Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 35587
Mărime: 145.16KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Cuprins

Argument ... 3

1. Procesul de învățământ .. 5

1.1. Caracteristici generale . 5

1.2.Principiile procesului de învățământ 6

1.3. Influența factorilor decisivi asupra procesului de învățământ .. 8

2. Familia și școala - factori determinanți în formarea copilului pentru viată .. 11

2.1. Familia - instituție inițială de formare și educare a copilului 11

2.2. Locul și rolul familiei contemporane în educația copilului .. 16

2.3. Școala ca instituție și mediu de formare și informare a copilului .. 36

3. Relația școală-familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ .. 44

3.1. Relația factorilor implicați în procesul de învățământ: învățător-elev,

învățător-părinte, părinte-elev, elev-elev .. 47

3.2. Modalități de îmbunătățire a relației școală-familie . 86

4. Parteneriatul școlar modalitate de consolidare a relației școală-familie . 90

Concluzii . 98

Anexe ..101

Bibliografie .. 108

Extras din document

ARGUMENT

„OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant)

În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse și active proiecte educative. Mulți sunt cei care, pe lângă studii, optează și pentru întemeierea unei familii, încercând să se realizeze profesional, dar și familial.

În lucrarea realizată am încercat să surprind faptul că relația dintre școală și familie ocupă un rol foarte important în cadrul procesului de învățământ. Astăzi, această relație școală-familie prinde din ce în ce mai mult contur, interesele lor având un nucleu comun, elevul.

Lucrarea redactată cu titlul Relația școală-familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ este structurată pe patru capitole.

Primul capitol evidențiază caracteristicile generale, funcțiile și principiile procesului de învățământ, cât și influența factorilor decisivi, cu precădere a celor umani, asupra procesului de învățământ.

Capitolul al doilea pune accentul pe familie și școlă ca factori determinanți în formarea copilului pentru viată, evidențiind familia ca instituție inițială de formare și educație a copilului, locul și rolul familiei contemporane în educația copilului, cât și importanța școlii, atât ca instituție, cât și ca mediu de formare și informare a copilului.

Capitolul al treilea tratează problematica relației școală-familie ca premisă a dezvoltării procesului de învățământ, din perspectiva relațiilor dintre învățător-elev, învățător-părinte, părinte-copil, elev-elev, evidențiind și câteva modalități de îmbunătățire a relației școală-familie.

Capitolul al patrulea conturează rolul parteneriatului școală-familie și eficiența sa în procesul de învățământ.

Relația școală-familie este un factor important în cadrul procesului de învățământ având un scop comun, și anume grija și atenția privind formarea instructiv-educativă a copilului.

Robert Merton spunea că orice acțiune sau intervenție socială e necesară să aibă în vedere:

☺ ființa umană, în primul rând copilul - ca valoare supremă;

☺ educația sau formarea omului - ca obiectiv fundamental;

☺ familia, școala, comunitatea, cultura - ca mijloace esențiale.

Comunicarea școală-familie este parte din sistemul numit societate și trebuie să se realizeze în primul rând în virtutea obiectivelor educative.

Procesul educativ din România zilelor noastre este afectat de reforma învățământului, integrarea europeană, migrația forței de muncă în țări ca Spania, Italia, ce întregește tabloul famiilor dezorganizate, descompuse, insuficiența resurselor financiare, implicarea „timidă” a familiei în deciziile școlii etc.

Toate aceste probleme ar putea fi soluționate prin optimizarea relațiilor dintre școală și familie fapt ce m-a determinat să aleg această tematică pentru susținerea lucrării de față.

Reforma învățământului din România se poate înfăptui numai în condițiile unei relații eficiente dintre școală și familie.

Această temă pentru lucrarea de față a fost aleasă din dorința de a afla cât mai multe lucruri importante și utile despre relația celor mai importanți piloni ai procesului de învățământ, și anume școala și familia. Pentru orice cadru didactic este foarte important să cunoască scopul, rolul și influența acestor primi factori educativi.

Bibliografie

1. Agarbian, Mircea, Școala, familia, comunitatea, Editura Institutul European, Iași, 2006;

2. Bloom, A., Criza spiritului american, Editura Humanitas, București, 2006.

3. Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., Educația părinților, Strategii și programe, E.D.P., București, 1997;

4. Bunescu, Gheorghe, Democratizarea educației și educația părinților, articol publicat pe Internet (didactic.ro);

5. Băran-Pescaru, Adina, Parteneriat în educație, familie-școală-comunitate, Editura Aramis, București, 2004;

6. Băran-Pescaru, Adina, Familia azi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, București, 2004;

7. Chelcea, Adina; Chelcea, Septimiu, Cunoașterea de sine - condiție a înțelepciunii, Editura Albatros, 1986;

8. Comenius, J. A., Didactica Magna, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985.

9. Constantin, Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1998;

10. Cosma, Traian, Ședințele cu părinții în gimnaziu, Editura Polirom, Iași, 2008;

11. Cosmovici, Andrei, Psihologia școlară, Ed. Polirom, Iași, 1998;

12. Cristea, S., Managementul organizație școlare, ediția a doua revizuită și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003;

13. Dan, Elena, Școlarul și particularitățile vârstei lui, Editura Medicală, București, 1986;

14. Dolean, I., Dolean, D., Meseria de părinte, Editura Aramis Print, București, 2002;

15. Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia, grădinița, Editura Compania, București, 2000;

16. Dumitriu, Gheorghe, Comunicare și învățare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998;

17. Drăgan, Ion, Unde, cum și de ce greșesc unii părinți, în Almanahul părinților, București, 1983;

18. Fetescu, Vasile, Familia și atitudinea copilului față de învățătură în revista Învățământul primar, nr.2, 1992;

19. Gheorghe, Virgiliu, Criveanu, Nicoleta, Drăgulinescu, Andrei, Efectele micului ecran asupra minții copilului, Editura Prodromos, Asociația pentru Apărarea Familiei și a Copilului, București, 2007

20. Golu, Pantelimon, Ce știm despre învățare?, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983;

21. Gherguț, Alois, Management general și strategic în educație - ghid practic, Editura Polirom, 2007;

22. Holban, Ion (coord.), Cunoașterea elevului - o sinteză a metodelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978;

23. Ianăși Mihaela, Procesul de învățământ-sistem și funcționalitate, Psihologie pentru examenul de definitivat și gradul didactic II, Universitatea „Al. Ioan Cuza“ Ișai, Institutul de Științe ale Educației Iași, Ed. Spiru Haret, 1995;

24. Iacob, L.,(coord.), Cosmovici, A., Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 1999;

25. Iancu, Stela, De ce merg unii elevi „încruntați“ la școală?, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983;

Preview document

Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 1
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 2
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 3
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 4
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 5
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 6
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 7
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 8
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 9
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 10
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 11
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 12
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 13
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 14
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 15
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 16
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 17
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 18
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 19
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 20
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 21
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 22
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 23
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 24
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 25
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 26
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 27
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 28
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 29
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 30
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 31
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 32
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 33
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 34
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 35
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 36
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 37
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 38
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 39
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 40
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 41
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 42
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 43
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 44
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 45
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 46
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 47
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 48
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 49
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 50
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 51
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 52
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 53
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 54
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 55
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 56
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 57
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 58
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 59
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 60
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 61
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 62
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 63
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 64
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 65
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 66
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 67
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 68
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 69
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 70
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 71
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 72
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 73
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 74
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 75
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 76
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 77
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 78
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 79
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 80
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 81
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 82
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 83
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 84
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 85
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 86
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 87
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 88
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 89
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 90
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 91
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 92
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 93
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 94
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 95
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 96
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 97
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 98
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 99
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 100
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 101
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 102
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 103
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 104
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 105
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 106
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 107
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 108
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 109
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 110
Relația scoală familie ca premisă a eficienței procesului de învățământ - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Relatia scoala familie ca premisa a eficientei procesului de invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Modalități de Prevenire și Combatere a Eșecului Școlar

Introducere Eșecul școlar definește acele situații didactice/educative care consemnează imposibilitatea momentană a elevului de realizare a...

Rolul comunicării educaționale în formarea tactului pedagogic al cadrului didactic

ARGUMENT In ultimul timp, pe baza cercetatorilor si a experientei de zi cu zi, se pune tot mai mult accentul pe influienta deosebita pe care o are...

Socializarea copilului preșcolar

ARGUMENT MOTTO: SĂ NU-I EDUCĂM PE COPIII NOSTRI PENTRU LUMEA DE AZI. ACEASTĂ LUME NU VA MAI EXISTA CÂND EI VOR FI MARI ŞI NIMIC NU NE PERMITE SĂ...

Prevenirea insuccesului școlar

ARGUMENT Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preocupat pe mulţi dascăli, părinţi, dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce...

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

ARGUMENT MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi...

Psihologia educației

Rolul Psihologiei Educatiei in formarea profesorilor in toate ciclurile de invatamanat EDUCAŢIA reprezintă ansamblul activităţilor şi influenţelor...

Pedagogia și desăvârșirea profesională

CAP. 1 COMPLEMENTARITATEA DEMERSULUI CAUZAL SI A CELUI FINALIST ÎN EXPLICAREA ACTIUNII EDUCATIONALE Principiul potrivit caruia a cunoaste un...

Ai nevoie de altceva?