Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

Licență
8/10 (9 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18836
Mărime: 369.95KB (arhivat)
Publicat de: Alice Achim
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. ARGUMENT
 2. CAPITOLUL I. PRESCOLARITATEA-VARSTA JOCULUI
 3. 1.1. LIMBAJUL LA PRESCOLARI
 4. 1.2. PARTICULARITATI ALE VOCABULARULUI LA VARSTA PRESCOLARA
 5. 1.3. ROLUL LIMBAJULUI IN PROCESUL DE CUNOASTERE A REALITATII SI IN STIMULAREA ACTIVITATII INTELECTUALE
 6. 1.4. DEZVOLTAREA PERSONALITATII SI CREATIVITATEA LA VARSTA PRESCOLARA
 7. 1.5. TEORII DESPRE JOC
 8. CAPITOLUL II. JOCUL DIDACTIC
 9. 2.1. IMPORTANTA JOCULUI DIDACTIC
 10. 2.2. CLASIFICAREA SI SPECIFICUL JOCURILOR DIDACTICE
 11. 2.3. VALENTE FORMATIVE SI INFORMATIVE ALE JOCULUI DIDACTIC
 12. CAPITOLUL III. CERCETARE-ACTIUNE PE TEMA” VALENTELE COMUNICARII VERBALE IN DIRECTIA IMBOGATIRII VOCABULARULUI PRESCOLARILOR”
 13. III.1. SCOPUL CERCETARII
 14. III.2. IPOTEZA CERCETARII
 15. III.3. VARIABILELE CERCETARII
 16. III.4. OBIECTIVELE CERCETARII
 17. III.5. COORDONATELE CERCETARII
 18. III.5.1. ESANTIONUL DE SUBIECTI
 19. III.5.2. ESANTIONUL DE CONTINUT
 20. III.5.3. LOCUL SI DURATA CERCETARII
 21. III.5.4. METODOLOGIA CERCETARII
 22. III.5.5. ETAPELE CERCETARII
 23. III.5.5.1. ETAPA PREEXPERIMENTALA
 24. III.5.5.2. ETAPA EXPERIMENTULUI
 25. III.5.5.3. ETAPA POST EXPERIMENTALA
 26. III.6. PREZENTAREA SI INTERPRETAREA DATELOR CERCETARII
 27. CONCLUZII
 28. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI

DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA

PRESCOLARI

ARGUMENT

Prin natura ei, limba este un sistem de semne organizate riguros şi determinate de scopul suprem al comunicării. Copilul se deprinde cu aceste semne intuitiv, la vârsta când i se formează primele abilități de comunicare.

După cum știm, o achiziție noua se clădește pe un sistem de cunoștințe şi deprinderi sedimentate deja şi nu pe un teren gol. Copilul vine deci in grădinița cu o anumita competenţa lingvistica, graţie a integrării sociale şi condiție a dobândirii performanţei lingvistice.

Vârsta cuprinsa între trei şi șapte ani este vârsta vorbirii. Nu întâmplător ea coincide cu vârsta grădiniței, aceasta fiind cea care dă prima educație organizată. Dar grădinița nu şi-ar îndeplini această menire daca n-ar acorda educării limbajului un loc de frunte in cadrul preocupărilor sale educative. Desigur că vorbirea, privilegiul ființei umane, se naște in chip spontan in sânul grupurilor, in cursul jocurilor. Lipsită de ajutorul grădiniței, ea poate rămâne însă frustă si adesea incorectă, mai cu seamă dacă mediul familial are un aport scăzut in acest domeniu, unde totul se învață prin imitație.

Grădinița, fiind prima treaptă a procesului de învățământ, are rolul de a-i pregăti pe copii pentru școală, pentru societate. De multe ori învățătorii se plâng că in clasa întâi unii copii nu stăpânesc suficient de bine limbajul ca mod de comunicare şi de aceea întâmpină greutăți in însușirea citit-scrisului. De aceea învățământul preșcolar acordă o atenție deosebită dezvoltării capacității de comunicare verbală, căci exprimarea verbală este condiția de bază in formarea, fixarea şi diferențierea noțiunilor şi în transmiterea informaţiei. Ca urmare, copilul reușește să treacă cu ușurința de la limbajul situativ la folosirea celui contextual.

Activitățile de educare a limbajului fac posibilă cultivarea limbajului oral, accentul punându-se pe comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderii de exprimare ordonată a gândirii si de însușire a structurii gramaticale. Asigurarea capacitații copiilor de a folosi corect limbajul le da posibilitatea de a se adapta cu ușurința la sarcinile complexe ale învățării in clasa întâi.

Știm că, fată de școală unde învățarea este forma dominantă, in grădinița aceasta este înlocuită cu jocul. Acesta este baza conceperii întregii activități instructiv-educative. Fără joc nu se poate ajunge la o finalitate reală. Jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educație a copiilor, ca procedeu metodic de realizare a sarcinilor concrete pe care şi le propune procesul de învățământ şi ca formă de organizare a activității de cunoaștere şi de dezvoltare a capacitaților psiho-fizice pe toate planurile. Particularitățile de dezvoltare ale preșcolarilor fac ca prin joc ei să învețe fără a se simți constrânși, obligați, nefiind conștienți ca fac acest lucru.

In literatura de specialitate jocul este definit şi explicat in moduri foarte variate după cum tot atât de variate sunt şi funcțiile şi sensurile ce i se atribuie. După J. Huizinga, jocul este o acțiune specifică, încărcată de sensuri şi tensiuni, întotdeauna desfășurată după reguli acceptate de bunăvoie si in afara sferei utilității sau necesitații materiale, însoțită de simțăminte de înălțare şi de încordare, de voioșie şi de destindere.

Jocul este o acțiune fără utilitate imediată, dar generatoare de distracție şi reconfortare, de sentimente de plăcere şi de bucurie. Datorită spontaneității, jocul reclamă o îmbinare armonioasă între cerințele situației de joc şi aptitudinile celor care se joacă.

Jocul ca activitate didactică specifică, îndeplinește multiple funcții: de distracție, de creativitate in conformitate cu vârsta, in final de modelare si formare a personalității copiilor. Încorporate în activitățile didactice, elementele de joc imprimă un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziție, de veselie, de destindere, prevenind apariția oboselii.

Stabilind un echilibru în activitatea copilului, jocul fortifică energiile intelectuale si fizice, furnizează o motivație stimulatorie, o prezentă necesară in ritmul vieții copilului. Jocul poate folosi scopuri pe care copilul, cel care se joacă, nu le sesizează, dar care sunt inerente jocului; de asemenea, el poate să capete o finalitate pedagogică şi un conținut instructiv bine determinat.

Preview document

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 1
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 2
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 3
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 4
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 5
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 6
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 7
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 8
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 9
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 10
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 11
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 12
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 13
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 14
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 15
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 16
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 17
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 18
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 19
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 20
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 21
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 22
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 23
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 24
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 25
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 26
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 27
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 28
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 29
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 30
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 31
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 32
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 33
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 34
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 35
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 36
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 37
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 38
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 39
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 40
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 41
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 42
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 43
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 44
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 45
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 46
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 47
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 48
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 49
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 50
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 51
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 52
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 53
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 54
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 55
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 56
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 57
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 58
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 59
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 60
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 61
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 62
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 63
Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Implicatii Psihopedagogice ale Jocului Didactic in Dezvoltarea Limbajului la Prescolari.docx

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Studiu privind unele posibilități de valorificare ale pedagogiei Montessori în învățământul primar tradițional

ARGUMENT Alternativele educaționale reprezintă variante de organizare școlară, care propun modificări ale anumitor aspecte legate de formele...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Te-ar putea interesa și

Psihopedagogia Jocului

Grija pentru educarea limbajului la preşcolari trebuie să constituie o preocupare permanentă atât a părinţilor cât şi a educatoarelor, a celorlalţi...

Ai nevoie de altceva?