Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

Licență
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 27966
Mărime: 221.42KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Tobolcea Iolanda
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Cuprins

ARGUMENT.4

CAPITOLUL I TULBURARILE DE LIMBAJ LA COPILUL PRESCOLAR

1.1 Definirea si etiologia tulburarilor de limbaj.6

1.2 Cauzele si evolutia tulburarilor de limbaj.10

1.3 Tulburarile de limbaj la prescolar.11

1.4 Normalitate si patologic in dezvoltarea ontogenetica a prescolarului.15

CAPITOLUL II FACTORII EDUCATIVI IMPLICATI IN CORECTAREA TULBURARILOR DE LIMBAJ LA PRESCOLAR

2.1 Rolul gradinitei si al educatorului.20

2.2 Importanta interventiei timpurii si rolul logopedului.22

2.3 Integrarea copiilor cu tulburari de limbaj in gradinita.25

CAPITOLU III LOCUL SI ROLUL FAMILIEI IN CORECTAREA TULBURARILOR DE LIMBAJ LA COPIL

3.1 Familia si functiile ei educationale.31

3.2 Directii ale colaborarii familie-educatori.37

3.3 Modalitati practice de colaborare logoped-parinti-educatori.41

CAPITOLUL IV. PARTEA APLICATIVĂ

4.1 Obiectivele cercetării.48

4.2 Ipotezele cercetării.48

4.3 Măsurarea.49

4.3.1 Variabilele cercetării.50

4.3.2 Designul cercetării.50

4.4 Instrumente folosite în cadrul cercetării.50

4.5 Lotul experimental.51

4.6 Procedura.52

4.7 Analiza datelor.53

4.8 Interpretarea rezultatelor.53

4.8.1 Ipoteza de cercetare 1.53

4.8.2 Ipoteza de cercetare 2 .56

4.8.3. Ipoteza de cercetare 3.60

4.9. Concluzii .70

CAPITOLUL V. CONCLUZII FINALE.70.

BIBLIOGRAFIE.76

ANEXE

Anexa 1. .80

Anexa 2.82

Anexa3.84

Anexa 4.87

Anexa 5.89

Extras din document

ARGUMENT

Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.”

Mihail Levine

Pentru a fi un părinte bun, nu există un standard care trebuie îndeplinit, însă ignorarea propriului copil şi a problemelor sale nu ţin de atitudinea unui părinte model. Familia este prima instanţă educativă care are o influenţă extrem de puternică asupra individului. Părinţii au un rol important în formarea socială a copilului şi asigurarea unui echilibru emoţional şi afectiv. În societatea contemporană, funcţia de educare şi socializare a copiilor se diminuează progresiv fiind preluată de către stat, prin intermediul instituţiilor cu rol în formarea şi educarea copiilor – grădiniţă, şcoli, licee şi universităţi. Integrarea masivă a femeilor în câmpul muncii, o dată cu dezvoltarea societăţii industriale şi preocuparea pentru dezvoltarea carierei sunt factori care generează o implicare mai redusă a părinţilor în educarea copilului preşcolar.

În prezent, sistemul educativ în ansamblul său este caracterizat printr-o tendinţă spre supraspecializare; pentru a face faţă cerinţelor societăţii contemporane, copiii sunt nevoiţi să asimileze de la vârste fragede un volum cât mai mare de informaţii, din domenii variate (limbi străine şi modalităţi de utilizare a calculatorului). Deşi intenţia părinţilor şi educatorilor este una pozitivă, de pregătire a copilului pentru un mediu academic foarte competitiv, această strategie duce deseori la neglijarea unui aspect fundamental, şi anume faptul că principala achiziţie a copilului preşcolar este limbajul.

Existenţa tulburărilor de limbaj împiedică asimilarea corectă a informaţiilor, şi, în consecinţă, chiar dacă acestea au fost asimilate corespunzător, ele nu vor putea fi relevate în absenţa unei exprimări corecte.

Majoritatea părinţilor nu sunt conştienţi de implicaţiile şi consecinţele tulburărilor de limbaj asupra formării personalităţii copiilor; chiar dacă exprimarea este parţial afectată, copilul poate dezvolta anumite complexe, stima de sine scazută şi neîncredere în propria capacitate de învăţare.

Motivele care au determinat iniţierea acestui demers investigativ se referă la faptul că, în

momentul actual , părinţii nu cunosc în totalitate beneficiile pe care le implică colaborarea cu instanţa educativă de orice fel; principiul fundamental al terapiei logopedice recomandă ca intervenţia să înceapă cât mai devreme posibil, pentru a se obţine astfel, rezultate vizibile şi cu o mare stabilitate în timp.

Informarea insuficientă întreţine mitul conform căruia tulburările de limbaj sunt trecătoare, simple etape în achiziţionarea limbajului, adesea interpretate ca parte din farmecul specific vârstei însă frecvenţa cazurilor de copii preşcolari care manifestă tulburări de limbaj justifică necesitatea programelor de intervenţie logopedică.

Prin acest studiu, dorim să evidenţiem faptul că o bună colaborare între părinţi şi educatori reprezintă fundamentul intervenţiei logopedice; dacă nu există o continuitate între activităţile educative desfăşurate la nivelul grădiniţei, şi educaţia (formală, şi mai ales informală), primită în familie, intervenţia în cazul tulburărilor de limbaj în cazul copilului preşcolar, se dovedeşte a fi ineficientă.

Primul capitol teoretic, oferă o descriere a tulburărilor de limbaj specifice copilului preşcolar, prin stabilirea cauzelor care favorizează apariţia acestora şi stabilirea graniţelor dintre normal şi patologic în dezvoltarea ontogenetică a preşcolarului.

Cel de-al doilea capitol prezintă factorii educativi implicaţi în corectarea tulburărilor de limbaj la preşcolar şi subliniază importanţa intervenţiei timpurii şi rolul logopedului în integrarea copiilor cu tulburări de limbaj în grădiniţă.

Capitolul trei cuprinde date referitoare la locul şi rolul familiei în corectarea tulburărilor de limbaj la copil, stabileşte direcţii ale colaborării dintre familie şi educatori şi sintetizează o serie de modalităţi practice de realizare a colaborării între logoped – părinţi şi educatori.

Prin intermediul acestui studiu, dorim să ilustrăm beneficiile colaborării dintre părinţi şi educatori în identificarea şi tratarea tulburărilor de limbaj, la copiii preşcolari, în speranţa că o informare corectă, va asigura în viitor, o mai mare implicare a părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare.

CAPITOLUL I

TULBURARILE DE LIMBAJ LA COPILUL PRESCOLAR

1.1 Definirea şi etiologia tulburărilor de limbaj

Guţu M. defineşte tulburările de limbaj ca reprezentând ”toate abaterile de la limbajul normal. Standardizat, de la manifestările verbale tipizate, unanim acceptate în limba uzuală, atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii , începand de la dereglarea diferitelor componente ale cuvântului şi pâna la imposibilitatea totală de comunicare orala sau scrisă”(Guţu M, 1974). La fel ca şi celelalte domenii de dezvoltare şi creştere a copilului, care sunt proprii fiecăruia, la fel şi dezvoltarea limbajului reprezintă o caracteristică proprie a fiecărui copil. Astfel unii copii pot vorbi mai devreme, iar alţii mai târziu, alţii nu au un număr mare de cuvinte/sunete pronunţate greşit iar alţii nu.

Pentru a defini tulburările de limbaj vom schiţa pe scurt „traseul” limbajului parcurs de către copil. Încă de la naştere copilul îşi manifestă disponibilităţile sale verbale prin strigăt. Începând cu săptămâna 3-4 el începe să-şi exprime satisfacţiile, nevoile, prin voce, în special îşi exprimă stările de foame, de durere sau de disconfort, prin plâns. Treptat copilul va ajunge să distingă între emisiunile verbale(de durere, confort, plăcere, satisfacţie etc.).

Astfel începe perioada pre-verbală, perioadă în care copilul achiziţionează şi acumulează pregătindu-se pentru perioada verbală, care începe în lunile a noua şi a zecea. La vârsta de 4-5 luni copilul gângureşte deja. La vârsta de 6-7 luni copilul trece la următoarea perioadă, numită perioada de lalaţie(care constă în repetări de combinaţii silabice, în care consoanele sunt mai mult sau mai puţin diferenţiate);lalaţia este un exerciţiu bun care pregăteşte învăţarea folosirii organelor şi aparatului fono-articulator.Un lucru foarte important îl reprezintă dezvoltarea mijloacelor de expresie ale copilului, inclusiv primele cuvinte articulate cu sens, se află într-un raport strâns cu interesul pe care îl arată cei din mediul familial sau din mediul copilului. Iată cât de importantă şi câtă însemnătate are mediul familial pentru dezvoltarea limbajului la copil. Şi în special prezenţa mamei are un rol deosebit de stimulativ pentru toate componentele dezvoltării copilului: psihică, intelectuală, fizică, emotiv-afectivă şi bineînţeles asupra dezvoltării limbajului.

Preview document

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 1
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 2
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 3
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 4
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 5
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 6
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 7
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 8
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 9
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 10
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 11
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 12
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 13
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 14
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 15
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 16
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 17
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 18
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 19
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 20
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 21
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 22
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 23
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 24
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 25
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 26
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 27
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 28
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 29
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 30
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 31
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 32
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 33
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 34
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 35
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 36
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 37
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 38
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 39
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 40
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 41
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 42
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 43
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 44
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 45
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 46
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 47
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 48
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 49
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 50
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 51
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 52
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 53
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 54
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 55
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 56
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 57
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 58
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 59
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 60
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 61
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 62
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 63
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 64
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 65
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 66
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 67
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 68
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 69
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 70
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 71
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 72
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 73
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 74
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 75
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 76
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 77
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 78
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 79
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 80
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 81
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 82
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 83
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 84
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 85
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 86
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 87
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 88
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 89
Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Colaborarea dintre Parinti si Educatori in Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil.doc

Alții au mai descărcat și

Imaginea de sine la adolescentul cu handicap motor

ARGUMENT Adolescenţa este etapa cea mai dificilă a dezvoltării umane care excelează prin multitudinea, diversitatea şi complexitatea modificărilor...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Aportul psihoterapiei cognitiv-comportamentală la ameliorarea și îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților cu tulburări depresive

INTRODUCERE În societatea contemporană, omul este martorul unor schimbări socioculturale intense. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem expuşi unor...

Modalități de îmbogățire a vocabularului deficienților mentali

I. LIMBAJUL VERBAL ( conexiuni şi funcţii ) Singura fiinţă care îşi reglează conştient relaţiile cu natura şi cu societatea este omul. La el nu se...

Procedură de Evaluare a Unei Organizații Folosind Reperele Teoriei procesual-organice

INTRODUCERE Organizaţiile sunt organizări sociale care sunt constituite din oameni pentru a satisface necesităţi ale oamenilor Dacă organizaţiile...

Rolul personalității în performanțele academice final

INTRODUCERE O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003;...

Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală

Limbajul și gândirea se dezvoltă în tandem cu formarea și aprofundarea tuturor proceselor psihice și cu lărgirea volumului de cunoștințe, sub...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Școlară

ARGUMENT Această lucrare vizează o mai bună integrare a copiilor cu tulburări de limbaj în mediul şcolar. Societatea şi în special comunitatea...

Psihologia Copilului

I INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA PSIHOLOGIEI COPILULUI 1. ABORDAREA SISTEMICĂ A PSIHICULUI Trecerea de la abordarea plană, orizontală a psihicului...

Intervenția în tulburările de limbaj

1. TULBURĂRI ALE LIMBAJULUI, CAUZE, EVOLUŢIE Limbajul are o evoluţie spectaculoasă, la aceasta contribuind în general atât dezvoltarea...

Cele Mai Frecvente Tulburări de Limbaj la Școlarii Mici

I. EDUCATIA INTEGRANTA  note definitorii si delimitari terminologice Desi mai ales a doua jumatate a secolului trecut a fost caracterizata de...

Sindromul Down

Definiție - Sindromul Down este o afecțiune genetică care este asociată cu un cromozom suplimentar la nivelul perechii 21. - este caracterizat...

Studiu de Caz

Studiu de caz Problema: Incadrarea copilului N.E.M. intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si are tulburari de...

Studiu de Caz

Date personale şi familiale: Numele şi prenumele: F.M.S. Data naşterii: 26.09.2001 Locul naşterii: Curtea de Argeş Clasa: I Instituţia:...

Logopedie

1.3.1. UN SONDAJ LOGOPEDIC “ O metodă de cercetare sau de examinare nu-i niciodată perfectă”. Florian Ştefănescu-Goangă Deşi frecvenţa...

Ai nevoie de altceva?