Factori de învățare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 26834
Mărime: 1.72MB (arhivat)
Publicat de: Antonia I.
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1 VARSTA SCOLARA MICA
 3. 1.1.Particularitatile proceselor psihice ale scolarului mic
 4. 1.2.Personalitatea in formare a scolarului mic
 5. CAPITOLUL 2 PROCESUL DE INVATARE SI FACTORII PERTURBATORI AI INVATARII LA VARSTA SCOLARA MICA
 6. 2.1 Invatarea ca proces
 7. 2.2.Modele si teorii ale invatarii
 8. 2.3 Factorii favorizanti si perturbatori ai procesului de invatare
 9. CAPITOLUL 3 CERCETARE
 10. 3.1 Obiectivele si ipotezele cercetarii
 11. 3.2.Metode si instrumente de cercetare
 12. 3.3 Lotul de subiecti
 13. 3.4 Rezultatele cercetarii si interpretarea rezultatelor
 14. CONCLUZII SI IMPLICATII ALE CERCETARII IN PRACTICA PSIHOLOGICA
 15. BIBLIOGRAFIE
 16. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Orice copil face parte dintr-un sistem unitar consolidat fiind determinat de comuniunea precum şcoala, familia, religia etc. Şcolarizarea copilului semnifică un moment manifest a vieţii de familie şi totodată a propriei vieţi. Părinţii asigură toate condiţiile prielnice copilului, o pregătire minutioasă, cît şi deprinderea copilului privind noile relaţii de grup, relaţii şcolare, colegiale şi relaţia profesor/ elev. Copilul asimilează ceea ce vede în anturaj, învăţătorul, programul stabilit zilnic, sarcinile impuse (scrierea temelor, învăţarea, confecţionarea unor materiale, citirea unor cărţi, vizionarea unor emisiuni), contribuind asupra dezvoltării proceselor psihice, dobîndirea cunoştinţelor de bază, dezvoltarea limbajului, organizarea climatului specific, armonios, socializarea copilului privind noua condiţie a sa.

Combinînd toate elementele într-un ansamblu, copilul devine capabil să-şi exploreze propria personalitate şi să asimileze funcţia primordială „învăţarea”, pe cînd tendinţa anterioară şi anume jocul revine pe planul secundar, copilul lăsînd în urmă manifestările sale vechi, cînd toate necesităţile erau înrudite în familie.

Învăţătura influenţează asupra dezvoltării cognitive şi totodată dobîndirea experienţei de viaţă, posibilitatea de a percepe, transmite, evalua şi a folosi diferite extreme, caracteristici, legităţi a realităţii la diferite grade ori niveluri de organizare: fizic, chimic, biologic, psihic, psihosocial, economic, artistic etc.

Unii autori definesc învăţarea ca fiind un proces de adaptare a organismului în mediu. Aceasta e răspîndită în întreaga lume vie, dar sfera, conţinutul, complexitatea şi semnificaţia depind de treapta de evoluţiea organismelor supuse învăţăturii.

Motivaţia reprezintă un proces psihic important pentru că ea impulsionează, declanşează acţiunea, iar acţiunea prin intermediul conexiunii inverse influenţează însăşi baza motivaţională şi dinamica ei. Motivaţia este o sursă de activitate şi de aceea este considerată “motorul” personalităţii.

Acest proces psihic are rol deosebit de important în activitatea de învăţare a elevului şi în consecinţă în formarea personalităţii acestuia. Nu poate avea loc un proces educaţional real dacă în prealabil nu s-ar identifica motivele învăţării şi n-ar fi determinată aria lor de acţiune şi dacă educatorul n-ar şti să se folosească de forţa acestor motive în practica instrucţiei. Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este importantă pentru învăţător, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie s-o urmeze în vederea finalizării cu succes a educaţiei.

Prin motivaţia învăţării înţelegem totalitatea mobilurilor care declanşează, susţin energetic şi dinamizează activitatea de învăţare. Constituie motive ale învăţării anumite trebuinţe de bază de autorealizare, de afirmare prin succes şcolar / paraşcolar; apoi impulsul curiozităţii; dorinţa de a obţine note bune pentru a satisface părinţii sau pentru a fi printre premianţii clasei; teama de pedeapsă sau de eşec, anumite interese, opţiuni profesionale etc. Iată că motivul este cel care activează, mobilizează şi reglează conduita celor implicaţi în procesul de instruire.

Orice act de învăţare presupune un grad de motivare faţă de sarcina pe care o îndeplinit, care determină şi o stimulare la nivel cerebral. Dacă această stimulare are de nu se realizează îndeajuns, atunci învăţarea nu se produce. Deci, până la un punct randamentul elevului/studentului (performanţa acestuia) creşte paralel cu nivelul activării cerebrale, nivel critic, dincolo de care un plus de activizare antrenează un declin al performanţei, deci supramotivarea prezintă efecte negative.

Practic învăţarea are la bază atât motive externe (nota, lauda, pedeapsa), cât şi motive interioare activităţii ca atare. Un şcolar învaţă la început sub presiunea unor cerinţe externe, pentru ca, ulterior, descoperind conţinutul unei materii de învăţământ, să fie animat de interese cognitive, care ţin de categoria motivelor ce vin din interiorul său şi care poartă numele de motive intrinseci, alături de aspiraţiile profesionale, satisfacţia lucrului bine făcut ş. a. Interesul este o atitudine stabilizată de natură emotiv – cognitivă faţă de obiecte şi activităţi, în care motivele acţionează din interiorul nostru.

Bibliografie

1. Abric, J.Cl., 2002, Psihologia comunicării, Ed. Polirom, Iaşi.

2. Andrei, P.,1997, Sociologie Generală, Ed. Polirom, Iaşi

3. Amabile, T., 1983, A. The social psychology of creativity, New York, Springer Verlag; B. 1997, Creativitatea ca mod de viaţă. Ghid pentru părinţi şi profesori, Editura ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti

4. Ausubel, D., Robinson, F., 1981, Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică, EDP, Bucureşti

5. Bandura, A.,1986, Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Englwood CLIFFS, Prentice-Hall, New Jersey

6. Birch, A., 2000, Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică, Bucurşti

7. Bogdan- Tucicov, A., 1973, Psihologie generală şi psihologie socială, EDP, Bucureşti

8. Bruner, J.S.,1970, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

9. Clausse, A, 1967, Initiation aux sciences de leducation, Liege, Thone.

10. Coaşan, A., Vasilescu, A., 1988, Adaptarea şcolară, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti

11. Cosmovici, A., Iacob, L.,1999, Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi.

12. Cucoş, C., 1996, Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi.

13.Davitz, J.R., Ball, S., 1978, Psihologia procesului educaţional, EDP, Bucureşti

14. Deci, E.L.,1975, Intrinsec motivation, Plenum, New York.

15. Dinu, M., 1997, Comunicarea, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

16. Eysenck, H., Eysenck, M., 1988, Descifrarea comportamentului uman, Ed. Teora, Bucureşti.

17. Festinger, L.,1957, A Theory of cognitive Dissonance, Stanford University Press, Stanford

18. Gagne, R., 1975, Condiţiile învăţării, EDP, Bucureşti

19. Gardner, H.,1962, Creating Minds. An creativity and intelligence, Vilei Sons, New York

20. Geissler, E., Mijloacele de educaţie, EDP, Bucureşti.

21. Golu, M., 2000, Fundamentele psihologiei, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.

22. Golu P.,2001,Psihologia invatarii si dezvoltarii,Bucuresti,Ed.Fundatiei Humanitas

23. Guilford, J.P.,1979, The nature of Human Intelligence, Bearly Limited, New York.

24. Hilgard, E., Bower, G., 1974, Teorii ale învăţării, EDP, Bucureşti.

25. Jigău, M., 1998, Factorii reuşitei şcolare, Ed. Grafoart, Bucureşti.

25. Landau, E., 1979, Psihologia Creativităţii, EDP, Bucureşti.

26. Lewin, K., 1964, Psychologie dynamiquie: les relations humaines, PUF, Paris.

27. Marcus, S., (coord.), Empatia şi relaţia profesor- elev, Ed. Academiei, Bucureşti

28. Maslow, A.,1970, Motivation and Personality, Harper Row, New York

29. McClelland, D.C.,1951, Personality, Dryden Press, New York.

30. Michaud, Y.A., 1986, La violence, PUF, Paris.

31. Mitrofan, N., 1988, Aptitudinea pedagogică, Ed. Academiei, Bucureşti.

32. Mucchielli, A., 1982, Arta de a influenţa. Analiza tehnicilor de manipulare, Ed. Polirom, Iaşi.

33. Osborn, A., 1988, Creativite. Limagination creative, Bordas, Paris.

34. Piaget, J., 1965, Psihologia inteligenţei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti.

35. Popescu- Neveanu, P.,1978, Dicţionar de psihologie, Ed. Albatros, Bucureşti

...

Preview document

Factori de învățare - Pagina 1
Factori de învățare - Pagina 2
Factori de învățare - Pagina 3
Factori de învățare - Pagina 4
Factori de învățare - Pagina 5
Factori de învățare - Pagina 6
Factori de învățare - Pagina 7
Factori de învățare - Pagina 8
Factori de învățare - Pagina 9
Factori de învățare - Pagina 10
Factori de învățare - Pagina 11
Factori de învățare - Pagina 12
Factori de învățare - Pagina 13
Factori de învățare - Pagina 14
Factori de învățare - Pagina 15
Factori de învățare - Pagina 16
Factori de învățare - Pagina 17
Factori de învățare - Pagina 18
Factori de învățare - Pagina 19
Factori de învățare - Pagina 20
Factori de învățare - Pagina 21
Factori de învățare - Pagina 22
Factori de învățare - Pagina 23
Factori de învățare - Pagina 24
Factori de învățare - Pagina 25
Factori de învățare - Pagina 26
Factori de învățare - Pagina 27
Factori de învățare - Pagina 28
Factori de învățare - Pagina 29
Factori de învățare - Pagina 30
Factori de învățare - Pagina 31
Factori de învățare - Pagina 32
Factori de învățare - Pagina 33
Factori de învățare - Pagina 34
Factori de învățare - Pagina 35
Factori de învățare - Pagina 36
Factori de învățare - Pagina 37
Factori de învățare - Pagina 38
Factori de învățare - Pagina 39
Factori de învățare - Pagina 40
Factori de învățare - Pagina 41
Factori de învățare - Pagina 42
Factori de învățare - Pagina 43
Factori de învățare - Pagina 44
Factori de învățare - Pagina 45
Factori de învățare - Pagina 46
Factori de învățare - Pagina 47
Factori de învățare - Pagina 48
Factori de învățare - Pagina 49
Factori de învățare - Pagina 50
Factori de învățare - Pagina 51
Factori de învățare - Pagina 52
Factori de învățare - Pagina 53
Factori de învățare - Pagina 54
Factori de învățare - Pagina 55
Factori de învățare - Pagina 56
Factori de învățare - Pagina 57
Factori de învățare - Pagina 58
Factori de învățare - Pagina 59
Factori de învățare - Pagina 60
Factori de învățare - Pagina 61
Factori de învățare - Pagina 62
Factori de învățare - Pagina 63
Factori de învățare - Pagina 64
Factori de învățare - Pagina 65
Factori de învățare - Pagina 66
Factori de învățare - Pagina 67
Factori de învățare - Pagina 68
Factori de învățare - Pagina 69
Factori de învățare - Pagina 70
Factori de învățare - Pagina 71
Factori de învățare - Pagina 72
Factori de învățare - Pagina 73
Factori de învățare - Pagina 74
Factori de învățare - Pagina 75
Factori de învățare - Pagina 76
Factori de învățare - Pagina 77
Factori de învățare - Pagina 78
Factori de învățare - Pagina 79
Factori de învățare - Pagina 80
Factori de învățare - Pagina 81
Factori de învățare - Pagina 82
Factori de învățare - Pagina 83
Factori de învățare - Pagina 84
Factori de învățare - Pagina 85
Factori de învățare - Pagina 86
Factori de învățare - Pagina 87
Factori de învățare - Pagina 88
Factori de învățare - Pagina 89
Factori de învățare - Pagina 90
Factori de învățare - Pagina 91
Factori de învățare - Pagina 92
Factori de învățare - Pagina 93
Factori de învățare - Pagina 94
Factori de învățare - Pagina 95
Factori de învățare - Pagina 96
Factori de învățare - Pagina 97
Factori de învățare - Pagina 98
Factori de învățare - Pagina 99
Factori de învățare - Pagina 100
Factori de învățare - Pagina 101
Factori de învățare - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Factori de invatare.doc

Alții au mai descărcat și

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Agresivitate

Introducere Comportamentul agresiv reprezintă atitudini și acte, fapte constante și repetitive, cu conținut antisocial, cu manifestări de...

Aptitudini cognitive statice și dinamice - inteligență vs educabilitatea în predicția succesului academic

INTRODUCERE Personalitatea este unitatea bio- psiho- socială constituită în procesul adaptării individului la mediu şi care determină un mod...

Colaborarea dintre Părinți și Educatori în Corectarea Tulburarilor de Limbaj la Copil

ARGUMENT Motto: „Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian, nu vă face pianist.” Mihail Levine Pentru a fi un...

Rolul personalității în performanțele academice final

INTRODUCERE O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003;...

Consilierea emoționala a elevilor care au trecut prin trauma pierderii cuiva drag

INTRODUCERE Cu toții știm că moartea va veni la un moment dat atât pentru noi, cât și pentru cei dragi, dar chiar și așa niciodată nu vom fi...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Motivația Învățării la Școlarul Mic

Introducere Motivaţia reprezintă un proces psihic important pentru că ea impulsionează, declanşează acţiunea, iar acţiunea prin intermediul...

Te-ar putea interesa și

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Mediul Familial

CAP I.:MEDIUL FAMILIAL 1.1.FAMILIA-definire „Familia reprezinta, in orice societate o forma de comunitate umana alcatuita din cel putin doi...

Motivația Învățării la Școlarul Mic

Introducere Motivaţia reprezintă un proces psihic important pentru că ea impulsionează, declanşează acţiunea, iar acţiunea prin intermediul...

Procesul de învățământ

PROCESUL DE INVATAMANT, OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII 1.1. Definitie si elemente componente 1.2. Procesul de invatamant, ca proces de predare,...

Formarea și perfecționarea personalului

CAPITOLUL I PREGATIREA PROFESIONALA 1.1 DEFINIREA PREGATIRII PROFESIONALE Pregătirea profesională este un proces de învăţare – instruire prin...

Procese Cognitive ale Omului

Problema cailor si a mijloacelor de modelare a omului în vederea optimizarii potentialului sau creator tinde sa ocupe astazi un loc prioritar în...

Motivația învățării și reușita școlară

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei abordate. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Specificul orientării școlare și profesionale la adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a...

Ai nevoie de altceva?