Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 31419
Mărime: 260.06KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

CUPRINS

Introducere 2

Capitolul I Specificul consilierii în învăţămânul primar 5

I.1. Nevoia de consiliere si beneficiile ei 5

I.2. Problemele şcolarului mic şi necesitatea accentuării rolului consilierii în rezolvarea lor 9

I.3. Rolul şi locul ariei curriculare „Consiliere si orientare” în planul de învaţamânt 14

I.3.1. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii. 20

Capitolul al II-lea Repere metodice ale consilierii copiilor de vârsta şcolară mică 30

II.1. Scopul si obiectivele consilierii în învăţământul primar 30

II.2. Metode si tehnici folosite în consiliere 34

II.2.1 Observaţia 36

II.2.2 Convorbirea 37

II.2.3 Dezbaterea 41

II.2.4 Chestionarul 43

II.2.5 Fişa de caracterizare psihopedagogică 45

II.2.6 Studiul de caz 47

II.2.7 Activitaţi ludice 51

Capitolul al III-lea Modalitaţi de realizare a consilierii în învăţământul primar 57

III.1. Consilierea copiilor in Cabinete de asistenţa psihopedagogică 57

III.2. Lecţia de consiliere si orientare 68

III.3. Proiectul educaţional 71

Concluzii 90

Bibliografie 92

Extras din document

Introducere

În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul mai larg al schimbărilor politice şi social-economice din ţara noastră. Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă.

Învăţământul tradiţional se centrează prioritar pe aspectele de ordin cognitiv ale elevului, ignorând într-un mod impardonabil personalitatea unică şi irepetabilă a subiectului educaţiei, componentele sale afective, motivaţionale, atitudinale şi comportamentale.

Consilierea şcolară este o acţiune educaţională complexă, specifică învăţământului modern românesc, învăţământ care are ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci formarea de persoane bine abilitate şi instrumentate cu resurse adaptative la solicitările sociale.

În toate timpurile şi orânduirile sociale a existat o atitudine favorabilă de încredere în forţa şi rolul educaţiei, dacă lumea devine din ce în ce mai complexă, mai problematică şi contradictorie, educaţia este chemată să răspundă din ce în ce mai adecvat acestor transformări, să le anticipeze.

Un răspuns util al educaţiei la problemele lumii contemporane este consilierea. Consilierea văzută ca ştiinţă a educaţiei reprezintă una din modalităţile prin care şcoala răspunde nevoilor comunităţii şi infuzează societatea cu persoane competente pentru viaţa socială şi profesională.

Am ales această temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă, atrasă fiind de noutatea subiectului şi de faptul că din ce în ce mai mult, se discută astăzi despre consiliere psihologică, educaţională, vocaţională ca modalitate de sprijin a persoanei care întâmpină dificultăţi în existenţa sa, ca suport afectiv şi moral pentru cei care nu pot relaţiona optim, pentru cei care nu comunică sau nu vor să o facă. Tendinţele prezente pe plan mondial şi european impun consilierea în domenii din ce în ce mai largi ale vieţii sociale şi economice.

Scopurile urmărite în lucrare sunt:

- Prezentarea conceptului de consiliere;

- Relevarea personalitaţii în formare a şcolarului mic şi a trebuinţelor sale educative;

- Abordarea consilierii din perspectiva învăţământului primar;

- Conturarea unei metodologii specifice activităţii de activităţilor de consiliere educaţională;

- Elaborarea concluziilor şi recomandărilor practice cu privire la consilierea şcolară eficientă.

În lucrare sunt subliniate aspecte ale personalităţii în formare ale şcolarului mic. Elevul mic nu are încă identitate, el este în căutarea şi în formarea sinelui, consilierea îl ajută să conştientizeze unicitatea sa, să şi-o accepte şi să şi-o asume. Dacă nu ştie să se înţeleagă şi să se accepte poate avea probleme de conflict interior acerb, să se revolte contra modelelor pedagogice şi tipurilor instituţionale, ca răspuns la incapacitatea de adaptare, acesta poate să-şi piardă sensul valoric şi echilibrul emoţional, să refuze să accepte norme şi valori, fapt care conduce la o stare de insecuritate, să refuze de a se accepta, pentru că nu i s-a dezvoltat o imagine pozitivă despre sine. Elevul trece adesea prin faze de căutare a unor motivaţii şi de răspunsuri la întrebări gen:

„Pentru ce fac lucrul acesta?”,

”Sunt eu potrivit pentru acest rol?”,

” Pot eu să depăşesc toate obstacolele?”,

„Sunt capabil să lupt cu propriile-mi defecte?”,

” Pot să mă împac cu limitele mele?”.

Răspunsurile nu-l conduc pe subiect la împăcare cu sine, ci, dimpotrivă, pot să declanşeze nemulţumiri interioare şi manifestări exterioare deviante: eşec şcolar, abandon şcolar, stări conflictuale, neîncredere, suspiciune. Aceste caracteristici sunt proprii tuturor elevilor şi consilierea îi ajuta să-şi autodefinească, să-şi formeze identitatea, să-şi dezvolte respectul de sine şi încrederea în forţele proprii, şcoala urmând să-i înţeleagă şi să-i accepte ca individualităţi unice, oferindu-le asistenţă şi tratament diferenţiat.

Consilierea vine în întâmpinarea nevoilor elevilor, vizând conţinuturi de larg interes cum ar fi: cunoaşterea de sine şi respectul de sine, comunicarea şi relaţionarea armonioasă cu ceilalţi, posedarea unor tehnici de învăţare eficiente şi creative, luarea deciziilor şi rezolvarea de probleme, rezistenţa la presiunile negative ale grupului. Prin relevanţa problematicii abordate, lucrarea vizează extinderea cunoştinţelor de specialitate cu abordările recente din consilierea educaţională.

Structurată pe trei capitole, lucrarea îşi propune surprinderea specificului consilierii în învăţământul primar, astfel că, pentru început debu¬tează, cu un capitol dedicat nevoii de consiliere şi prezentarea beneficiilor acesteia.

Capitolul întai, intitulat ”Particularităţile consilierii în învăţământul primar“ descrie specificul muncii învăţătorului în conştientizarea trebuinţelor educative de baza ale elevilor săi, prezintă locul şi rolul ariei curriculare „Consiliere şi orientare”, şi unele reglementări ale proiectării programei opţionalului în funcţie de cerinţele şi nevoile clasei de elevi.

Urmează Capitolul al doilea, intitulat “Repere metodice ale consilierii copiilor de vărstă şcolară mică“, bogat ilustrat în metode şi tehnici propuse pentru realizarea conţinuturilor şi atingerea obiectivelor specifice nivelului primar.

Dacă în capitolele precedente analiza a fost una preponderent teoretică, în ultimul capitol, „Modalitaţi de realizare a consilierii“, se extinde partea de cercetare prin prezentarea contribuţiei proprii la temă.

Contribuţiile practic-aplicative se concretizează într-o cercetare cantitativă şi calitativă empirică. Valoarea practică a lucrării constă în posibilitatea aplicării modelului programei disciplinei opţionale, utilizarea fişei psihopedagogice, a studiilor de caz, prezentarea planurilor de acţiune pentru o mai bună cunoaştere a procesului de formare a grupurilor informale din clasă, programe de mediere a relaţiilor dintre elevi, parteneriatul educaţional Şcoala–Familie-Comunitate “Împreuna pentru copii noştri”. Valoare practică au şi exerciţiile elaborate de autocunoaştere si intercunoaştere, jocuri de socializare, precum şi chestionarele, interviurile prezentate în lucrare.

Preview document

Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 1
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 2
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 3
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 4
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 5
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 6
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 7
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 8
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 9
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 10
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 11
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 12
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 13
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 14
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 15
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 16
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 17
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 18
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 19
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 20
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 21
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 22
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 23
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 24
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 25
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 26
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 27
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 28
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 29
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 30
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 31
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 32
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 33
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 34
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 35
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 36
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 37
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 38
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 39
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 40
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 41
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 42
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 43
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 44
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 45
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 46
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 47
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 48
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 49
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 50
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 51
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 52
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 53
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 54
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 55
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 56
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 57
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 58
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 59
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 60
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 61
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 62
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 63
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 64
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 65
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 66
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 67
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 68
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 69
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 70
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 71
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 72
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 73
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 74
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 75
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 76
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 77
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 78
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 79
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 80
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 81
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 82
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 83
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 84
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 85
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 86
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 87
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 88
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 89
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 90
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 91
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 92
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 93
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 94
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 95
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 96
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 97
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 98
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 99
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 100
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 101
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 102
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 103
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 104
Specificul Consilierii în Învățământul Primar - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Specificul Consilierii in Invatamantul Primar.docx

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Rolul evaluării formative în atingerea performanței școlare deosebite

ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în...

Metode de Cunoaștere a Elevilor sau Grupului cu Scopul Realizării unor Profile de Personalitate ale Acestora

1.1. Metode de cunoaştere a elevilor sau grupului cu scopul realizării unor profile de personalitate ale acestora 1.2. Metode de lucru 1.2.1....

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Jocurile Creative la Orele de Compunere din Învățământul Primar

INTRODUCERE Ideea unei şcoli creative nu este nouă. O întâlnim la gânditorii români, aşa cum ar fi, de exemplu C. Rădulescu-Motru: “Dacă până...

Cercetare - curriculumul școlar

1. Obiective si ipoteze Activitatea de predare, la fel ca şi cea de învăţare sunt fundamentale în dezvoltarea viitoare a elevilor. După Anca Dragu...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Te-ar putea interesa și

Managementul de caz în integrarea socioprofesională a tinerilor postinstituționalizați

ARGUMENT În contextul finalizării studiilor universitare în domeniul asistenţei sociale, alegerea ca temă de licenţă referirea la tinerii de 18...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Plan de acțiune a școlii Călimănești

CAP.I CONTEXTUL I.1.MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE " SOLUŢIILE NOASTRE SUNT OAMENII . NOI VĂ AJUTĂM SĂ VĂ REALIZAŢI CA OAMENI ." ŞANSE EGALE DE...

Dezvoltarea resurselor umane în mediul școlar gimnazial pentru utilizarea rețelelor de calculatoare, în școlile din mediul rural în Moldova

I. IDENTIFICAREA IDEII DE PROIECT SI A SURSEI DE FINANTARE 1.1. Titlul proiectului PROGRES PENTRU EDUCATIE 1.2. Localizarea Jud. Iasi, com....

Formarea profesională

Definitie: Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare...

Conspecte

TEMA nr. 1 SISTEMUL DE INVATAMANT Sistemul de Invatamant - principalul subsistem al sistemului de educatie (se refera la organizarea...

Caracterizare Generală a Drogurilor

I.1 Scurt istoric al consumului de droguri În toate societăţile şi în toate timpurile, oamenii au consumat droguri sub diferite forme. Unele...

Ai nevoie de altceva?