Rolul basmului în activitatea didactică

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6220
Mărime: 2.38MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

1. IPOTEZA DE LUCRU

Pornind de la studierea experienţei didactice de-a lungul timpului, sprijinindu-mă pe datele unor observaţii repetate în rândul preşcolarilor, în proiectul de faţă vreau să scot în evidenţă rolul important pe care îl au povestirile și basmele în activizarea vocabularului preşcolarilor. Prin activităţile de povestire se aduce o contribuţie esenţială la precizarea, îmbogăţire şi nuanţarea vocabularului copiilor, printr-o serie de cuvinte şi expresii noi, precum şi la formarea unor trăsături morale pozitive.

Copiii, ascultând povestiri sau basme, întâlnesc noi şi noi expresii care, odată cunoscute, devin un bun al lor. Ei memorează cuvintele cu care încep şi se încheie poveştile, cât şi expresiile care se repetă în basme şi astfel, limba cu expresiile ei proprii, intră în limbajul curent al copiilor.

Basmele, prin folosirea cuvântului şi a imaginii artistice, îl familiarizează pe copil cu structura limbii, cu bogăţia formelor sale gramaticale, cu frumuseţea şi expresivitatea limbii şi contribuie astfel la dezvoltarea limbajului şi a gândirii lui. Eficienţa povestirilor în dezvoltarea limbajului nu depinde numai de conţinutul celor povestite, ci şi de felul în care se captează atenţia copiilor, de vocea firească, blândă a educatoarei, de măsura în care e completată latura semantică a cuvintelor şi îmbinărilor noi, prin intonaţie, gesturi, felul în care sunt puşi copiii în situaţia de a folosi cuvintele şi expresiile în enunţuri personale, reproducând episoade sau chiar toată povestea.

Am căutat, de aceea, ca în cadrul activităţilor de povestire să introduc şi atmosfera de destindere, preşcolarii mobilizându-şi la maxim resursele psihice, fără a începe senzaţia de oboseală, de plictiseală. Pentru a mării efectul expunerii povestirii am folosit o serie de mijloace intuitive – cum ar fi diafilmul, siluetele, machetele, planşele. Astfel, prin intermediul povestirii, preşcolarii uită că sunt în clasă şi se introduc în climatul specific al acesteia.

În activitatea de povestire am pus un accent deosebit pe exprimarea copiilor, pentru ca limbajul să fie viu, colorat, intonaţia să fie expresivă, astfel încât preşcolarii să-şi însuşească rapoartele gramaticale ale limbii, sub aspect morfologic şi sintactic, fonetic şi lexical.

Atât în activitatea la clasă, cât şi în elaborarea proiectului, am pornit de la ipoteza că povestirea oferă variate posibilităţi pentru cultivarea limbajului şi a gândirii preşcolarului.

2. OBIECTIVELE CERCETĂRII

Obiectivele pe care mi le-am propus vizează:

1. Dezvoltarea capacităților de receptare a mesajelor orale și scrise.

2. Stimularea interesului pentru lectura textelor literare și populare.

3. Dezvoltarea creativității verbale.

4. Dezvoltarea capacității de comunicare, prin activizarea, îmbogățirea și nuanțarea vocabularului.

5. Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilității de a intra în relație cu ceilalți.

6. Educarea trăsăturilor de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine (curaj, autodepășire, disciplină, dragoste, demnitate, încredere, spirit autocritic, orgoliu) și față de ceilalți (cinste, altruism, corectitudine, fermitate, dragoste, grijă, sinceritate, încredere, simpatie, spirit critic, interes).

7. Dezvoltarea gândirii creative, atenției și a spiritului de observație.

8. Stimularea creativității și expresivității limbajului prin utilizarea expresiilor artistice din textele literare.

9. Cultivarea sensibilității artistice prin ascultarea poveștilor.

3. METODE DE CERCETARE FOLOSITE

Cunoaşterea psihologică a copiilor este o problemă complexă şi multilaterală. Ea se bazează pe fapte şi pe date concrete. În vederea studierii copilului sub aspect psihologic, trebuie folosite metode şi procedee adecvate. În acest sens am folosit următoarele metode: observarea, convorbirea, chestionarul. Cercetarea s-a derulat pe perioada septembrie 2009-iunie 2010, pe un eşantion de 20 de copii de la grupa mijlocie.

Am observat la fiecare copil de la această grupă, atât în activităţile alese cât şi în activităţile obligatorii: pronunţia, vocabularul de care dispune. Am urmărit, pe cât posibil, ca cel care era observat să nu conştientizeze acest fapt, pentru a nu-şi modifica manifestările comportamentale. De asemenea, observarea s-a efectuat în condiţii cât mai variate.

De o importanţă deosebită în folosirea acestei metode este urmărirea atentă a dezvoltării vorbirii copiilor preşcolari, a deficienţelor de vorbire infantilă, a progreselor înregistrate ca urmare a muncii depuse de educatoare şi de familie, şi performanţele obţinute.

Preview document

Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 1
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 2
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 3
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 4
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 5
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 6
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 7
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 8
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 9
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 10
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 11
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 12
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 13
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 14
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 15
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 16
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 17
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 18
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 19
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 20
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 21
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 22
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 23
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 24
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 25
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 26
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 27
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 28
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 29
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 30
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 31
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 32
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 33
Rolul basmului în activitatea didactică - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Rolul basmului in activitatea didactica.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea Creativității în Comunicarea Orală Prin Activități de Educare a Limbajului la Preșcolarul de Vârstă Mare

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ÎN COMUNICAREA ORALĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE EDUCARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARUL DE VÂRSTĂ MARE INTRODUCERE „ Să nu-i educăm...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Creativitatea

„Creativitatea înseamnă a lua elemente cunoscute şi a le asambla în moduri unice.” Jaques Fresco Pornind de la motto-ul menționat anterior, se...

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Rolul locul și metodologia jocului didactic matematic în activitățile din învățământul preșcolar

Argument MOTTO: Matematica va fi limba latină a viitorului, obligatorie pentru toți oamenii de știință. Tocmai pentru că matematica permite...

Te-ar putea interesa și

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Rolul formativ-educativ al activităților de povestire în educarea limbajului

ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În...

Identitatea unei biblioteci pentru copii - proiectul Gâza, spiridușul cărturar

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi...

Personajul basmului romanesc, valori instructiv- educative ale textului

ARGUMENT Lucrarea de față, Personajul basmului românesc. Valori instructiv- educative ale textului, își propune un studiu asupra aspectelor...

Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă,...

Metode activ-participative folosite în activitățile de educare a limbajului

CAPITOLUL I PROFILUL PSIHOLOGIC AL COPILULUI PREŞCOLAR I.1 Caracteristici ale dezvoltării pshihofizice ale copilului în perioada preşcolară...

Identitatea unei Biblioteci pentru Copii

Introducere Punctul de pornire a acestei lucrării a fost un proiect realizat pentru colocviul „Biblioteci pentru copii”. Acest proiect va fi...

Rolul Jocului

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE Învăţământul preşcolar ocupă un loc bine conturat, cu funcţii şi sarcini precise, în viziunea unitară a învăţământului...

Ai nevoie de altceva?