Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 38394
Mărime: 151.26KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECTOR UNIV. DR. OTILIA CLIPA
UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

Cuprins

Cap.I. Educația în societatea contemporană 4

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale 4

1.2 Formele educaţiei 6

1.2.1 Educaţia formală 7

1.2.2.Educaţia nonformală 12

1.2.3 Educaţia informală 18

1.3 Funcţiile educaţiei 24

1.4 Conținuturile generale ale educației 27

1.5 Tendinţe în educaţia contemporană 35

Cap.II Educația și problematica lumii contemporane. Școala românescă în pragul mileniului 37

2.1 Educație și societate. Dimensiunea educativă a dezvoltării economico-sociale si culturale 37

2.2 Educaţia într-o societate a învăţării – consideraţii teoretice 38

2.3 Caracterul prospectiv al educației 44

2.4. Educaţia permanentă 46

2.4.1 Conceptul de educație permanentă 47

2.4.2 Factorii determinanți 50

2.4.3 Politici și programe educationale 55

Cap.III O nouă problematică pentru teoria educaţiei: „noile educaţii” 65

3.1. Conceptul de “problematică a lumii contemporane” (PLC) 66

3.2. “Noile educaţii” - un răspuns la sfidările lumii contemporane 67

3.2.1 Educația pentru pace si cooperare 73

3.2.2 Educaţia pentru pace 75

3.2.3 Educația ecologică 77

3.2.4 Educaţia pentru participare şi democraţie 79

3.2.5 Educația demografică 81

3.2.6 Educația pentru schimbare și dezvoltare 82

3.2.7 Educația pentru comunicare și pentru mass-media 83

3.2.8 Educația nutrițională 86

3.2.10 Educația pentru timpul liber 87

3.2.11 Educația pentru drepturile fundamentale ale omului 87

Cap.IV Parteneriate şi proiecte educative realizate pe teme ale noilor educaţii – exemple de bună practică 99

Cap.I. Educația în societatea contemporană

Extras din document

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale

Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora si a apărut cu mult înaintea apariţiei pedagogiei ca ştiinţă. Despre utilizarea termenului de pedagogie, aceasta a început doar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cunoscutul pedagog Émile Planchard susține că abia în această perioadă „Cursurile de educaţie generală ţinute în diferite universităţi franceze au fost denumite uneori Cursuri de pedagogie”.

Etimologia termenului educaţie ne arată că acesta poate fi dedus din latinescul educo-educare (a alimenta, a îngriji, a creşte - plante sau animale). Cu sensuri similare întâlnim, in limba franceza, în secolul al XVI-lea, termenul education, din care va deriva şi cel românesc educaţie. Termenul mai poate fi dedus deasemenea şi din latinescul educe-educere, care înseamnă a duce, a conduce, a scoate. Se pare că ambele trasee etimologice sunt corecte, iar ramificaţiile semantice - de altfel, destul de apropiate - concură la o decantare semiotică destul de precisă. Cât priveşte determinarea realităţii acoperite de termenul în discuţie şi a conţinutului iraţional, apar multiple dificultăţi, întrucât mulţi pedagogi vor înţelege educaţia în mod diferenţiat. Vom exemplifica printr-o serie de definiţii, în care se încearcă surprinderea esenţei fenomenului discutat:

- A educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor şi tinerilor, a-1 creşte pe copil moral şi în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un atlet pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemenea unei arte : artă mai mare decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare

- Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil

- Educaţia este acţiunea de formare a individului pentru el însuşi, dezvoltându-i-se o multitudine de interese

- Educaţia constituie acţiunea generaţiilor adulte asupra celor tinere, cu scopul de a forma acestora din urmă anumite stări fizice, intelectuale şi mentale necesare vieţii sociale şi mediului special pentru care sunt destinate

- Educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei care se adaugă la înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează

- Educaţia e o voinţă de iubire generoasă faţă de sufletul altuia pentru a i se dezvolta întreaga receptivitate pentru valori şi capacitatea de a realiza valori

- Educaţia este o integrare: integrarea forţelor vieţii în funcţionarea armonioasă a corpului, integrarea aptitudinilor sociale în vederea adaptării la grupuri, integrarea energiilor spirituale, prin mijlocirea fiinţei sociale şi corporale, pentru dezvoltarea completă a personalităţii individuale

- Educaţia este activitatea conştientă de a-1 influenţa pe om printr-o triplă acţiune : de îngrijire, de îndrumare şi de cultivare, în direcţia creării valorilor culturale şi a sensibilizării individului faţă de acestea

Observăm că în unele definiţii sunt luate în considerare fie scopul educaţiei, fie natura procesului, fie conţinutul educaţiei, fie laturile sau funcţiile actului educativ. Definirea educaţiei se poate realiza din unghiuri diferite de vedere. Ioan Cerghit identifică următoarele posibile perspective de înţelegere a acesteia:

a. educaţia ca proces (acţiunea de transformare în sens pozitiv şi pe termen lung a fiinţei umane, în perspectiva unor finalităţi explicit formulate);

b. educaţia ca acţiune de conducere (dirijarea evoluţiei individului spre stadiul de persoană formată, autonomă şi responsabilă);

c. educaţia ca acţiune socială (activitatea planificată ce se desfăşoară pe baza unui proiect social, care comportă un model de personalitate);

d. educaţia ca interrelaţie umană (efort comun şi conştient între cei doi actori - educatorul şi educatul);

e. educaţia ca ansamblu de influenţe (acţiuni deliberate sau în afara unei voinţe deliberate, explicite sau implicite, sistematice sau neorganizate, care, într-un fel sau altul, contribuie la formarea omului ca om).

Sintetizând o serie de ipostaze ale educaţiei, surprinse în multiplele tentative de definire, vom evidenţia următoarele note şi trăsături ale educaţiei ca fenomen:

Preview document

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 1
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 2
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 3
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 4
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 5
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 6
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 7
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 8
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 9
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 10
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 11
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 12
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 13
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 14
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 15
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 16
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 17
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 18
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 19
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 20
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 21
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 22
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 23
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 24
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 25
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 26
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 27
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 28
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 29
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 30
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 31
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 32
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 33
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 34
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 35
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 36
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 37
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 38
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 39
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 40
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 41
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 42
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 43
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 44
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 45
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 46
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 47
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 48
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 49
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 50
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 51
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 52
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 53
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 54
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 55
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 56
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 57
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 58
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 59
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 60
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 61
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 62
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 63
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 64
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 65
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 66
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 67
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 68
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 69
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 70
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 71
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 72
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 73
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 74
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 75
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 76
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 77
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 78
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 79
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 80
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 81
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 82
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 83
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 84
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 85
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 86
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 87
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 88
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 89
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 90
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 91
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 92
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 93
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 94
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 95
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 96
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 97
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 98
Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Realizarea Obiectivelor Noilor Educatii in Invatamantul Primar.doc

Alții au mai descărcat și

Trăsăturile clasei de elevi ca grup social - Sintalitatea

INTRODUCERE Învăţarea eficientă are următoarele caracteristici: este întotdeauna secvenţială şi contextualizată, este un proces individual chiar...

Importanța abordării noilor educații în curricula din AFT

INTRODUCERE O educaţie de calitate este axată nu numai pe adaptarea la imperativele actuale, ci, ea trebuie să fie orientată spre viitor având un...

Plan de dezvoltare personală pentru un elev cu grave probleme de stimă de sine

Date de identificare: Numele: Varsta: 11 ani Scolarizarea: clasa a IV-a Unitatea de invatamant: Liceul National „ Mihai Eminescu”, Iasi...

Educația formală, informală, non-formală

Termenul de educaţie este de origine latină: „educo-educare (educere)” – a creşte, a cultiva, a îndruma, a educa; „educatio” – creştere, cultivare,...

Sistemul educațional în Marea Britanie

INTRODUCERE Starea de fapt din acest moment în oricare tara a lumii este cauzata de un factor ceva mai putin vizibil, un factor ce actioneaza de...

Pedagogia Waldorf și Programul Step by Step

Pedagogia alternativa - joaca si predarea în epoci "Antroposofia este o cale a cunoasterii care ar dori sa conduca spiritualul din fiinta omului...

Școala Incluzivă sau Școala pentru Diversitate - Alternativa Învațământului Integrat

Realitatea şi dinamica vieţii sociale, economice, culturale, precum şi noile provocări ale lumii contemporane au impus ample schimbări în...

Forme și țipuri de educație - Relația dintre educația formală, nonformală și informală

CONCEPTUL PEDAGOGIC DE FORMĂ GENERALĂ A EDUCAȚIEI Conceptul pedagogic de formă generală a educației delimitează și definește cadrul de realizare a...

Te-ar putea interesa și

Etică și deontologie - educația, componentă de bază în dezvoltarea personalității

I.CONCEPTUL DE EDUCAŢIE Din punct de vedere etimologic, termenul educaţie poate fi dedus din latinescul educo-educare („ a alimenta”, „ a...

Gestiune financiară la o instituție publică

I. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA GESTIUNII FINANCIARE LA O INSTITUŢIE PUBLICĂ Obiectul de activitate Inspectoratele şcolare sunt organe de...

Portofoliu Didactic

1. Curriculum vitae M 30.11.1987 necăsătorit Adresa 1: Dragomir (Berzunţi), nr. 112 ,Bacău Adresa 2: Mărăşeşti, nr. 157, Bacău Telefon:...

Ameliorarea Procesului Educațional în Învățământul Superior

Faza I  Alegerea subiectului 1.1. Identificarea problemei Pentru ca o organizatie sa poata fi condusa si sa functioneze cu succes este necesar...

Rolul educației în formarea personalității

Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Prin educatie se urmareste formarea unei personalitati in concordanta cu cerintele obiective ale...

Orientări noi în conceperea și realizarea educației

Introducere Actualitatea problemei.Educaţia reprezintă obiectul de studiu specific pedagogiei(ştiinţelor peda-gogice sau ştiinţelor educaţiei)...

Pedagogie generală

INTRODUCERE ÎN STUDIUL PEDAGOGIEI Pedagogia este ştiinţa socioumană care studiază educaţia la nivelul funcţiei şi a structurii sale specifice prin...

Pedagogie Generală

Pedagogia este stiinta socioumana care studiaza educatia la nivelul functiei si a structurii sale specifice prin metodologii de cercetare...

Ai nevoie de altceva?