Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 863
Mărime: 1.15MB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

Introducere şi motivarea temei

CAPITOLUL I Scurt istoric al sistemelor de organizare a familiei.

CAPITOLUL II Aspecte socio-culturale, funcţionale şi psihopatologice referitoare la statutul familial.

CAPITOLUL III Aspecte conceptuale şi terminologice ale agresivităţii familiale cu risc patologic.

CAPITOLUL IV Relaţiile familiale ca eco-sistem.

CAPITOLUL V Demersul experimental.

CAPITOLUL VI Rezultate şi discuţii.

CAPITOLUL VII Aspecte ale clasificării violenţei extrafamiliale.

CAPITOLUL VIII Aspecte terapeutice ale conjugapatiilor cu acte violente intrafamiliale.

CAPITOLUL IX Limitele modelului disfuncţional intrafamilial.

CAPITOLUL X Agresivitatea intrafamilială, aspecte psihorelaţionale şi medico-legale.

CAPITOLUL XI Concluzii.

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI

Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât pentru starea de sănătate mentală şi comportament cât şi pentru morbiditate şi mortalitate, stări supuse impactelor deseori contradictorii în ritmul şi alerta vieţii din lumea zilelor noastre.

Tema aleasă ca lucrare de licenţă îşi propune să trateze deliberatele opţiunii asupra bio-eticii, în particularităţile psihologiei şi psihopatologiei, precum şi a cunoaşterii factorilor de risc şi a prevenirii acestora.

O astfel de tratare avertizează asupra unor limite ce stabilesc competenţele conceptuale ale psihologiei relaţionale, prin care cercetarea poate proiecta receptarea sensibilă a cunoaşterii şi informarea asupra condiţiilor existenţei noastre umane.

Stările de devianţă comportamentală sau de alienaţie mentală sunt realităţi tulburătoare în disfuncţionalitatea şi destructurările lor. Destul de frecvent, ele devin un potenţial de nocivităţi ale naturii şi vieţii pentru cultura şi civilizaţia noastră, potenţial care poate dispune şi poate promova generoasele sale surse mereu perfectibile de anticipaţie şi asistenţă umanitară.

În analiza noastră, psihopatologia conduitelor violent-agresive, cauzele şi semiologia lor, sursele devianţei şi ale alienaţiei mentale sunt tratate în geneza frustraţiilor şi conflictelor prin expresia lor de violenţe victimalogice, axate preponderent pe agresivităţile intrafamiliale.

De altfel, am putea spune că în prezent violenţa şi criminalitatea au devenit un nou flagel social. De unde oare această monstruoasă hipertrofie a spiritului de violenţă tocmai în aceste vremuri de elevată civilizaţie?

Psihiatri, psihologi, medici legişti, sociologi, biologi, preoţi şi alţii au luat această temă într-un studiu concentric în speranţa că vor descoperii atât resorturile intime de ordin etiologic ale acestui fenomen, cât şi posibilităţile de prevenţie şi asanare bioetico-morală ale violenţei.

CANNON(1915), a constatat că în sângele prelevat din vena cavă a animalelor violente (câini şi pisici aflate într-o cuşcă metalică cu două

compartimente separate), prezenţa unei cantităţi mari de adrenalină, mediator chimic care a fost încriminat de autor ca fiind substratul posibil al violenţei; demonstrat apoi (de acelaşi autor) şi prin injectarea de adrenalină la alte două animale de experienţă, la care a reuşit să declanşeze acelaşi tip de comportament dominat de furie şi agresivitate.

KLUVER şi BUCY (1939), căutând să elucideze sectorul în care este secretată adrenalina, au implantat în creierul unei pisici doi electrozi şi explorând din aproape în aproape reactivitatea diverselor suprafeţe ale cortexului (prin intermediul unui curent de unităţi de 5 volţi), au constatat că pisica reacţionează în mod diferenţiat, în funcţie directă de zona topografică excitată.

Uneori această excitaţie era acompaniată de senzaţia de foame interioară, alteori de somn, de agitaţie sau de frică.

Dar la verificarea zonei inferioare a emisferei cerebrale pisica acţiona prompt prin furie şi violenţă, fenomen ce a dus la presupunerea că a elaborat teoria după care în afara "instinctului vieţii" în om ar exista şi un "instinct al morţii" manifestat prin tendinţele organismului de a se integra (sau de a reveni) în neant (în nefiinţă).

Cu cât acest instinct este mai puternic cu atât individul îşi descarcă pulsiunile sale asupra obiectelor şi persoanelor din jur, chiar şi asupra propriei persoane (automutilări, suicid, etc).

Totuşi, se presupune că furia şi violenţa îşi au sorgintea în eşecul metodelor educaţionale şi a modelelor familiale, prin sărăcia şi incapacitatea justiţiei de a scăpa omenirea de spectrul sângeriu al criminalităţii prin prezenţa violenţei şi crimei în mass media şi pe ecranele televizoarelor. De altfel, după mulţi autori, societatea, civilizaţia şi cultura pe care acesta a exercitat-o ar fi cele mai responsabile de frecvenţa ridicată a actelor de violenţă.

Dar, ce este violenţa? Pentru a ajunge la acţiuni violente ne vom opri puţin asupra definirii termenului de "violent, violentă", "violenţă" şi "violentare".

• "Violent, violentă" sunt doi termeni adecvaţi sexului masculin şi feminin

prin care se evidenţiază trăsăturile lor temperamentale şi de personalitate,

(mai mult sau mai puţin definitive) dominate de firi impulsive, cu accese de

mânie nestăpânită şi care se înfurie uşor devenind brutali şi violenţi;

• "Violentare" defineşte acţiunea de a violenta şi rezultatul ei (silire, siluire, forţare etc);

• "Violenta", se referă la caracterul săvârşirii unui act de violenţă (constrângere, forţă etc);

• "Violenţă" defineşte însuşirea a ceea ce este violent, nestăpânit de sine, brutalitate, constrângerea liberei voinţe şi altele.

Preview document

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 1
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 2
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 3
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 4
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 5
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 6
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 7
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 8
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 9
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 10
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 11
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 12
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 13
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 14
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 15
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 16
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 17
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 18
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 19
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 20
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 21
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 22
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 23
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 24
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 25
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 26
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 27
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 28
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 29
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 30
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 31
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 32
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 33
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 34
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 35
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 36
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 37
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 38
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 39
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 40
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 41
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 42
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 43
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 44
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 45
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 46
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 47
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 48
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 49
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 50
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 51
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 52
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 53
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 54
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 55
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 56
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 57
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 58
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 59
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 60
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 61
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 62
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 63
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 64
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 65
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 66
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 67
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 68
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 69
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 70
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 71
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 72
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 73
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 74
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 75
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 76
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 77
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 78
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 79
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 80
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 81
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 82
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 83
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 84
Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Agresivitatea Familiala Aspecte Medico-Legale.doc
  • power point lucrare de licenta.ppt
  • Titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Studiul Dinamicii Oboselii cu Ajutorul Testelor de Atenție

1.Introducere Societăţile intrã în momentul actual într-o noua fază de dezvoltare, caracterizată prin profunde transformări nu numai de natura...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Intuiția - Efect al Lucrului Emisferelor Cerebrale

INTRODUCERE Actualitatea temei cerectate. Civilizaţia ne-a adus nu doar avantaje ci şi multe dezavantaje. Pe parcursul secolelor noi am pierdut,...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Ai nevoie de altceva?