Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 16900
Mărime: 151.62KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Extras din document

Introducere

"Toate ideile au fost descoperite înainte, problema e să ne gândim la ele din nou."

(Goethe)

Psihologia ca ştiinţă şi Publicitatea ca modalitate de informare a publicului, s-au dezvoltat ca discipline independente. Totuşi, cele două domenii au ajuns să interacționeze deoarece obiectul central de cercetare era reacţia individului la stimuli. Interdisciplinaritatea între ele s-a conturat pe parcursul anilor, în momentul în care cercetătorii în ştiinţe comportamentale au realizat că în domeniul reclamei pot pune în aplicare teoriile şi metodele de cercetare. Dacă aceste teorii se dovedeau a fi valide exista posibilitatea de a propune modalităţi de creare a reclamelor, care de această dată aveau să se bazeze pe principii psihologice. Ori această metodă de creare a reclamelor aducea multe beneficii reprezentanţilor firmelor care doreau neîncetat obţinerea unor câştiguri substanţile

Stiudiul de față reprezintă o nouă legătură între cele două domenii dorind să surprindă influența personalității asupra eficacității mesajelor publicitare ce folosesc emoții pozitive respectiv, negative. Personalitatea este un concept pe care Psihologia l-a studiat în amănunt și fiecare cercetare a ajuns la conluzia că tipul de personalitate are o influență mare asupra comportamentului. Publicitatea are ca obiect de studiu comportamentul consumatorului, designerii de reclame trebuie să realizeze mesaje care să aibă efect asupra unei mulțimi de oameni însă fiecare individ din această mulțime este diferit și fiecare va percepe mesajul în funcție de personalitatea sa.

Conportamentul consumatorului nu se poate explica decât prin cunoașterea factorilor ce acționează asupra acestuia. Există cinci categorii de factori printre care și factorii psihologici ce constituie variabile endogene care explică comportamentul consumatorului prin multiplele lor incidente asupra individului. Din numeroasele variabile de natură psihologică face parte și personalitatea. (Riana Nicolae, 2009).

Specialiștii consideră personalitatea un factor important în explicarea comportamentului distinct de cumpărare și consum, ea fiind determinată de caracteristici specifice, convingeri și obiceiuri pe care fiecare individ le are. Trăsăturile definitorii ale personalității influențează modul de percepere a mesajului publicitar, mecanismul motivațional cât și comportamentul însă, nu se poate explica cu claritate natura acestor legături.

Modul de realizare a reclamelor este un alt factor ce are influență asupra receptorilor fapt pentru care agenții de publicitate au urmărit să identifice cele mai eficiente metode de realizare a mesajelor astfel încât să determine comportamentul de cumpărare. Una dintre metode este folosirea emoțiilor pozitive și negative, prin acest mod se urmărește captarea atenției și o eficacitate mai mare în transmiterea mesajului.

Contribuțiile teoretice și de cercetare din ultimele două decenii au stabilit emoția ca un domeniu de cercetare în marketing. Au fost depuse eforturi mari pentru a investiga rolul emoțiilor în domeniul publicității și au fost împrumutate teorii ale emoțiilor din domeniul psihologiei.

Există o literatură de specialitate destul de bogată care ilustrează relația dintre emoțiile mesajelor publicitare și consecințele acestora. Într-un studiu realizat de Kamp și Maclnnis (1995), schimbarea stărilor emoționale din cadrul mesajului publicitar a fost asociată cu o atitudine pozitivă față de marcă. Ei au concluzionat că simpatia consumatorilor este mai mare față de personajele reclamelor cu cât stările emoționale provocate de mesaj sunt mai variate. În 1991, Thorson pune în evidență că intensitatea emoțiilor influențează atenția, învățarea și legătura dintre mesaj și marcă. (Note de curs. Ticu Constantin, 2010).

În 1983, Michael L. Ray și Rajeev Batra susțin că oamenii acordă o atenție mai mare reclamelor ce conțin emoții pozitive, acestea joacă un rol important în captarea atenției și perceperea reclamei. În urma studiului realizat, ei au arătat că persoanele sunt influențate de ceea ce simt în momentul expunerii și în funcție de stare pe care o au, realizează mai multe sau mai puține contraargumente.

Mulți agenți de publicitate se tem de utilizarea emoțiilor negative în reclame deoarece consideră că pot apărea asocieri negative cu brandul promovat. În 2006, Cuck Young arată că emoțiile negative pot avea un efect puternic pe toate cele trei dimensiuni care arată performanța mesajului publicitar și anume: captează atenția, motivează și determină comportamentul de cumpărare.

Emoțiile negative pot fi folosite în cazul în care se învață utilizarea acestora în reclame și astfel se crează un avantaj competitiv.

Conform psihologului Carl Gustav Jung, mulțimea nenumărată a indivizilor poate fi clasificată în două tipuri și anume tipul extravertit și introvertit. Indivizii introvertiți sunt descriși ca persoane liniștite, melancolice, cu o atitudine ce preferă lumea interioară a gândurilor și sentimentelor. Extravertiții au caracteristici precum optimism, deschidere, sociabilitate, având o atitudine pozitivă față de lumea exterioară.

Cercetarea noastră are ca obiectiv studierea influenței tipului de personalitate extravertit sau introvertit asupra percepției și memorării reclamelor ce transmit emoții pozitive sau negative. Studiul are scopul de a vedea dacă există o influență a tipului de personalitate asupra preferinței pentru un anumit tip de reclamă, pentru o anumită emoție transmisă.

Am ales această temă datorită interesului în domeniu și datorită faptului că problema eficienței reclamelor este una de actualitate iar informațiile dobândite în această direcție ar putea constitui puncte de plecare pentru cercetări ulterioare. Mesajele publicitare au devenit din ce în ce mai numeroase și pentru optimizarea acestora trebuie realizate cercetări detaliate asupra factorilor ce determină comportamentul de cumpărare.

Structura lucrării este formată din 2 capitole de teorie și un capitol ce prezintă partea aplicativă a studiului. Primul capitol cuprinde aspecte teoretice despre personalitate, teorii ale personalității, descrierea tipurilor de personalitate și importanța acestora în studierea comportamentului de consum. Al doilea capitol descrie rolul emoțiilor în publicitate, legătura existentă între Psihologie și Publicitate, diferența dintre utilizarea emoțiilor pozitive și negative în reclame. Ultimul capitol prezintă demersul aplicativ al lucrării (obiective, ipoteze, designul cercetării, rezultate, discuții și concluzii).

Gradul de unicitate al acestei lucrări este reprezentat de însăși scopul principal al cercetării și anume studierea influenței tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor. Studiul pune problema recției persoanelor extravertite sau introvertite față de emoțiile pozitive sau negative pe care mesajul publicitar le transmite, fapt ce nu este prezentat în literatura de specialitate.

Capitolul 1: Personaliatatea

1.1. Definire și date generale cu privire la conceptul de personalitate

Oamenii se aseamănă între ei în multe privințe care țin de caracteristicile general umane dar fiecare individ este unic, atât în ceea ce priveșe aspectul fizic cât și felul lui de a fi. Fiecare persoană posedă un ansamblu de atribute fizice, psihice și psiho-sociale proprii care sunt ca origine, general umane, dar se manifestă diferit conferind originalitatea personalității sale. Cunoașterea acestor aspecte nu este numai un obiect al cunoașterii științifice, ci și o preocupare a majorității oamenilor: fiecare dintre noi vrea să știe cât mai multe despre sine și despre oameni în general. (Marcela Rodica Luca, 2004).

Preview document

Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 1
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 2
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 3
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 4
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 5
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 6
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 7
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 8
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 9
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 10
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 11
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 12
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 13
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 14
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 15
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 16
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 17
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 18
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 19
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 20
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 21
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 22
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 23
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 24
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 25
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 26
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 27
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 28
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 29
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 30
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 31
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 32
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 33
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 34
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 35
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 36
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 37
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 38
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 39
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 40
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 41
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 42
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 43
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 44
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 45
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 46
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 47
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 48
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 49
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 50
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 51
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 52
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 53
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 54
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 55
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 56
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 57
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 58
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 59
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 60
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 61
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 62
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 63
Eficiența metodelor clasice în publicitate comparativ cu metodele contemporane - influența tipului de personalitate asupra eficienței reclamelor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Eficienta Metodelor Clasice in Publicitate Comparativ cu Metodele Contemporane - Influenta Tipului de Personalitate asupra Eficientei Reclamelor.docx

Alții au mai descărcat și

Relația dintre Stres și Componentele Stilului de Viață

REZUMAT Acum este un fapt afirmat că stresul poate aduce răspunsuri cu privire la anumite comportamentale / reacţii care reprezintă efectele...

Anxietatea Socială

Introducere Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate vizând problematica anxietăţii sociale,...

Depresia

Cap.1 Rezumat Am ales lucrarea cu titlul “Depresia”, unde am si exemplificat cu ajutorul studiilor de caz, depresia in cazul dependentilor de...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Studiu Comparativ privind Aprecierea Intențiilor în Trafic a Conducătorilor Auto Obișnuiți versus Taximetriști în Orașul Iași

ARGUMENT Lucrarea de faţă prezintă sinteza unor investigaţii prezentate în literatura de specialitate pe problematica aprecierii erorilor şi...

Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic

INTRODUCERE Personalitatea este unitatea bio- psiho- socială constituită în procesul adaptării individului la mediu şi care determină un mod...

Fenomenul Depresiei în Cotidian

INTRODUCERE Interactionam zilnic si ne confruntam cu diferite stari afective, printre care se prezintă și un fenomen cotidian precum este...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Ai nevoie de altceva?