Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 42955
Mărime: 400.92KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ SECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cuprins

INTRODUCERE 5

Capitolul 1. FAMILIA 9

1.1. Definirea, conceptul şi clasificarea familiei 9

1.2. Tipuri de familie 13

1.3. Funcţiile familiei 14

1.4. Modele alternative vieţii de familie 16

Capitolul 2. DISOLUŢIA FAMILIEI PRIN DIVORŢ 19

2.1. Istoria divorţului 20

2.2. Divorţul – mijloc de desfacere a căsătoriei 24

2.2.1. Consideraţii generale asupra divorţului. 24

2.3. Cauzele generale ale divorţurilor 26

2.4. Etapele disoluţiei căsătoriei 28

2.5. Factorii determinanţi ai divorţului 29

2.6. Efectele divorţului 39

Capitolul 3 EVOLUŢIA DIVORŢIALITĂŢII ÎN EUROPA ŞI ÎN ROMÂNIA 51

3.1. Date statistice privind divorţul 51

3.2. Modificarea atitudinii faţă de divorţ 56

3.3. Legislaţia cu privire la divorţ 58

3.4. Determinanţi ai divorţialităţii în România 58

3.5. Rolul asistentului social în familie: consilierea în caz de divorţ 59

Capitolul 4. PROCEDURA DE DIVORŢ 65

4.1. Motivele pentru divorţ. 65

4.2. Procedura de divorţ, tipuri de divorţ 65

4.3. Cererea de divorţ 66

4.4. Divorţul din punct de vedere juridic 67

4.5. Condiţiile în care se poate divorţa 69

4.6. Desfăşurarea procesului de divorţ 70

4.7. Condiţiile pentru anularea căsătoriei. 70

4.8. Efectele juridice ale anulării căsătoriei. 71

4.9. Căile de atac pentru o hotărâre de divorţ. 72

Capitolul 5. STUDIU DE CAZ 73

CONCLUZII 97

BIBLIOGRAFIE 100

Anexa nr.1 103

Extras din document

INTRODUCERE

Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în societate, cât şi în viaţa lui personală. Dramatismul acestor schimbări, viteza cu care ele se produc, incertitudinea şi caracterul contradictoriu al proceselor social-economice şi politice fac ca personalitatea să-şi revizuiască locul ei în societate şi să-şi schimbe modul de viaţă cu care se obişnuise.

La începutul anilor ‘90, determinând vectorul mişcării societăţii, înregistrează un echilibru extrem de fragil în toate sferele vieţii social-economice. Amploarea schimbărilor a generat complexitatea circumstanţelor în care se produce afirmarea tendinţelor înnoitoare şi s-a dovedit a fi afectată de o criză economică prelungită şi de dezorganizări de ordin social. În acest context a devenit evidentă criza pronunţată a stării materiale şi a valorilor familiei, producând un impact major asupra stabilităţii acesteia.

Divorţul este un fenomen psiho-social complex ce constă în destrămarea vieţii de familie, eveniment cu profunde implicaţii sociale, majoritatea cu o rezonanţă negativă pentru membrii cuplului destrămat şi participanţii la viaţa socială în general. Evoluţia numărului familiilor, în ultimii ani, înregistrează o tendinţă descendentă, în parte datorată şi procesului de desfacere a căsătoriilor, iar ca implicaţii imediate sunt afectaţi copiii minori rezultaţi la divorţ, se înregistrează o scădere a natalităţii, implicaţii de natură socio-economică, prin modificarea statutului social al partenerilor rezultat în urma divorţului, dar şi a nevoilor economice în funcţie de partajarea bunurilor şi asigurarea unui trai decent.

Divorţul fiind un proces complex el comportă mai multe aspecte, care intervin: stressul emoţional, încredinţarea şi îngrijirea copiilor, divizarea proprietăţii. Încredinţarea copiilor în urma disoluţiei legale a căsătoriei s-a făcut în mod tradiţional mamei. Începând cu anii 1960-1970, în majoritatea societăţilor europene sau de cultură europeană, s-au intensificat presiunile din partea bărbaţilor pentru a se modifica prevederile legale discriminatorii. În această acţiune, bărbaţii au fost sprijiniţi de organizaţiile feministe care au considerat practicile legale tradiţionale ca forme ale sexismului instituţionalizat. Numărul taţilor cărora li s-au încredinţat copiii a crescut în majoritatea societăţilor. A crescut, de asemenea, numărul cazurilor în care copiii au fost încredinţaţi ambilor părinţi. Cercetările de psihosociologie arată că deşi această variantă este preferată de un număr tot mai mare de cupluri care divorţează, efectele asupra copiilor pot fi deseori negative.

La etapa contemporană România, se confruntă cu problema migraţiei excesive a populaţiei peste hotare. Fenomenul migraţiei produce un impact negativ asupra copilului şi asupra familiilor lor, contribuind la dezintegrarea familiilor şi la creşterea numărului de copii privaţi de afectivitate parentală, educaţie, protecţie şi siguranţă.

Consecinţele acestui fenomen are repercusiuni atât la nivelul macrosocialului reprezentat de societate, cât şi la nivelul microsocialului reprezentat de familie. Asistăm astăzi la o denuclearizare a familiei contemporane, condiţionată de spargerea modelului tradiţional de viaţă familială, de deprivarea drepturilor de părinţi, de fenomenul migraţiei definitive sau temporare. Familia a devenit un factor mai puţin competent şi dispus să realizeze educaţia copiilor. Numărul crescând de familii divorţate, slăbirea afecţiunii părinteşti, liberalismul prost înţeles al educaţiei se răsfrâng asupra personalităţii în formare, determinându-i “anemierea” morală. Aceşti factori implică transformări în relaţionarea cu copiii, generând o dezvoltare defavorabilă a afectivităţii copiilor, manifestată prin: anxietate, agresivitate, ostilitate etc.

Studiile dezvoltării afectivităţii, efectuate de numeroşi cercetători demonstrează că, particularităţile acestor relaţii, atitudinea părinţilor faţă de copil, dinamica contactelor afective între membrii familiei, atmosfera emoţională în cadrul familiei determină dezvoltarea psihică şi afectivă a copilului.

Dezvoltarea intelectuală, emoţională, morală şi spirituală a copilului se intensifică dacă el are parte de dragoste şi, dimpotrivă, dezvoltarea sa în toate aceste domenii va avea de suferit dacă nevoia de dragoste nu-i este satisfăcută. Absenţa dragostei părinteşti duce la diferite forme de protest, generează conflicte cu adulţii, stări de angoasă, sentimentul de culpabilitate sau frustrare. Astfel, afectivitatea este una dintre cele mai mari forţe care determină cursul dezvoltării preadolescenţilor şi reglează comportamentul lor.

Asistenţa socială reprezintă totalitatea măsurilor întreprinse de către Stat, Biserică şi alte organisme nonguvernamentale spre a sprijini persoanele aflate în situaţii deosebite, deficitare, a căror stare fizică sau psihică a fost afectată de diverşi factori nocivi: apariţia unor boli cronice, deteriorarea stării materiale, calamităţi naturale, vârstă înaintată etc.

Prin măsurile întreprinse asistenţa socială urmăreşte scopul de a cunoaşte şi preîntâmpina procesele negative care conduc la asemenea situaţii speciale şi de a ajuta persoanele respective să-şi găsească locul şi rolul în societate.

Preview document

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 1
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 2
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 3
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 4
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 5
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 6
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 7
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 8
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 9
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 10
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 11
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 12
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 13
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 14
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 15
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 16
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 17
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 18
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 19
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 20
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 21
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 22
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 23
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 24
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 25
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 26
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 27
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 28
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 29
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 30
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 31
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 32
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 33
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 34
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 35
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 36
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 37
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 38
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 39
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 40
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 41
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 42
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 43
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 44
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 45
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 46
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 47
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 48
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 49
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 50
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 51
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 52
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 53
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 54
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 55
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 56
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 57
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 58
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 59
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 60
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 61
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 62
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 63
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 64
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 65
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 66
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 67
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 68
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 69
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 70
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 71
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 72
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 73
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 74
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 75
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 76
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 77
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 78
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 79
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 80
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 81
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 82
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 83
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 84
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 85
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 86
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 87
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 88
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 89
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 90
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 91
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 92
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 93
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 94
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 95
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 96
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 97
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 98
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 99
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 100
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 101
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 102
Divorțul și Cauzalitatea Acestuia - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Divortul si Cauzalitatea Acestuia.docx

Alții au mai descărcat și

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Influen'a motivației asupra stabilității relației de cuplu

Căsătoria este o experiență esențială de maturizare și dezvoltare a personalității umane. Condiția căsătoriei moderne este marcată de libertatea...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile

Argument În procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei umane nu există o altă perioadă a vieţii în care evoluţia să fie mai sensibilă ca în...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Reușita școlară și Anxietatea la Adolescenți

Introducere Actualitatea cercetarii. Anxietatea reprezintă o problemă foarte frecvent întîlnită în viaţa de zi cu zi. Aproximativ 25% din...

Dezvoltarea morală la adolescenți

1. ARGUMENT Aşa cum toate corpurile fizice sunt guvernate de legea gravitaţiei şi după cum toate organismele se supun unor legi biologice, tot aşa...

Inteligența emoțională

Introducere Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, necesitatea de adaptare, de a face faţă şi de a colabora cu cei din jur, fiind...

Ai nevoie de altceva?