Portofoliu de Evaluare Finală

Licență
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 14861
Mărime: 86.82KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mata liliana
UNIVERSITATEA,,VASILE ALECSANDRI¨ BACAU DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

I.PSIHOLOGIA EDUCATIEI

I.1.Metoda observatiei.5

I.2.Metoda anchetei.8

I.3.Metoda testelor.11

I.4.Aplicatie.12

II.PEDAGOGIE

II.A.Fundamentele pedagogiei.Teoria si metodologia curricum-lui.19

II.B.Curricum-ul-delimitari conceptuale.27

II.B.1.Aplicatie.32

II.B.2.Teoria si metodologia evaluarii.36

II.B.3.Aplicatie.42

III.PRACTICA PEDAGOGICA.44

IV.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI.54

V.BIBLIOGRAFIE.55

Extras din document

I.1.Metoda observaţiei

Ca metodă de cunoaştere şi cercetare psihopedagogică, observaţia constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale elevului (grupului) aşa cum se prezintă ele în mod natural. Între observarea spontană, ocazională, pasivă şi observaţia ştiinţifică există diferenţe privind scopul, modul de organizare, prelucrare şi interpretarea datelor obţinute. Observaţia este metoda cel mai des utilizată în cunoaşterea manifestărilor comportamentale ale preşcolarilor, elevilor, furnizând informaţii bogate şi variate. Aplicarea riguroasă şi eficientă a observaţiei presupune parcurgerea următoarelor etape:

• pregătirea cercetătorului în vederea realizării observaţiei (documentarea, selectarea instrumentelor, tehnicilor etc.);

• observarea propriu-zisă;

• analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute.

Referitor la conţinutul observaţiei, M. Zlate (1994) consideră că acesta este reprezentat de ,,simptomatica stabilă” (trăsăturile bioconstituţionale ale individului şi trăsăturile fizionomice) şi ,,simptomatica labilă” (conduitele flexibile, mobile cum ar fi conduita motorie, verbală etc.). este bine de ştiut că procesele, stările, îsuşirile psihice nu pot fi studiate, cunoscute în mod direct, ci prin modalităţle lor de manifestare în conduit. Studiind astfel de elemente de conduită se pot desprinde unele semnificaţii cu privire la structurile de personalitate ale copilului: aptitudini, temperament, caracter.

Pentru evidenţerea acestor manifestări comportamentale pot fi folosite mai multe forme de observaţie, clasificate diferit, în funcţie de anumite criteria. Astfel, observaţia poate fi: spontană (ocazională, accidentală) şi organizată metodic; directă ş indirectă; transversală şi longitudinală (I.Holban); observaţie de teren şi de laborator (G. D. Landsheere, G. Montmollin); integrală şi selectivă; continuă şi discontinuă etc.

Calitatea observaţiei depinde de o serie de factori, dintre care enumerăm:

• particularităţile psihoindividuale ale observatorului (concentrarea atenţiei, sesizarea esenţialului etc.);

• ecuaţia personal a observatorului: tip descriptiv, tip evaluativ, tip erudit, tip imaginativ şi poetic;

• caracteristici ale percepţiei: selectivitatea ei, factorii social ice o pot modela şi deforma.

Avantajele utilizării acestei metode constau în faptul că ea permite surprinderea manifestărilor comportamentale natural (,,pe viu”), în condiţi fireşi de activite şi oferă date de ordin calitativ. Există şi limite ale acestei metode: fenomenul cuprins în observaţie poate fi greu de desprins şi de nalizat, deoarece rareori apare izolat; de asemenea, necesită timp mai îndelungat, la care se adaugă subiectivismul celui care realizează observaţia.

Experimentul

Acesta este apreciat ca fiind cea mai importantă metodă de cercetare, deoarece furnizează date precise şi obiective (A. Cosmovici, 1996). În ceea ce priveşe experimental, două aspect sunt considerate esenţiale: capacitatea acestuia de a verifica ipotezele cauzale; faptul că oferă posibilitatea de a controla situaţiile experimentale. Factorul cu care experimantorul operează şi pe care îl poate varia constituie variabila independentă, iar modificările ce s-au produs şi care urmează să fie măsurate şi explicate constituie variabila dependentă. Variabilele intermediare sunt cele care mijlocesc relaţiile dintre variabilele independente şi cele dependente şi sunt constituite din factori sociali şi psihici.

Principalele etape ale cercetării experimentale pot fi sintetizate astfel:

• delimitarea şi formularea problemei ce urmează a fi elucidată;

• formularea ipotezei/ipotezelor;

• alegerea/stabilirea variabilelor (independentă, dependentă, în funcţie de ipoteza avansată);

• pretestarea, pentru a se asigura faptul că toţi subiecţii au înţeles sarcina experimentului şi că variabila independentă acţionează efectiv asupra lor;

• stabilirea situaţiei experimentale – opţiunea pentru experimental de laborator sau pentru cel natural, psihopedagogic.

• constituirea eşantionului experimental şi de control;

• administrarea factorului experimental pe eşantionului experimental;

• faza înregistrării, prelucrării, analizei şi interpretării rezultatelor şi stabilirii diferenţelor:

a) între cele două faze, finală şi iniţială, în cadrul eşantionului experimental;

b) diferenţa dintre cele două faze, finală şi iniţială, ale eşantionului de control (unde nu s-a administrat factorul experimental);

c) diferenţa dintre eşantionului experimental şi cel de control, ca urmare a intervenţei factorului experimental.

• redactarea raportului ce cercetare.

În literatura de specialitate sunt prezentate mai multe tipuri sau forme de experiment, luăndu-se în consideraţie criteria precum: gradul şi specificul intervenţiei cercetătorului în manipularea variabilelor, nivelul controlului variabilelor modificate, locul experimentului în cadrul cercetării. Cele mai multe lucrări se opresc la următoarele tipuri:

• experiment de laborator;

• experiment natural;

• experiment psihopedagogic (o variant a celui natural).

Preview document

Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 1
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 2
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 3
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 4
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 5
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 6
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 7
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 8
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 9
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 10
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 11
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 12
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 13
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 14
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 15
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 16
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 17
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 18
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 19
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 20
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 21
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 22
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 23
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 24
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 25
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 26
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 27
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 28
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 29
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 30
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 31
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 32
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 33
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 34
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 35
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 36
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 37
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 38
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 39
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 40
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 41
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 42
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 43
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 44
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 45
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 46
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 47
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 48
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 49
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 50
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 51
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 52
Portofoliu de Evaluare Finală - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Portofoliu de Evaluare Finala.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul de Competenta al Profesorului Contemporan

Pâna acum nimeni nu a putut defini profesorul ideal sau profesorul desavârsit ori criteriile de apreciere ale unei predari eficiente, remarca...

Portofoliu de Evaluare Finală

CAP.I PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici de cunoaştere a personalitāţii acestuia...

Portofoliu pedagogie

CAPITOLUL I RELAȚIA PROFESOR-ȘCOALĂ 1.1. Rolul profesorului în școală și societate În România, primele așezăminte de tip școlar au apărut pe...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Metode Moderne de Predare

Capitolul 1. Metode tradiţionale versus metode moderne Ioan Cerghit afirma: ”Pedagogia modernă consideră că rutina excesivă, conservatorismul(…)...

Portofoliu Final DPPD

Nume: Prenume: Vârsta: Grupă: FIŞA DE OBSERVAŢIE Dată Disciplina Locaţia Indicatori oservationali Interpretare/ Caracterizare...

Portofoliu Practica Pedagogica

1. Evidenta lectiilor si a activitatilor efectuate de studenti 2. Proiectarea activitatilor didactice - Proiectarea didactica anuala -...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Prezenta lucrare se încadrează într-o temă deosebit de importantă pentru fenomenul educațional, evaluarea, componentă fundamentală a procesului...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI ANALIZA PRODUSELOR ACTIVITĂTII UNUI ELEV a)Testul „Luscher” - I.A.-12 ani Utilizand mult culoarea albastra, putem spune...

Scoala și biserica în zona Buzaielor, secolele XVIII-XXI - Strategii moderne în predarea și învățarea istoriei în ciclul liceal

INTRODUCERE "Semeni fapte bune și culegi deprinderi, semeni deprinderi și culegi un caracter, semeni un caracter și culegi un om." (Proverb...

Portofoliu Evaluare Finală

1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Şcoala (liceul): Grupul Şcolar de Ecologie şi protecţia Mediului ,,GRIGORE ANTIPA” Bacău Localitatea: Bacău FIŞĂ DE...

Portofoliu de Evaluare Finală

PERSONALITATEA PROFESORULUI SI A ELEVULUI Formarea personalitatii elevilor nu se poate realiza decat prin educatori cu o temeinica pregatire...

Portofoliu de Evaluare Finala - Identificarea Profilului Intelectual al unui Adolescent

I. ELEMENTE SEMNIFICATIVE DIN PORTOFOLIILE DISCIPLINELOR DPPD 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - IDENTIFICAREA PROFILULUI INTELECTUAL AL UNUI ADOLESCENT...

Portofoliu de Evaluare Finală

I. PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI 1. Obiectul și importanța psihologiei școlare Psihologia este știința care acordă o atenție deosebită descrierii și...

Portofoliu de Evaluare Finală

CAP.I PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI Nevoia de cunoaştere a elevului a determinat analiza unor metode şi tehnici de cunoaştere a personalitāţii acestuia...

Ai nevoie de altceva?