Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 17637
Mărime: 2.64MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr., lect. sup. univ. Antoci Diana
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL FACULTATEA PEDAGOGIE CATEDRA PSIHOPEDAGOGIE ȘI EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ

Cuprins

PRELIMINARII 3

Capitolul I: CONCEPTE TEORETICO-ȘTIINȚIFICE ALE SAVANȚIOLR PSIHOLOGI ȘI PEDAGOGI DESPRE DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR COMUNICATIVE 8

I.1 Noțiuni generale despre competențe comunicative în literatura de specialitate 8

I.2 Caracteristica tehnicilor educaționale tehnici educaţionale de dezvoltare a competenţelor comunicative prin viziunea savanților 13

I.3 Model de dezvoltare a competenţelor comunicative 27

Capitolul II:EXPERIMENTUL PEDAGOGIC DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR COMUNICATIVE 31

II.1 Experimentul de constatare a competenţelor comunicative 32

II.2 Aplicarea tehnicilor educaţionale moderne de dezvoltare a competențelor comunicative. Experimentul de formare 40

II. 3 Analiza şi interpretarea datelor obţinute în cadrul experimentului psihopedagogic la etapa de control 43

CONCLUZII 53

CUVINTE-CHEIE 55

BIBLIOGRAFIE 56

ANEXE 58

Extras din document

PRELIMINARII

“Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi antrenează darul vorbirii, aceasta îi imbogăţeşte orizontul de cunoaştere, dar capacităţile de exprimare pot rămîne absolut atrofiate.”

Uşinski C. D.

Actualitatea problemei: Noile idei valorificate în procesul educaţional din ţară orientează activitatea de formare a personalităţii copilului prin dezvoltarea personală în măsura în care urmează să fie formate competenţele sale comunicative ca subiect al învăţării active şi ca fiinţă umană, care stabileşte anumite relaţii verbale cu semenii săi. Astfel se evidenţiază că formarea integrală şi armonioasă a unei personalităţi autonome utile societăţii trebuie să se producă în temeiul unei dezvoltări continue a competenţelor de comunicare. Analiza teoretico-pragmatică a problemei devine una de necesitate educaţională acută, în special la vîrsta preşcolară, ca prima etapă a acestui proces de durată

Dezvoltarea comunicării şi a vorbirii coerente, dezvoltarea lexicului, formarea structurii gramaticale a vorbirii, formarea culturii sonore a vorbirii a fost o problemă strigentă în cîmpul de vedere al savanților din Republca Moldova. Din inițiativa și la comanda Ministerului de Învățămînt a fost elaborată un nou curriculum care încadra în sine obiectivele cadru ale ariei dezvoltării limbajului şi a comunicării. Aceste obiective au devenit o sarcină permanentă a muncii instructiv-educative din grădiniţa de copii. Pe întreg parcursul perioadei preşcolare, în procesul vorbirii, copiii ajung să-şi însuşească principalele forme de exprimare.

Primul mediu în care copilul contactactează social cu limbajul este familia. Familia are cea mai mare influenţă asupra copilului. Primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme şi reguli de conduită copilul le însuşeşte aici. Familia este mediul firesc de viaţă al copilului. Însuşirea limbii materne are o importanţă deosebită în formarea personalităţii preşcolarului. Sosind în instituţia preşcolară, educatorii efectuează un lucru planificat de realizare a obiectivelor de referință pentru a atinge standardele de învățare ale copilului. Dacă se efectuează un lucru permanent, individual și diferențiat, la sfîrșitul vîrstei preșcolare ei însușesc materialul de studiu la această arie curriculară.

La vîrsta preșcolară mică consideră că prin demonstrarea pronunției corecte a sunetelor, prin diferite jocuri didactice și amuzante ca “vorbim tare, vorbim încet”, copiii învață să emită corect sunetele, vocalele și consoanele limbii materne. Începînd cu anul cinci de viață și îndeosebi al șaselea scrie savanta, pronunțarea sunetelor este în general însușită, accentul cade doar pe perfecționarea laturii fonetice: să manifeste atenție auditivă și auz fonetic în situațiile solicitate, să vorbească cu tempoul și cu intensitatea medie a vocii, să reproducă sunetele cu claritate și exactitate. Sub aspect lexical își însușesc un fond de cuvinte cu care denumesc obiectele și caracteristicile lor, învață cuvinte și expresii noi, cunosc semnificația cuvintelor întrebuințate, îmbogățindu-și vocabularul activ. În ceea ce privește structura gramaticală a vorbirii, preșcolarul învață de la adulți să utilizeze în comunicare părțile de vorbire și formele gramaticale frecvent întîlnite în vorbirea cotidiană, să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate. Activitățile realizate cu copiii la cest compartiment trebuie să fie însoțite de material demonstrativ, intuitiv, jocuri verbale, dramatizări, înscenări, pornind de la teme propuse de copii. Cu mult mai ușor însușesc copiii materia curriculară, atunci cînd activitatea de dezvoltare a vorbirii se organizează sub forme de jocuri didactice, dramatizări, etc Nu mai puțin importantă este și “expresivitatea” vorbirii, care se realizează prin respectarea intonației, a accentului, a ritmului, a cauzelor, tonului și nuanțarea vocii în timpul vorbirii sau în reproducerea unor fragmente din texte literare cum ar fi: povești, povestiri accesibile vîrstei lor și prevăzute de programă.

Preview document

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 1
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 2
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 3
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 4
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 5
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 6
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 7
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 8
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 9
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 10
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 11
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 12
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 13
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 14
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 15
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 16
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 17
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 18
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 19
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 20
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 21
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 22
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 23
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 24
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 25
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 26
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 27
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 28
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 29
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 30
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 31
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 32
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 33
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 34
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 35
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 36
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 37
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 38
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 39
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 40
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 41
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 42
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 43
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 44
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 45
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 46
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 47
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 48
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 49
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 50
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 51
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 52
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 53
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 54
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 55
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 56
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 57
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 58
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 59
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 60
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 61
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 62
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 63
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 64
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 65
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 66
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 67
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 68
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 69
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 70
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 71
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 72
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 73
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 74
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 75
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 76
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 77
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 78
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 79
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 80
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 81
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 82
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 83
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 84
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 85
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 86
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 87
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 88
Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltartea Competentelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educationale Moderne.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Alternativă pedagogică Montessori - analiza SWOT

1.Sisteme educaţionale Fenomenul educativ presupune relatia dintre doi factori : elevul si profesorul. Educaţia trebuie nu numai să pregatească pe...

Determinarea Stilului de Comunicare la Cadrele Didactice

Introducere Actualitatea şi importanţa temei studiate. Comunicarea, în general, reprezintă o cheie a succesului în aproape toate aspectele vieţii...

Principii Didactice

1. Abordare teoretica 1.1. Definire. Principiile didactice sunt un sistemul normativ care circumscrie activitatea cadrului didactic, indiferent...

Ai nevoie de altceva?