Comunicarea

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10486
Mărime: 115.58KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cojocaru Natalia
UNIVERSITATEA DE STAT A MOLDOVEI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE GENERALĂ

Cuprins

Introducere: 3

Capitolul 1. Abordări teoretice ale conceptului de comunicare

1.1. Comunicarea. Delimitări conceptuale 6

1.2. Structura, tipurile și formele procesului de comunicare 8

1.3. Abordarea comunicării didactice în relația profesor-elev 12

Capitolul 2. Blocajele de comunicare în relaţia profesor-elev

2.1. Definirea și clasificările blocajelor de comunicare 17

2.2. Aspecte ale dezvoltării relației duble în contextul educațional 22

2.3. Intervenția psihologică în încercarea de înlăturare a blocajelor de comunicare 25

CAPITOLUL 3. Cercetarea experimentală

3.1. Scop, ipoteze, obiective, eșantion 28

3.2. Experimentul de constatare 29

3.3. Metodele de cercetare 29

3.4. Analiza, prelucrarea și interpretarea datelor 29

Concluzii 35

Bibliografie 36

Anexe 37

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea cercetării. La universitate uneori auzim cutare student care nu studiază, deoarece nu-i place profesorul respectiv sau materia respectivă. Motivaţia şi interesul pentru o disciplină o poate condiţiona şi relaţia de comunicare eficientă dintre student şi profesor.

Comunicarea este un proces deosebit de complex și important, de care depinde structura reușitelor, miracolelor sau dezastrelor naturale.

Indiferent de modul de abordare (ca act, sistem, cod sau mijloc) comunicarea stă la baza organizării și evoluției sociale, influențînd raporturile pe verticală și orizontală între oameni, fiind considerată pe bune dreptate arma cea mai eficientă în dobîndirea succesului.

Comunicarea a fost dintodeauna un subiect frecvent abordat de literatura de specialitate avînd în vedere multitudinea laturilor sale și deosebitei valori pe care și-o atribue. Indiscutabil, în special, în activitatea didactică continuu se caută, se eloborează noi și noi metode, mai eficiente, mai perfecte pentru transmiterea mesajelor spre student. Printre savanții contemporani ce se preocupă de studierea acestor probleme se numără: Abric J., Ion-Ovidiu Pinisoara., Gidea R., Gidea D., Stog L., Caluschi M., Cucoş C, Potîng A., Commamond Gisele, Perreti D.A., Andrei Cosmovici, Axelord Alam, Jim Hlty etc.

Tema cercetării este importantă prin faptul că atenţionează atît studenții, cît și profesorii în scopul elucidării unor probleme apărute între aceștia. În cazul cînd studentul întîmpină unele dificultăți, bariere de comunicare (psihologice, fiziologice, sociologice, psiholingvistice), în învățarea materialului predat de cadrul didactic, el poate desprinde din prezenta lucrare anumite strategii cu ajutorul cărora ar putea face față situației. Deasemenea, studentul poate folosi diverse sugestii, recomandări din lucrare pentru a-și îmbunătăți reușita și a realiza succese cu un efort mai redus.

Obiectul cercetării îl constituie procesul de comunicare în relația profesor-elev.

Scopul cercetării constă în determinarea influenței blocajelor de comunicare în relația profesor-elev.

Ipotezele :

I 1- presupunem că există o corelație între blocajele de comunicare și modul cum decurge relația profesor-elev.

I 2-presupunem că există o diferență semnificativă în manifestarea blocajelor de comunicare în anul I față de anul III.

Obiectivele cercetării:

O1 Analiza abordărilor teoretice ale comunicării, blocajelor de comunicare și relației profesor-elev;

O2 Delimitări conceptuale a comunicării, a particularităților de comunicare în relația profesor-elev;

O3 Elaborarea ipotezelor;

O4 Selectarea metodelor necesare cercetării;

O5 Identificarea eșantionului experimental;

O6 Aplicarea pe eșantionul supus cercetării a scalei de măsurare a blocajelor de comunicare;

O7 Formularea concluziilor generale în baza datelor obținute.

O8 Formularea recomandărilor cu privire la diminuarea blocajelor de comunicare în relația student- profesor.

Bazele metodologice ale cercetării au constituit-o:

a) Teoria învățării sociale a lui Bandura.

b) Teoria genetică cognitivă şi structurală – J.S.Bruner

c) Teoria operaţională a învăţării – P.I.Galperin

Metodele de cercetare:

1. Teoretice (analiza literaturii de specialitate)

2. Empirice (experiment de constatare, ancheta, testul psihologic)

3. Statistico-matematice (analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor, testul T, diagrama, histograma).

Etapele de cercetare:

ETAPA I – constituie analiza cadrului teoretic în domeniul psihologiei comunicarii.

ETAPA II – elaborarea şi desfăşurarea experimentului de constatare, interpretarea rezultatelor experimentului de constatare.

ETAPA III – formularea concluziilor şi recomandărilor

Structura cercetării: cuprinde preliminarii, trei capitole, concluzii generale, bibliografie şi anexe.

Capitolul 1. Abordări teoretice ale conceptului de comunicare

1.1. Comunicarea. Delimitări conceptuale

Conceptul de comunicare provine din ,,comunicus” (latină) – comun; vb.,,a comunica”-a face ceva în comun.

Prin urmare, procesul de comunicare constituie mecanismul ce face posibilă existența relațiilor umane, deci toate simbolurile spirituale și mijloacele care servesc la transpunerea în spațiu și totodată menținerea în timp a acestor relații. Ele cuprind expresia feței, atitudinea corporală, vocea, scrierea.

La fel, mai este și un sistem de schimb între organisme, actul comunicării efectuat de un individ declanșează un eventual răspuns, o modificare de comportament din partea altui individ. Acel act prin care una sau mai multe persone transmit (emit) și recepționează mesaje, ceea ce se petrece într-un anumit context, presupune anumite efecte și prevede posibilități favorabile de folosire a feedback-ului (Ion Ovidiu Pinisoara, „Comunicare eficientă”, 2003).

Preview document

Comunicarea - Pagina 1
Comunicarea - Pagina 2
Comunicarea - Pagina 3
Comunicarea - Pagina 4
Comunicarea - Pagina 5
Comunicarea - Pagina 6
Comunicarea - Pagina 7
Comunicarea - Pagina 8
Comunicarea - Pagina 9
Comunicarea - Pagina 10
Comunicarea - Pagina 11
Comunicarea - Pagina 12
Comunicarea - Pagina 13
Comunicarea - Pagina 14
Comunicarea - Pagina 15
Comunicarea - Pagina 16
Comunicarea - Pagina 17
Comunicarea - Pagina 18
Comunicarea - Pagina 19
Comunicarea - Pagina 20
Comunicarea - Pagina 21
Comunicarea - Pagina 22
Comunicarea - Pagina 23
Comunicarea - Pagina 24
Comunicarea - Pagina 25
Comunicarea - Pagina 26
Comunicarea - Pagina 27
Comunicarea - Pagina 28
Comunicarea - Pagina 29
Comunicarea - Pagina 30
Comunicarea - Pagina 31
Comunicarea - Pagina 32
Comunicarea - Pagina 33
Comunicarea - Pagina 34
Comunicarea - Pagina 35
Comunicarea - Pagina 36
Comunicarea - Pagina 37
Comunicarea - Pagina 38
Comunicarea - Pagina 39
Comunicarea - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea.docx

Alții au mai descărcat și

Comunicare

Introducere Toate definiţiile date comunicării umane, indiferent de şcolile de gândire cărora le aparţin sau de orientările în care se înscriu,...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Procedură de Evaluare a Unei Organizații Folosind Reperele Teoriei procesual-organice

INTRODUCERE Organizaţiile sunt organizări sociale care sunt constituite din oameni pentru a satisface necesităţi ale oamenilor Dacă organizaţiile...

Influența desenelor animate asupra comportamentului agresiv al copiilor

În societatea contemporană copilul preșcolar ia contact tot mai strâns cu mediul de grădiniță, diferit de cel familial și, în același timp ia...

Stiluri de Comunicare și Stima de Sine în Cuplu

Introducere Comunicarea reprezintă un foarte mare avantaj de a menţine mult timp intensitatea unei relaţii. În lipsa ei, când in relaţia...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Inteligența emoțională

Introducere Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, necesitatea de adaptare, de a face faţă şi de a colabora cu cei din jur, fiind...

Te-ar putea interesa și

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Comunicarea Non - Verbala

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicare Organizațională

CAP. I. GENERALITĂŢI Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are...

Comunicarea în Campania Electorală

Argument Sfârşitul anului 2009 a fost marcat de alegerile prezidenţiale din România. Acestea au fost primele alegeri prezidenţiale din România...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Tehnici de Comunicare Audivizuala - Marketing Audioviziual

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Un Model de Comunicare Interna?

Introducere Una dintre cele mai importante activitati din zilele noastre este comunicarea. Ea este însa cu atât mai importanta pentru oranizatii....

Ai nevoie de altceva?