Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13614
Mărime: 735.08KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND EDUCAȚIA RELIGIOASĂ 4

1.1. Noțiunea de educație religioasă 4

1.2.Istoria educației religioase 5

1.3.Fenomenul Religios 6

1.4.Pedagogia creștină 9

1.5.Educația religioasă în școli 9

CAPITOLUL II. ANXIETATEA 12

2.1. Definiția anxietății. Abordări din mai multe perspective 12

2.2. Tulburările Anxioase 13

2.3. Anxietatea socială 15

2.4. Anxietatea la adolescenți 16

CAPITOLUL III. DESIGNUL CERCETĂRII 19

3.1. Obiectivele Cercetării 19

3.2. Ipotezele cercetării 19

3.3.Prezentarea lotului de subiecți 19

3.4.Metode, tehnici si instrumente utilizate 19

3.5. Prelucrarea și interpretarea datelor 21

CAPITOLUL IV CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 50

ANEXE 52

Extras din document

INTRODUCERE

Religia a fost și este baza dobândirii moralității la orice individ care se află în societate, religia a inregistrat o crestere semnificativă în rândul populatției după revoloție, educația religioasă a căstigat dreptul la existență în mod treptat. Obiectivele educației religioase au fost de, a da informații despre conceptele fundamentale, despre istorie,practici, culte, cu scopul găsirii unor răspunsuri, la problemativa vieții și a existenței. Omul întodeauna a privit viața cu multe întrebări fără răspuns,dar cu ajutorul credinței multe întrebări și-au găsit răspunsul. Cu siguranță religia este cea mai bună opțiune de a căuta sensul vieții,cine suntem și spre ce ne îndreptăm,religia contribuie la dezvoltarea moralului a umanității, dacă cea mai mare parte din viață ne-o petrecem într-o instituție de învățămănt de acolo cu siguranță nu trebuie să lipsească educația religioasă, orele de religie și tradițiile religioase, lucrul pe care îl are în comun educația religioasă și moralitatea este sentimental care vine odată cu dobândirea cunostințelor despre Dumnezeu. Familia este cea care împărtășește copilului informațiile necesare despre credință, odată cu globarizarea, societatea asistă la condiționarea religiei în școli și ducând-o într-o zonă tabu,cu puțin timp în urmă se afla pe masa guvernului un proiect care prezenta scoaterea orelor de religie din tematica școlară motivul era unul de separare si de luarea deciziilor de stat individual de biserică,însă de partea cealaltă erau susținătorii, pentru păstrarea religiei în școli aducând argument.Educația religioasă aduce cunoastere, reflecție, trecere la lumea valorilor, aduce socializarea și comuniunea între oameni, educația religioasă aduce educație în rândul oamenilor, înțelegere, respect și multă solidaritate toate acestea cu ajutorul credinței. Lucrarea de față își propune să aducă în evidență necesitatea educației religioase în zilele noastre,a elementelor fundamentale atât la nivelul învățământului, cât și al familiei. Educația religioasă a fost și este una din cele mai mari preocupări ale bisericii pentru a-l ajuta pe om să se mântuiască, să-și cunoască sentimentul de desăvârșire, religia are locul cel mai important din cele mai vechi timpuri fiind cel mai bun mod de educație a omului. Normele morale nu se referă doar la poziția față de semenii săi și de valorile sociale ci și la echilibru ce-l oferă acestea în societate. O educație sănătosă primită în școală, acasă are un impact pozitiv asupra celui învâțat, dacă religia ne învață să nu ne dăm bătuți niciodată, să-l iubim pe Dumnezeu și să respectăm cuvântul Lui.

În capitolul I, „Noțiuni introductive privind educația religioasă” s-a evidențiat că preocuparea pentru învățătura religioasă a fost prezentă tot timpul în istoria omenirii susținută de către cei mai mari filosofi și scriitori și reprezentanți ai creștinismului ce au prezentat importanța și valoarea educației religioase în viața omului.

.În capitolul II, „Anxietatea” s-a vorbit despre cauzele anxietății problematica anxietății în răndul adoleșcenților cum apare aceasta și unde poate duce.

În capitolul III, ,,Designul cercetării” am vorbit despre obiectivele acestei cercetări, precum și formularea ipotezelor,am prezentat lotul de subiecți pe care s-a desfășurat cercetarea,am prezentat metodele și tehnicile utilizate în cercetare,și am prezentat prelucrarea și interpretarea rezultatelor din datele culese.

În capitolul IV,,Concluzii” am prezentat bibliografia și am anexat instrumentele pe care le-am folosit în cercetare.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND EDUCAȚIA RELIGIOASĂ

1.1. Noțiunea de educație religioasă

După părintele Iustin Popovici:”credința este o învățătură simplă pentru ce-i simpli și noi oamenii uneori complicăm prea mult lucrurile și ne împotrivim a ceea ce vine din afară,nu este ușor ca viața veșnica să-și deschida un drum în sufletul omului, atât de stâmt,marele rost al credinței este de a ne da seama că suntem veșnici să conștientizăm acest lucru, să nu ne rezumăm doar la corpul biologic,omul este muritor din punct de vedere biologic dar duhul este mult mai mult decât atât,pentru că el să se simtă nemuritor trebuie să simtă adănc în sufletul lui,Hristos asta a făcut s-a simțit om și fără ezitare s-a comportat ca un om în fața judecății oamenilor și a unit timpul și veșnicia,restabilind relațiile dintre ele reprezentând trecerea de la timp la veșnicie,(Părintele Iustin Popovici Credința Ortodoxă Și Viața În Hristos Pg 122). În biesrică Hristos este singurul care ne poate trece de la timp la veșnicie, de la simplul faptul că suntem nemuritori la nemurire educația religioasă pune în prim plan toate aceste observații pline de argumente ce datează din cele mai vechi scrieri, păcatul strămoșesc a urmărit pană la nașterea Lui Hristos pe fiecare om și izbăvirea nu exista, au trecut multe generații până Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru a înlătura păcatul strămoșesc și rolul bisericii este de al face pe fiecare credincios una cu Iisus Hristos. Dumnezeu nu trebuie înțeles ca pe ceva abstract ci ca o persoană pe care omul o poate aborda printr-o relație interpersonală la un nivel mai înalt, deși este un singur Dumnezeu El este întreit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh aflate într-o strânsă legătură ce oferă sens creației și omului creat ca și chipul Sfintei Treimi, un alt aspect important care are legătura cu credința este iubirea, dragostea dată de Dumnezeu omului. Religia este strănsa legatură și fară limită a omului cu Dumnezeu bazată pe iubire și exprimată prin multe forme de cinstire a Lui atăt în mod singular cât și general: participarea la evenimente religioase, rostirea rugăciunilor căntărilor sfinte,aducerea de jerfe, religia este o dișciplină ce oferă elevilor învățătura dată de Dumnezeu și prin asta să se formeze personalitatea cu ajutorul valorilor creștine, omul are nevoie de o mare multime de valori religioase care să-l ghideze în acțiunile de formare a propriei personalități, valorile sunt foarte importante cănd societatea trece printr-o perioadă . de secularizare,reprezentănd pentru cei tineri un imbold și un reper spiritual, necesar pentru toate cunoștinșele aflate prin celelalte dișcipline. Religia împărtașește omului,copilului dragostea fașă de Dumnezeu, iubirea față de El, fără această iubire omul nu ar putea sa privească cu atîta incredere peste viitor,prin simplu fapt atunci cănd conștientizăm că există ceva superior nouă,o putere spirituală care ne oferă doar dragoste si iubire, omul devine mai optimist,mai încrezător și poate trece cu ușurință peste anumite întămplări grele din viața lui,să ne imaginăm viața fără cineva care ne oferă ceva mai mult după moarte,fără niste reguli care ne ajută să ne respectăm să ne menținem pe un echilibru, cum ar fi viața noastră fără o educație religioasă?cuvîntul Lui Dumnezeu aduce echilibru respect față de semenii nostrii,ne face mai umani,și ne umanizează, fiecare ramură religioasă contribuie la caracterul nostru,din cele mai vechi timpuri religia a fost baza,stălpul societății,dacă omul a înfruntat războaie,foamete modificări ale societății, le-a făcut cu ajutorul valorilor morale,religioase date de Dumnezeu cu atăta dragoste făară condiționare, doar să-l respectăm și să-i apreciem darurile date pentru noi oamenii.

Bibliografie

1. Anxietatea normală și anxietatea maladivă la elevi. Psihologie 2009. Psihocreație și psihoterapie. Ala Lozan. Sursa: http://psihologie.key.md/wp-content/ uploads/ 2009/06/ Lozan-nr-1-2009-pag-40-47.pdf. Ora accesării 13:45 Data 21.05.2017

2. Articole Medicale.Tulburările anxioase, ce sunt și când este cazul să apelăm la un psiholog. Sursa: https://www.medicover.ro/articole-medicale/psihologie/tulburarile-anxioase-ce-sunt-si-cand-e-cazul-sa-apelam-la-un-psiholog. Ora accesării 9:45 Data 28.05.2017

3. Dorin Opriș,suport pentru desbateri. Didactica Religiei În Contextul Educației Contemporane. Editura Alba Iulia 2011

4. DSM IV Manual De Diagnostic Și Statistică A Tulburărilor Mentale. Editor Dr. Marian Popa Publicată.2002 Ștefan, Boncu, PsihologieSocilă. Sursa: http://www. psih.uaic.ro /~sboncu/romana/Curs_psihologie_sociala/Curs16.pdf

5. Introducere la educația religioasă. Repere teoretice și metodice, ediția a doua, curs de apariție Febroarie.2009la Polirom Iași. Sursa: http://www.constantincucos.ro /2009/02/399 . Ora accesării:14:23 Data 21.05.2017

6. Lidia Stupacenco.Pedagogie I Universitatea De Stat Alecu Russo. Curs Universitar Bălți 2006

7. Mihai Golu, Fundamentele psihologiei.Vol2 Ediția a VII-a Editura Fundației de mâine,bucurețti 2009

8. Părintele Iustin popovici. Credința Ortodoxă și viața în Hristos, editura Buna Vestire galați Editura.2003

9. Revista de Psihoterapie Integrativă vol.2. no.3. decembrie 2013 Psihoterapia Anxietății.Făină Mariana.Sursa:http://revista.psihoterapieintegrativa.eu/wpcontent/uploads/2013/12/PSIHOTERAPIA-ANXIETATII-FAINA-MARIANA.pdf.Ora accesării 22:40 Data 25.06.2017

10. Rezumatul tezei de doctorat, Ioana Țincaș, Anxietatea pe parcursul dezvoltării.

11. Sava.A(2011) Analiza datelor în cercetarea psihologică.București,ed.ASCR.

12. Sorin Pribac.Socio-Antropologia În Analiza Fenomenului, Religios Antic, Delimitări Conceptuale Și De Metodă. Sursa: https://csiatim.uvt.ro /NOU/BHAUT /ro/pdf/ 2006_art23.pdf Ora . Ora accesării 12:30 Data:26.05.2017

13. Sursa:http://bor-montreal.ca/wp-content/uploads/2016/12/irineu_de_ecaterinburg_cresterea_si_educarea_ortodoxa_a_copiilor.pdf. Ora accesării:12:33. 20.05.2017

14. Sursa:http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010/psihologie/Tincas_Ioana_Ro.pdf .Ora accesării 13:15 Data 19.05.2017

15. Sursa:http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/stupacenco/pedag_baz_gen_pedag.pdf.Ora accesării,18:14 Data 20.05.2017

16. Sursa:http://www.academia.edu/6422274/Modulul_2._Abord%C4%83rile_psihologice_ale_fenomenului_religios.Ora accesării 22:19,Data 23.052017

Preview document

Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 1
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 2
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 3
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 4
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 5
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 6
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 7
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 8
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 9
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 10
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 11
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 12
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 13
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 14
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 15
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 16
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 17
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 18
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 19
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 20
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 21
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 22
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 23
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 24
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 25
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 26
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 27
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 28
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 29
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 30
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 31
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 32
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 33
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 34
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 35
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 36
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 37
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 38
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 39
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 40
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 41
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 42
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 43
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 44
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 45
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 46
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 47
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 48
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 49
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 50
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 51
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 52
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 53
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 54
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 55
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 56
Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Consecintele lipsei educatiei religioase la adolescenti.docx

Alții au mai descărcat și

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Aspecte Teoretice și Sociale ale Fobiei Sociale

INTRODUCERE În lucrarea care urmează m-am referit asupra cunoştinţelor recente în ceea ce priveşte tratarea fobiei sociale. Mai precis, m-am...

Reușita școlară și Anxietatea la Adolescenți

Introducere Actualitatea cercetarii. Anxietatea reprezintă o problemă foarte frecvent întîlnită în viaţa de zi cu zi. Aproximativ 25% din...

Consilierea emoționala a elevilor care au trecut prin trauma pierderii cuiva drag

INTRODUCERE Cu toții știm că moartea va veni la un moment dat atât pentru noi, cât și pentru cei dragi, dar chiar și așa niciodată nu vom fi...

Consecințele epidemiei Covid-19 asupra comportamentului de achiziționare a produselor igienice în cadrul populației române

Rezumat Cercetarea de față a avut ca scop determinarea consecințelor epidemiei COVID-19 asupra comportamentului de achiziționare a produselor...

Rolul terapiei ocupaționale și al ergoterapiei la persoanele vârstnice

INTRODUCERE Bătrânețea reprezintă o perioadă de pace sau relaxare sau, dimpotrivă, o perioadă de coordonare slabă, vulnerabilitate la boli și...

Educația religioasă în învățământul primar - specificitate, controverse și opțiuni

Argument Am ales această temă nu numai pentru că este un subiect de actualitate ,controversat ci si pentru ca eu consider că sunt o persoana...

Ai nevoie de altceva?