Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 36266
Mărime: 4.44MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I - Organizaţia şcolară

1.1. Specificul şcolii ca organizaţie și ca instituție

1.2. Organizația școlară ca unitate de bază a sistemului de învățământ. Modalități de abordare

1.3. Dimensiuni ale organizaţiei şcolare şi influenţe asupra dezvoltării acesteia

1.3.1. Componenta normativă. Delimitări conceptuale

1.3.1.2. Reglementări externe şi reglementările interne ale organizaţiei şcolare

1.3.2. Componenta culturală. Delimitări conceptuale

1.3.2.1. Specificul culturii organizaţiei şcolare

1.3.3.2. Raportul dintre dimensiunea normativă și cea culturală

1.3.3.3. Culturi, subculturi, contraculturi

1.3.3.4. Concluzii. Contribuţia dimensiunilor normativă și culturală la dezvoltarea organizației școlare

CAPITOLUL II - Organizaţia şcolară din învăţământul preşcolar

2.1. Caracteristicile organizaţiei şcolare din învăţământul preşcolar. Studiu de caz – Grădiniţa ” Codruța” Galați

2.2.Analiza dimensiunilor organizației școlare. Implicații în învățământul preșcolar

CAPITOLUL III – Metodologia cercetării

3.1. Scopul şi obiectivele cercetării

3.2. Ipotezele cercetării

3.3. Descrierea eșantionului

3.4. Metodele și instrumentele cercetării

3.5. Analiza statistică și interpretarea rezultatelor

CAPITOLUL IV – Concluzii și propuneri

Sinteza lucrării

Bibliograie

Anexe

Sinteza lucrării 112

Bibliograie 118

Anexe 120

Extras din document

ARGUMENT

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI

Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi valorificarea unor noţiuni sau concepte generale care definesc organizația școlara, normativitatea şcolii ca instituţie, dar mai ales ca organizaţie, cultura instituționalǎ şi mai ales organizaţională. Toate aceste aspecte au o mare deschidere teoretică şi metodologică, în măsura în care implică şi dezvoltă aceste noțiuni introductive absolut necesare pentru proiectarea, realizarea şi finalizarea cercetării.

Lucrarea are ca scop identificarea unor trăsături specifice culturii organizației la nivelul unui studiu de caz, Grădinița nr. 41 „Codruța”, Galați. Motivele care ne-au condus la opţiunea pentru acest studiu de caz este generat, nu de un factor subiectiv, ci de bogăția culturală a unei organizaţii educaţionale, de tip preşcolar care oferă resursele unei cercetări operaţionale semnificative, în plan teoretic, metodologic şi mai ales practic. Pe de altă parte, experiența pe care o am acumult-o în grădiniță, unde îmi desfășor activitatea de aproximativ 14 ani, a constituit un argument moral important pentru iniţierea şi finalizarea acestei cercetări pedagogice orientată asupra unui subiect care valorifică intradisciplinar cunoştinţe şi metodologii esenţiale din domeniul teoriei generale a educaţiei, managementului educaţiei, sociologiei educaţiei, şi nu ân ultimul rând, al managementului organizaţiei şcolare.

Un alt argument determinant pentru motivarea alegerii temei situată în această zonă a managementului, este legat de substratul teoretic al cercetării care implică dezvoltarea dimensiunilor normativă și culturală ale organizației școlare, ca unitate de bază a sistemului de învăţământ..

În societatea contemporană nevoia schimbării mentalităților reprezintă o necesitate imperioasă, de ordin psihologic, pedagogic, social şi mai ales managerial. Un aport deosebit, în acest sens, este cel pe care şi-l asumă școala ca organizaţie, prin scopurile şi obiectivele proiectate, aflate la baza unor activități specifice (educaţie, instruire, formare profesională etc.) desfășurate într-un mediu formal şi nonformal, care cultivă valorile culturale ale întregii societăți, reflectate în plan pedagogic.

Perspectivele de abordare şi de analiză a competenţelor organizațiilor şcolare sunt construite prin raportarea lor la progresele înregistrate în domeniul managementului, dar şi la evoluțiile fenomenului cultural, în societatea modernă, industrializată şi postindustrială. Performanțele care obiectivează competenţele organizației şcolare depind, într-o mare măsură, de randamentul individual al membrilor săi, în calitate de resurse specializate în plan pedagogic. La rândul lor, performanțele individuale sunt influențate de o serie de factori sociali, printre care se află și cultura organizației.

Pe plan mondial, preocupările pentru indentificarea culturii organizației, a locului și rolului ei, sunt relativ recente. Finalizarea lor pozitivă explică succesul sau eșecul unei organizații sociale, în general, cu evoluţii şi accente specifice în zona construcţiei pedagogice a şcolii.

Preview document

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 1
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 2
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 3
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 4
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 5
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 6
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 7
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 8
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 9
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 10
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 11
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 12
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 13
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 14
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 15
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 16
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 17
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 18
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 19
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 20
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 21
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 22
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 23
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 24
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 25
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 26
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 27
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 28
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 29
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 30
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 31
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 32
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 33
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 34
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 35
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 36
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 37
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 38
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 39
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 40
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 41
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 42
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 43
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 44
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 45
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 46
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 47
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 48
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 49
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 50
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 51
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 52
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 53
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 54
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 55
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 56
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 57
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 58
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 59
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 60
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 61
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 62
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 63
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 64
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 65
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 66
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 67
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 68
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 69
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 70
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 71
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 72
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 73
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 74
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 75
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 76
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 77
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 78
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 79
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 80
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 81
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 82
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 83
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 84
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 85
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 86
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 87
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 88
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 89
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 90
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 91
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 92
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 93
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 94
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 95
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 96
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 97
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 98
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 99
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 100
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 101
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 102
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 103
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 104
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 105
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 106
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 107
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 108
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 109
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 110
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 111
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 112
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 113
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 114
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 115
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 116
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 117
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 118
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 119
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 120
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 121
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 122
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 123
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 124
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 125
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 126
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 127
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 128
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 129
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 130
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 131
Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunea Normativa si Culturala a Organizatiei Scolare.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își...

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Rolul comunicării educaționale în formarea tactului pedagogic al cadrului didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Rolul managementului educațional în România

INTRODUCERE Rolul managementul educaţional a căpătat în ultima vreme o importanţă tot mai mare atât în Romania, cât şi în societatea...

Psihologia educației

Rolul Psihologiei Educatiei in formarea profesorilor in toate ciclurile de invatamanat EDUCAŢIA reprezintă ansamblul activităţilor şi influenţelor...

Pedagogia și desăvârșirea profesională

CAP. 1 COMPLEMENTARITATEA DEMERSULUI CAUZAL SI A CELUI FINALIST ÎN EXPLICAREA ACTIUNII EDUCATIONALE Principiul potrivit caruia a cunoaste un...

Parteneriatul școală-familie în activitatea educativă

Introducere Suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în educatie în ultima perioada si totul confirma ca acestea vor...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane - studiu de caz - organizația școlară

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Managementul Clasei de Elevi

Disciplina Managementul clasei de elevi (MCE) face parte din programul de pregătire a personalului didactic şi vizează cunoaşterea conceptelor de...

Asistența Socială a Persoanelor cu Handicap

Introducere Actualitatea temei este anume problema ce ţine de persoana cu handicap mintal care este o categorie a populaţiei cu o poziţie evident...

Audit Financiar

Capitolul 1 REGLEMENTAREA ŞI COORDONAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Cadrul legislativ 1.1.1. Contextul general Prin Legea nr. 672/2002...

Managementul Organizației Școlare

Termenul de management a pătruns în limbajul pedagogic la fel de insistent ca cel de curriculum. În mod analogic, are o dublă semnificaţie, de...

Handicapul Mintal

Actualitatea temei este anume problema ce tine de persoana cu handicap mintal care este o categorie a populatiei cu o pozitie evident dezavantajata...

Ai nevoie de altceva?