Comportament deviant la adolescenți - cauze

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 18614
Mărime: 952.31KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I

ADOLESCENŢA, VÂRSTA CU PROFIL SPECIFIC 7

1.1. Caracterizare generală a preadolescenţei şi adolescenţei din perspectiva psihologiei vârstelor 7

1.2. Dezvoltarea inteligenţei şi caracteristicile gândirii la preadolescent şi adolescent 10

1.3. Criza de originalitate 11

1.4.Caracteristicile şi dezvoltarea personalităţii 12

1.4.1.Dezvoltarea conştiinţei de sine 13

1.4.2.Dezvoltarea conştiinţei de sine în legătură cu aprecierea celorlalţi 17

1.4.3. Individualizarea – proces caracteristic preadolescenţei şi adolescenţei 17

1.5. Caracteristicile afectivităţii la preadolescenţi şi adolescenţi 21

CAPITOLUL 2

COMPORTAMENT DEVIANT. CAUZALITATE. SIMPTOMATOLOGIE 24

2.1. Teorii privind geneza comportamentului deviant 24

2.2.Cauzele determinante ale comportamentului deviant 29

2.3.Simptomatologia devianţelor comportamentale 31

2.4. Factori de risc în apariţia devierilor de comportament 34

2.4.1. Aspecte juridice 34

2.4.2. Aspecte psihologice 37

2.4.3. Aspecte sociologice 40

2.5. Manifestări tipice ale comportamentului deviant 42

2.5.1. Conduite de evaziune sau de demisie 42

2.5.2. Conduite de dominare, agresiv-impulsive 44

2.5.3.Vicii 45

CAPITOLUL III

M ETODOLOGIA CERCETĂRII OBIECTIVELE CERCETĂRII 46

3.1.Obiectivele cercetării 46

3.2. Ipoteza cercetării 47

3.3.Metode şi instrumente de lucru folosite în cadrul activităţii de cercetare 47

3.3.1. Lotul de subiecţi 48

3.4. Studiul de caz 49

3.5.Evaluarea lucrării 51

CONCLUZII 57

ANEXE 60

BIBLIOGRAFIA 69

Extras din document

INTRODUCERE

În complexitatea situaţiilor de viaţă în care este permanent implicat subiectul uman, acesta se manifestă nu doar ca o simplă individualitate ci, protejându-se diferit în conduitele conştiente, în luarea deciziilor şi opţiunilor.

Această evidenţiere a conduitelor specifice îmbracă un aspect cu totul aparte la adolescenţi şi tineri, fapt care determină implicit abordarea lor diferenţiată în contextul vârstei şi al mediului social.

Parte componentă a populaţiei, tineretul este modelat după parametrii care definesc lumea contemporană. Ca atare, în prezent se acceptă că în societatea contemporană modificările din domeniul socio-economic şi tehnico-material au indus şi continuă să determine mutaţii în structura populaţiei pe vârste şi medii, în nivelul de pregătire culturală, ştiinţifică, profesională, în dimensionarea demografică a populaţiei active. Logic, a crescut rolul social, politic, spiritual al tinerilor de azi, a sporit şi s-a diversificat cuprinderea lor în reţele de instrucţie şi învăţământ, s-a extins şi generalizat durata şcolarizării, concomitent cu obţinerea de către tineri şi adolescenţi, a unor veritabile performanţe materiale, educaţionale, sociale.

Contemporaneitatea, prin parametrii ei tehnici şi sociali - urbanizare, calificare, specializare, şomaj, dezvoltare educaţională, industrializare, deviată, etc.- , este implicată în apariţia de „criză morală”, cunoscându-se în acelaşi timp o serie de progrese pe plan economic, tehnic. Asistăm la accentuarea polizării mişcărilor tineretului, la o recrudescenţă a manifestărilor antisociale, la mişcări social-protestatare şi la procese dezadaptative în adolescenţă. Apar schimbări globale în „datele” esenţiale ale omului: idealuri, motivaţii, atitudini, convingeri.

S-a constat că în societăţi şi ţări cu sisteme socio-economice dintre cele mai dificile pot să apară devieri caracteriale, o creştere marcată a numărului de inadaptaţi social -toate acestea generate de fenomene specifice timpului pe care îl traversăm (aglomeraţiile urbane, tempoul exagerat al industrializării, condiţiile dure de navetism etc.).

Factorii care determină devieri, aberaţii la copii, de multe ori nesesizate decât la adolescenţă, ori răbufnind la tineri, se înscriu într-un câmp de studiu ce implică specialişti din medicină, psihologie, pedagogie, sociologie, jurisprudenţă etc.

În prezent, la această deschidere a câmpului de studiu, prin natura factorilor ce se circumscriu comportamentului deviat se adaugă complexitatea tabloului etiologic, ca şi numeroasele modalităţi de tratament. De aceea, în abordarea complexă a devianţei a tulburărilor de comportament îşi au loc termeni ca: educare, reeducare, socializare, compensare etc., indiferent dacă pentru aceasta concură medicul, familia, şcoala, psihologul, pedagogul ori sociologul.

În domeniul cercetării adolescentei şi tinerilor se ştie că, nici sociologia, nici psihologia, nici etica, nici pedagogia ori vreo altă disciplină nu pot singure să surprindă măcar o parte considerabilă din complexitatea problemelor pe care le ridică acest segment de populaţie. Într-o serie de ţări cu tradiţie în plan ştiinţific-educaţional, prin acţiuni de cunoaştere şi prognozare se urmăreşte detectarea implicaţiilor normale şi patologice (deviante) ale mutaţiilor biopsihologice şi fiziologico-intelective receptate în conduita şi comportamentul tinerilor.

CAPITOLUL I

ADOLESCENŢA, VÂRSTA CU PROFIL SPECIFIC

1.1. CARACTERIZARE GENERALĂ A PREADOLESCENŢEI ŞI ADOLESCENŢEI DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR

În dezvoltarea psihică şi fizică a copilului după vârsta de 10 ani, se pot diferenţia trei stadii:

2. Stadiul preadolescenţei sau pubertăţii (10-14 ani)- se caracterizează prin derularea procesului de creştere care se manifestă sub două aspecte: creştere fizică şi maturizare sexuală Ambele procese îşi pun amprenta asupra dezvoltării personalităţii şi asupra extinderii şi diversificării relaţiilor interpersonale.

Preview document

Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 1
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 2
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 3
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 4
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 5
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 6
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 7
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 8
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 9
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 10
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 11
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 12
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 13
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 14
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 15
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 16
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 17
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 18
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 19
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 20
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 21
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 22
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 23
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 24
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 25
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 26
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 27
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 28
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 29
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 30
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 31
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 32
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 33
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 34
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 35
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 36
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 37
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 38
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 39
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 40
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 41
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 42
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 43
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 44
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 45
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 46
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 47
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 48
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 49
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 50
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 51
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 52
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 53
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 54
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 55
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 56
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 57
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 58
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 59
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 60
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 61
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 62
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 63
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 64
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 65
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 66
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 67
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 68
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 69
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 70
Comportament deviant la adolescenți - cauze - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Comportament Deviant la Adolescenti - Cauze
    • Comportament Deviant la Adolescenti Cauze Prevenire Consiliere.doc
    • universitatea.doc

Alții au mai descărcat și

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Corelația anxietate - toxicomanie

I. Introducere Uzul drogurilor nu este ceva de actualitate, întrucât substanţele psihoactive sunt cunoscute şi utilizate de-a lungul istoriei....

Dezvoltarea morală la adolescenți

1. ARGUMENT Aşa cum toate corpurile fizice sunt guvernate de legea gravitaţiei şi după cum toate organismele se supun unor legi biologice, tot aşa...

Implicatile psihologice ale avortului

1. Sexualitatea Sexualitatea nu poate fi redusă la îndeplinirea actului sexual sau la asigurarea procreerii.De la naştere până la moarte,...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Relația dintre Stilul de Atașament și Atitudinea Față de Debutul Vieții Sexuale la Adolescenți

Introducere Actualitatea temei Stilul de ataşament reflectă sistemul de idei, atitudini şi expectanţe faţă de o relaţie- fie ea de tip...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților

MOTTO : “ Copilul este ca un pui de vrabie. Daca îl strangi prea tare în palmă, îl sufoci, dacă îl laşi prea slobod, cade şi-l mănâncă pisica “ (...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Protecția Socială a Copiilor Orfani

Introducere Însoţind omul în întreaga lui existenţa familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană,...

Delicventa Juvenila

Delincventa juvenila reprezinta o forma speciala de devianta sociala,ridicand o serie de probleme metodologice,teoretice si preventive pentru...

Inteligența emoțională și abilitățile de comunicare la adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea temei. Multitudinea semnalelor venite dinspre sfera macrosocială, de creştere a ratei criminalităţii printre...

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Ai nevoie de altceva?