Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 23503
Mărime: 11.00MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ureche Irina
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Cuprins

ARGUMENT

CAPITOLUL 1. ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHOPEDAGOGICE ALE ŞCOLARULUI MIC

1.1. Transformările din profilul micului şcolar

1.1.1. Adaptarea la programul zilnic şi activităţile şcolare

1.1.2. Relaţia cu învăţătoarea

1.2. Dezvoltarea fizică

1.2.1. Creşterea şi dezvoltarea biofizică

1.2.2.Atenţia – stabilitatea şi distributivitatea

1.3. Dezvoltarea psihică

1.3.1. Gândirea

1.3.2. Memoria

1.3.3. Limbajul

1.3.4. Imaginaţia

1.3.5. Afectivitatea

1.3.6. Motivaţia la şcolarul mic

CAPITOLUL 2. CONCEPTUL DE CREATIVITATE

2.1 Istoric al conceptului de creativitate

2.2 Termenul creativitate. Caracteristici

2.3 Niveluri ale creativităţii

2.4 Fazele procesului creator

2.5 Factorii creativităţii

2.6 Blocajele creativităţii

CAPITOLUL 3. ACTIVITĂȚILE DE ABILITĂŢI PRACTICE ŞI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ CA MIJLOACE DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII

3.1 Analiza documentelor curriculare

3.1.1 Finalităţi ale disciplinelor Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică

3.1.2 Conţinuturi ale învăţării

3.1.3 Standarde curriculare de performanţă

3.2 Studierea educaţiei tehnologice în ciclul primar din perspectiva stimulării creativităţii

3.2.1 Metode și tehnici de stimulare a capacităților creatoare în ciclul primar

3.2.2 Proiecte didactice

3.2.3 Lucrări din hârtie -Auxiliar pentru ciclul primar

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

ARGUMENT

Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează prin schimbări radicale în conduita, la locul de muncă sau în familie, în educație, știință, tehnologie și aproape în orice aspect al vieții noastre.

Prin originea lui, omul este un creator, dar creativitatea nu înseamnă doar receptarea și utilizarea noutăților, ci, în primul rând, crearea noului. Orice om este creativ, trebuie însă ca el să își dea seama. Prin creativitate asigurăm vieții noastre siguranță, dar și culoare, ieșind din banal și viața noastră devenind încărcată.

Putem fi creativi în profesie și ne asigurăm recunoașterea valorii, putem fi creativi față de cei din jurul nostru, în relațiile interpersonale și vom scăpa de monotonie, iar relația cu ceilalți va avea de câștigat, în sfârșit putem fi creativi față de noi înșine, pentru a ne valorifica potențialul propriu și a ne desăvârși. Satisfacțiile pe care le simte omul creativ sunt deosebite, iar actul creației finalizat și recunoscut conduce la obținerea unei stări de fericire care la rândul ei va îmbunătăți și starea de sănătate, iar ce este cel mai important, după cum spunea scriitoarea de origine rusă, Ayn Rand “Un om creativ este motivat de dorința de a realiza ceva, și nu de dorința de a-i învinge pe ceilalți”.

În alegerea temei lucrării am plecat de la convingerea că nimic nu se poate realiza fără muncă. Mi-am propus să scot în evidenţă importanța activităţilor de Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică în învăţământul primar. Creativitatea vizează pe cadrul didactic, cade în sarcina sa, dar deschide elevului orizontul vast al cunoaşterii în care viziunile nu mai sunt disparate, ci unite într-un sistem operaţional. Despre aplicabilitatea acestui concept în cadrul orelor de abilităţi practice și educație tehnologică voi scrie în lucrarea de faţă.

Aria curriculară Tehnologii oferă un teren larg de aplicare a cunoştinţelor pe care elevii şi le însuşesc la celelalte discipline. Aplicarea permanentă a cunoştinţelor în practică întăreşte încrederea elevilor în valoarea acestora, stimulându-i pentru activităţile viitoare. Orice tehnică de lucru folosită de învăţător trebuie să fie luminată de înţelegerea mecanismelor care duc la finalizarea unor produse.

Felul în care copiii își valorifică potențialul creator a constituit în permanență o preocupare majoră pentru noi, adulții, părinți sau educatori deopotrivă. Încă din perioada preşcolară, copii învaţă să confecţioneze, să se joace, să îngrijească jucării. Jocul şi jucăria nu e numai ocupaţie şi distracţie, ci şi posibilitate de exprimare creatoare a copilului, acumulare de priceperi şi deprinderi de viaţă. Jocul aprinde fantezia copiilor, stimulează gândirea, imaginaţia, insistenţa de a finisa lucrarea. Prin intermediul hârtiei, pânzei, aţei, acului, materialelor din natură, dar şi al fanteziei, jucăriile se pot transforma în chipuri reale, devenindu-le prieteni şi producându-le copiilor o adevărată satisfacţie sufletească. Astfel, aria curriculară Tehnologii are o dimensiune artistică şi creativă, care trebuie exploatată.

Rolul nostru, al cadrelor didactice este acela de a-i îndruma, de a le înlesni elevilor calea spre cunoaștere. Prin atitudinea deschisă, cooperantă, încurajatoare și creativă, le putem asigura micilor școlari un climat favorabil, care să provoace curiozitatea, să stimuleze tendința acestora de a fi originali, inventivi, de a căuta legături noi și de a emite idei nebănuite.

CAPITOLUL I

ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII PSIHOPEDAGOGICE ALE ŞCOLARULUI MIC

I.1.Transformările din profilul micului şcolar

I.1.1. Adaptarea la programul zilnic şi activităţile şcolare

Vârsta şcolară mică 6/7-10 ani este numită şi marea copilărie sau maturitatea infantilă deoarece intrarea copilului în şcoală, actul cititului, scrisul, contactul cu variatele informaţii, furnizează o infuzie de realism în concepţia copilului despre sine, ceilalţi şi lume în general.

Conform stadialităţii cognitive a lui Jean Piaget, copilul se încadrează în - stadiul inteligenţei preoperatorii-6/7 ani trecând către cel al operaţiilor concrete-7-10 ani.

Conform stadialităţii psiho-sociale a lui Erick Erikson, copilul trebuie să dobândească sârguinţa de a produce lucruri, sau reversul.

Preview document

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 1
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 2
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 3
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 4
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 5
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 6
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 7
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 8
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 9
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 10
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 11
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 12
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 13
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 14
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 15
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 16
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 17
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 18
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 19
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 20
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 21
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 22
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 23
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 24
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 25
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 26
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 27
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 28
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 29
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 30
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 31
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 32
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 33
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 34
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 35
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 36
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 37
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 38
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 39
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 40
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 41
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 42
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 43
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 44
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 45
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 46
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 47
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 48
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 49
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 50
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 51
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 52
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 53
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 54
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 55
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 56
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 57
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 58
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 59
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 60
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 61
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 62
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 63
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 64
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 65
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 66
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 67
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 68
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 69
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 70
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 71
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 72
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 73
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 74
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 75
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 76
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 77
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 78
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 79
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 80
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 81
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 82
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 83
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 84
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 85
Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Stimularea Capacitatilor Creatoare in Activitatile de Abilitati Practice si Educatie Tehnologica in Ciclul Primar.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul Jocului Didactic în Formarea Competențelor de Comunicare

În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu...

Dezvoltartea Competențelor Comunicative prin Intermediul Tehnicilor Educaționale Moderne

PRELIMINARII “Dacă copilul, îndrumat de profesor, inţelege gîndul exprimat de poet şi însuşeşte forma în care a fost expus, încă nu înseamnă că-şi...

Portofoliu Pedagogie - Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculumului

Capitolul 1. Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului) 1.1. Eseu: Stiluri de predare Stiluri de predare...

Pedagogie

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1.Rolul disciplinei de pedologie în procesul instuctiv al elevilor. Discilina de pedologie asigură cultura şi...

Psihologia Educației

1. MODALITĂŢI DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ Despre creativitate. Creativitatea este o capacitate mai complexa. Ea face posibilă crearea...

Portofoliu de Evaluare Finală

PSIHOLOGIA EDUCATIEI I. Competente ale profesorului în conducerea procesului de învatamânt I. Competente ale profesorului în conducerea...

Eficientizarea comunicării didactice

1. TIPURI DE COMUNICARE UMANĂ: CARACTERISTICI, RELAŢII 1.1. Comunicarea, dincolo de formele şi manifestările ei sociale şi umane, este: -o...

Alternativă pedagogică Montessori - analiza SWOT

1.Sisteme educaţionale Fenomenul educativ presupune relatia dintre doi factori : elevul si profesorul. Educaţia trebuie nu numai să pregatească pe...

Ai nevoie de altceva?