Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10982
Mărime: 86.62KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Dr. Marius Bazgan
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea Transilvania, Brasov
Specializare: Pedagogia Învățământului Primarși Preșcolar

Cuprins

Introducere 5

CAPITOLUL I. Metode și tehnici interactive de grup 6

1. Conceptul de metodă didactică 6

2. Criterii de clasificare a metodelor didactice 7

3. Clasificarea metodelor și tehnicilor interactive de grup 8

3.1. Metode de predare-învățare interactivă de grup 9

3.1.1. Metoda mozaicului/experților 9

3.1.2. Învățarea dramatizată 10

3.1.3. Metoda schimbarii perchii 10

3.2. Metode de fixare și sistematizare a cunoștințelor 10

3.2.1. Harta cognitivă sau harta conceptuală 10

3.2.2. Diagrama cauzelor și a efectului 11

3.2.3. Tehnica florii de nufăr 11

3.3. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativității 12

3.3.1. Explozia stelară 12

3.3.2. Metoda pălăriilor gânditoare 14

3.3.3. Metoda Frisco 17

4. Valențele formativ-educative ale metodelor interactive de învățare în grup 19

CAPITOLUL II. Particularitățile clasei de elevi ca grup social 21

1.Clasa de elevi – definire 21

2. Structura clasei de elevi 22

2.1. Conducerea clasei de elevi 22

2.2. Structuri dimensionale ale clasei de elevi 23

2.2.1. Dimensiunea psiholgică 23

2.2.2. Dimensiunea socială 24

2.2.3. Dimensiunea normativă 24

2.2.4.Dimensiunea operațională 25

2.2.5.Dimensiunea inovatoare 26

CAPITOLUL III. Studiu empiric privind influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi 27

1.Rațiunea generală a studiului 27

2. Metodologia cercetării 27

2.1. Obiectivele cercetării 27

2.2. Ipotezele cercetării 27

2.3.Variabilele cercetării 28

2.4. Lotul cercetării 28

3. Metode și instrumente de cercetare 28

4. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării 30

4.1. Analiza și interpretarea rezultatelor anchetei pe bază de interviu 30

4.2. Analiza și interpretarea rezultatelor colectate în urma analizei documentelor 31

4.3. Analiza și interpretarea rezultatelor colectate în urma aplicării metodei sociometrice 32

5.Discuții și concluzii privind rezultatele cercetării 34

6.Contribuții personale 35

7. Limitele cercetării 35

Bibliografie 36

Extras din document

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea reprezintă totodată mijloacele prin care elevii își formează și dezvoltă priceperile, deprinderile și aptitudinile necesare pentru a-și forma caracterul și pentru a-și dezvolta personalitatea.

Metoda didactica este o sursă de organizare și desfășurare a procesului de predare învățare și ajută la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor stabilite de către profesor. Folosirea diversificată a metodelor didactice duc la îmbinarea activităților de învățare și de muncă independentă, cu activitățile de cooperare, de învățare în grup și de muncă independentă.

Aplicarea de către cadrul didactic a metodelor didactice potrivite tine de cât de bine își cunoaște acesta grupul pe care îl manageriază, de asemenea metodele aplicate conduc la cunoașterea interpersonală a elevilor și la o mai bună interacțiune a acestora.

Învățământul actual permite inițiativa, spontaneitatea și creativitate elevului, dar și posibilitatea profesorului de dirijare și îndrumarea elevilor spre scopurile propuse. Utilizarea metodelor interactive contribuie la îmbunătățirea calității procesului instructiv educativ, având un caracter activ-participativ și o reală valoare educativ-formativă asupra personalității și caracterului elevilor.

CAPITOLUL I

Metode și tehnici interactive de grup

1. Conceptul de metodă didactică

În semnificație originară, cuvântul metodă, provenit din grecescul „methodos”, înseamnă „cale care duce spre ” , de cercetare a unui lucru, de căutare, de explorare a unui fenomen, drum de parcurs în vederea atingerii unui scop, a obținerii unui rezultat determinant.

Potrivit lui Cerghit (2006, p. 265), „dacă în domeniul științei metoda își păstrează cu fidelitate semnificația ei inițială, odată transpusă în planul activității didactice, ea capătă alte înțelesuri, devine altceva decât un instrument destinat să faciliteze cunoașterea științifică”. Astfel în plan pedagogic , metoda, se transformă într-un instrument de transmitere de cunoștințe, o modalitate de formare a unor reprezentări despre lume înconjurătoare ,a obiectelor și a fenomenelor pentru cei ce învață. Iar pentru profesor, metoda reprezintă calea prin care acesta organizează activitatea de cunoaștere a elevului, un instrument didactic cu ajutorulcăruia îi determină pe elevi să deprindă activ cunoștințe, deprinderi, comportamente și în același timp îi stimulează în dezvoltarea cognitivă și intelectuală.

Alegerea unei metode didactice tine întotdeauna de anumiți factori obiectivi ce țin de natura finalităților și de anumiți factori subiectivi ce țin de personalitatea profesorului, de psihologia elevului și a grupului asupra căruia este aplicată, a particularităților de vârstă și cele individuale ale elevilor.

Metoda didactică presupune cooperarea între profesor și elevi și participarea acestora la căutare soluțiilor, la distingerea adevărului. În cadrul desfășurării metodei profesorul poate juca rolul de ghid, evaluator, lasându-i pe elevii să descopere singuri soluțiile.

În general metoda are un caracter polifuncțional, putând participa simultan la realizarea mai multor obiective instrunctiv-educative, de aceea alegerea metodei potrivite pentru desfășurarea optimă a activității îi revine profesorului, fiind o decizie complexă.

Metodele didactice îndeplinesc mai multe funcții specifice(Cerghit, 2006, p. 273):

1.Funcția cognitivă - astfel pentru elev metoda presupune o cale de acces spre cunoașterea unor adevăruri, devenind un mod de a afla și de a descoperii prin propriile forțe intelectuale.

2.Funcția formativ-educativă - metoda de predare este un proces educativ deoarece presupune exersarea diverselor funcții psihice, dar și formarea unor noi deprinderi, capacități și comportamente.

Bibliografie

Cerghit, I. (1976). Metode de învățământ. București: Editura Didactica și Pedagogica.

Cerghit, I. (2006). Metode de învățământ - Ediția a IV-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom.

Cucoș, C. (2006). Pedagogie - Ediția a II-a revăzută și adăugită. Iași: Polirom.

Iucu, R. B. (2006). Managementul clasei de elevi- Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză educațională. București: Polirom.

Neacșu, I. (1990). Metode și tehnici de învățare eficientă. București: Editura militară.

Crenguța L.O. (2003). Pedagogie. Alternative metodologice interactive. București: Ed. Universității din București

Metode şi tehnici interactive de grup (n.d.). Accesat în 16.02.2016, URL: http://gradinitapp25-tm.ro/files/Metode%20si%20tehnici%20interactive%20d

e%20grup.htm

Explozia stelară aplicată la o lecție de limba română (n.d.). Accesat în 16.02.2016, URL: http://www.didactic.ro/materiale-didactice/119222_explozia-stelara-aplicata-la-o-lectie-de-limba-romana

Pălăriile gânditoare aplicată la o lecție de limba romană(n.d.). Accesat în 16.02.2016(URL: http://www.didactic.ro/revista-electronica/revista-electronica-didactic-ro-issn-1844-4679-iunie-2010/299_metoda-palariilor-ganditoare-in-orele-de-limba-si-literatura-romana-inv-constanta-grama-sc-cu-cls-i-viii-cornu-de-jos-jud-prahova

Metoda frisco - Accesat în 18.02.1016 (URL:http://www.didactic.ro/materiale-didactice/o-secventa-didactica-care-contine-metoda-frisco)

Managementul clasei de elevi (n.d.). Accesat în 2.12.2015, URL: http://www12.tuiasi.ro/

users/58/Managementul%20clasei%20de%20elevi.pdf

Preview document

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 1
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 2
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 3
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 4
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 5
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 6
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 7
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 8
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 9
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 10
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 11
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 12
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 13
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 14
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 15
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 16
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 17
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 18
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 19
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 20
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 21
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 22
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 23
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 24
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 25
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 26
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 27
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 28
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 29
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 30
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 31
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 32
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 33
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 34
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 35
Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Influenta metodelor si tehnicilor interactive de predare-invatare asupra coeziunii clasei de elevi.docx

Alții au mai descărcat și

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Metode de Învățământ

METODELE DE ĨNVǍŢǍMÂNT Capitolul I 1.1 Noţiuni introductive Din punct de vedere etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă...

Comunicarea Didactică

Argument Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire a elevilor este reglementat de profesor prin comunicare. Urmărind...

Rolul Metodelor Didactice de predare-învățare în Însușirea Cunoștințelor Matematice la Vârsta Școlară Mică

1. Rolul metodelor de predare-învăţare în însuşirea cunoştinţelor matematice la vârsta şcolară mică 1.1. Metodele didactice Metoda didactică se...

Ai nevoie de altceva?