Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive

Licență
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 26644
Mărime: 132.11KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE. 4

CAPITOLUL I: Premise teoretice privind psihoterapia cognitiv-comportamentală. 6

1.1. Obiective, principii şi forme ale psihoterapiei comportamentale. 6

1.1.1. Obiective ale psihoterapiei comportamentale. 9

1.1.2. Principii generale ale terapiei comportamentale. 10

1.1.3. Forme de terapie comportamentală. 11

1.2. Rolul terapeutului şi relaţia sa cu pacientul în cadrul terapiei comportamentale. 12

1.2.1. Rezistenţa la vindecare în cadrul terapiei comportamentale şi

analiza rezistenţei. 13

1.3. Tehnici si metode ale terapiei comportamentale. 15

1.3.1. Tehnici ale terapiei comportamentale. 16

1.3.2. Metode ale terapiei comportamentale. 21

1.4. Evoluţia psihoterapiei cognitiv-comportamentale. 23

1.4.1. Caracteristicile psihoterapiei cognitiv-comportamentale. 27

1.4.2. Obiectivele psihoterapiei cognitiv-comportamentale. 28

1.4.3. Rolul terapeutului şi relaţia sa cu pacientul în terapia cognitiv-comportamentală. 29

1.4.4. Metode şi tehnici de evaluare în terapia cognitiv-comportamentală. 30

1.4.5. Metode şi tehnici ale terapiei congnitiv-comportamentale. 34

CAPITOLUL II: Metodologia cercetării. 42

2.1 Organizarea cercetării. 42

2.2. Obiectivele şi ipotezele cercetării. 43

2.3. Metode şi procedee utilizate în cercetare. 43

2.3.1.Interviul. 43

2.3.2. Observaţia. 44

2.3.3.Chestionarul Beck. 44

2.3.4.Inventarul de personalitate California (CPI 462). 44

2.3.5. Metode şi tehnici de intervenţie. 45

2.4. Prezentarea lotului investigat. 46

CAPITOLUL III: Prezentarea, analiza şi interpretarea rezultatelor. 47

3.1.Vârsta ca factor de influenţă a depresiei. 47

3.2.Relaţia dintre vârsta pacientului şi timpul de intervenţie. 48

3.3.Relaţia dintre scorul la Scala Beck şi vîrstă. 49

3.4.Prezentarea cazurilor. 51

CONCLUZII. 69

BIBLIOGRAFIE. 71

Extras din document

INTRODUCERE

În societatea contemporană, omul este martorul unor schimbări socioculturale intense. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem expuşi unor dereglări sociale, psihice şi somatice cum ar fi: situaţii de pierdere, de dezamăgire, de eşec,stres, şomaj, conflicte. Aceste influenţe dăunează personalităţii umane şi ea se dezechilibrează atât pe plan existenţial cât şi la nivelul relaţiilor interpersonale.

Depresia este o problemă de sănătate publică serioasă din cauza ratei din ce în ce mai crescute a incidenţei, fapt pentru care ne-am gândit să alcătuim o lucrare de licenţă în care să dezvoltăm această problematică şi de asemenea să evidenţiem remediile bazate pe terapiile cognitive-comportamentale.

Psihoterapia cognitiv-comportamentală caută prin diverse metode să identifice şi să modifice cognițiile, credinţele şi comportamentele maladaptative ajutând-i pe pacienţi să găsească singuri soluţii la rezolvarea problemelor prezente şi a celor viitoare. Demersul terapeutic pune accentul pe tehnicile de restructurare atitudinală, apelând la principiile învăţării pentru a obţine modificări în sfera comportamentului. Obiectivul major al psihoterapiei cognitiv comportamentale este de a produce o schimbare a personalităţii individului care să îi permită o mai bună adaptare faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Psihoterapia este limitată în timp, are obiective clar definite, rezultate evidente, de cele mai multe ori posibil de cuantificat. Uneori însă sentimentul de tristeţe depăşeşte limitele obişnuite şi atunci vorbim despre o tulburare, care afectează viaţa persoanei în toate domeniile: profesional, familial, relaţii interumane. Atunci când persoana respectivă nu primeşte suportul şi îngrijirea adecvată se poate ajunge chiar la sinucidere.

Depresia se caracterizează prin plâns frecvent, sentimente de culpabilitate, iritabilitate, anxietate, tensiune psihică, trăirea sentimentului de tristete, tendinţa de retragere, lipsa de energie, dificultăţi de concentrare, scăderea apetitului, somn dificil.

Depresia se manifestă diferit de la o persoană la alta. Unii se simt "dărâmaţi" pentru o perioadă mai lungă de timp, în timp ce la alte persoane trăirile de depresie vin si pleacă. În cazul în care o persoană are episoade scurte de depresie uşoară, aceasta poate fi capabilă să îşi continue viaţa profesională şi să facă faţă activităţilor cotidiene. În cazurile severe de depresie, persoana respectivă poate ajunge la incapacitatea de a comunica, la incapacitatea de a efectua activitaţile de rutină şi poate avea gânduri de suicid. În aceste cazuri, consultul unui specialist şi urmarea unui tratament sunt esenţiale. Depresia poate fi declanşată de consumul unor medicamente, cum ar fi narcoticele folosite pentru îndepărtarea durerii sau steroizii; de obicei simptomele depresive dispar odată ce medicamentul este oprit .

Cel mai adesea depresia este declanşată de moartea unei persoane dragi, săracia, dificultăţile familiale, probleme medicale grave proprii sau ale unei persoane apropiate.

Alţi factori de risc sunt consumul de alcool, substanţe ilegale, menopauza, infecţiile, oboseala, naşterea recentă, artrita, bolile cardiace sau cancerul.

Vârstnicii care trec de la o viaţă independentă la o viaţă în care depind de ceilalţi au adeseori depresie. Simptomele depresiei pot fi subtile la început şi din acest motiv poate fi dificil de recunoscut că acestea pot avea legatură între ele si că persoana respectivă ar putea avea depresie. Dacă o persoană are un episod de depresie, probabilitatea ca aceasta să revină la un anumit moment al vieţii acelei persoane, este mai mare decât la restul oamenilor care nu au avut niciodată depresie.

În cercetarea de faţă ne-am îndreptat atenţia asupra unui lot de subiecţii cu diagnosticul “depresie“. A fost aleasă această formă patologică deoarece manifestările cognitiv comportamentale specifice acestei boli sunt extrem de marcante, ceea ce face ca simptomatologia să fie uşor observabilă iar rezultatele, de asemenea uşor de evidenţiat, starea de bine a pacientului fiind cel mai bun indicator al eficienţei procesului terapeutic. Lucrarea se centrează asupra demersurilor prin terapie cognitiv comportamentală, rolul şi locul acestora în intervenţia terapeutică.

În prima parte a lucrării sunt prezentate bazele terapiei cognitiv comportamentale,realizând astfel o sinteză a literaturii de specialitate.Scopul acestei lucrări constă în demonstrarea faptului că terapia cognitiv comportamentală este benefică pentru ameliorarea depresiei .

Cea de-a doua parte a lucrării o reprezintă cercetarea. Aceasta a constat într-un studiu pe 33 pacienţi dintre care17 internaţi şi 16 pacienţi trataţi în ambulatoriu. Cercetarea a fost structurată în trei etape distincte şi anume în prima etapă s-a urmărit evaluarea preliminară a pacientilor, în cea de-a doua etapă s-au aplicat tehnicele de intervenţie psihoterapeutică iar în etapa a treia s-a făcut o evaluare finală.

În urma cercetării s-a demonstrat că terapia cognitiv comportamentală este benefică pentru ameliorarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor cu tulburări depresive.

CAPITOLUL I

PREMISE TEORETICE PRIVIND PSIHOTERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ

1.1. Obiective, principii şi forme ale psihoterapiei comportamentale

Terapia comportamentală, metoda de tratament psihoterapeutică bazată pe legile şi principiile învăţării, îndeosebi pe acelea ale condiţionării, cu scopul de a înlocui atitudinile neadecvate cu altele, mai bine adaptate.(Larousse, 2000, pag. 315)

“Terapia comportamentală îşi are originea în cercetările lui I.P.Pavlov şi ale behaviorismului. Ea constituie un sistem coerent a cărui cheie de boltă este noţiunea de întărire.

Fundamentele teoretice ale acestei metode psihoterapeutice le reprezintă comportamentul şi teoriile învăţării. În cazul comportamentului, se aplică de la datele oferite de teoria behavioristă. Conform acestui punct de vedere, Watson propune eliminarea din cercetarea psihologică a fenomenelor de conştiinţă, studierea exclusivă a comportamentului obiectiv şi manifest. Se postulează în felul acesta că orice comportament uman este un comportament învăţat . Un rol esenţial revine mediului, prin acţiunea stimulilor asupra individului şi a efectelor produse de acesta, aşa cum:

Bibliografie

1. Dafinoiu, I. (2001), Elemente de psihoterapie integrativă, Iaşi, Ed. ”Polirom”.

2. Dafinoiu, I. (2002), Personalitatea, Iasi, Ed. ”Polirom”.

3. David, D. (2006), Psihologie clinică şi psihoterapie, Iaşi, Ed. ”Polirom”.

4. David, D. (2006), Metodologia cercetării clinice, Iaşi, Ed. ”Polirom”.

5. Enăchescu, C. (2003), Fenomenologia nebuniei, Bucureşti, Ed. ”Paideia”.

6. Enăchescu, C. (2003), Tratat de psihoanaliză şi psihoterapie, Bucureşti, Ed.”Polirom”.

7. Floru, R. (1974), Stresul psihic, Bucureşti, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică.

8. Goglează, D. (2002), Psihoterapia ca relaţie a schimbării interindividuale, Iaşi, Ed.”Polirom”.

9. Holdevici, I. (1995), Autosugestie şi relaxare, Bucureşti, Ed.”Ceres”.

10. Holdevici, I. (1998), Psihoterapia tulburărilor anxioase, Bucureşti, Ed.”Ceres”.

11. Holdevici, I. (2003), Psihoterapia cazurilor dificile, Bucureşti, Ed. Dual Tech.

12. Holdevici, I. (2005), Psihoterapia cognitiv- comportamentală, Bucureşti, Ed.Ştiinţelor Medicale.

13. Ionescu, G. (1990), Psihoterapie, Bucureşti, Ed.”Ştiinţifică”.

14. Neculeau, A. (1996), O perspectivă psihologică asupra schimbării, în A.Neculeau(coord), Psihologie socială.Aspecte contemporane, Iaşi, Ed.”Polirom”.

15. Radu, I. (1991), Introducere în psihologia contemporană, Cluj-Napoca, Ed.”Sineron”.

16. Sima I. (1998), Psihopatologie specială, Bucureşti.Vol I si II,E.D.P. R.A.

17. Sima I. (2002), Metodologia cercetării în psiho-socio-pedagogie, Sibiu, Ed. Universitara „Lucian Blaga”.

18. Schiopu,U. (2002), Introducere în psihodiagnostic, Bucureşti, Ed.”Pro Humanitas”.

19. Verza, E.,Verza Fi.E. (2002),Psihologia vârstelor, Bucureşti, Ed. .”Pro Humanitas”.

20. Zlate, M. (1997),Psihologia vieţii cotidiene, Iaşi, Ed.”Polirom”.

Dicţionare

21. Larousse, (2002), Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic.

22. Popescu-Neveanu, P. (1981),Dicţionar de psihologie, Bucureşti, Ed.”Albatros”.

23. Şchiopu, U. (1997), Dicţionar enciclopedic de psihologie, Bucureşti, Ed.”Babel”.

Weblografie

24. www.aquaonline.ro

25. www.psihoterapie.org

Preview document

Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 1
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 2
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 3
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 4
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 5
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 6
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 7
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 8
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 9
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 10
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 11
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 12
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 13
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 14
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 15
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 16
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 17
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 18
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 19
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 20
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 21
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 22
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 23
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 24
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 25
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 26
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 27
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 28
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 29
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 30
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 31
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 32
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 33
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 34
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 35
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 36
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 37
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 38
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 39
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 40
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 41
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 42
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 43
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 44
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 45
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 46
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 47
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 48
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 49
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 50
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 51
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 52
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 53
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 54
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 55
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 56
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 57
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 58
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 59
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 60
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 61
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 62
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 63
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 64
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 65
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 66
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 67
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 68
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 69
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 70
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 71
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 72
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 73
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 74
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 75
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 76
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 77
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 78
Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Aportul Psihoterapiei Cognitiv-Comportamentala la Ameliorarea si Imbunatatirea Starii de Sanatate a Pacientilor cu Tulburari Depresive.doc

Alții au mai descărcat și

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Abordări psihoterapeutice de scurtă durată în tratamentul depresiei reactive

INTRODUCERE Se întâmplă poate să ne atragă atenţia o serie de anunţuri care ne prezintă cursuri, conferinţe sau sesiuni dedicate comunicării,...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Fenomenul Depresiei în Cotidian

INTRODUCERE Interactionam zilnic si ne confruntam cu diferite stari afective, printre care se prezintă și un fenomen cotidian precum este...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Terapia cognitiv-comportamentală în Depresia Postpartum

ARGUMENT În viziunea contemporană, sarcina rămâne un eveniment medical care a suferit o mică schimbare de-a lungul timpului, de la „doctorul știe...

Corelația anxietate - toxicomanie

I. Introducere Uzul drogurilor nu este ceva de actualitate, întrucât substanţele psihoactive sunt cunoscute şi utilizate de-a lungul istoriei....

Ai nevoie de altceva?