Agresivitate

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 42462
Mărime: 203.43KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Extras din document

Introducere

Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de agresivitate și violență de cele mai multe ori explozive sau premeditate și anticipate față de propria persoană (autoagresiune) sau față de alte persoane (heteroagresivitate).

Caracterul indezirabil al faptelor imputabile unui adolescent este produsul unei percepţii generale a publicului în legătură cu noţiunea de delict sau infracţiune care trebuie să intre sub incidenţă legii penale şi să fie sancţionată.

Marea majoritate a delincvenţilor nu sunt nici infractori înrăiţi, nici elemente marginale irecuperabile, ci pur şi simplu copii în derivă, victime ale lipsei de educaţie, ale unui mediu familial ostil şi, adesea, violent, şi care, datorită eşecului procesului de socializare familială, au ajuns să comită, mai mult sau mai puţin, abateri de la normele sociale

Comportamentul agresiv și formele întâlnite în cadrul delincvenței juvenile reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de agresivitate și violența de cele mai multe ori explozive sau premeditate și anticipate față de propria persoană (autoagresiune) sau față de alte persoane (heteroagresivitate).

Comportamentul agresiv presupune repetarea și persistența formelor de comportament în relațiile de conviețuire și respect față de regulile de bază ale celor din jur: agresiune față de oameni și animale, distrugerea proprietății private, violări/ încălcări serioase de principii. De asemenea, la aceste persoane, neliniștea creează o stare de deteriorare în comportament, iar dacă individul este mai mare de 18 ani, criteriile de evaluare nu corespund diagnosticului personalității antisociale.

Comportamentul agresiv poate fi de mai multe tipuri: agresivitate nediferențiată, fără răsunet antisocial obligatoriu; comportament agresiv propriu-zis, polimorf și cronic, în care se include și comportamentul criminal; comportament agresiv ca expresie integrantă, nemijlocită a unei stări patologice sau consecutivă unei afecțiuni neuropsihice preexistente sau dobândită.

Agresivitatea poate fi clasificată după agresor sau persoana care adoptă o conduită agresivă în agresivitate a tânărului și agresivitatea adultului, agresivitate masculină și feminină; agresivitate individuală și colectivă; agresivitate spontană și premeditată. După mijloacele utilizate în vederea finalizării intențiilor agresive, se poate vorbi de agresivitate fizică și verbală; agresivitate directă, cu efecte directe asupra victimei, și agresivitate indirectă, între agresor și victimă existând intermediari. După obiectivele urmărite, există agresivitate ce urmărește obținerea unor beneficii, a unui câștig material; agresivitate ce urmărește predominant rănirea și chiar distrugerea victimei. În funcție de forma de manifestare a agresivității diferențiem: agresivitate violentă și nonviolentă; agresivitate latentă și manifestă .

În ce privește infracțiunile săvârșite de “copiii străzii”, pericolul social al faptelor comise nu este atât de ridicat încât să permită caracterizarea acestor grupuri de copii ca având o natură delincventă, deoarece majoritatea delictelor comise sunt legate de necesitățile primare greu sau imposibil de satisfăcut în condițiile de excludere socială și constau în furturi de alimente sau îmbrăcăminte din piețe sau magazine. Infracțiunile grave (tâlhărie, vătămări grave, viol, omor) nu au o incidență mai ridicată decât media acestora în cadrul societății.

Capitolul 1

Agresivitatea si violenta

1.1. Concepte generale și definiții ale violenței

Conceptul de violență acoperă grade diferite de vizibilitate şi de încadrare a comportamentelor considerate agresive, de la cele care afectează starea de sănătate a victimei, la cele care afectează situaţia ei socială sau stima de sine. O privire de ansamblu asupra percepţiei şi încadrării formale sau informale a comportamentelor şi atitudinilor în registrul violenţei arată o recunoaştere diferenţiată a comportamentelor şi atitudinilor, de la formele de violenţă fizică la formele de violenţă sexuală, verbală sau psihologică.

Din punct de vedere clinic, o definiție larg acceptată a violenței domestice este cea formulată de Stark și Flitcraft, conform căreia violența domestică este o amenințare sau provocare, petrecută în prezent sau în trecut, o rănire fizică în cadrul relației dintre partenerii sociali, indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Atacul fizic sau sexual poate fi însoțit de intimidări sau abuzuri verbale, distrugerea bunurilor care aparțin victimei, izolarea de prieteni, familie sau alte potențiale surse de sprijin, amenințări făcute la adresa altor persoane semnificative pentru victime, inclusiv a copiilor, furturi, controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale victimelor, alimentelor, deplasărilor, telefonului și a altor surse de îngrijire și protecție.

Apar diferențe în definirea termenului de violenţă şi în raport cu persoana care este victimă a violenţei; astfel este diferenţiată definiţia violenţei asupra femeii, asupra tânărului sau asupra persoanei vârstnice. Astfel, în definiţia descriptivă a termenului de violenţă apar forme cum ar fi: izolarea şi separarea persoanei de mediul social, refuzul accesului acesteia la orice tip de resurse, ridiculizarea, hărţuirea verbală şi poreclirea, folosite pentru a determina o persoană să se aprecieze ca neavând valoare personală, astfel încât aceasta să poată fi ţinută sub controlul agresorului, ameninţarea verbală privind abuzul sau tortura directă sau indirectă asupra copiilor sau rudelor. În orice societate, normele sociale și juridice indică ceea ce este drept sau nedrept, moral sau imoral, licit sau ilicit, legal sau ilegal etc., stabilind, deci zona de permisivitate a acțiunii și comportamentelor indivizilor. Această zonă, însă, nu este precis delimitată, așa încât comportamentul individului poate varia sensibil, depășind limitele normative și instituționale acceptate.

Preview document

Agresivitate - Pagina 1
Agresivitate - Pagina 2
Agresivitate - Pagina 3
Agresivitate - Pagina 4
Agresivitate - Pagina 5
Agresivitate - Pagina 6
Agresivitate - Pagina 7
Agresivitate - Pagina 8
Agresivitate - Pagina 9
Agresivitate - Pagina 10
Agresivitate - Pagina 11
Agresivitate - Pagina 12
Agresivitate - Pagina 13
Agresivitate - Pagina 14
Agresivitate - Pagina 15
Agresivitate - Pagina 16
Agresivitate - Pagina 17
Agresivitate - Pagina 18
Agresivitate - Pagina 19
Agresivitate - Pagina 20
Agresivitate - Pagina 21
Agresivitate - Pagina 22
Agresivitate - Pagina 23
Agresivitate - Pagina 24
Agresivitate - Pagina 25
Agresivitate - Pagina 26
Agresivitate - Pagina 27
Agresivitate - Pagina 28
Agresivitate - Pagina 29
Agresivitate - Pagina 30
Agresivitate - Pagina 31
Agresivitate - Pagina 32
Agresivitate - Pagina 33
Agresivitate - Pagina 34
Agresivitate - Pagina 35
Agresivitate - Pagina 36
Agresivitate - Pagina 37
Agresivitate - Pagina 38
Agresivitate - Pagina 39
Agresivitate - Pagina 40
Agresivitate - Pagina 41
Agresivitate - Pagina 42
Agresivitate - Pagina 43
Agresivitate - Pagina 44
Agresivitate - Pagina 45
Agresivitate - Pagina 46
Agresivitate - Pagina 47
Agresivitate - Pagina 48
Agresivitate - Pagina 49
Agresivitate - Pagina 50
Agresivitate - Pagina 51
Agresivitate - Pagina 52
Agresivitate - Pagina 53
Agresivitate - Pagina 54
Agresivitate - Pagina 55
Agresivitate - Pagina 56
Agresivitate - Pagina 57
Agresivitate - Pagina 58
Agresivitate - Pagina 59
Agresivitate - Pagina 60
Agresivitate - Pagina 61
Agresivitate - Pagina 62
Agresivitate - Pagina 63
Agresivitate - Pagina 64
Agresivitate - Pagina 65
Agresivitate - Pagina 66
Agresivitate - Pagina 67
Agresivitate - Pagina 68
Agresivitate - Pagina 69
Agresivitate - Pagina 70
Agresivitate - Pagina 71
Agresivitate - Pagina 72
Agresivitate - Pagina 73
Agresivitate - Pagina 74
Agresivitate - Pagina 75
Agresivitate - Pagina 76
Agresivitate - Pagina 77
Agresivitate - Pagina 78
Agresivitate - Pagina 79
Agresivitate - Pagina 80
Agresivitate - Pagina 81
Agresivitate - Pagina 82
Agresivitate - Pagina 83
Agresivitate - Pagina 84
Agresivitate - Pagina 85
Agresivitate - Pagina 86
Agresivitate - Pagina 87
Agresivitate - Pagina 88
Agresivitate - Pagina 89
Agresivitate - Pagina 90
Agresivitate - Pagina 91
Agresivitate - Pagina 92
Agresivitate - Pagina 93
Agresivitate - Pagina 94
Agresivitate - Pagina 95
Agresivitate - Pagina 96
Agresivitate - Pagina 97
Agresivitate - Pagina 98
Agresivitate - Pagina 99
Agresivitate - Pagina 100
Agresivitate - Pagina 101
Agresivitate - Pagina 102
Agresivitate - Pagina 103
Agresivitate - Pagina 104
Agresivitate - Pagina 105
Agresivitate - Pagina 106
Agresivitate - Pagina 107
Agresivitate - Pagina 108
Agresivitate - Pagina 109
Agresivitate - Pagina 110
Agresivitate - Pagina 111
Agresivitate - Pagina 112
Agresivitate - Pagina 113
Agresivitate - Pagina 114
Agresivitate - Pagina 115
Agresivitate - Pagina 116
Agresivitate - Pagina 117
Agresivitate - Pagina 118
Agresivitate - Pagina 119
Agresivitate - Pagina 120
Agresivitate - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Agresivitate.doc

Alții au mai descărcat și

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

1.Introducere Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura...

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Te-ar putea interesa și

Comportamentul Agresiv la Persoanele Timide

Continutul acestei lucrari, confera o viziune mai larga, asupra acelor disfunctionalitati comportamentale, afective si relationale, care sunt în...

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Influența desenelor animate asupra comportamentului agresiv al copiilor

În societatea contemporană copilul preșcolar ia contact tot mai strâns cu mediul de grădiniță, diferit de cel familial și, în același timp ia...

Agresivitatea - formă de adaptare și contra-reacție la frustrare la copiii instituționalizați de vârstă școlară mică

INTRODUCERE Societatea asigură individului cadrul dezvoltării personalităţii sale, modele de gândire ( mentalităţi ) şi de comportament, relaţii...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Agresivitatea - Ca formă de adaptare în relațiile conflictuale părinți - adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar,...

Hepatita cronică agresivă

Cap I. Istoric II.2. ISTORIC Inca din secolele XVIII si XIX au fost observate ictere febrile cu caracter epidemic in timpul razboaielor, denumite...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Ai nevoie de altceva?