE PEDAGOGICĂ: DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE FOLOSIND METODE ACTIV-PARTICIPATIVE 30

III.1. Prezentarea cercetării pedagogice 30

III.2. Obiectivele cercetării 31

III.3. Ipoteza cercetării 31

III.4. Metodica cercetării 31

III.4.1. Coordonate majore ale cercetării 31

III.4.2. Sistemul metodelor de cercetare utilizate 32

III.5. Organizarea şi desfăşurarea cercetării 33

III.5.1 Etapa preexperimentală 33

III.5.2 Etapa experimentală 37

III.5.3 Etapa postexperimentală 47

III.5.4. Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor 51

CAPITOLUL IV: CONCLUZII 54

BIBLIOGRAFIE 56

ANEXE 58

Extras din document

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE

INTRODUCERE

„ Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari; şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm cum să se adapteze.” (Maria Montessori) (Burnett. A, 1962,p. 71)

Valorile şi funcţiile formative ale limbii române au implicaţii atât de complexe şi profunde în întreaga personalitate a preşcolarului, încât-deşi atât de des abordate-enunţarea celor mai importante dintre ele rămâne o sarcină dificilă şi gingaşă. Din multitudinea disponibilităţilor educaţionale ale limbii, am ales pentru această lucrare pe cea a dezvoltării creativităţii comunicării orale, a posibilităţilor de operare cu mijloace verbale prin metode activ-participative până la nivelul capacităţii de formulare personală, originală, artistică. Capacitatea de discuţie este de neconceput în afara stăpânirii unui bogat limbaj lingvistic, a sesizării sensurilor şi semnificaţiilor variate ale cuvintelor, a capacităţii de exprimare verbală, flexibilă, nuanţată. Modalitatea operării la acest nivel cu materialul verbal, presupune la rândul său formularea unor reprezentări plastice variate şi a unei imaginaţii fructuoase, bogate, care să fundamenteze pe plan imagistic expresia literară.

Pentru că „limba este lăcaşul de adăpost al fiinţei”(Heidegger), noi, cadrele didactice trebuie să-i construim cu grijă şi responsabilitate lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu putinţa fiinţei de mâine şi astfel să ajutăm copilul să se construiască pe sine. Grija pentru educarea limbajului la copii trebuie să constituie o preocupare permanentă a părinţilor şi mai ales a educatoarelor.

Limbajul se dezvoltă şi progresează în mod continuu la copil, iar noi educatoarele avem un rol hotărâtor deoarece copilul ne imită în vorbire, gesturi, mimică – doreşte să facă tot ce face educatoarea. Exprimarea caldă, curată, frumoasă a educatoarei este receptată de către copii

Având in vedere conţinutul activităţilor şi specificul procesului instructiv - educativ din grădiniţă, primul pas în dezvoltarea creativităţii l-am apreciat ca fiind legat de stimularea imaginaţiei, care influenţează flexibilitatea şi originalitatea gândirii, atitudinea perceptivă faţă de descoperirea necunoscutului, faţă de nou.

Pentru stimularea gândirii creatoare a preşcolarului am apelat la utilizarea unor mijloace didactice variate, a unor metode active din rândul cărora să nu lipsească jocul - metode cu multiple valenţe atât pe plan informativ, cât şi formativ.

Încurajarea tendinţei creative a preşcolarului am statuat-o ca pe o obligaţie morală a noastră, pentru că procesul de învăţământ oferă diverse şi bogate prilejuri de cultivare a creativităţii. „Progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai înaltă a activităţii omeneşti.” (Al. Roşca, 1972, p.8).

Pe tot parcursul cercetării am urmărit să stimulez şi să cultiv gândirea creativă a preşcolarilor, să caut diferite modalităţi de exprimare creativă a acestora, oferindu-le posibilitatea de a se manifesta liber, creând o ambianţă plăcută, pentru ca spiritul lor creator să se poată manifesta.

În primul capitol m-am referit la cele semnificative aspecte care definesc creativitatea ca dimensiune psihologică a personalităţii. Pornind de la faptul că preşcolarii au capacităţi creatoare, am evidenţiat câteva modalităţi de cunoaştere a acestora, de stimulare şi educare.

În al doilea capitol am subliniat faptul că preocupările legate de creativitate trebuie să înceapă cu educarea limbajului şi să se intensifice progresând odată cu creşterea preşcolarilor, apoi am arătat câteva modalităţi clare de exersare a capacităţilor creatoare în grădiniţă, cu referire exactă la anumite conţinuturi.

Capitolul al treilea cuprinde cercetarea efectuată asupra eşantioanelor de copii, putând observa că deşi preşcolarii sunt apropiaţi ca vârstă, capacităţile lor creatoare sunt inegal răspândite şi depind într-o măsură mai mică sau mai mare de stadiul de dezvoltare a altor capacităţi, procese psihice, deprinderi, aptitudini.

Eficienţa educării creativităţii la preşcolari este dependentă de pregătirea educatorului, de priceperea lui de a organiza în mod judicios activitatea acestora în scopul propus, de metodele şi mijloacele pe care le utilizează, de felul în care ştie să adapteze conţinuturile, cerinţele pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor urmărite.

Preview document

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 1
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 2
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 3
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 4
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 5
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 6
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 7
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 8
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 9
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 10
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 11
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 12
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 13
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 14
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 15
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 16
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 17
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 18
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 19
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 20
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 21
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 22
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 23
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 24
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 25
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 26
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 27
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 28
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 29
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 30
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 31
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 32
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 33
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 34
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 35
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 36
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 37
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 38
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 39
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 40
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 41
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 42
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 43
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 44
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 45
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 46
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 47
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 48
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 49
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 50
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 51
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 52
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 53
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 54
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 55
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 56
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 57
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 58
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 59
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 60
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 61
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 62
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 63
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 64
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 65
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 66
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 67
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 68
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 69
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 70
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 71
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 72
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 73
Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Creativitatii in Comunicarea Orala Prin Activitati de Educare a Limbajului la Prescolarul de Varsta Mare.doc

Alții au mai descărcat și

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Dezvoltarea creativității în comunicarea orală prin activități de educare a limbajului la preșcolarul de vârstă mare folosind metode

I .TEMA CERCETĂRII: Dezvoltarea creativității în comunicarea orală prin activități de educare a limbajului la preșcolarul de vârstă mare folosind...

Dezvoltarea Abilității Creatoare a Preșcolarilor prin Modificarea Raportului educatoare-copil

Cap. I Importanţa teoretică şi practică a creativităţii în etapa actuală Perioada preşcolară constituie o etapă distinctă în procesul de instruire...

Metode tehnici și instrumente de evaluare în învățământul primar

I. EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE În acţiunile umane, mai ales in cele întreprinse deliberat, evaluarea este un fapt obiectiv. Întreaga existenţă a omului...

Te-ar putea interesa și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Formarea Deprinderilor de Exprimare Orală a Elevilor din Clasa a ii-a

ARGUMENT Statutul limbii române are o însemnatate deosebita în formarea si educarea mladitelor neamului. Limba noastra româneasca este atât de...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță

Introducere ,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu...

Rolul poveștilor, povestirilor în dezvoltarea limbajului oral la preșcolari

INTRODUCERE Poveștile sunt cele care ne-au marcat copilăria și cele care au trezit în noi cele mai frumoase sentimente și emoții. Cu toții, ne...

Ai nevoie de altceva?